Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 134


Vzdělávací programy platné v základním vzdělávání před zavedením RVP ZV

V tomto článku naleznete kurikulární dokumenty platné v základním vzdělávání před zavedením RVP ZV. 


Metodická podpora zavádění RVP ZV ve školách

V této rubrice naleznete metodické materiály vytvořené Národním ústavem pro vzdělávání na podporu implementace RVP ZV v základním vzdělávání.


Informace k vydání Standardů RVP ZV (leden 2012)

Článek obsahuje opatření ministra školství ze dne 18. 1: 2012 o vydání Standardu pro ZV a odpovědi na nejčastěji kladené otázky veřejnosti.


Přehled úprav RVP ZV od roku 2004 do současnosti

Pro přehlednost uvádíme, jak se vyvíjel RVP ZV od doby schválení do současnosti, včetně uvedení příslušných opatření ministrů školství, mládeže a tělovýchovy.


Zlepšit si pracovní uplatnění

Střední škola zemědělství a služeb, příspěvková organizace, se nachází v malém městečku Město Albrechtice v Moravskoslezském kraji na řece Opavici, v sousedství hranice s Polskem. Město se rozkládá na okraji úrodné polské nížiny a otevírá vstup do osoblažského výběžku.


Od ekonomie k pedikúře

Zuzana Fancová z Ostravy před nedávnem oslavila své 23. narozeniny. Ačkoliv je pilnou studentkou vysoké školy a v květnu se jí dokonce podařilo získat bakalářský titul v oboru Ekonomie, ve svém volném čase nezahálí a rozšiřuje si své vědomosti a dovednosti prostřednictvím dalšího vzdělávání. Tentokrát v jiném, poměrně vzdáleném oboru. Výběr ale nebyl nijak náhodný. Zuzaniným velkým snem je totiž mít jednou vlastní salón pro manikúru, pedikúru a nehtovou modeláž. A alespoň malým krůčkem k jeho splnění bylo proto nedávné absolvování kurzu národní kvalifikace Pedikérka a nehtová designérka.


Umíchá cokoliv

Iveta Ujčíková se vyučila v oboru Příprava pokrmů a odívání. Ve školním roce 2011/1012 nastoupila na studijní obor Podnikání (dálková forma studia) na Hotelové škole v Třebíči. V té době pracovala jako servírka. Hlavním důvodem pro účast Ivety v pilotním ověřování bylo udržet si, případně zlepšit, své pracovní uplatnění. Jako ne zcela kvalifikovaná pro práci servírky si chtěla kvalifikaci rozšířit a získat pro práci v daném oboru potřebné odborné kompetence a získat větší konkurenceschopnost na trhu práce, případně získat možnost lepšího pracovního uplatnění.


S pomocí bratra našel své místo

Jednadvacetiletý Lukáš Uličný pochází z Úvalna, menší vesnice, která se nachází u Krnova. Protože již jeho rodiče i prarodiče měli velkou zahradu, byl od malička zvyklý s její údržbou pomáhat. Tato práce ho již v útlém věku velmi bavila, takže již s koncem základní školy přemýšlel o nějakém zahradnickém oboru. Rodiče však byli přesvědčeni, že má jejich syn na víc než „jen“ na zahradníka a přesvědčili ho, aby si podal přihlášku na gymnázium v Krnově.


Kovové ostří

Již jako malý chlapec měl pan Jaroslav Soural blízko k ruční práci. Jeho tatínek byl totiž velmi šikovný stolař a před Jaroslavem vznikaly díky šikovným rukám jeho otce krásné práce ze dřeva. On měl ale jako žák a potom junior spíše blízko ke sportu – byl fotbalovým brankařem. Po seznámení s budoucí manželkou nastal zlom, protože otec jeho ženy vlastní zámečnickou a kovářskou firmu. Začal tedy pracovat po absolvování Středního odborného učiliště v Mariánském Údolí obor nástrojař v letech v jeho firmě jako zámečník a později ho tchán zasvětil i do práce uměleckého kováře. Tuto práci dělá ve firmě dodnes a dokonce si doplnil vzdělání o výuční list uměleckého kováře-zámečníka na Středním odborném učilišti uměleckořemeslném v Praze.


Zkušenosti k nezaplacení

Daniel se narodil v roce 1960 na Slovensku. Po základní škole se vyučil vodoinstalatérem pro Pozemní stavby a svou profesi několik roků v tomto oboru vykonával. Později pracoval také jako údržbář a pomocný dělník v ocelárnách. Při této práci mohl využívat svých technických dovedností a znalostí. Nyní žije více než 20 let v Táboře, v regionu Jihozápad. Před nástupem do pozice ošetřovatele zvířat pracoval v akciové společnosti Kovosvit Sezimovo Ústí. Podnik měl problémy a začal snižovat počty zaměstnanců. Daniel byl propuštěn pro nadbytečnost, ale další práci nemohl v Táboře a okolí sehnat. Proto se přihlásil  do evidence úřadu práce a pobíral podporu v nezaměstnanosti. 


Od baletu ke skleněným figurkám

Účastnice kurzu Výrobce skleněné bižuterie Petra Štolbová má velmi zajímavý a pestrý životní příběh. Sportovně a umělecky nadaná Petra měla o životě jasnou představu. Ve čtrnácti letech prošla úspěšně konkurzem do baletního souboru Podkrušnohorského divadla v Teplicích a bylo rozhodnuto. Jenže v té době byla povinná desetiletá školní docházka a rodiče vybrali pro Petru po absolvování osmé třídy učební obor Vinuté perle (což byla specializace oboru Výrobce skleněné bižuterie). Petřina starší sestra byla v tomto oboru spokojená, sklářský a bižuterní průmysl vzkvétal, takže plán byl jasný.


I při jednoduchých pracích se člověk učí zručnosti

Jaroslav Kalousek, 32 let, Hradec Králové, architekt – projektant s vysokoškolským vzděláním.  O kurzu se dozvěděl od sestry, která byla v té době na Odborném učilišti v Hradci Králové účastnicí velice atraktivního kurzu Řemeslná výroba perníků. Celý život se zajímal o tvůrčí činnost, na základní škole v uměleckých kroužcích, průmyslové škole v odborných předmětech i na chatě rodičů, kde je neustále potřeba něco vylepšovat či opravovat. 


Hořické učiliště v projektu UNIV 3

Odborné učiliště a Praktická škola v Hořicích poskytuje vzdělání od  30. června 1960. Účelem této školy bylo zajistit řádnou výuku a výchovu mládeže ze škol vyžadující zvláštní péči. Škole byla přidělena budova po bývalé okresní vojenské správě. V prostorách budovy byla škola, internát, družina mládeže, kuchyň a dílny. Do zahajovacího ročníku nastoupilo celkem 11 kmenových pracovníků a 4 externisté, kteří vyučovali celkem 128 učňů. Pro první učební rok byly ustanoveny následující obory: Zedníci, Brašnáři-sedláři, Malíři – natěrači, Čalouníci a přípravná třída. Během 54 let se stalo naše učiliště komplexním zařízením. Přistavěly se nové prostory pro čalounické a sedlářské dílny, nové sklady pro materiál jednotlivých oborů, garáže, tělocvična, posilovna, sauna, hřiště s umělým povrchem a byt pro školníka. Později byla nabídka ještě rozšířena o učební obory obuvnické, pečovatelské práce, zemědělské a zahradnické práce.


Cesta správným směrem

Po skončení své profesní kariéry u dlouhodobého zaměstnavatele byl Karel postaven před otázku, ve kterém oboru by bylo dobré hledat uplatnění a zúročit tím své dosud získané znalosti a zkušenosti. Jeho dosavadní profesní kariéra byla založena na technických znalostech v slaboproudém odvětví telekomunikací. Bohužel z organizačních důvodů byl zaměstnavatelem propuštěn, a tak začal uvažovat o možnosti uplatnění v oboru s technickým zaměřením. Profesní působení v telekomunikacích vyžadovalo řešení provozních situací, kdy při odstraňování závad a poruch používal měřicí přístroje, technické výkresy, projekty a podobně.


Není to životní sen, je to realita

Pro Janu Chrtkovou je její maminka nejdražším člověkem, ale také pracovním vzorem. Pracovním vzorem z důvodu, že skoro celé své pracovní období pracovala jako účetní v největším podniku svého města. Již jako malá Jana Chrtková snila, že bude jednou pracovat jako její maminka na úseku mzdového účetnictví, čímž založí rodinnou tradici. Tento životní sen se jí ale do letošního roku nedařil realizovat.


Pohledem učitele SPŠE Plzeň

SPŠE Plzeň byla založena k 1. 7. 1954 a sídlí v areálu v Plzni na Slovanech.  K 1. 9. 1996 byl vytvořen nový právní subjekt Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň. K 1. 7. 2000 došlo ke spojení škol, domovů mládeže a školní jídelny v jeden areál. 


Držet krok s dobou

Pavel oslavil těsně před začátkem kurzu významné životní jubileum, 50 let. Profesně se zabývá instalací fotovoltaických systémů. Ještě v roce 2013 to byl obor, kde bylo možné získat zakázku poměrně snadno. S ukončením podpory od 1. ledna 2014 se však objem zakázek snížil na zlomek původního stavu. Pavel tuto situaci vyhodnotil tak, že je třeba nabízet zákazníkům nové konfigurace fotovoltaických systémů, které mají jiné přednosti, než je snadný finanční prospěch z tučných státem garantovaných dotací.


Další smysl života

Ivovi je 23 let, pracuje na rodinné farmě a dálkovou formou studuje obor Zemědělské podnikání na Vyšší odborné zemědělské škole v Benešově. Od vedoucího své studijní skupiny dostal nabídku zúčastnit se kurzu Ovocnář, který stejná vzdělávací instituce, v rámci projektu UNIV 3, pilotně ověřuje. Ivo neváhal a do kurzu, který měl probíhat v období od června do listopadu 2013, se přihlásil.


Na věku nezáleží

Kamila je pracovnicí firmy a její náplní práce je mimo jiné administrace projektu. Projektové záležitosti ji bytostně zajímají. Pokaždé je to jiná zakázka, ale v principu je to vždy stejné, tzn., že se musí projekt dobře připravit, naplánovat a následně důsledně plnit, tedy realizovat.


Online akce na Metodickém portálu RVP.CZ v září 2014

Metodický portál RVP.cz nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů.


CENTRES: Zpráva o stavu inovace č. 2

Tento materiál je druhým ze tří materiálů s názvem „Stav inovace“, jejichž autorem je společnost Tom Fleming Creative Consultancy[1] a které byly napsány pro projekt CENTRES (Creative Entrepreneurship in Schools – Kreativní podnikání ve školách) vedený Britskou radou v letech 2012–14 ( www.centres-eu.org Zpráva byla napsána po druhé konferenci projektu Centres v Londýně v lednu 2013.


CENTRES: Zpráva o stavu inovace č. 1

Tento materiál je prvním ze tří materiálů s názvem „Stav inovace“, jejichž autorem je společnost Tom Fleming Creative Consultancy[1] a které byly napsány pro projekt CENTRES (Creative Entrepreneurship in Schools – Kreativní podnikání ve školách) vedený Britskou radou v letech 2012–14 (www.centres-eu.org). Tento materiál byl napsán po první konferenci projektu Centres v Krakově v září 2012.


MŠMT vydalo seznam soutěží, na kterých se bude podílet ve školním roce 2014/2015

MŠMT vydalo dokument  Vyhlášení soutěží a přehlídek ve školním roce 2014/2015 , který bsahuje informace o jednotlivých soutěžích, soutěžní kategorie, termíny a kontakty na organizátory.


Aktuality


Aktuality


Český rozhlas a MŠMT budou spolupracovat

Česko žije vzděláváním - tento společný projekt ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Českého rozhlasu svým podpisem memoranda stvrdili ministr školství Marcel Chládek a generální ředitel rozhlasu Peter Duhan. Hlavním cílem spolupráce MŠMT a ČRo je větší propagace českého školství směrem k veřejnosti. 


Pracovní stáže pro překladatele v Evropské komisi

Máš dokončenou vysokou školu a umíš dobře jazyky? Pak neváhej využit nabídky placených stáží pro překladatele v Evropské komisi.


Stáž v bruselském Goethe Institutu

Umíte dobře anglicky a zajímá vás kultura evropských vnějších vztahů? Vydejte se na podzim na pětiměsíční stáž do Bruselu!


vzdělávání v zahraničí


vzdělávání v ČR


Zpravodaj 7-8/2014

Z glosáře Cedefopu 31 * Skrytý potenciál kvalifikací 5. úrovně * Evropská oblast kompetencí a kvalifikací * Flexikurita * Pohled OECD na vzdělávání v Chile * Nový zákon o odborném vzdělávání ve Francii * Společný základ v amerických školách * Modernizace vysokého školství v Evropě * Cesty z OVP na univerzitu v Austrálii * Priority italského předsednictví * Masové otevřené online kurzy * Další a vysokoškolské vzdělání: příjmy v SRN * Předčasně ukončované učební smlouvy


PROSTOR PRO, o.p.s.


Proxima Sociale o.p.s.


Sion – Nová generace, o.s.


Sociální služby města Havířova


Magdaléna, o.p.s.


MAJÁK o.p.s.


ŽIVOT BEZ ZÁVISLOSTÍ


Jules a Jim, z.s.


Občanské sdružení AVE


Nově certifikovaná zařízení - srpen 2014

_0893450926.jpg Certifikace odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování zajišťuje posouzení a formální uznání, že poskytovatel a jím realizovaný program odpovídá stanoveným kritériím kvality a komplexnosti. Národní ústav pro vzdělávání ve spolupráci s ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy udělil v srpnu 2014 certifikát odborné způsobilosti těmto organizacím:


Čeština pro cizince

Portál Čeština pro cizince nabízí přehledné a úplné informace pro cizince, kteří žádají o trvalý pobyt v ČR nebo o udělení státního občanství ČR a budou skládat zkoušku z českého jazyka nebo zkoušku z českých reálií.


Bannery - informace


Sociální partnerství a mezinárodní spolupráce

NÚV  koordinuje spolupráci se sociálními partnery ve všech hlavních oblastech činnosti. Systematicky vytváří a rozvíjí mechanismy a nástroje pro podporu zapojování sociálních partnerů do vzdělávání s důrazem na podporu partnerství škol a zaměstnavatelů v oblasti počátečního i dalšího vzdělávání. Zejména vytváří, rozvíjí a řídí partnerskou strukturu oborových a odborných skupin, poskytuje metodickou a informační podporu sektorovým radám, formuluje zadání úkolů pro zástupce sociálních partnerů, které vyplývají z mezinárodních závazků ČR v oblasti odborného vzdělávání, a koordinuje jejich činnost při řešení těchto úkolů.


Další vzdělávání a podpora procesů uznávání výsledků předchozího učení

Činnost oddělení zahrnuje dvě vzájemně se doplňující oblasti – další vzdělávání a uznávání, jejich společný rozvoj je jednou z podmínek realizace konceptu celoživotního učení. V oblasti dalšího vzdělávání, zejména profesního a občanského, se práce oddělení soustředí především na metodickou podporu nabídky dalšího vzdělávání a na oblast zajišťování kvality v dalším vzdělávání. V oblasti uznávání výsledků předchozího učení se činnost oddělení zaměřuje především na oblast rozpracování postupů a nástrojů uznávání, které umožní zefektivnění a zkvalitnění procesu uznávání, součástí práce v této oblasti je i informační podpora jednotlivců, autorizovaných osob, popř. autorizujících orgánů, stejně jako příprava opatření na posílení kvality a srovnatelnosti procesu uznávání. Při své činnosti oddělení úzce spolupracuje s řadou partnerů NÚV ze vzdělávací i zaměstnavatelské sféry.


Srovnávací analýza rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) a jeho Přílohy č. 2 upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením (RVP ZV-LMP) z hlediska individuální integrace těchto žáků v běžné škole

Cílem tohoto krátkodobého úkolu je na základě srovnávací analýzy dokumentů RVP ZV a RVP ZV-LMP a přímého sledování výuky integrovaných žáků s LMP v běžné škole získat podklady o skutečném obsahu a organizaci jejich vzdělávání. Úkol souvisí s řešením dlouhodobé koncepční přípravy změn Přílohy č. 2 Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením (RVP ZV-LMP) a je veden v propojení s řešením problematiky změn RVP ZV a RVP PV.


Zpracování řešitelského záměru a zahájení přípravných kroků pro změny Přílohy č. 2 RVP ZV upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením (RVP ZV-LMP)

Úkol řeší přípravu změn Přílohy č. 2 Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením (RVP ZV-LMP). Práce na úkolu je ve vazbě na řešení problematiky změn RVP ZV a RVP PV koncipována jako víceletá a koncepční.


CFT 20-R


Screeningový test poruch autistického spektra (CAST)


Dotazník rodičovského přijetí-odmítnutí PARQ/Control


Test mapující připravenost pro školu (MaTeRS)


Diagnostika struktury matematických schopností (DISMAS)


Sociální klima třídy


Baterie testů fonologických schopností (BTFS)


Vytváření příběhů – verbální test tvořivosti


Posuzovací škály a didaktické testy k vyhledávání nadaných žáků


Škály měření úzkosti a úzkostlivosti u dětí – revize (ŠAD-R)


ADHD Rating Scale – IV


The Intelligence and Development Scales (IDS)


Standardy kvality péče o děti

Standardy kvality péče vycházejí z více než dvouleté práce pracovní skupiny a širšího konzultačního fóra. Dne 23. 3. 2015 byly tyto standardy schváleny jako  Metodický pokyn MŠMT ( Metodický pokyn, kterým se stanoví standardy kvality péče o děti ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a ve školských zařízeních pro preventivně výchovnou péči č.j. MSMT-5805/2015 ) a zde publikované standardy jsou plně v souladu s metodickým pokynem.


Ožívající ekonomika přináší absolventům lepší vyhlídky na získání zaměstnání

Národní ústav pro vzdělávání vydává každý rok zprávu o nezaměstnanosti čerstvých absolventů. Letos je situace na trhu práce díky postupnému zlepšování ekonomické situace příznivější než loni, míra nezaměstnanosti absolventů škol poklesla napříč všemi kategoriemi vzdělání. Údaje vycházejí z předběžné zprávy, která uvádí jen základní data o frekventovaných skupinách oborů vzdělání. Podrobnější data budou k dispozici na přelomu září a října.


Během roku získali zkušenosti i v zahraničí

11.8.2014 Vyškovský deník - Slavkov u Brna – V průběhu nedávno skončeného školního roku se žáci i pedagogové Integrované střední školy ze Slavkova u Brna zapojili do několika projektů, jejichž cílem bylo zdokonalení se v cizím jazyce, získávání nových profesních znalostí a seznámení s kulturními tradicemi dané země.


Europass dostala polovina středoškoláků

31.7.2014 Novinky.cz - Téměř 65 tisíc žáků středních škol a učilišť (52 %) dostalo letos jeden z dokumentů Europassu – dodatek k osvědčení. Ten se přikládá k maturitnímu vysvědčení, osvědčení o závěrečné zkoušce a výučnímu listu; popisuje obsah a úroveň studia, mj. obecné a odborné kompetence absolventa. Zaměstnavatelům dodatky objasňují, co uchazeč o práci umí a jestli se na nabízenou funkci hodí.


Nejhůř jsou podle zaměstnavatelů připraveni učni

30.7.2014 Novinky.cz - Z výsledků šetření mezi zaměstnavateli o uplatnitelnosti absolventů škol na trhu práce z let 2004–2007 a 2013 vyplývá, že v současnosti jsou zaměstnavatelé s připraveností absolventů škol spokojeni méně. Studie „Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol – srovnání 2004–2013“ byla provedena mezi 2068 zaměstnavateli.


Společně pro kvalifikovanou pracovní sílu

2.7.2014 AHK -  Regionální kancelář Plzeň Obchodní a průmyslové komory Regensburg a Česko-německé obchodní a průmyslové komory a Asociace hospodářských komor Jihozápad uspořádaly ve středu 25. června ve Vědeckotechnickém parku v Plzni workshop s názvem „Společně pro kvalifikovanou pracovní sílu“. Pozvání ke společnému kulatému stolu přijalo téměř 40 zástupců Krajského úřadu Plzeňského kraje, středních škol, klastrů a významných zaměstnavatelů.


Boj za kvalifikované zaměstnance

V rámci projektu UNIV 3 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Národního ústavu pro vzdělávání, jehož hlavním cílem je podpora rekvalifikací, kterými se lidé připravují k vykonání zkoušky, a propojení s tzv. „procesem uznávání“, zajišťoval Svaz průmyslu a dopravy ČR se společností TREXIMA, spol. s r.o. právě zapojení zástupců zaměstnavatelů - tedy odborníků z praxe, do procesu posuzování a připomínkování programů dalšího vzdělávání a pilotního ověřování standardů NSK, tj. zkoušek z profesních kvalifikací.


Pedagogicko-psychologická poradna NÚV


Pedagogicko-psychologická poradna NÚV


Pedagogicko-psychologická poradna NÚV


Ověřování a uznávání kvalifikací

Dotazy se vztahují k zákonu č.179/2006 Sb., O ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, který má lidem umožnit uznávání jejich znalostí a dovedností v určitých oborech bez ohledu na to, zda je získali ve škole a mají formální certifikát, nebo v kurzu či dlouholetou praxí.


Problematika kariérového poradenství

Zpravidla se jedná o odborné konzultace k volbě studia žáků, změnám v legislativě, kurikulární reformě ve středním vzdělávání apod.


Vyšší odborné vzdělávání

Na vhodný obor a školu se dotazují maturanti s primárním zájmem o praktičtější profesní zaměření tohoto typu studia, ale i ti, kteří nebyli přijati na vysokou školu. Zajímají se o nové možnosti zvýhodnění absolventů vyšších odborných škol při pokračování na vysokých školách, obsah studia, hledají konkrétní specializaci.


Nástavbové studium po vyučení

Absolventi učilišť, kteří mají studijní ambice hledají nejvhodnější navázání studia, chtějí získat i maturitní vzdělání, potřebují poradit, který obor a forma studia je nejvhodnější. Významnou skupinou jsou vyučení starší zájemci, kteří jsou již ekonomicky aktivní, nebo naopak, nemohou najít uplatnění ve své profesi a předpokládají, že dalším studiem svou situaci zlepší.


Vzdělávání v pozdějším věku - studium při zaměstnání

Poradenství pro dospělé má v současnosti dominantní postavení. V rámci celoživotního vzdělávání si mnoho dospělých, ať už z vlastního uvážení nebo vlivem požadavků zaměstnavatele, potřebuje doplnit své vzdělání, dokončit školu, kterou před léty přerušili, změnit obor nebo zvýšit kvalifikaci, ale protože současně pracují, hledají studium při zaměstnání. Dotazují se i lidé nezaměstnaní, kteří nemohou se základním vzděláním a minimem pracovních dovedností najít vhodné uplatnění.


Možnosti studia zdravotně či jinak znevýhodněných žáků

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami často hledají uplatnění v jiných oborech než jaké nabízejí speciální školy, konzultují možnost studovat v běžné škole, žádají hlubší informace o uplatnění apod. Osobám se zdravotním či jiným znevýhodněním věnujeme zvýšenou pozornost. 


Studijní, výchovné, zdravotní a další problémy vznikající během studia

Středoškoláci a jejich rodiče potřebují poradit, jak řešit stávající problém při studiu a různé krizové situace („asi mě vyloučí ze školy", „neudělal jsem maturitu", „nezvládám studium", „chtěl bych změnit obor", ale i jevů jako např. záškoláctví a šikana, nebo nespokojenost s úrovní výuky a opakované konflikty s učiteli).


První volba studia a povolání žáků základních škol

Nejčastěji se dotazují nejistí nebo nerozhodnutí žáci a jejich rodiče ("nevím, nic moc mě nebaví", "rodiče mě nutí, abych ...", "nenašel jsem žádnou zajímavou školu", "mám průměrný prospěch") a hledají pomoc při výběru vhodného studia, očekávají návrh vzdělávací cesty a chtějí vědět, jak postupovat


Na co se nás můžete zeptat


Studie a metodiky

Zde uvádíme přehled výstupů realizovaných studií a metodik, které se vztahují k diagnostickým nástrojům a provádění diagnostiky ve školských poradenských zařízeních. V dalších kapitolách naleznete informace o aktuálně probíhajících studiích.


Vzdělávat se díky Národní soustavě kvalifikací mohou i zájemci s hendikepem

Lidé se zdravotním hendikepem mají složitější přístup ke studiu a následně hůře shánějí uplatnění na trhu práce. V pražském vzdělávacím centru Alkion však vyšli zdravotně znevýhodněným zájemcům vstříc a otevřeli zde kurzy k profesní kvalifikaci lektor dalšího vzdělávání. Kurzy jsou určeny všem, kdo působí ve sféře vzdělávání dospělých a mají zájem o další profesní i osobní rozvoj. Účastníci kurzu Oldřich i Marcela jsou lidmi se zajímavým životním příběhem i velkým zájmem o vzdělávání.


Vyšlo nové číslo newsletteru NSK

Na titulní straně nového čísla newsletteru NSK si můžete přečíst rozhovor s předsedkyní Sektorové rady pro strojírenství s Ing. Věrou Vrchotovou. Tato sektorová rada již potřetí získala ocenění Excelence v hodnocení práce sektorových rad. Na dalších stránkách se věnujeme firmám, které se aktivně zapojily do Národní soustavy kvalifikací. Důkazem toho je certifikát, který si jejich zástupci převzali na regionálních konferencích v Karlových Varech a Olomouci. Závěr newsletteru již tradičně přináší reportáž ze zkoušek z profesní kvalifikace, tentokrát je to montér suchých staveb a manažer projektu.


Pozor, ať nedostanete padáka! Zaměstnavatelé nejsou moc spokojeni se svými zaměstnanci

Spokojenost zaměstnavatelů s úrovní absolventů klesá. Ukázaly to průzkumy, které v letech 2004 až 2007 a v roce 2013 provedl Národní ústav pro vzdělávání.


Boj za kvalifikované zaměstnance

Zaměstnavatelé bojují všemi silami proti nepříznivé situaci na trhu práce. Dobře si totiž uvědomují, že bez kvalifikovaných zaměstnanců nemohou jejich podniky prosperovat. A proto se zapojují do nejrůznějších aktivit, které jim mohou takové zaměstnance přinést.


Bude dost kvalifikovaných pracovních sil?

Dokážu, co umím – sobě i druhým. Tak zní slogan projektu UNIV 3 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Národního ústavu pro vzdělávání, v jehož rámci realizuje veřejnou zakázku Svaz průmyslu a dopravy ČR se společností Trexima. Zapojeni jsou rovněž zaměstnavatelé jako odborníci z praxe.


Firmy jsou nespokojeny s absolventy, pomohla by jejich větší angažovanost v procesu vzdělávání

Zaměstnavatelé nejsou spokojeni s kvalitou a připraveností absolventů škol vstupujících na trh práce. Od vzdělávacích institucí očekávají hlubší specializaci a oborovou profilaci absolventů. Tu školy nenabízejí. Pomoci by mohla užší vzájemná spolupráce i finanční podpora neformálního vzdělávání od zaměstnavatelů.


HK ČR má autorizaci pro profesní zkoušky kamnářů

Hospodářská komora získala pro rok 2014 další nové oprávnění v oblasti zkoušek profesních kvalifikací dle zákona 179/2006 Sb. Ve spolupráci s odborným garantem, Cechem kamnářů České republiky, HK ČR rozšířila portfolio zkoušek profesních kvalifikací o Kamnáře montéra topidel .


Úspěšnou firmu tvoří kvalifikovaní zaměstnanci

Další regionální konference Národní soustavy kvalifikací (NSK) se uskutečnila v hotelu Clarion Congress v Olomouci. Sešlo se tu téměř 30 firem, aby si jejich zástupci převzali ocenění v podobě certifikátu NSK z rukou představitelů SPČR, HK ČR a společnosti TREXIMA, s. r. o. Reprezentanti některých oceněných společností nám odpověděli na otázku, jak právě oni využívají výhod a přínosů NSK.


Nabídka kurzů diagnostiky

V rámci dlouhodobého vzdělávání pedagogických pracovníků nabízíme následující akreditované vzdělávací kurzy diagnostiky pro pracovníky ŠPZ:


Hledáme autory případových studií

V současné době hledáme autory případových studií pro skupiny oborů 34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie, 72 Publicistika, knihovnictví a informatika, 78 Obecně odborná příprava a 79 Obecná příprava (gymnázia).


Nová strategie do roku 2020

Ministr školství Marcel Chládek představil 19. května Strategii vzdělávací politiky České republiky do roku 2020. Jde o dokument, který začal vznikat již za vlády ministra Petra Fialy a na jaře 2013 k němu proběhla veřejná konzultace. Strategie obsahuje tři klíčové priority. 


Jak se využívá ECVET

Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání – ECVET podporuje mobilitu na národní i mezinárodní úrovni a přináší výhody všem zúčastněným – žákům, školám i podnikům. Jak se tento systém využívá? To ukazují následující příklady z různých zemí.


Dodatek k osvědčení dostalo 64 tisíc žáků


Portál RVP.CZ se vyplatí sledovat

Metodický portál RVP.CZ má co nabídnout jak zkušeným pedagogům, tak i začínajícím učitelům a ostatní pedagogické veřejnosti. Přináší inspirativní materiály a nápady, které mohou využít ve výuce, může jim ale také suplovat roli mentora.


Závěrečné zkoušky se sjednocují

Červnové závěrečné zkoušky v učebních oborech ukázaly, že většina škol souhlasí s jejich sjednocením. I v tomto školním roce se ředitelé škol mohli rozhodnout, zda závěrečné zkoušky připraví podle vlastních představ, nebo podle jednotného zadání, vytvořeného v rámci projektu ministerstva školství Nová závěrečná zkouška 2. Poslední statistika ukazuje, že se pro jednotné závěrečné zkoušky rozhodlo 443 škol s učebními obory, což představuje 88 procent, skládalo je celkem 27 064 žáků.


Chystá se vzkříšení mistrovských zkoušek

O mistrovských zkouškách a reformě v ukončování středoškolského vzdělávání jsme hovořili s Bohumilem Janyšem, bývalým ředitelem NÚOV a nyní poradcem ministra školství, který považuje společnou maturitní zkoušku v dnešní podobě za diskriminační.


Pro a proti

Ve veřejnosti i v odborných kruzích se v současnosti vedou vzrušené diskuse o řadě školských témat. Tentokrát jsme věnovali pozornost dvěma z nich, a to maturitám a jednotným přijímacím zkouškám. Přinášíme k nim nejpodstatnější argumenty pro i proti. Na jedné straně tedy pohled ministra školství, mládeže a tělovýchovy Marcela Chládka, který určitá řešení navrhuje, a na straně druhé názory společnosti EDUin, která upozorňuje na rizika spojená s návrhy MŠMT.


Informace nejen do kapsy

Od října 2013 je součástí NÚV také Národní informační centrum pro mládež (NICM – www.nicm.cz), které dříve působilo v rámci Národního institutu dětí a mládeže. Díky tomuto pracovišti se Národnímu ústavu pro vzdělávání podařilo rozšířit informační a poradenské služby pro mladé lidi v nejrůznějších oblastech jejich zájmu, od možností vzdělávání přes cestování až po řešení problémů v oblasti bydlení či financí a sociálního zabezpečení. Co všechno vlastně Národní informační centrum pro mládež dělá?


Mladé lidi zajímá hlavně vzdělávání

O činnosti NICM a vzniku nových informačních center pro mládež jsme hovořili s vedoucí NICM Šárkou Kuškovou.


Kampaň na podporu procesů uznávání

UNIV 3 spouští celorepublikovou propagační kampaň upozorňující na to, že lidé mají možnost nechat si ověřit a uznat dosavadní znalosti a dovednosti. To jim může přinést i lepší postavení na trhu práce.


Projekt UNIV 3 ulehčuje rekvalifikace

Projekt UNIV 3 má před sebou díky prodloužení poslední rok realizace. O tom, co všechno se již podařilo udělat, informuje hlavní manažerka projektu Renáta Drábová.


Ve Finsku důvěřují učitelům

Úspěšnost finského vzdělávání je založena na kvalitním vzdělávání učitelů. Profese učitele je regulovaná a legislativa stanovuje, jaké studium, kvalifikace a pracovní praxe se požadují pro jednotlivé učitelské posty. 88 % učitelů ve Finsku splňuje stanovené požadavky.


Interní další vzdělávání ve školách

Další vzdělávání vyučujících „přímo na místě“, tedy na učebním místě ve škole, je rozhodujícím způsobem ovlivněno debatou o „kvalitě školy“ a je požadováno také jako základní prvek tvorby programu školy.


Na technice bez mužů

Pět vysokých škol v Německu nabízí obory speciálně pro ženy a láká je tak ke studiu inženýrských věd. Atmosféra je zde mnohem uvolněnější než ve smíšené skupině a studentky si navzájem pomáhají.


Nesoulad v kvalifikacícha co se za ním skrývá

Příčinou nezaměstnanosti v Evropě není nedostatek kvalifikovaných lidí, ale skutečnost, že se plýtvá nejkvalifikovanějšími pracovními silami, konstatuje březnová stručná zpráva Cedefopu.


Vzdělávání 2/2014

2_14-1.jpg Z obsahu: Chystá se vzkříšení mistrovských zkoušek; Jaké služby poskytuje NICM; Polemika kolem maturit; Příklady využití systému ECVET; Co už vykonal projekt UNIV 3; Finský úspěch je založen na učitelích.


Třístupňový model péče z pohledu specialistů školského poradenského zařízení zapojených v projektu RAMPS – VIP III

Klíčová aktivita 02/03. Materiál byl vydán v roce 2014.


Vzdělávání žáků i dospělých dává šanci na oživení tradiční české produkce ze skla a bižuterie

Liberecký kraj - „České sklo je mrtvé…,“ hlásaly před časem dramaticky novinové titulky, přestože realita nebyla i přes existující krizi sklářského průmyslu zdaleka tak tragická. Jedním z důsledků byl podle zkušenosti pedagogů v Libereckém kraji odliv žáků ze sklářských učňovských i studijních oborů. Střední odborné školy nyní tento segment znovu pracně oživují – cestu k renesanci sklářského vzdělávání hledají i formou celoživotního vzdělávání dospělých. 


Boj za kvalifikované zaměstnance

2. 8. 2014    personalista.com - V rámci projektu UNIV 3 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Národního ústavu pro vzdělávání, jehož hlavním cílem je podpora rekvalifikací, kterými se lidé připravují k vykonání zkoušky, a propojení s tzv. „procesem uznávání“, zajišťoval Svaz průmyslu a dopravy ČR se společností TREXIMA, spol. s r.o. právě zapojení zástupců zaměstnavatelů - tedy odborníků z praxe, do procesu posuzování a připomínkování programů dalšího vzdělávání a pilotního ověřování standardů NSK, tj. zkoušek z profesních kvalifikací.


Co dál?


Koordinované programy k propojení vzdělávání a podniků


Podpora programů pro výuku kreativního podnikání


Specializované programy kreativního podnikání


Kreativní učení založené na digitálních technologiích


Vytvoření kurikula v souladu s kreativním podnikáním


Návrat umění do škol


Úvod


Kreativní podnikání ve školách: Doporučení pro vzdělávací politiku z projektu CENTRES

Publikace z roku 2014. 


Třístupňový model péče ve školách zapojených v projektu RAMPS-VIP III

Výstup  KA02. Publikace z roku 2014, která byla vydaná v projektu RAMPS-VIP III.


I pro pracujícího manažera byl kurz přínosný

Střední odborná škola ochrany osob a majetku v Karviné je v tomto okrese jedinou školou, která je zaměřena na takto specifickou oblast vzdělávání. Ta je zřejmá již ze samotného názvu školy. Škola nabízí vzdělávání žákům prezenčního studia v oborech Bezpečnostně právní činnost a Veřejnosprávní činnost a žákům dálkového studia nabízí obor Bezpečnostní služby. Žáci všech těchto oborů získají po úspěšném ukončení studia maturitní vysvědčení. 


Chtít pomáhat ženám být krásné a přitažlivé

Barbora Koutníková, jedna z účastnic kurzu kosmetička, je mladá třiadvacetiletá žena, která žije ve vesnici Kout na Šumavě na Domažlicku. Od roku 2011 je soukromá podnikatelka a podniká v oboru kadeřnické služby.


Z pohledu škol

Střední škola obchodu a služeb Jihlava se dlouhá léta intenzivně věnuje vzdělávání dospělých pořádáním rekvalifikačních kurzů v oborech kadeřník, kosmetička a kuchař-číšník. 


Tvrdá práce

Naše škola byla založena 3. února 1936 jako Závodní škola Třineckých železáren. V průběhu let měnila názvy a zřizovatele, ale stále byla zaměřena zejména na technické obory pro potřeby zaměstnavatelů v regionu, hlavně Třineckých železáren.


Šance na úspěch

Petrovi Malčánkovi je 35 let. Žije v Karlových Varech a je ženatý. Částečně absolvoval tříletý obor Elektrotechnika na ISŠTE v Sokolově, ze zdravotních důvodů ho ale nedokončil a zůstal tedy nevyučený.


Přes překážky ke hvězdám

Osmatřicetiletá Iveta Faktorová pracuje již 8 let jako pradlena ve školní prádelně v Českých Budějovicích. Na tuto práci nesplňuje potřebnou kvalifikaci, je totiž vyučená jako prodavačka textilu. Celých dlouhých osm let přemýšlela, jakým způsobem si doplnit kvalifikaci bez několikaletého studia, na které jednoduše nemá čas.


Nikdy se nevzdávat

Michaela Kostelníková v nedávné době dokončila magisterské studium Sociologie na Masarykově univerzitě v Brně. Je jí 25 let, ale už v době, kdy se její studia blížila ke konci, čím dál častěji slýchala od vyučujících i starších absolventů, že bude velice těžké se s tímto vystudovaným oborem uplatnit kdekoli jinde než v Praze. 


Konec ševců v Čechách? Ne!

Počátky vzdělávání kvalifikovaných dělníků i techniků v oboru obuvnictví datujeme už do roku 1925, kdy firma Baťa ve Zlíně zahájila vzdělávání vlastních zaměstnanců. Mimořádný rozvoj firmy Baťa ve dvacátých a třicátých letech minulého století se odrazil pozitivně i v oblasti vzdělávání.


Projekt DIS

Projekt DIS neboli „Diagnostika dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“ byl projektem spolufinancovaným Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Jeho původním řešitelem byl Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR (IPPP ČR), který byl později sloučen s dalšími dvěma institucemi do nové organizace s názvem Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).


Aktuality pro poradenské pracovníky


Centrum kariérového poradenství

Řešíte kam na školu? Objevil se problém a chystáte se na změnu střední školy? Jste už dospělý člověk a plánujete doplnit si vzdělání nebo ověřit své odborné znalosti?  Centrum kariérového poradenství v Národním ústavu pro vzdělávání je otevřeno všem – mladým lidem, jejich rodičům i dospělým.


Nabízené diagnostické metody


Doporučené nástroje pro PPP

Jedná se o doporučení z roku 2011, v současné době připravujeme jejich aktualizaci.


diagnostické a intervenční nástroje

Oddělení pro tvorbu diagnostických a intervenčních nástrojů NÚV se zabývá vývojem a publikací psychologických, speciálně pedagogických i pedagogických diagnostických a intervenčních nástrojů; metodicky podporuje v oblasti diagnostiky školská poradenská zařízení a školní poradenská pracoviště; realizuje výzkumy a šetření zaměřená na praxi psychodiagnostiky i jednotlivé diagnostické metody.