Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 41


Standardy profesních kvalifikací schválené 7. 5. 2014


Hlavní úkoly a činnosti NICM

Národní informační centrum pro mládež  ( www.nicm.cz ) je jedním z oddělení  Národního ústavu pro vzdělávání  ( www.nuv.cz ), který je přímo řízenou organizací Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ( www.msmt.cz ) NICM bylo založeno v roce 1992 jako první Informační centrum pro mládež v České republice. Národním se nazývá od roku 2008.


Začínají závěrečné zkoušky na učilištích

30. května 2014: Od začátku června probíhají na školách závěrečné zkoušky v učebních oborech. Na většině škol jsou zkoušky připraveny podle jednotného zadání.


Oceňují firmy, kterým leží na srdci nejen zisk, ale také rozvoj regionu

Tomáš Fišer s English Academy v kategorii Živnostník a společnost Playmobil CZ mezi firmami zvítězili v soutěži Podnikatel okresu Cheb, jejíž výsledky vyhlásila odborná porota na sklonku roku v Chebu.


„My praxi nevyžadujeme, ale nabízíme.“ Unikátní vzdělávací program

Nedostatek kvalifikovaných sil na pracovním trhu přiměl výrobní firmu Ept Connector k tomu, že si začala vychovávat vlastní odborníky. Cílem Juniorského programu je vychovat si odborníky v oborech soustružník, frézař, brusič a seřizovač strojů.


Spolupráce školního speciálního pedagoga a asistenta pedagoga ve školách zapojených v projektu RAMPS-VIP III

Metodická zpráva projektu RAMPS-VIP III vychází ze šetření, které realizovali školní speciální pedagogové v průběhu roku 2013, a to ve školách, kde působí asistenti pedagoga. Metodou pozorování v hodinách a rozhovory s asistenty pedagoga byly školními speciálními pedagogy zjišťovány formy a metody práce asistenta pedagoga v hodině i mimo ni a jejich potřeby podpory a spolupráce s pracovníky školního poradenského pracoviště. Provedeno bylo 111 pozorování, s využitím Pozorovacího archu autorek Mrázková, Kucharská (2013), získaná data byla autorkám předávána metodiky školních speciálních pedagogů prostřednictvím on-line záznamové verze. 


Výzkum


Online akce na Metodickém portálu RVP.CZ v červnu 2014

Metodický portál RVP.cz nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů.


Blíží se uzávěrka soutěže samostatných odborných prací

31. květen je poslední den, kdy mohou školy odeslat do NÚV práce svých žáků, které chtějí přihlásit do soutěže. Národní ústav pro vzdělávání vyhlásil soutěž ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR v únoru 2014.


Zpravodaj 5/2014

Z glosáře Cedefopu 29 * Na technice bez mužů * Vnitrostátní parlament * Vzdělávání učitelů ve Finsku * Rozvíjet učňovství v Evropě * Gramotnost v profesní přípravě * Validace výkonů ve vzdělávání ve Švýcarsku * Interní školní další vzdělávání


Vzdělávací akce


Tvorba modelů spolupráce škol a firem


Další vybraná literatura k primární prevenci


Screeningové a evaluační nástroje v prevenci


Konkrétní metodiky v oblasti primární prevence


Jak vytvořit minimální preventivní program


Základní literatura ke školské primární prevenci

V tomto oddíle Vám nabízíme seznam základní literatury k tématu školské primární prevence. Celá řada z těchto dokumentů je volně ke stažení, v těchto příkladech vám nabízíme odkaz na zdrojovou stránku, kde můžete originální publikaci získat. 


PŘÍBĚH: Paní Martina se díky zkoušce z údržby zeleně stará o městskou zeleň a navrhuje záhony

Baví je vymýšlet a navrhovat, jak zkrášlit zahrady či veřejná prostranství jako jsou parky či náměstí. Úspěšná absolventka kvalifikační zkoušky Martina a její lektorka Miroslava hovoří o své práci s nehraným nadšením. Obě mají společné i to, že jim tak trochu změnila život Národní soustava kvalifikací. Obě mají nové pracovní příležitosti, a možnost předávat své dovednosti dál.


Zkoušky profesní kvalifikace „Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky“

Zkouška z profesní kvalifikace Vás opravňuje k získání vázané živnosti „Péče o dítě do 3 let věku v denním režimu“ (dle zákona č. 179/2006 Sb.). Je to také plná kvalifikace v péči o děti v dětských skupinách nejen v mateřských centrech.


Šikovný řemeslník může být víc než bakalář

Doba, kdy každý chtěl mít nějaký vysokoškolský titul, protože to byla nezbytná brána ke kvalitní a dobře placené práci, se pomalu stává minulostí. Dnes se na pohovorech ve firmách střídá jeden nezaměstnaný bakalář či magistr za druhým a snaží se získat práci. Naopak o kvalifikovaného řemeslníka je na trhu velký zájem a leckdy je pro firmu důležitější než člověk u počítače v kanceláři.


Opustila manažerský post a peče štrůdly

Je to úplně malinký krámek ve staré tržnici v centru Benešova. Eva Brabcová v něm peče a prodává až osmnáct druhů štrúdlů. Po deseti letech dala vale manažerské pozici a pustila se do podnikání.


Chcete získat práci? Změňte profesi.

Změna profese může být podle psychologů velkou příležitostí pro posun v kariéře i v životě. Přiložený článek mezi jinými příležitostmi zmiňuje i rekvalifikační zkoušky, které najdete na našem portálu www.vzdelavaniaprace.cz. K dnešnímu dni jich tam je 448. Třeba je mezi nimi zrovna to, co vás baví a z čeho byste kvalifikační zkoušku snadno složili.


Správná kvalifikace podpořená praxí vítězí nad konvenčním vzděláním

Stále více firem upřednostňuje lidi, kteří mají pro práci dobré osobní předpoklady před těmi, kteří mají správné vzdělání.


Absolventi středních škol a trh práce

Publikace věnované jednotlivým odvětvím byly vydány v letech 2013 až 2016.


Zpravodaj Oborové skupiny č. 7

V aktuálním vydání zpravodaje Oborové skupiny, vydaného v květnu 2014, se dočtete o evropských aktivitách a projektech o odborném vzdělávání, o programu Erasmus+, najdete tu i článek o návrzích řešení nezaměstnanosti mladých v Evropě a o výhodách spojených s používáním principů ECVET.


Konference projektu RAMPS VIP III

Dne 29. 5. 2014 Místo konání: ČVUT, Fakulta architektury, Thákurova 9, 166 34 Praha 6 Pořadatel: NÚV ve spolupráci s MŠMT


Revize kurikula ve vybraných zemích


Aktualizace správných řešení v oboru Kuchař – číšník

Vzhledem k tomu, že od roku 2014 platí nový Občanský zákoník, bylo třeba aktualizovat některá témata v oboru Kuchař – číšník.


Sklář pro duté sklo

Sklář pro duté sklo 28 - 010 - H, Vyšší odborná škola sklářská a střední škola v Novém Boru


Možnost vzdělávat se mimo školu má každý

2.5.2014    Právo -  Celoživotní vzdělávání je tématem, které mezi odborníky v poslední době rezonuje. Kvůli rapidnímu pokroku ve využívání moderních technologií budou některé profesní oblasti postupně zanikat, zároveň bude růst tlak na zaměstnance, aby rozšiřovali své dovednosti, které jim škola nedala. Také trh práce se je stále pružnější, a kdo nebude ochoten se naučit kdykoliv něčemu novému, bude mít problém udržet se v zaměstnání, popřípadě si novou práci najít. Jak upozorňují odborníci, lidé by měli být připraveni, že se budou vzdělávat po celý život.


Vizážistka

Vizážistka 69 - 035 - M, Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s. r. o.


Praktické vyučování v prostředí se složitou a nákladnou technologií a zařízením ve firmě

Publikace projektu Pospolu vydaná v r. 2014 pro skupinu oborů 41 Zemědělství a lesnictví.


Zkoušky profesní kvalifikace „Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky“

Zkouška z profesní kvalifikace Vás opravňuje k získání vázané živnosti „Péče o dítě do 3 let věku v denním režimu“ (dle zákona č. 179/2006 Sb.). Je to také plná kvalifikace v péči o děti v dětských skupinách nejen v mateřských centrech.


MOSER, a .s.: usilovné hledání talentů do výroby se vyplácí

Společnost MOSER, a.s. je známá v ČR a ještě lépe v zahraničí, kam směřuje většina jejích výrobků. S odbytem nemá velké problémy, dělá speciální zakázky, často individuálně na míru šité. Jejím cílem je, aby společnost, která byla založena v roce 1857, zachovala know-how pro další generace. Podaří se to, když na trhu téměř beznadějně chybí skláři?


Kolpingovo dílo České republiky o.s.


ProPrev, z.s.


Společně k bezpečí


Světlo Kadaň


Jaké prvky duálního systému lze zavést u nás? To zjišťuje projekt Pospolu

Hlavním cílem projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi) je návrh systémových změn, které povedou k efektivnější a snadnější spolupráci mezi školami a firmami. K tomuto cíli směřují všechny aktivity a výstupy projektu, mezi nimiž najdete tzv. aplikované modely spolupráce pro všechny skupiny oborů vzdělání, pilotní ověřování spolupráce škol a firem ve vybraných partnerstvích převážně v technických oborech, zmapování současného stavu spolupráce škol se sociálními partnery, vzdělávací aktivity pro učitele i zástupce firem i metodické publikace.