Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 105


Proběhlo setkání zástupců škol a firem zapojených do pilotáže Pospolu

Dne 26. března 2014 proběhlo v Praze celodenní setkání a společná porada zástupců partn erství zapojených do projektu a vedení Pospolu. Jeho cílem bylo seznámení a představení všech partnerství zapojených v projektu, společná výměna informací a dosavadních zkušeností z práce v projektu i očekávání plynoucí ze zapojení do projektu Pospolu.


Ve třech partnerstvích začíná monitoring spolupráce

Do monitoringu spolupráce škol a firem se do prosince 2013 přihlásila tři partnerství:


závěrečná konference projektu CENTRES

Dne 15. 5. 2014 se v Bruselu uskuteční závěrečná konference projektu CENTRES


Různé formy spolupráce škol a firem pilotně ověří dalších jedenáct partnerství

Ve výběrovém řízení, které proběhlo na konci roku 2013, bylo vybráno  jedenáct výherců, kteří budou pilotně ověřovat různé formy spolupráce škol a firem v převážně technických oborech. Tato partnerství škol a firem se tak přidají k dříve vybraným pěti, u kterých probíhají pilotáže spolupráce již od  října 2013.


Z rozhovorů s účastníky pilotáže

Vize, hrdost na vybudovanou spolupráci a odhodlání pokračovat, tak lze shrnout společné téma rozhovorů, které nám poskytli Ing. Bronislav Fuksa, ředitel SŠ – COP technické, Kroměříž, PaedDr. Rostislav Šmíd, ředitel SPŠ a OA Uherský Brod, Ing. Miroslav Dvořák a generální ředitel MOTOR JIKOV Group a.s. Celé rozhovory najdete na www.projektpospolu.cz/pilotaz.


Přehled vzdělávacích akcí


Workshopy seznámí účastníky s modely spolupráce

Od března 2014 do ledna 2015 budou probíhat v Praze, v Brně a Ostravě workshopy pro pedagogické pracovníky organizované Národním ústavem pro vzdělávání v projektu Pospolu ve spolupráci s dodavatelskou společností BNV Consulting. Celkem se uskuteční 30 workshopů. Cílem workshopů je seznámit účastníky s výstupy, které pro jejich skupinu oborů v projektu doposud vznikly – s modely spolupráce, případovými studiemi a metodickými publikacemi, získat zpětnou vazbu od odborné veřejnosti a vyměnit si vzájemně zkušenosti s praktickým vyučováním v reálném pracovním prostředí. Výstupy projektu jsou dostupné na stránkách projektu věnovaných jednotlivým skupinám oborů (http://www.nuv.cz/pospolu/skupiny-oboru-1).


Spolupráce je přínos pro všechny

Vyplývá to z plošného šetření, které proběhlo na podzim 2013 ve středních a vyšších odborných školách, a z výběrového šetření u zaměstnavatelů formou elektronického dotazování. Školy vnímají spolupráci škol se zaměstnavateli jako přínos nejen pro školy a jejich žáky, ale také pro zaměstnavatele, domnívají se, že tato spolupráce ve výsledku významně přispívá nejen ke snižování nezaměstnanosti absolventů SOŠ, ale podílí se i na celkovém snižování lokální nezaměstnanosti.


Nově certifikovaná zařízení - duben 2014

_0893450926.jpg Certifikace odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování zajišťuje posouzení a formální uznání, že poskytovatel a jím realizovaný program odpovídá stanoveným kritériím kvality a komplexnosti. Národní ústav pro vzdělávání ve spolupráci s ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy udělil v dubnu 2014 certifikát odborné způsobilosti těmto organizacím:


Zpravodaj POSPOLU 1/2014

Zpravodaj POSPOLU vyšel 28.3.2014. Dočtete se v něm o výsledcích šetření na školách a u zaměstnavatelů o jejich vzájemné spolupráci, pozvánku na workshopy, které se konají pro jednotlivé skupiny oborů, rozhovory s účastníky prvních pilotáží i informace o nových partnerstvích, která budou pilotně ověřovat spolupráci škol a firem.


Projekt DIS


Doporučené nástroje pro PPP


Nabízené diagnostické metody


Oddělení diagnostických a intervenčních nástrojů


Rozhovor s Ing. Milanem Chylíkem, ředitelem Integrované střední školy automobilní v Brně,

která realizovala pilotáž spolupráce společně s Dopravním podnikem města Brna, a. s., v projektu Pospolu.


Švadlenou za tři sta hodin aneb návrat k řemeslu bez ohledu na věk

26.3.2014    Jičínský deník -  Střední škola gastronomie a služeb v Nové Pace organizuje nově kurzy pro dospělé


Výroba rybích lahůdek

Výroba rybích lahůdek 29-028-H, Střední škola obchodu a služeb, Jihlava


Vzdělávání v prevenci


Výzkumy a publikace


Doporučené zdroje informací


O primární prevenci rizikového chování


Primární prevence

Činnosti NÚV se v rámci primární prevence rizikového chování zaměřují především na spolupráci, koordinaci a realizaci pravidelných setkání metodiků prevence z pedagogicko-psychologických poraden a krajských školských koordinátorů prevence, dále na výzkumnou činnost v oblasti školské prevence a vzdělávací činnost v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Další oblastí činnosti jsou pracovní skupiny, které se zaměřují na specifická témata, a také certifikace programů primární prevence.


Ústavní výchova a preventivně výchovná péče

Činnosti NÚV se v rámci ústavní výchovy a preventivně výchovné péče aktuálně zaměřují především na: Tvorbu a inovaci standardů kvality péče o děti v zařízeních ÚV/OV a SVP;  Tvorbu a inovaci speciálních standardů kvality (např. pro ambulantní SVP);  Metodickou podporu a vzdělávání ke standardům kvality;  Mapování vzdělávacích potřeb a realizace vzdělávacích programů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků ÚV/OV a SVP;  Výzkumnou činnost v oblasti ústavní výchovy a preventivně výchovné péče;  Sledování českých a mezinárodních trendů v systémech náhradní výchovy;  Pořádání konferencí a odborných setkání;  Podílení se na tvorbě legislativních, koncepčních a metodických dokumentů 


Online akce na Metodickém portálu RVP.CZ v dubnu 2014

Metodický portál RVP.cz nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů.


Jak zlepšit kvalitu praxí žáků ve firmách?

3.3.2014 Magistr - Přestože školy i zaměstnavatelé volají po absolventech s praktickými dovednostmi, žáci odborných škol často během praktického vyučování ve firmách provádějí pomocné práce, které jsou v danou chvíli potřeba, ale při kterých se toho pro vykonávání řemesla příliš nenaučí. Projekt Pospolu zavádí do praxe evropské prvky a principy, které napomohou vylepšit dohodu školy a firmy, zvýší transparentnost praxí žáků ve firmách, a tím zároveň podpoří kvalitu jejich přípravy.


Letáky a informační brožura


Regionální konference NSK "Úspěšnou firmu tvoří kvalifikovaní zaměstnanci"

Konsorcium Hospodářské komory ČR, Svazu průmyslu a dopravy ČR a společnosti TREXIMA spol. s r. o. si Vás dovoluje pozvat na regionální konferenci "Úspěšnou firmu tvoří kvalifikovaní zaměstnanci".


Pracují u nás i celé generace rodin

Potřebujeme techniky a školy nám cpou gymnazisty, naříkají už léta firmy v celé zemi. První brněnská strojírna ve Velké Bíteši takový problém vůbec neřeší. Jak to dělá?


Národní soustava kvalifikací se dostává více do podvědomí firem

Firma Apt PRODUCTS s. r. o. z Karlovarského kraje se aktivně zapojila do Národní soustavy kvalifikací (NSK). Zabývá se zpracováváním hliníkových profilů a plechů pro automobilový a elektrotechnický průmysl, vyrábí chladiče pro elektrotechniku, hliníkové klece elektromotorů, střešní systémy osobních automobilů a karosářské díly a dveře autobusů. O tom, jaký přínos má projekt NSK pro její firmu, jsme hovořili s HR manažerkou Silvií Hanykýřovou.


65 Gastronomie, hotelnictví a turismus

Na této stránce najdete výstupy a informace o aktivitách projektu Pospolu pro skupinu oborů 65 (stav k 1. 4. 2015).


37 Doprava a spoje

Na této stránce najdete výstupy a informace o aktivitách projektu Pospolu pro skupinu oborů 37 (stav k 1. 4. 2015).


Ministr Chládek: Rok 2015 bude rokem technického vzdělávání

Ministr školství Marcel Chládek uzavřel 21.3.2014 smlouvu o vzájemné spolupráci mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a největším zaměstnavatelským svazem v ČR - Svazem průmyslu a dopravy ČR. Spolupráce se týká zejména podpory technického vzdělávání dětí a mládeže.


Aktuality


Případové studie


Workshopy


Zpravodaj - příloha II/2014

Světové ekonomické fórum 2014


Zpravodaj 3/2014

Z glosáře Cedefopu 27 * Jak zlepšit vzdělávání ve Spojeném království * Iniciativa ANKOM v Německu * Společné základní standardy v USA * Specifikace standardů učňovství pro Anglii – SASE * Povinné vzdělávání v Evropě 2013/2014 * Duální učení v době demografických změn * Školy pro 21. století v USA * Akreditace kvalifikací získaných v zahraničí * Zlepšit bezpečnost námořních přístavů


Očekávání dalších členů komise sociálních partnerů


Zpravodaj a novinky projektu Pospolu


Zprávy z médií


Tiskové zprávy


Informace o výběrovém řízení vyhlášeném v zimě 2013


Workshopy


Koučování

Proběhlo celkem 25 koučování ve všech regionech ČR, vždy pro dvojice tvořené ze zástupce školy a zástupce firmy. 


Kurzy

Celkem proběhlo 75 kurzů pro pedagogické pracovníky.  


Přijímací řízení na středních školách 2014

Náročné období rozhodování „kam na školu“ mají žáci základních škol za sebou. Pátek 14. března byl posledním dnem pro podání přihlášek ke studiu na střední školu.


Sjednavatel pohřbení

Sjednavatel pohřbení 69 - 021 - M, Vzdělávací agentura Kustod, Česká Lípa


Dobrá šance na odborný růst se nabízí nejen maturantům

14.3.2014    Hradecký deník - Škola pro mladé zájemce o výpočetní techniku, která v Hradci Králové za necelých 20 let své existence vychovala pro praktické uplatnění více než 1100 odborníků se zaměřením na informační technologie, nese nový název Střední škola a vyšší odborná škola aplikované kybernetiky. 


Koncem března se v Praze sejdou experti na testování v cizích jazycích

Pod záštitou Evropského střediska pro moderní jazyky při Radě Evropy a Evropské komise se 26. – 28. 3. 2014 uskuteční v Praze seminář, kde budou pozvaní experti seznámeni s principy správného jazykového testování ve vztahu ke Společnému evropského referenčnímu rámci pro jazyky.


53 Zdravotnictví

Na této stránce najdete výstupy a informace o aktivitách projektu Pospolu pro skupinu oborů 53 (stav k 1. 4. 2015).


29 Potravinářství a potravinářská chemie

Na této stránce najdete výstupy a informace o aktivitách projektu Pospolu pro skupinu oborů 29 (stav k 1. 4. 2015).


28 Technická chemie a chemie silikátů

Na této stránce najdete výstupy a informace o aktivitách projektu Pospolu pro skupinu oborů 28 (stav k 1. 4. 2015).


Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole 2013/2014

Metodická příručka pro učitele, která ukazuje, jak pracovat s jednotným zadáním při přípravě závěrečných zkoušek ve škole.


Seznam vzdělávacích akcí 2014

pro školní psychology a speciální pedagogy


31 Textilní výroba a oděvnictví

Na této stránce najdete výstupy a informace o aktivitách projektu Pospolu pro skupinu oborů 31 (stav k 1. 4. 2015).


23 Strojírenství a strojírenská výroba

Na této stránce najdete výstupy a informace o aktivitách projektu Pospolu pro skupinu oborů 23 (stav k 1. 4. 2015).


Veletrh fiktivních firem

  V areálu pražského Výstaviště (Incheba Expo Praha) proběhne ve dnech 17. 3. – 19. 3. 2013 jubilejní 20. mezinárodní veletrh fiktivních firem. Akce je jedním z největších veletrhů fiktivních firem v Evropě – letos se zde představí 142 firem z 10 evropských zemí. (tisková zpráva)


Z diskuzí účastníků seminářů pro zřizovatele a zaměstnavatele


Vzdělávací semináře pro specialisty ŠPP


Příběhy NSK aneb Proč jsme do toho šli?

Zástupci některých oceněných společností, jež získaly v brněnském hotelu Holiday Inn certifikát Národní soustavy kvalifikací (NSK), v krátké anketě odpovídají na otázku, co je vedlo k tomu, aby se certifikaci NSK pokusili získat.


Česká komora fitness

Vznikla na podzim 2011 jako reakce na existenci podobných profesních sdružení oboru fitness v zahraničí. ČKF se intenzivně podílí na tvorbě standardů fitness a tanečních profesí v rámci Národní soustavy kvalifikací a je partnerem Hospodářské komory fitness při zkouškách z profesních kvalifikací fitness.


Největší zájem je o maséra a strážného

Málokdo zůstane celý život u jediného zaměstnání. V době, která žádá průběžné doplňování vědomostí a také schopnost přizpůsobit se požadavkům trhu, jsou rekvalifikace nezbytností. 


Umím to, ale nemám na to papír

Lidové Noviny, 11.3.2014 , rozhovor:       Ivo Jupa, hlavní manažer projektu Národní soustava kvalifikací, vysvětluje, že člověk nemusí mít vždycky za sebou školu, aby mohl být považován za kvalifikovaného. Doklad o tom, co jsme se naučili, nemusí už dnes vydávat jen škola, kterou jsme navštěvovali po několik let. Ivo Jupa z Národního ústavu pro vzdělávání vysvětluje, že papíry můžete dostat i na dovednosti, které jste získali například praxí nebo od kamaráda. Stačí dokázat před tak zvanou autorizovanou osobou, že umíte. Dosud už to udělalo přes 6000 lidí.


PROSPE, o.s.


Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s.


Podané ruce o.p.s.


Portimo, o.p.s.


Prev-Centrum, z. ú.


Pedagogicko-psychologická poradna Brno


Občanské sdružení LECCOS

 


Madio, o.s.


Diecézní charita Brno - Oblastní charita Třebíč


Nově certifikovaná zařízení - únor 2014

_0893450926.jpg Certifikace odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování zajišťuje posouzení a formální uznání, že poskytovatel a jím realizovaný program odpovídá stanoveným kritériím kvality a komplexnosti. Národní ústav pro vzdělávání ve spolupráci s ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy udělil v únoru 2014 certifikát odborné způsobilosti těmto organizacím:


Z fiktivního skladu až pro výuční list

6.3.2014    Karlovarský deník, Dalovice – Pojem profesní, či dříve dílčí, kvalifikace nabyl v poslední době velkého významu v oblasti celoživotního vzdělávání. Právě postupným skládáním zkoušek v profesních kvalifikacích totiž mohou dospělí zájemci o doplnění vzdělání dojít schůdnou a rychlou cestou třeba až k výučnímu listu a naprosto změnit svůj profesní život.


Skvělá spolupráce školy a firmy pomohla ověřit odborné schopnosti pedagogů i účastníků kurzu

Pan Jiří Korecký, účastník pilotního ověřování vzdělávacího programu pro profesní kvalifikaci Skladník, se o možnosti účastnit se vzdělávání v tomto programu dozvěděl od svého otce, který pracuje ve škole, která tento program pilotovala, jako nepedagogický pracovník. 


Bylo to tak zajímavé, poučné i přínosné!

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou je jedinou střední školou v mikroregionu Ledečsko.


Účast v kurzu projektu UNIV 3 znamená i plnou restauraci a spokojené hosty

Pan Petr Šmídek získal po ukončení povinné školní docházky výuční list na zedníka, avšak nikdy tuto profesi nevykonával. Již deset let totiž pracuje na plný úvazek jako kuchař v různých typech restaurací.


S pomocí projektu UNIV 3 si splnil svůj dětský sen

Jednadvacetiletý Lukáš Uličný pochází z Úvalna, menší vesnice, která se nachází u Krnova. Protože již jeho rodiče i prarodiče měli velkou zahradu, byl od malička zvyklý s její údržbou pomáhat. Tato práce ho již v útlém věku velmi bavila, takže když končil základní školu a rozhodoval se, kam jeho kroky dále povedou, přemýšlel o nějakém zahradnickém oboru. 


Víno vstoupilo do celoživotního učení

Maminka Veroniku od dětství vedla k základům stolování. Dbala, aby v neděli byl jídelní stůl vždy pěkně prostřený. Nejvíce se Veronika těšila na prostírání vánočního stolu – sváteční jídelní servis, broušené sklo na nealkoholické nápoje a víno a na ozdobení vánoční dekorace.


Novinky - 6. března 2014


Vychovat si zaměstnance se vyplácí, od letoška i finančně

26.2.2014 podnikatel.cz - Najít kvalifikovaného člověka pro hutní výrobu nebo strojírenství je nad síly mnoha českých firem. Takoví na trhu práce prostě nejsou. Práce je přitom dostatek.


Nová partnerství v pilotáži i v monitoringu již běží

Koncem měsíce února a začátkem března 2014 došlo k podpisu smluv s 11 novými partnerstvími pro pilotáž a se 3 partnerstvími v dobrovolném monitoringu.


Partnerství 19 – Prostějov (Olomoucký kraj)


Partnerství 18 – Mladá Boleslav (Středočeský kraj)


Partnerství 17 - Kladno


Zaměstnavatelé posuzují a připomínkují programy vzdělávání

Praha 4. března  - Zaměstnavatelé posuzují a připomínkují programy dalšího vzdělávání a účastní se zkoušek z profesních kvalifikací


Ze simulovaného skladu dalovické školy si chtějí dospělí účastníci vzdělávání dojít až pro výuční list

Region - Pojem profesní (dříve dílčí) kvalifikace nabyl v poslední době velkého významu v oblasti celoživotního vzdělávání. Právě postupným skládáním zkoušek v profesních kvalifikacích totiž mohou dospělí zájemci o doplnění vzdělání dojít schůdnou a rychlou cestou třeba až k výučnímu listu a naprosto změnit svůj profesní život.


SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.ro. v projektu UNIV 3

Mezi školy zapojené do projektu UNIV 3 patří i SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, na které v minulých dnech proběhla závěrečná zkouška pilotně ověřované kvalifikace Sommelier. Jedním z hodnotitelů byl i 1. vicemistr  ČR v sommelierství Bc. František Koudela.


S plovoucí podlahou už vězňové neplavou

4.3.2014    Znojemsko -  Ve dnech 10. a 11. února se na Střední škole technické v Uhelné ulici konaly zkoušky pro profesní kvalifikaci podlahář plovoucích podlah v rámci celostátního projektu UNIV3, který zaštiťuje Národní ústav pro vzdělávání. Nejednalo se však o obyčejné závěrečné zkoušky, ale o zkoušky opravdu výjimečné. Uchazeči totiž tentokrát nebyli vybírání samotnou školou, nýbrž Vězeňskou službou České republiky - Věznicí Znojmo.


Partnerství 16 – Pardubice - Hranice (Pardubický a Olomoucký kraj)


Partnerství 15 - Otrokovice (Zlínský kraj)


Partnerství 14 - České Budějovice (3) (Jihočeský kraj)


Partnerství 13 – Uherské Hradiště (Zlínský kraj)


Partnerství 12 - České Budějovice (2) (Jihočeský kraj)


Partnerství 11 - Třinec (Moravskoslezský kraj)


Partnerství 10 - Žákava (Plzeňský kraj)


Partnerství 9 - Praha (Praha)


Partnerství 8 - Jihlava (kraj Vysočina)


Partnerství 7 - Ostrava (2) (Moravskoslezský kraj)


Partnerství 6 - Znojmo (Jihomoravský kraj)


Ke stažení


Šetření a analýzy


Zavádění prvků ECVET