Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 70


Obuvník pro zakázkovou výrobu

Obuvník pro zakázkovou výrobu 32 - 007 - H, Střední škola odborně technická s.r.o., Zlín


Řemeslné zpracování čokolády

Řemeslné zpracování čokolády - 29 - 016 - H, Střední odborná škola Litovel


Řemeslná výroba perníků

Řemeslná výroba perníků 29 - 042 - H, Integrovaná střední škola, COP a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Valašské Meziříčí


Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole 2013/2014

Publikace projektu NZZ_2 z roku 2014 přináší školám návod, jak zacházet s jednotným zadáním při přípravě závěrečných zkoušek, jak pracovat s informačním systémem nové závěrečné zkoušky a další užitečné informace.


Analýza publicity 2013

Agentura Ogilvy Public Relations, s.r.o. připravila pro NSK analýzu mediálních výstupů k webu "www.vzdelaniaprace.cz".


Standardy profesních kvalifikací schválené 28. 1. 2014

Dne 28. 1. 2014 byly MŠMT schváleny standardy následujících nových a revidovaných profesních kvalifikací:


Plán tvorby profesních kvalifikací na rok 2014

Nové profesní kvalifikace plánované na rok 2014 Revidované profesní kvalifikace plánované na rok 2014


NSK2: Nezaměstnanost stoupá, zaměstnavatelé však stále hledají kvalifikované odborníky

Brno / Dne 12. února 2014 se v Brně setkali zaměstnavatelé, kteří ve své firemní praxi prověřili kvalitu Národní soustavy kvalifikací (NSK) nejen při získávání nových zaměstnanců.


Standardy profesních kvalifikací schválené 28. 1. 2014


Nový leták projektu UNIV 3

Propagační leták vznikl v  rámci publicity projektu  v roce 2014. 


Online akce na Metodickém portálu RVP.CZ v březnu 2014

V březnu 2014 nabízí Metodický portál následující webináře primárně pro učitele základního, gymnaziálního a středního odborného vzdělávání.


Národní soustava kvalifikací se osvědčila

Brněnský deník, 24.2.2014    Národní soustava kvalifikací plní svůj účel, když se stále více prosazuje v podnikové praxi. Tak lze charakterizovat diskusi účastníků slavnostního shromáždění, které se v polovině měsíce uskutečnilo v Brně. Personalisté a ředitelé významných firem z pěti krajů zde převzali ocenění za využívání tohoto systému.


39 Speciální a interdisciplinární obory

Na této stránce najdete výstupy a informace o aktivitách projektu Pospolu pro skupinu oborů 39 (stav k 1. 4. 2015).


MŠMT společně s NÚV úspěšně spustily systém certifikací programů primární prevence.

(Praha 27. února 2014) V průběhu roku 2013 byl z pověření MŠMT obnoven systém certifikací a ověřování kvality poskytovatelů programů školské primární prevence zaměřený nejen na protidrogovou prevenci, ale i na primární prevenci všech dalších forem rizikového chování, do kterého spadá např. záškoláctví, šikana nebo sexuální rizikové chování.


Rozhovor s Ing. Miroslavem Dvořákem, generálním ředitelem MOTOR JIKOV Group a.s.

která od listopadu 2013 do ledna 2015 realizovala pilotáž spolupráce spolu s VOŠ a SPŠ automobilní a technickou, České Budějovice, firmou MOTOR JIKOV Fostron a.s. a firmou MOTOR JIKOV Slévárna a.s. v projektu Pospolu.  


Rozhovor s Ing. Bronislavem Fuksou, ředitelem SŠ – COP technické, Kroměříž

která od listopadu 2013 do ledna 2015 realizovala pilotáž spolupráce spolu se SPŠ a OA Uherský Brod, SOŠ Josefa Sousedíka a 29 firmami v projektu Pospolu.


Rozhovor s PaedDr. Rostislavem Šmídem, ředitelem SPŠ a OA Uherský Brod

která od listopadu 2013 do ledna 2015 realizovala pilotáž spolupráce spolu se SŠ - COPT Kroměříž, SOŠ Josefa Sousedíka a 29 firmami v projektu Pospolu.


Přechod absolventů středních škol na trh práce - srovnání situace absolventů učebních a maturitních oborů

Trhlíková, Jana. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2014. 52 stran.


82 Umění a užité umění

Na této stránce najdete výstupy a informace o aktivitách projektu Pospolu pro skupinu oborů 82 (stav k 1. 4. 2015).


Soutěž samostatných odborných prací - 2013/2014

Národní ústav pro vzdělávání vyhlašuje ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR už třetí ročník soutěže samostatných odborných prací (SOP).


Nejen reference svědčí o kvalitě vzdělávání

Znaků svědčících o kvalitě dalšího vzdělávání je celá řada. Kromě kvality lektorů, prostor pro vzdělávání, studijních materiálů či celkového přístupu vzdělávací instituce k zákazníkovi může na kvalitu poukazovat vlastnictví patřičných certifikátů či akreditací, členství v profesních sdruženích, historie vzdělávací instituce, ale především reference.


Pořádek dělá přátele. I v dalším vzdělávání

Lektor, lektor a zase lektor. Ať se zeptáte majitelů vzdělávacích institucí či jejich klientů, odpověď je vždy stejná – nejvíce rozhodujícím činitelem úspěchu vzdělávací akce je lektor. Jistě, lektor je klíčový, ale nikoliv jediný hlavní činitel. Chcete-li vybrat vzdělávací instituci, která není postavena jen na kultu lektora (mnohdy navíc lektora jediného), pátrejte s námi po tom, co také dotváří kvalitu vzdělávací akce, kterou kupujete. Neopomíjejte zásadní prvek – metodiku vzdělávání. Jde sice o velmi široký a nesnadno vymezitelný pojem, přesto je jedním z klíčů k úspěšnosti vzdělávací akce. Pojďme si rozklíčovat, na co se v rámci metodiky vzdělávání nejvíce zaměřit.


Originalita vzdělávací instituce jako nadstandard?

Lektor, prozákaznický přístup, etika. To vše jsou jistě důležité faktory rozhodující o kvalitě vzdělávání dospělých. Klíčem ke skutečné kvalitě je však také často opomíjený prvek – metodika vzdělávání a schopnost vytvářet vlastní produkty. Řada vzdělávacích institucí pouze kopíruje kurzy, které pak můžete nalézt v portfoliu mnoha dalších. Dochází tak ke sdílení know-how, mnohdy však i k jeho vědomému zcizení. Skutečně kvalitní vzdělávací instituce naopak nabízejí své vlastní originální produkty a služby (kurzy, semináře, pracovní sešity, celé knihy či pomůcky ke studiu). Pokud nechcete koupit několikrát recyklovaný vzdělávací program, pak sledujte, do jaké míry vám vzdělávací instituce nabízí originální produkty. Zde najdete několik tipů, jak při výběru postupovat.


Náš zákazník – náš pán. I v dalším vzdělávání?

Jistě i pro vás je jedním ze znaků kvality vzdělávacích služeb komplexní přístup k vám jako zákazníkovi. Na tomto kritériu pohoří řada méně kvalitních vzdělávacích institucí, neboť v rámci minimalizace nákladů tyto instituce eliminovaly řadu „nadstandardních“ služeb. Zákaznický přístup by však měl být standardem. Koneckonců vztah vzdělávací instituce a zákazníka je všudypřítomný – od prvního kontaktu a domlouvání vzdělávacího plánu, přes jeho realizaci, až po evaluaci dosažení cílů a závěrečné vyúčtování. Není jednoduché stanovit, jak vypadá „prozákaznicky orientovaná“ vzdělávací instituce. Několik rysů ale jistě nalézt můžeme.


Určuje kvalitu vzdělávání pouze lektor?

Vyzkoušejte si s námi malý pokus. Zeptejte se ve svém okolí na jednoduchou otázku: Co nebo kdo je určujícím prvkem kvality vzdělávání? Až s překvapivou samozřejmostí dostanete nejčastěji tuto odpověď: lektor. Myslí si to nejen absolventi kurzů, samotní lektoři, ale také zákazníci vzdělávacích společností, tedy firmy. Domníváte se, že je tomu opravdu tak? Rozhodně máte pravdu v tom, že pozornost je potřeba věnovat právě lektorům, jejich kvalifikaci, schopnostem vést vzdělávací proces, předávat či objevovat znalosti a dovednosti, jakož i pracovat sami na sobě. S lektorem skutečně stojí a padá úspěch celé akce, alespoň v očích jejích účastníků. Jak ale poznat kvalitního lektora? Jednoduchá odpověď bohužel neexistuje, ale pokud budete lektora pro vaši akci vybírat, může vám pomoci několik otázek.


Aktuálně o vzdělávání dospělých. Rozhovor s Janou Brabcovou


Co je na tom kurzu tak drahé?

Mnohý z objednavatelů profesních kurzů, ať už je to podnikový manažer lidských zdrojů či pracovník úřadu práce, se čas od času dostane do situace, že svému nadřízenému musí vysvětlit rozdíly v cenách podobně vyhlížejících kurzů různých institucí. Jak je možné, že stejně nazvaný kurz trvá různou dobu a nadto cena jednoho je třeba trojnásobkem druhého? Je lepší ten dražší nebo levnější? A dostaneme za vyšší cenu opravdu něco lepšího? Jak souvisí cena s kvalitou kurzu? Pojďme se podívat na konstrukci ceny trochu blíž.


Zpravodaj - příloha I/2014

Česká republika má podle norem Evropské unie stále nedostačující podíl vysokoškoláků v populaci, jak ukazují nové statistiky. V souvislosti s tím, jsme si vzpomněli na fundovaný článek, který jeho autorka napsala pro Zpravodaj č. 12/1997. To, co v něm bylo uvedeno, platí dodnes. Zpravodaje z roku 1997 však již nejsou na webových stránkách NÚV k dispozici, a proto jsme se rozhodli článek vydat znovu jako přílohu I/2014 k únorovému číslu Zpravodaje v původním znění i úpravě.


Zpravodaj 2/2014

Z glosáře Cedefopu 26 * Priority řeckého předsednictví EU v oblasti vzdělávání a mládeže * Mezi vzděláváním a zaměstnatelností *  Nové odborné školy ve Spojeném království *  Skutečné učňovství ve Spojeném království * Německé učňovství – vzor pro Francii? * Systémy školství ve Finsku a ve Švédsku


Problematika uplatnění kvality dalšího profesního vzdělávání ve veřejných výběrových řízeních

Pro upřesnění obsahu celého zadání  (viz nadpis)  je třeba ho terminologicky  i obsahově zarámovat, tato v současnosti  nejdynamičtější oblast lidské činnosti se prolíná řadou aktivit, pro které je charakteristický často rozdílný nebo jednostranně (účelově) orientovaný přístup z hlediska představ, cílů, realizace, výstupů  a dopadů představitelů politického, ekonomického a vzdělávacího sektoru.


Sladění nabídky dalšího vzdělávání s požadavky (potřebami) trhu práce

Slaďování nabídky dalšího vzdělávání s požadavky (potřebami) trhu práce lze považovat  za  jednu z nejproblematičtějších a nejtíže uchopitelných oblastí, kterou se zabývají a řeší snad skoro všechny  služby zaměstnanosti  tak i zaměstnavatelé. 


Přístupy k problematice kvality v dalším vzdělávání

Téma kvality je od počátku 90. let 20. století jedním z klíčových a tedy i velmi intenzivně diskutovaných témat politiky i praxe dalšího vzdělávání nejen v České republice. 


Evaluace jako nástroj zjišťování kvality v dalším vzdělávání

Slovo evaluace je v současné době v oblasti dalšího vzdělávání velmi frekventované. Užívají jej teoretici i praktici, pracovníci ministerstev i univerzitních pracovišť, organizátoři vzdělávacích kurzů, lektoři a mnozí jiní, a to v různých kontextech i významech.


Klíčové faktory efektivity vzdělávacích programů

Vzdělávání dospělých se v posledních několika letech stalo poměrně populární. Důvodů je jistě mnoho, od zintenzivnění práce a diskusí odborníků na toto téma až po jeho (někdy až přílišnou) finanční podporu zejména v souvislosti s čerpáním prostředků z Evropských sociálních fondů. V této situaci existuje a stále vzniká množství subjektů věnujících se vzdělávání dospělých, které v mnoha případech plánují a realizují kurzy spíše na základě intuice či vlastní zkušenosti se vzděláváním, než odborných znalostí z oblasti andragogiky, tedy teorie vzdělávání dospělých. Vzdělávací aktivity se tak často míjí účinkem, jinými slovy, jejich kvalita a efektivita jsou minimální nebo vůbec žádné.


Profesionalizace lektorů jako cesta ke zvýšení kvality dalšího vzdělávání

Kvalita v oblasti dalšího vzdělávání, resp. kvalita dalšího vzdělávání je bezesporu velmi úzce svázána s kvalitou těch, kdo jsou v přímém kontaktu s účastníky během výuky, těch, kteří výukový proces vedou, tedy lektorů. Právě lektoři jsou totiž velmi často považováni za klíčový faktor (spolu)určující kvalitu a efektivitu vzdělávací aktivity, tedy za jeden z hlavních indikátorů kvality vzdělávací instituce a jí realizovaných programů [1] .


Moderní technologie mění i podobu dalšího vzdělávání dospělých

To, co bylo dříve technologickou novinku, se dnes stává ve vzdělávání standardem. „Je běžné, že zejména mladší studenti očekávají např. interaktivní tabuli, protože ji znají ze školy,“ vysvětluje Jana Brabcová, viceprezidentka AIVD a vedoucí pracovní skupiny pro kvalitu v projektu Koncept, který se v Národním ústavu pro vzdělávání zabýval kvalitou vzdělávání. „Ve vzdělávacím procesu se vyvíjejí technologie i metody a to, co stačilo dříve, už nestačí. Technologické a metodologické parametry kvality vzdělávání dospělých dobře popisuje rating vzdělávacích institucí, kde jedním z pilířů je kritérium Materiálně technické a didaktické zázemí vzdělávací instituce,“ podotýká Brabcová. Neznamená to, že čím více techniky, tím kvalitnější vzdělávání, ale jde o to, že publikum je stále náročnější a technické novinky absorbuje do svého vnímání světa. Pokud jsou při výuce napomohou lepšímu vstřebání obsahu či motivaci, měla by je vzdělávací instituce používat. Bylo by chybou ale spojovat technologie jen s mladými lidmi a  dívat se  na zralé lidi pouze optikou navyklých stereotypů – že jsou křehcí, neschopní a „out“. Ve starší populaci  nejsou jen ti, kteří jsou slabí v jazycích a ovládání počítače.  Přestože se v Česku dalšímu vzdělávání věnuje jen cca 11% procent dospělé populace, přibývá lidí, kteří vybudovali  vlastní firmy, mají zkušenosti a procestovali svět.  Nespokojí se s živořením  na okraji společnosti, ale záleží jim na kvalitě dalšího života.


Kvalitní vzdělání začíná u zadavatele

Podniky často posílají na vzdělávací kurzy nemotivované nebo nesprávně vybrané zaměstnance.  Svádí k tomu i to, že na firemní vzdělávání lze v hojné míře čerpat granty z Evropské unie, které jsou snadno dostupné. Snaha školit zaměstnance pod tlakem  a  bez rozmyslu může být nejen mrháním času a financí, ale má i nechtěný efekt. Přesvědčí lidi ve zralejším věku, že další vzdělávání nemá vůbec  smysl, což může být pro řadu pracovníků fatální. Jednoho dne mohou zjistit, že jejich kvalifikace zastarala v čase a jsou dlouhodobě nezaměstnatelní. Jenže právě  dovednosti a znalosti zůstávají tomu, kdo se dále vzdělává a může je „zobchodovat“ na trhu práce. A neexistuje firma, která by zvyšovala zisk bez vzdělaných lidí, kteří jsou lepší než konkurence.


Jak jsem se učila posuzovat kvalitu vzdělávacího kurzu podle ratingu Národního ústavu pro vzdělávání

Rozhodla jsem se vystudovat něco nového a vybrala jsem si jednosemestrální kurz Diplomatické akademie Cyrila Svobody.  Svou zkušenost laika, který si kurzy vybral jen na základě osobního zájmu a zvědavosti,  jsem svoje další vzdělání podrobila hodnocení z odstupu, s použitím metodiky, do které mi dala nahlédnout odbornice  Jana Brabcová, viceprezidentka AIVD ČR, která minulé tři roky vytvářela s týmem Národního ústavu vzdělávání rating vzdělávacích institucí. Musím říci, že měřeno touto metrikou člověk začne více chápat, co vlastně znamená kvalita ve vzdělávání.


Studovat v padesáti mezi mladými na Diplomatické akademii bylo pro život i kariéru obohacující

Studovat v padesáti s lidmi mezi dvaceti až třiceti lety je zábava, ale občas to bolí. Zažila jsem to na vlastní kůži. Například,  když jdete na první hodinu a spolužák z Makedonie, Velibor Pariševski, se  mě zeptal, zda jsem TA vyučující.  V Česku nejsme zvyklí, že jde někdo ve zralejším věku do školy nebo na rekvalifikační kurz.  Taktnější nebyli ani sami vyučující, občas se mi chtělo utéct při větách – „aha, vy jste tady TA nejstarší…!“  Když jsem toto překonala, další rozdíl byl v tom, že moji spolužáci byli navyklí sedět za bariérou laptopů, já nikoli. I když, pár rozdílů se během půlročního studia ještě objevilo.


Zisk školám i kantorům


Ryba v aspiku i fotovoltaika: prokázané znalosti mohou lidem zkrátit vzdělávání

Region - I během prázdnin na přelomu roku se mnozí dospělí na Vysočině museli poctivě učit. V lednu je totiž čekají na odborných středních školách zkoušky v rámci celoživotního vzdělávání. 


Zapojení do projektu UNIV 3 nese benefity školám i kantorům

Praha - Nedostatek volných míst na trhu práce vede stále více Čechů k celoživotnímu vzdělávání. Vedle toho nastal vlivem demografického vývoje odliv žáků v počátečním vzdělávání na středních školách. Tyto okolnosti vyvolávají boom středních odborných škol jakožto konkurenceschopných hráčů v nabídce vzdělávání dospělých. 


Tematická konference v hotelu Flora Olomouc, 18. -19. 2. 2014

hotel-budova-2.jpg Konference je zaměřena na problematiku ověřování podle Zákona č. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.


Mezinárodní seminář ECVET v Praze

Hledá Vaše škola zahraniční partnery pro výměnné pobyty žáků a učitelů? Organizuje Vaše firma stáže pro žáky či učitele SOŠ a SOU? Chcete se dozvědět, jak můžete zvýšit kvalitu stáží? Přijďte na mezinárodní seminář a seznamte se s principy ECVET!


Webové stránky pokusného ověřování programu Pohyb a výživa

Dne 13. 2. 2014 byly na Metodickém portálu RVP.CZ zpřístupněny veřejnosti webové stránky pokusného ověřování programu Pohyb a výživa.


V projektu Pospolu probíhají zdarma vzdělávací akce pro pedagogy i zaměstnavatele

Zájemci si mohou vybrat celkem ze 157 akcí různých typů (kurzů, koučování a workshopů), které se konají od ledna letošního roku až do května 2015. Cílem seminářů a kurzů je moderními vzdělávacími metodami přiblížit možnosti vedoucí k prohloubení a zkvalitnění spolupráce škol a firem.


Nové profesní kvalifikace plánované na rok 2014


Revidované profesní kvalifikace plánované na rok 2014


Koncepční studie


plán tvorby profesních kvalifikací na rok 2014


Kalendář akcí


69 Osobní a provozní služby

Na této stránce najdete výstupy a informace o aktivitách projektu Pospolu pro skupinu oborů 69 (stav k 1. 4. 2015).


Případové studie


Projekt Pospolu má propojit firmy v regionech se školami

6.12.2013    Mladá fronta DNES   


Firmy nespolupracují se školami jen kvůli menším daním. Je to nutnost

6.2.2014 Moravské hospodářství - TENTO ROK SI MOHOU FIRMY ZAČÍT ODEČÍTAT INVESTICE DO VZDĚLÁVÁNÍ Z DANÍ. MENŠÍ ODVODY STÁTU PRO NĚ ALE NEJSOU HLAVNÍ MOTIVACÍ. BEZ SPOLUPRÁCE SE ŠKOLAMI BY V BUDOUCNU HLEDALY KVALIFIKOVANÉ ZAMĚSTNANCE JEN TĚŽKO.


63 Ekonomika a administrativa

Na této stránce najdete výstupy a informace o aktivitách projektu Pospolu pro skupinu oborů 63 (stav k 1. 4. 2015).


Skupiny oborů


Kalendář


Nechejte si vymalovat byt aneb Kurz malířských a natěračských prací ve Věznici Plzeň na Borech

V rámci projektu UNIV3 proběhlo na Středním odborném učilišti stavebním pilotní ověřování programu dalšího vzdělávání Malíř. Zadání kurzu a jeho obsazení účastníky vzešlo z požadavku Věznice Plzeň na Borech. Dle zadání ze strany vedení nápravného zařízení měla menší skupinka z odsouzených absolvovat kurz malířských a natěračských prací, aby posléze tito absolventi mohli provádět nutné opravy v prostorách věznice. Zařízení by tak získalo na delší dobu z „vlastních řad“ pracovníky obeznámené s danou problematikou a schopné provádět dostatečně odborně požadované práce. 


Kurzy projektu UNIV 3 rozšiřují obzory

Pan Libor Macháček v roce 1992 úspěšně složil závěrečné zkoušky Opravář zemědělských strojů – Mechanizátor na Středním zemědělském učilišti v Tišnově. Od té doby pracoval jako svářeč, řidič a brusič. V současné době pracuje jako dělník ve výrobě ve firmě Pyrotek na pozici brusič slévárenských forem.


„Hodnota získaných vědomostí je daleko vyšší než hodnota jakéhokoliv certifikátu“, tvrdí paní Šárka

V roce 2013 paní Šárka Gorecká pracovala na ekonomickém odboru Vězeňské služby v Karviné jako záskok za pracovnici, která v té době čerpala rodičovskou dovolenou. Dělala to, co se zrovna potřebovalo, nešlo však o samostatnou odbornou práci. Tato její pracovní činnost skončila dne 30. 6. 2013. V té době již věděla o možnosti účastnit se výběrového řízení na pracovní místo v ekonomickém odboru Vězeňské služby Vazební věznice v Ostravě. 


Kominíci nosí štěstí, tak ať kominická profese přinese štěstí i panu Lavičkovi

Pan Pavel Lavička se narodil 2. 6. 1960 a v době konání pilotního ověřování programu  KOMINÍK- montáž komínů a komínových vložek mu bylo 53 let. Do programu se přihlásil sám na základě vlastního zájmu stát se kominíkem. Po možnostech kurzů pátral na Úřadu práce a velmi uvítal možnost zúčastnit se dvou kurzů pilotního ověřování KOMINÍK- montáž komínů a komínových vložek (36-017-H) a KOMINÍK- měření spalin (36-023-H). Oba kurzy úspěšně v listopadu absolvoval a v současné době nadále pracuje na tom, aby získal třetí profesní kvalifikaci, a tím možnost následně složit Závěrečné zkoušky úplné profesní kvalifikace KOMNÍK a získat v oboru výuční list.


Žena, která nalezla novou životní cestu

Pro paní Markétu Diváckou byl kurz Florista pořádaný v rámci projektu UNIV 3 mnohem více než pouhým dalším vzděláváním. Stal se základním kamenem jejího nového života. K tomu starému se kvůli rok staré události už nebude moci pravděpodobně nikdy vrátit. 


Zpravodaj Oborové skupiny č. 6

Zpravodaj oborových skupin se v tomto vydání věnuje jedinému úkolu, do jehož řešení se v průběhu roku 2013 postupně zapojily všechny oborové skupiny. Je to úkol zaměřený na podporu provázanosti Národní soustavy kvalifikací s počátečním vzděláváním.


Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol – šetření v terciárním sektoru - 2014

Doležalová, Gabriela. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2014. 40 stran.


Novinky - 10. ledna 2014


Novinky - 30. ledna 2014


Semináře pro zaměstnavatele a zřizovatele


Koaliční smlouva ANO, ČSSD a KDU-ČSL

V rámci koaliční smlouvy se strany vznikající vlády shodly na nutnosti podpory dalšího vzdělávání prostřednictvím středních škol.


Projekt Pospolu – spolupráce škol a firem jinak a lépe

29.1.2014 Cílem projektu Pospolu je podporovat spolupráci škol a firem tak, aby z odborných škol vycházeli absolventi škol lépe připravení na požadavky trhu práce. Mimo jiné se projekt zaměřuje zejména na prohloubení přípravy žáků v reálném pracovním prostředí podniků a firem a na vyhledávání dalších možností spolupráce škol a firem nad rámec odborného výcviku a odborné praxe realizovaných ve firmách.