Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 112


Autorizovaná osoba: Povinnosti po zkoušce

E-learning: povinnosti autorizovaných osob po zkoušce


Garanti NÚV: Stanovení kritérií hodnocení v hodnoticím standardu

E-learning:  Stanovení kritérií hodnocení v hodnoticím standardu


Garanti NÚV: Úloha garantů NÚV

e-learning: Role garantů NÚV v Národní soustavě kvalifikací


Garanti NÚV: Rozhodnutí o vytvoření profesní kvalifikace

e-learning na YouTube


listopad 2014, "Faktory ovlivňující vývoj profese učitele"

zamek-kostelec-nad-cernymi-lesy-kaple-sv-vojtecha-1381265377.jpg V konferenčním centru Školícího lesního podniku CŽU v Kostelci nad Černými Lesy v sále Smiřických se uskutečnilo ve dnech 12. - 13. 11. 2014 již 15. setkání partnerství TTnet ČR. Tématem workshopu byly "Faktory ovlivňující vývoj profese učitele". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  


Odborné stáže na SOŠ a SOU Neratovice pokračují

28.11.2014 Mělnický deník - Projekt Stáže pracovníků a žáků ve specializovaných podnicích realizovaný na SOŠ a SOU Neratovice se nachází ve své závěrečné fázi. Díky němu trvale dochází ke zvyšování kvality vzdělávání prostřednictvím spolupráce školy s aktéry trhu práce a ke zlepšení výuky technických oborů.


Firmy suplují stát ve výuce řemeslníků

26.11.2014 Lidové noviny - Získají výuční list a nastupují do práce. Trvá však ještě minimálně půl roku, než si osvojí alespoň základy řemesla. Zaměstnavatelé si proto stěžují na kvalitu českých učilišť. Pracovníky musejí zaučovat na vlastní náklady.   


Budoucí cukrářky a zedníci si zvyšovali kvalifikaci v Bavorsku

25.11.2014 Chebský deník - Letošních Mariánskolázeňských dialogů se zúčastnilo kolem 180 zástupců podniků, úřadů, institucí z východního Bavorska, Rakouska, Čech a Slovenska. Diskutovali o společné hospodářské oblasti mezi metropolemi Praha, Norimberk, Mnichov a Vídeň.  


Online akce na Metodickém portálu RVP.CZ v prosinci a lednu 2015

Metodický portál RVP.cz nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů.


HK ČR ocenila nejlepší absolventy středních škol

Hospodářská komora České republiky (HK ČR) ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR ve dnech 29. a 30. října 2014 ocenila nejlepší absolventy středních škol. Letošní 19. ročník hostil 267 nejlepších absolventů ze 44 škol. Ocenění získali také vítězové soutěže samostatných odborných prací, která proběhla v rámci projektu Nová závěrečná zkouška 2.


Kontakty


Publikace


E-learningové vzdělávání pedagogů

Editoři a autoři témat jednotných zadání mají možnost vzdělávat se v e-learningovém modulu, který vznikl v rámci projektu NZZ_2. Najdou zde kurzy, které jim umožní získat informace a dovednosti potřebné pro práci v informačním systému podle jejich individuálních potřeb. 


Informační systém


Vypořádání připomínek k tématům

Po skončení závěrečných zkoušek mají pedagogové i odborníci z praxe každý rok možnost vyjádřit své připomínky. Ve školním roce 2013/2014 se školy přímo v informačním systému NZZ vyjadřovaly k úrovni témat a jejich náročnosti. Odborníci z praxe (zástupci zaměstnavatelů) hodnotili především, zda témata odpovídají požadavkům současné praxe v tom kterém oboru.


Inovace témat pro jednotná zadání


Novela školského zákona je schválena

Velkou většinou hlasů přítomných senátorů a senátorek byla 19. března schválena novela školského zákona, která mimo jiné zavádí jednotné závěrečné zkoušky do všech škol s učebními obory. Prezident Miloš Zeman připojil svůj podpis pod novelu 1. dubna 2015.


UDRŽITELNOST PROJEKTU

Od školního roku 2014/2015 budou všichni absolventi učebních oborů skládat závěrečné zkoušky podle jednotného zadání.  Sjednocení zkoušek ukládá školám novela školského zákona, která se projednává v Parlamentu ČR.


Metodika pro práci školního psychologa zapojeného ve školním poradenském pracovišti

06.43.21_5. Publikace  projektu RAMPS-VIP III z roku 2014  klade důraz zejména na roli školních psychologů ve školním poradenském pracovišti, na diagnostiku a na psaní zpráv.


Zpráva o vyhodnocení účinnosti a efektivity smluv s rodiči u žáků s poruchami chování

6.43.21_12. Publikace projektu RAMPS-VIP III z roku 2014.


Programy preventivní péče v rámci systému včasné intervence ve školách (KA 5)

06.43.21_9. Publikace projektu RAMPS-VIP III z roku 2014  rozlišuje tři typy programů z hlediska vývojových charakteristik žáků - programy pro první stupeň ZŠ, druhý stupeň ZŠ a střední školy.


Metodika diagnostické a intervenční práce ve středisku výchovné péče (KA 5)

06.43.21_11.  06.43.20_5.  Publikace projektu RAMPS-VIP III z roku 2014  se zabývá odbornými okruhy, které jsou v působnosti středisek výchovné péče.


Postupy práce se závěry z psychologického a speciálně pedagogického vyšetření ve školním prostředí (KA 1)

06.43.21_2.  Publikace projektu RAMPS-VIP III z roku 2014.


Role krajských úřadů v řízení ŠPZ

06.43.21_5.   Metodická zpráva č.6 – KA 2 a KA 3, 2014.


Standardní postupy ve speciálně pedagogickém centru

06.43.21_5 Metodická zpráva č.4 – KA 2 a KA 3 projektu  RAMPS-VIP III z roku 2014.


Standardní postupy pedagogicko-psychologických poraden

06.43.21_5. Metodická zpráva  projektu RAMPS-VIP III z roku 2014.


Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb - Postupy a doporučení jejího rozvoje

06.43.21_5.  Metodická zpráva z roku 2014,se zabývá pojetím sítě poradenských služeb v České republice. 


Vydefinování úlohy středisek výchovné péče v systému podpory škol (KA 5)

06.43.20_5.  Publikace projektu RAMPS-VIP III z roku 2014.


Evaluační nástroj pro hodnocení kvality a efektivity poskytovaných poradenských a preventivních služeb v ŠPZ a SVP

06.43.21_14. Materiály  projektu RAMPS-VIP III z roku 2014.


Revize evaluačního nástroje pro hodnocení kvality a efektivity poradenských služeb v ŠPP (KA2)

06.43.21_13.  Materiály  projektu RAMPS-VIP III z roku 2014.


Zpracování postupu řízení školních poradenských služeb ve školách (KA 2)

06.43.21_7.  Text, který vznikl v rámci  projektu RAMPS-VIP III v roce 2014  se věnuje problematice ustavení a řízení školních poradenských služeb, které jsou zajišťovány v úplné a neúplné variantě ve školách.


Vytvoření komunikační struktury mezi školami a školskými poradenskými zařízeními (KA 2)

06.43.21_6.  Text, který vznikl v  projektu RAMPS-VIP III v roce 2014,  se věnuje legislativnímu rámci i metodické podpoře.


Modul DVPP pro pracovníky školských poradenských zařízení (KA 4)

06.43.21_16. Modul byl vytvořen v projektu RAMPS v roce 2014.


Inovovaný modul DVPP pro školní psychology a školní speciální pedagogy (KA 4)

06.43.21_15. Vydáno v projektu RAMPS v roce 2014.


Návrh na legislativní změny v systému školských poradenských služeb na území ČR (KA 3)

06.43.20_3. Vydání v roce 2014.  Návrhy změn v nově připravovaných legislativních dokumentech.


Návrh na legislativní změny v systému školních poradenských služeb na území ČR (KA 2)

06.43.20_2. Publikace vydaná v roce 2014 obsahuje podklad  pro návrh úprav ve školském zákoně.


Inovace koncepčních a metodických dokumentů vymezujících školní poradenské služby (KA 1)

06.43.20_1. Koncepce poskytování poradenských služeb ve školách v ČR, 2014.


Intervence, metody práce s žáky se SVP


Diagnostika a její proces


Systém školních a školských poradenských služeb


Návrhy úprav koncepčních a metodických dokumentů


Nový projekt ministerstva školství motivuje učitele k profesnímu rozvoji

LAMS_logo.png Tisková zpráva


Nově certifikovaná zařízení - listopad 2014

_0893450926.jpg Certifikace odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování zajišťuje posouzení a formální uznání, že poskytovatel a jím realizovaný program odpovídá stanoveným kritériím kvality a komplexnosti. Národní ústav pro vzdělávání ve spolupráci s ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy udělil v listopadu 2014 certifikát odborné způsobilosti těmto organizacím:


Oblastní charita Žďár nad Sázavou

 


Rizika internetu a komunikačních technologií, o.s.

 


Spolek psychologických služeb

 


Bez certifikátu bych vysněnou práci v cestovním ruchu nezískala

Dominika Plimlová, devatenáctiletá mladá dívka z Plzně, si od loňského podzimu začala vyšlapávat cestu ke svému vysněnému povolání. Díky své kamarádce Petře Vašíčkové se dozvěděla o chystaných kurzech z oblasti cestovního ruchu, které se budou pilotně ověřovat v rámci projektu UNIV 3.


Bezpečnostní služby: Jako důležité se ukázalo i to, co před kurzem nebrala v potaz.

Do procesu pilotního ověřování se Jiřina Demeterová přihlásila na základě informace od kamarádky ze zaměstnání a na základě inzerce zaměstnavatele, který byl osloven k účasti a byla mu nabídnuta možnost prohlubování vědomostí a znalostí zaměstnanců v oboru bezpečnostních služeb. 


Je práce s medem tou nejsladší na světě?

Včely medonosné se po naší planetě proletují již více než 25 milionů let. Lidé si už v pradávných dobách rychle všimli, jak jsou včely užitečné, proto se po medové pochoutce lidé sháněli takřka odjakživa. První úly, které se začaly objevovat, byly většinou tzv. špalky, které si lidé dávali do zahrad, aby podpořili opylování ovocných stromů. Vášnivým včelařem byl dokonce Jan Amos Komenský, který ve svém díle Orbis pictus (1658) vyobrazil úl jako hospodářské zařízení. V roce 1785 bylo v Čechách více než 39 tisíc včelstev, v roce 1854 bylo zavedeno organizované včelařství na Moravě a ve Slezsku. V roce 1865 zkonstruoval František Hruška první medomet. Začátkem 20. století se začínají objevovat první typy úlů s pohyblivými díly, tzv. nástavkové úly. V roce 1919 byl založen Výzkumný ústav včelařský.


Ve víně je nejen pravda, ale občas i splněné sny

Když se pan Petr Bibr z Otrokovic rozhodl stát vinařem, hodně lidí v okolí nevěřícně kroutilo hlavou. Vždyť vinařství je od pradávna spojeno s malebnými kopečky jižní Moravy, na jejichž slunných stráních se táhnou vinice počínaje Boršicemi a konče Mikulovem. 


Vizážistka Nikola už nepochybuje, že úspěch je jen otázka času

Nikol Filipi se narodila 16. 8. 1990 v Novém Městě na Moravě. Do svých 16 let bydlela v Bystřici nad Pernštejnem a potom se přestěhovala do malé obce u Žďáru nad Sázavou – Radňovic. Zde žije ve starším domku s maminkou, sestrou a prarodiči. Od dětství bylo jejím snem stát se kadeřnicí. Měla představu, že nejlepšího vzdělání v tomto směru se jí dostane ve větším městě, proto se oboru vyučila v Brně.


Odborné školy v Dalovicích a v Nejdku mají prestižní ocenění od Klubu zaměstnavatelů

22.11.2014 Sokolovský deník -Tři střední školy v Karlovarském kraji se mohou pochlubit prestižním oceněním, které získaly v rámci prvního ročníku soutěže Doporučeno zaměstnavateli. V tajném hlasování zhruba stovky oslovených firem ve 14 krajích České republiky získala Střední odborná škola logistická aSOUDalovice v Karlovarském kraji nejvíce bodů, a tudíž první místo. Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek pak zaujala druhou pozici v Karlovarském kraji.    


Pospolu a česko-saská spolupráce v oblasti odborného vzdělávání

Dne 20. Listopadu 2014 se v Praze 1 v ul. U Lužického semináře 13 konal II. česko-saský seminář na téma „Česko-saská kooperace v oblasti odborného vzdělávání – Best Practice“, který organizovala Kontaktní kancelář Svobodného státu Sasko. Tohoto semináře se aktivně účastnili také zástupci NÚV, resp.  Projektu Pospolu, kteří přednesli příspěvek na téma  “Spolupráce mezi školami a podniky – stav, principy a vize (v ČR a v Německu)“.


Projekt Pospolu na Národní konferenci e-Skills for Jobs 2014

Zástupci projektu Pospolu měli možnost zúčastnit se a prezentovat Pospolu na Národní konferenci e-Skills for Jobs 2014, kterou pořádal Dům zahraniční spolupráce u příležitosti evropské kampaně e-Skills for Jobs 2014 dne 20. 11. 2014 v Praze 1, Opletalově ul. v Autoklubu ČR.


Učni získávají v supermarketu více zkušeností

21.11.2014 Pražský deník -  Čelákovice – Prváci Daniel, Alisa a Jana každý druhý týden místo do školy míří na praxi do čelákovického supermarketu Albert. Tito tři spolužáci chodí prvním rokem na Integrovanou střední školu Františka Melichara do Brandýsa nad Labem a vybrali si obor prodavač. Už od začátku září se seznamují s prostředím prodeje zboží, a jak říkají, práce je baví. Neberou to jenom jako povinnost a samozřejmost podobnou chození do školy . Tady je motivuje různorodost práce, ale také přivýdělek a možnost dalších brigád.    


Většina firem se podle průzkumu chce podílet na odborném vzdělání

19.11.2014 - Blesk.cz -  Drtivá většina firem je ochotna investovat vlastní prostředky k tomu, aby se mohly podílet na odborném vzdělávání. Na dnešní tiskové konferenci to s odkazem na letní průzkum uvedl předseda Středního podnikatelského stavu Zdeněk Somr. Ministr školství Marcel Chládek (ČSSD) v této souvislosti zopakoval, že jeho úřad plánuje větší podporu odborného vzdělávání především v technických oborech.


Průmyslovku z Ústí doporučují zaměstnavatelé

18.11.2014 Ústecký deník -  Střední průmyslová škola byla oceněna ve středu 5. listopadu ve výrobním závodu JC Interiors v žatecké zóně Triangle jako nejlepší škola Ústeckého kraje značkou „Doporučeno zaměstnavateli“.     


Čestné certifikáty NSK2

Další ze série setkání zaměstnavatelů, kteří ve své firemní praxi prověřili kvalitu Národní soustavy kvalifikací (NSK) nejen při získávání nových zaměstnanců, se tentokrát uskutečnilo 1. října v Českých Budějovicích. V prostorách hotelu Budweis se sešli personalisté a ředitelé významných firem převážně z jihočeského regionu, aby ve slavnostní atmosféře převzali ocenění své práce v podobě certifikátu NSK.


Nové kurzy učí lékaře i kaplany, jak pomoci truchlícím

Pomoc v nelehkém období, kdy jsme přišli o někoho blízkého, nám může nabídnout poradce pro pozůstalé nebo nově také doprovázející umírajících a pozůstalých. Zájem o služby takového odborníka stále stoupá. Pořádají se dokonce rekvalifikační kurzy, které mohou budoucí „smuteční profesionálové“ absolvovat.


Vzdělávání pro úspěch firmy

Kdo chce podnikat, nesmí se bát. A také se musí, nebo by se měl, vzdělávat. Ale jak to udělat, když času je málo a práce hodně? Pokusíme se vám dát přehled o tom, co je na trhu v oblasti vzdělávání k dispozici.


Mubea – jsme rodinná f irma v tom dobrém slova smyslu

Společnost Mubea je globálním dodavatelem v automobilovém průmyslu, specialistou na high tech řešení snižující hmotnost automobilů. V oblasti pružinových komponentů jsme celosvětovým leaderem. S téměř stoletou tradicí jsme pořád podnik, vlastněný rodinou Muhrů s centrálou v německém Attendornu. Za dobu své existence se firma rozrostla na 28 výrobních, vývojových a obchodních lokalit s počtem 10 000 zaměstnanců.


Tipy pro nezaměstnané, ale i pro zaměstnavatele

Situace na trhu práce je taková, jaká je. Neutěšená. Jedním z nástrojů, jak pomoci nezaměstnaným, ale také zaměstnavatelům, má být jednodušší, dostupnější a také státem certifikované získání nové kvalifikace.


Certifikační konference NSK v Liberci dne 4. 11. 2014

Ocenění si z rukou představitelů SPČR, HK ČR, společnosti TREXIMA a MŠMT převzalo celkem 24 společností. Tyto firmy reprezentují široké oborové spektrum zaměstnavatelů v České republice: gastronomie, poradenství, lázeňství, strojírenství, a mnoho dalších.


V Pytloun City zjistili, že se lidé z Prahy vrací na malá města (konference Národní soustavy kvalifikací)

4. listopadu 2014, se v Liberci setkali zaměstnavatelé, kteří ve své firemní praxi prověřili kvalitu Národní soustavy kvalifikací (NSK) nejen při získávání nových zaměstnanců.


Zpravodaj 11/2014

Z glosáře Cedefopu 34 * Význam dalšího OVP v Evropě * Terciární vzdělávání v Austrálii * Hospodárné nebo kvalitní zkoušky? * Úspornost češtiny * Zdraví až do důchodu díky změně profese * Regionální sítě ve virtuálním prostoru


Sklář pro duté sklo - i zkušený se má co naučit

Je malý vzrůstem, ale velký srdcem. O kom je řeč? O čtyřiačtyřicetiletém Jaroslavu Durdoňovi. Tento drobný chlapík v nejlepších letech žije na severu naší republiky v malém městečku Nový Bor. 


Řemeslné zpracování čokolády aneb jak s pomocí pralinek vykouzlit úsměvy

Pavla Žilinská, povoláním učitelka prvního stupně na základní škole Poličná, byla účastnicí projektu Řemeslné zpracování čokolády, který proběhl v kalendářním roce 2014 na Integrované střední škole – Centru odborné přípravy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky ve Valašském Meziříčí.


I obsluha obráběcích strojů může být zajímavá

Střední průmyslová škola Jedovnice byla založena v roce 1953 a od této doby se specializuje na výuku strojírenských, elektrotechnických a ICT oborů. V současné době škola nabízí dva obory, tradiční Strojírenství a Informační technologie.


Cesta, jak zachránit vymírající řemeslo obuvnictví

Střední škola obchodně technická ve Zlíně, která má kořeny v éře budování obuvnického průmyslu Tomášem Baťou, se snažila udržovat a předávat obuvnické řemeslo i přes praktický postupný útlum obuvnictví v České republice.


Nechejte si vymalovat byt aneb Kurz malířských a natěračských prací ve Věznici Plzeň na Borech

V rámci projektu UNIV3 podpora procesů proběhlo na Středním odborném učilišti stavebním v Plzni pilotní ověřování programu dalšího vzdělávání Malíř.


Rekvalifikací „na Uhelné“ získali vězni osvědčení v profesi tesaře

14.11.2014    Znojemské noviny - První listopadový týden se na Střední škole technické Znojmo na Uhelné ulici konaly závěrečné zkoušky pro profesní kvalifikaci „tesař“ v rámci celostátního projektu UNIV3, který zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání. 


Na SŠ lidé využívají znalosti z praxe

11.11.2014    Jihlavské listy -  Střední školy se i na Jihlavsku věnují také vzdělávání dospělých. Běžně při tom spolupracují s obcemi i podnikatelskou sférou. Aktuálním trendem je v tomto směru tzv. "uznávání" znalostí a dovedností, které lidé nabyli ve svém původním oboru, anebo i neformálně ve svém zaměstnání.


Hradecká kybernetika rozšiřuje nabídku pro veřejnost

4.11.2014    Hradecký deník -  Střední škola a vyšší odborná škola aplikované kybernetiky v Hradci Králové, která je známá svojí vysoce odbornou výukou, je zapojena i do projektu UNIV3, ve kterém se ověřují kurzy pro získání osvědčení o profesní kvalifikaci.


Školy spolupracují s firmami

10.11.2014 Haló noviny -  Střední školy v Pardubickém kraji, zvláště s technickým zaměřením, stále více spolupracují s firmami ze své oblasti. Společnosti žákům umožňují odborné praxe, poskytují jim stipendia a školy podporují dary na konkrétní učební pomůcky.


Firmy chtějí vychovávat mladé odborníky na svých učilištích. V některých krajích to nedovolí

10.11.2014 Hospodářské noviny - Podniky TOS Varnsdorf a Žďas měly v plánu znovu se ujmout svých bývalých odborných učilišť a vychovávat si odborníky po svém. U vedení svých krajů ale tvrdě narazily. Úřady odmítavý postoj zdůvodňují strategií vzdělávání , šéfové firem jsou však přesvědčeni, že ve skutečnosti jde hlavně o peníze, které krajské školy za jednotlivé žáky dostávají.    


Novinky 10. listopadu 2014


Odborné školy v Dalovicích a v Nejdku mají prestižní ocenění od Klubu zaměstnavatelů

7.11.2014 Karlovarský deník - Tři střední školy v Karlovarském kraji se mohou pochlubit prestižním oceněním, které získaly v rámci prvního ročníku soutěže Doporučeno zaměstnavateli. V tajném hlasování zhruba stovky oslovených firem ve 14 krajích České republiky získala Střední odborná škola logistická aSOUDalovice v Karlovarském kraji nejvíce bodů, a tudíž první místo. Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek pak zaujala druhou pozici v Karlovarském kraji.   


Sociální partnerství při potravinářské výuce

6.11.2014 Olomoucký deník -  Vzdělávacím cílem Vyšší odborné školy potravinářské a Střední průmyslové školy mlékárenské v Kroměříži, školy s více jak 110letou tradicí, je připravit kvalifikovaného pracovníka pro potravinářství a příbuzné obory. Pro jejich pracovní uplatnění jsou nezbytné nejen teoretické vědomosti, ale i komunikační a praktické dovednosti.


Spolupráce s odborníky z praxe

5.11.2014 Moravskoslezský deník - Obchodní akademie v Českém Těšíně je školou s pětaosmdesátiletou tradicí v oblasti ekonomického vzdělávání . Kromě vzdělávání odborného klade důraz i na výuku cizích jazyků a informatiky. Jde o školu dvojjazyčnou, která vyučuje v jazyce českém i polském.    


V Žamberku pomůže s výukou nového oboru místní firma

4.11.2014 Orlický deník - Žamberk – V rámci tradičního pátečního výjezdu po regionu hejtman Martin Netolický navštívil také Střední školu obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Diskutoval zde se starostou města, ředitelkou školy , ale i zástupcem největšího zaměstnavatele ve městě o využití prvků duálního vzdělávání . Dobrou zprávou je, že škola ve spolupráci s firmou BühlerCZ k 1. září 2015 otevírá nový obor obráběč kovů. Jeho absolventi se rozhodně nemusí bát o pracovní uplatnění . Druhým diskutovaným tématem bylo zefektivnění stravovacího provozu této krajem zřizované školy .    


Školy nevědí, co potřebujeme

4.11.2014 Lidové noviny - ROZHOVOR: Petra Mansfeldová tvrdí, že do firem přicházejí ze škol absolventi, které je třeba teprve učit, aby byli co platní    


Za perspektivním vzděláním do Města Albrechtic

6.11.2014    Olomoucký deník -  Střední škola zemědělství a služeb v Městě Albrechticích má dlouholetou tradici, poskytuje vzdělání pro spádovou oblast Osoblažska a Krnovska v učebních oborech, které jsou zaměřeny na oblast technickou, zahradnictví a na gastronomii, a může se pochlubit moderním vybavením, bohatou nabídkou vzdělávání žáků i dospělých, možností zahraniční praxe i nadstandardním sportovním zázemím. Nabízí všechny výhody malé školy: individuální přístup ke každému žákovi, bezpečné prostředí, aktivní spolupráci s rodiči a rodinnou atmosféru. Díky tomu láká každý rok z řad veřejnosti velký počet zájemců o kvalitní vzdělávání.


rozvoj a správa NSK


Psovody Horské služby testovali v náročném terénu i počasí

Pec pod Sněžkou – Podzimní část atestů Kynologické brigády Horské služby se konala o víkendu v okolí horského střediska.             „Zkoušky se zúčastnilo jedenáct psovodů a prověřovali jsme schopnost vyhledat pohřešované osoby v náročném horském terénu ve dne i v noci. Zaměřili jsme se i na orientaci v terénu, práci s navigačními systémy i mapou, souhru a spolupráci jednotlivých psovodů. Pátrání na horách bývá často mnohahodinové, někdy i několikadenní, prověřovala se tedy i vytrvalost,“ přiblížil průběh jeden z účastníku a člen Kynologické brigády HSPavel Smejkal.


Řemeslo nemá zlaté dno, ale nabízí práci

Dobrých řemeslníků se stále nedostává, přitom volných míst pro elektrikáře nebo nástrojáře jsou stovky, seřizovačů CNC strojů shánějí firmy dokonce více než tisíc. I proto je jednou z priorit ministerstva průmyslu a obchodu přivést více učňů do technických oborů. Pokud jde ale o platy, není příliš na co lákat. Podle šetření serveru Platy.cz výdělky v řemeslných profesích nedosahují ani celorepublikového průměru.


Středočeský kraj se potýká s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků v oblasti oprav a údržby vozidel

Analýza provedená ve Středočeském kraji ukázala, že zde v posledních letech chybí kvalifikovaní pracovníci především v oblasti opravy a údržby motorových vozidel a řidiči nákladních vozů. K hlavním příčinám této situace patří odchod silné generace zkušených zaměstnanců do důchodu, nezájem uchazečů o práci v těchto oborech a v neposlední řadě odchod zkušených zaměstnanců do zahraničí.


Jak má vypadat životopis, aby zaujal a na co všechno se připravit při pohovoru?

23.10.2014    personalista.com 


Rozvoj čtenářských dovedností potřebných v praxi a při studiu vysokých škol

Publikace projektu Pospolu z roku 2014 je určená skupině oborů 72 Publicistika, knihovnictví a informatika.


Certifikační konference Národní soustavy kvalifikací v Českých Budějovicích dne 1. 10. 2014

Čestné ocenění si odneslo 24 společností. Certifikát získávají firmy, které zavedly principy NSK do své firemní personální praxe a tím významně přispívají ke zlepšení situace na českém trhu práce a v oblasti dalšího vzdělávání.


Zlepšit si pracovní uplatnění

Střední škola zemědělství a služeb se nachází v malém městečku Město Albrechtice v Moravskoslezském kraji na řece Opavici, v sousedství hranice s Polskem. Město se rozkládá na okraji úrodné polské nížiny a otevírá vstup do osoblažského výběžku. Cílem školy je kromě vzdělávání dětí i vzdělávání dospělých. I proto se škola zapojila i do projektu UNIV 3 (Podpora procesů uznávání), kdy provádí pilotování programů dalšího vzdělávání v oblasti Gastro a Zahradnictví. Škola také získala Autorizace pro dílčí kvalifikace udělená pro povolání Kuchař a Zahradník.


Získá zaměstnání díky profesní kvalifikaci?

Střední škola technických oborů v Havířově – Šumberku vychovává a vzdělává žáky za účelem získání středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo středního vzdělání s výučním listem v 17 oborech vzdělání. Je jednou z největších škol v Moravskoslezském kraji a v současné době jí navštěvuje kolem jednoho tisíce žáku. Škola disponuje vlastní svářečskou školou a má také dlouholetou tradici v oblasti celoživotního vzdělávání. Od roku 1997 provádí rekvalifikační kurzy, které úspěšně absolvovalo již několik stovek účastníků.


Nová šance pro Hadil a Káťu

V rámci projektu ministerstva školství nazvaného UNIV 3 – podpora procesu uznávání, jehož cílem je zkvalitnit systém rekvalifikací v ČR a modernizovat akreditační proces, se uskutečnilo pilotní ověřování standardů NSK - programu dalšího vzdělávání Autolakýrník – přípravář


Plán tvorby profesních kvalifikací na rok 2014

Nové profesní kvalifikace plánované na rok 2014


Konference Národní soustava kvalifikací a autorizované osoby

Materiály z konference pro autorizované osoby 7. 10. 2014 v hotelu Pyramida.


Kynologové na mistrovství získávali profesní kvalifikace

První kynologické mistrovství bezpečnostních složek, pořádané International Cynological Association (ICyA) ve spolupráci s TART CZ a Sportovním klubem Policie ČR, se uskutečnilo 13. září v Dolanech u Kralup nad Vltavou. Účastníci akce zde také skládali zkoušky profesní kvalifikace Psovod bezpečnostní služby.


Úspěch firmy závisí především na kvalifikaci zaměstnanců

V prostorách EA Hotelu Tereziánský dvůr v Hradci Králové se 10. září sešli zaměstnavatelé, kteří ve své firemní praxi prověřili kvalitu Národní soustavy kvalifikací (NSK) nejen při získávání nových zaměstnanců. Personalisté a ředitelé významných firem převážně z Královéhradeckého a Pardubického regionu zde ve slavnostní atmosféře převzali ocenění své práce v podobě certifikátu NSK. Ocenění si z rukou představitelů SP ČR, HK ČR a společnosti TREXIMA převzalo 24 společností. Tyto firmy reprezentují široké oborové spektrum zaměstnavatelů v České republice: gastronomie, slévárenství, ochrana životního prostředí, poradenství, strojírenství a mnoho dalších. Zástupci některých oceněných společností odpovídali na otázku, co je vedlo k tomu, aby čestný certifikát získali.


Uplatnitelnost absolventů se zlepšuje, míra nezaměstnanosti je nižší než loni

Přestože jsou dopady ekonomické krize v souvislosti s uplatnitelností na pracovním trhu stále dobře patrné, dochází v míře nezaměstnanosti absolventů středních a vyšších odborných škol k mírnému poklesu. V dubnu 2014 bylo na úřadech práce evidováno přes 29 tisíc nezaměstnaných absolventů, v meziročním srovnání je to pokles o více než 5 tisíc osob. Zatímco v dubnu 2013 byl podíl absolventů na celkové nezaměstnanosti 6,1 %, v dubnu 2014 to bylo už jen 5,1 %.


SPEKTRUM 06-08 2014

Časopis Svazu průmyslu a dopravy ČR


První skupina testovala přednášky v rámci projektu Pospolu

2.11.2014 prvni zprávy.cz - Poznatky přímo od odborníků. Součástí projektu Pospolu, který propojil čtyři střední odborné školy a firmu WITTE Automotive ve snaze vychovávat efektivněji studenty technických oborů, jsou také přednášky odborníků.  


Albert: Spolupráce se středními odbornými školami je pro nás velmi důležitá

26.10.2014 Brněnský deník - Obchodní řetězec Albert již několik let spolupracuje se středními odbornými školami a učilišti, odkud přijímá žáky na odborný výcvik a také odbornou praxi . Historicky nejdelší spolupráce probíhá mezi hypermarketem Albert v Brně – Modřicích a Střední školou potravinářskou, obchodu a služeb v Brně na ulici Charbulova.    


Učitele práce baví, když škola dýchá s firmou

23.10.2014 Hospodářské noviny - Už asi deset let, co spolu pracují, jsou kamarádi. Když se začalo mluvit o kreditním systému pro žáky Střední odborné školy Třineckých železáren, sedli spolu s ředitelem do auta a jeli se podívat do Mladé Boleslavi, jak to dělají ve firemní škole Škodovky.   


Vzorečky na tabuli studentům nestačí, potřebují praxi

23.10.2014 Hospodářské noviny - Konference - "Průmysl živí a ještě desítky let bude živit Česko," tvrdí Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR. „Těch třicet procent hrubého domácího produktu a maximum vývozu, které v současnosti vytváří, nenahradíme v blízké budoucnosti ničím jiným. Vše ostatní jsou jen drobty,“ řekl Hanák v úvodu konference Česká škola 21. století.    


Firmy učí studenty trpělivosti a pokoře

23.10.2014 Hospodářské noviny - Mnohdy trvá až 10 let, než se z absolventa technické školy stane odborník ve strojírenské firmě. U dělnických profesí se doba pohybuje okolo dvou let. Délka doby, během které firmy zaučují nové zaměstnance, velice často závisí na kvalitě vzdělání. „Jde o to, co se ve škole naučil a jak je schopen vnímat realitu v praxi a zkušeností si vytvářet odbornost,“ potvrzuje člen představenstva a finanční ředitel Slováckých strojíren Vladislav Ondrůšek a dodává, že současní studenti jsou málo připravení.    


Vzniká nový trend. Školy úzce spolupracují s místními firmami

22.10.2014 Mladá fronta DNES - Společné obory, projekty , soutěže i přípravy na přijímací zkoušky . Střední školy rozvíjí spolupráci s firmami i univerzitami. Studenti tak lépe zvládnou studium a po škole mají lepší uplatnění.    


Ředitel Delty: Lidé z Microsoftu u nás budou učit, jak programovat

22.10.2014 Mladá fronta DNES - Studentům pardubické Delty - Střední školy informatiky a ekonomie pomáhají k lepším výsledkům stáže ve firmách i práce na komerčních zakázkách.    


Dvacet let spolupráce brodské stavebky s firmou CALLIDA

17.10.2014 Havlíčkobrodský deník - Havlíčkův Brod – Již několikrát jsme zejména na jaře prostřednictvím médií informovali o dobré spolupráci stavební školy v Havlíčkově Brodě s firmou Callida, s.r.o. Praha. Firma působí na trhu od roku 1990 a od začátku se zaměřila na vývoj kvalitního software pro tvorbu rozpočtu a kalkulací. V současné době je stavebními firmami využíván zejména program euro­ CALC 3. Praktické používání tohoto programu vyučují střední i vysoké školy , které pravidelně každý rok na jaře soupeří na Fakultě stavební v Praze v rámci soutěže „Rozpočtujeme s Callidou“.   


Jablotron otevře vlastní střední školu. Chce vychovat kvalitní techniky

15.10.2014 Hospodářské noviny - Nedostatek lidí s kvalitním technickým vzděláním chce řešit Jablotron po svém: otevře střední školu, kde bude garantovat kvalitu výuky. Firma již několik let spolupracuje s vysokými, středními i základními školami. Na vzniku vlastní školy se firma dohodla se zástupci Libereckého kraje.    


Studenti zdravotnické školy na praxích (nejen) v Německu

14.10.2014 Horácké noviny - Možnost vycestovat na odborné praxe do Německa mají již druhým rokem žáci a studenti na VOŠ a SŠVZZ Třebíč. Jak to všechno začalo? V únoru 2013 se na škole uskutečnilo setkání se zástupkyní zaměstnavatele z Německa. Paní Sandner, rodilá Češka zastupující organizaci, vystoupila se zajímavou prezentací před přítomným vedením školy a třebíčské nemocnice, studenty , pedagogy , ale i zájemci z řad veřejnosti. PFLEGEWERK, rodinný podnik zabývající se ambulantní a stacionární péčí, hledal kvalifikované všeobecné sestry pro práci v Berlíně. Nabízel českým sestrám stálé pracovní místo, možnost dalšího vzdělávání , zajištění jazykových kurzů.    


Bez vlastních investic do výchovy učňů hrozí firmám krach

10.10.2014 HR Forum - Způsob výchovy učňů v Čechách je špatný. Tento fakt je známý léta, ale změna je bohužel stále v nedohlednu. Pokud chtějí firmy na trhu obstát, musejí řešit akutní nedostatek kvalifikovaných mladých lidí vlastními silami a za vlastní peníze. Do agendy personalistů tak dnes nepatří jen zaměstnanci firmy, ale často i děti z mateřských školek.    


Spolupráce školy s německou firmou pomáhá žákům i pedagogům

9.10.2014 Havlíčkobrodský deník - Možnost stáže v německých domovech pro seniory již vyžily desítky studentů. Další ji ještě využijí.   


Nový vzdělávací modul

Editoři a autoři témat jednotných zadání se už mohou vzdělávat v e-learningovém modulu. Najdou zde kurzy, které jim umožní získat informace a dovednosti potřebné pro práci v informačním systému podle jejich individuálních potřeb.