Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 43


Mladí technici a řemeslníci jsou pokladem trhu práce

6.10.2014  novinky.cz - Na trhu práce je fatální nedostatek mladých techniků a řemeslníků. Strojírenství, elektroenergetice a dalším podobně technicky zaměřeným odvětvím, hrozí již zcela reálně v souvislosti s přirozenou generační obměnou zaměstnanců personální krize. Stále více společností a firem ve snaze zajistit kvalitní personální obsazení svých provozů proto navazuje přímou spolupráci s učilišti, středními a vysokými školami . Bylo to jasně vidět na letošním dvacátém ročníku veletrhu Vzdělání a řemeslo, který v pátek 3. října skončil na českobudějovickém výstavišti.    


Mladí strojaři mají na Domažlicku zelenou

6.10.2014 Domažlický deník - Domažlicko – V našem kraji proběhl minulý týden již čtvrtý kulatý stůl věnovaný potřebnému propojení technického školství s praxí. Pořadatelem byla tentokrát Okresní hospodářská komora Domažlice a zájem byl tradičně veliký. V zasedacím sálu Městského úřadu v Domažlicích přivítal starosta pan Ing. Miroslav Mach 32 účastníků jednání z řad základních škol , středních škol a regionálních zaměstnavatelů. Jednání se rovněž zúčastnili zástupci domažlického Úřadu práce, odborů školství Domažlice a H. Týn a Komise pro technické vzdělávání Plzeňského kraje.    


Strojírenské firmy si vychovávají vlastní absolventy

30.9.2014 Moravské hospodářství - Když něco chceš, udělej si to sám. Tímto příslovím, co se týká vzdělávání učňů i vysokoškoláků v oblasti strojírenských technologií, se řídí v Moravskoslezském kraji hned tři společnosti.  


Školy a firmy spojují síly, lákají mladé k technickým oborům

26.9.2014 Mladá fronta DNES - Přestože olomoucký region má převážně průmyslový charakter, zdejší firmy mají stále velké problémy nalézt kvalitní, technicky vzdělané mladé pracovníky. Některé proto spolupracují se středními školami .         


Absolventi technik mají šanci na úspěšnou kariéru u firmy Bosch

25.9.2014 Mladá fronta DNES - Českobudějovický Bosch ročně zaměstná sto absolventů technických univerzit. Díky jeho spolupráci s vysokými školami se podařilo na jihu Čech akreditovat obor Mechatronik, kde se začne připravovat na budoucí povolání prvních sedmnáct studentů .    


Firmy hledají cestu ke školám. A opačně

24.9.2014 Přerovský a hranický deník - Někteří z rodičů si to možná ještě pamatují. Práce v dílnách byla jedním z předmětů na základní škole a děti se tu naučily dovednostem, ze kterých čerpají dodnes. Jenže časy se mění a propast mezi školami a firmami, které nabízejí uplatnění ve stále žádanějších strojírenských profesích, se prohlubuje. Jak z bludného kruhu ven, na to mělo odpovědět setkání zástupců firem na Přerovsku s řediteli základních a středních škol .   


Rozhledy


Online akce na Metodickém portálu RVP.CZ v listopadu 2014

Metodický portál RVP.cz nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů.


Certifikáty 400 - 499


Dekoratér keramiky

Dekoratér keramiky 28-003-H, HorseBalance, s.r.o., Hořice


Rozvoj vzdělávání dospělých na středních školách pomáhá i lidem s lehkým mentálním či jiným postižením

Vzdělávání žáků se speciálními potřebami je specifickou oblastí vzdělávacího systému. V Jihočeském kraji prokazuje škola v Lišově, že lze v tomto ohledu využít i rychle se rozvíjející segment vzdělávání dospělých na středních odborných školách.


TZ společnosti WITTE Automotive: Poznatky přímo od odborníků

Nejdek (22.10.2014) Součástí projektu Pospolu, který propojil čtyři střední odborné školy a firmu WITTE Automotive ve snaze vychovávat efektivněji studenty technických oborů, jsou také přednášky odborníků.


Kontakty na pracovníky sekce


Plán tvorby profesních kvalifikací na rok 2014

Nové profesní kvalifikace plánované na rok 2014


Úspěch firmy závisí především na kvalifikaci zaměstnanců

V prostorách EA Hotelu Tereziánský dvůr v Hradci Králové se 10. září sešli zaměstnavatelé, kteří ve své firemní praxi prověřili kvalitu Národní soustavy kvalifikací (NSK) nejen při získávání nových zaměstnanců. Personalisté a ředitelé významných firem převážně z Královéhradeckého a Pardubického regionu zde ve slavnostní atmosféře převzali ocenění své práce v podobě certifikátu NSK. Ocenění si z rukou představitelů SP ČR, HK ČR a společnosti TREXIMA převzalo 24 společností. Tyto firmy reprezentují široké oborové spektrum zaměstnavatelů v České republice: gastronomie, slévárenství, ochrana životního prostředí, poradenství, strojírenství a mnoho dalších. Zástupci některých oceněných společností odpovídali na otázku, co je vedlo k tomu, aby čestný certifikát získali.


Konference NSK: "Úspěšnou firmu tvoří kvalifikovaní zaměstnanci"

Dne 1. října 2014 se v Českých Budějovicích setkali zaměstnavatelé, kteří ve své firemní praxi prověřili kvalitu Národní soustavy kvalifikací (NSK) nejen při získávání nových zaměstnanců.


Díky projektům UNIV podporuje olomoucká škola širokou paletu řemesel

Střední škola polytechnická v Olomouci byla založena v roce 1968 jako Odborné učiliště národního podniku Dopravní stavby Olomouc. Podnik Dopravní stavby Olomouc se tak stal jednou z prvních firem v regionu s komplexním zařízením pro výchovu učňů - škola ve svém areálu poskytovala žákům teoretickou výuku, odborný výcvik, ubytování v domově mládeže a celodenní stravování ve školní jídelně. Vyučovaly se zde tříleté učební obory automechanik a provozní a strojní zámečník pro potřeby podniku Dopravní stavby Olomouc.


Projekty UNIV v Lomnici u Tišnova

SOU a SOŠ SČMSD, Lomnice u Tišnova, s.r.o., jejímž zřizovatelem je Svaz českých a moravských spotřebních družstev Praha, má v oblasti vzdělávání již dlouholetou tradici.


Jak účast v projektu pomohla v Plzni

Zapojením do projektu UNIV získala Sportovní a podnikatelská střední škola v Plzni mnoho zkušeností a podnětů pro další směřování, které by ji jinak zřejmě úplně minuly. V době snižování počtu uchazečů o středoškolské studium je další vzdělávání příležitostí, jak udržet školu ve finanční formě a zároveň nemuset snižovat počet pracovních míst.


SPŠ dopravní Plzeň má silného patrona oboru

Miloslav Košťál je vystudovaný strojař a stavař. V roce 1991 začal podnikat v oboru import a distribuce opravárenských autolaků zahraničního výrobce pro ČR. Musel se tedy rekvalifikovat do třetího oboru – povrchové úpravy vozidel. 


Do třetice všeho dobrého

Petr Sitt v počátečním vzdělávání absolvoval učební obor Zedník - obkladač a úspěšně ho ukončil závěrečnou zkouškou. Poté nastoupil do nástavbového studia oboru Stavební provoz. Po absolvování prvního pololetí ukončil na vlastní žádost studium.


Vyhodnocení závěrečných zkoušek podle jednotného zadání 2013/2014

Autoři: Libor Berný, Romana Jezberová, Dana Kočková. Vydal Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníkův rámci národního projektu MŠMT Nová závěrečná zkouška 2. Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR. Praha 2014. 31 stran.


Novelu školského zákona projednává Poslanecká sněmovna

Poslanecká sněmovna přijala v prvním čtení v září 2014 novelu školského zákona, která zavádí jednotné závěrečné zkoušky v oborech středního vzdělání s výučním listem. Jedná se o promítnutí výsledků předcházejících projektů, které se u škol setkaly s velkým zájmem. Většina z nich už jednotné závěrečné zkoušky dobrovolně využívá dnes.


Hledáte práci? Poradíme, jak vyplnit motivační dopis Europassu on-line

V letošním roce rozšířil Europass nabídku svých služeb a vedle on-line přístupného životopisu a dalších dokumentů, s pomocí kterých mohou zájemci o práci prokázat vše, co umí, nabízí i on‑line přístupnou šablonu k vyplnění motivačního dopisu. Novinkou Europassu je také možnost propojení s LinkedIn pro všechny, kdo mají na této sociální síti vytvořený profesní profil. Snahou Europassu je co nejvíce usnadnit uchazečům o práci vyplnění životopisu a dalších dokumentů, které mu pomohou na trhu práce.


Zpravodaj 10/2014

Z glosáře Cedefopu 33 * Nezaměstnanost mládeže a učňovství * Vyučování cizím jazykům v Evropě * Evropa a vícejazyčnost * Rukopis mizí ze švédských škol * Vyšší dívčí v USA otevírají dveře studentům * Vysokorychlostní železniční spojení v Evropě * Strojvedoucí vlaku TGV * Jak zvládat demografické změny v regionu * Příprava na budoucnost v žákovských firmách


Úspěšnost absolventů středních škol ve vysokoškolském studiu, předčasné odchody ze vzdělávání - 2014

Pikálková, Simona – Vojtěch, Jiří – Kleňha, David. Praha: NÚV, 2014. 52 stran.


Přechod absolventů středních škol na trh práce - vybrané skupiny maturitních a učebních oborů - 2014

Trhlíková, Jana. Praha: NÚV, 2014. 59 stran.


Vysokoškolské studium opouštějí nejčastěji studenti technických oborů

TZ -  Publikace  Úspěšnost absolventů středních škol a ve vysokoškolském studiu, předčasné odchody ze vzdělávání   vznikla v rámci národního projektu  VIP Kariéra II – KP .


Magazín projektu NZZ_2 2014

Magazín přináší informace o povinném používání jednotných zadání při závěrečných zkouškách v učebních oborech, věnuje se inovaci informačního systému nové závěrečné zkoušky, vyhodnocení průběhu závěrečných zkoušek ve školním roce 2013/2014 a soutěži samostatných odborných prací.


Vyhodnocení závěrečných zkoušek podle jednotného zadání 2013/2014

Publikace byla vydána v projektu Nová závěrečbá zkouška 2 v roce 2014.


Evaluační dotazníky


Ošetřovatel koní

Ošetřovatel koní 41-018-H, POE EDUCO, spol. s. r. o., Nový Jičín


Technické vzdělávání zůstává bolavým místem

17.9.2014 businessinfo.cz - Jednou z bariér konkurenceschopnosti české ekonomiky zůstává nedostatek technicky vzdělaných pracovníků. Aby se nadále nezvětšoval, podnikají zainteresované strany včetně Svazu průmyslu a dopravy ČR četná opatření. Stranou nestojí ani samotné firmy.   


SOŠ a SOU Nymburk ukončila projekt OPVK

17.9.2014 Nymburský deník - Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Nymburk ukončila projekt OPVK “Partnerská spolupráce školy se zaměstnavateli v regionu“. K vytvoření odpovídajícího prostředí pro výuku a udržení tempa s technickým pokrokem využívá škola dotací Evropské unie.    


Spolupráce zaměstnavatelů a škol

17.9.2014 Českobudějovický deník - Nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců , nízká úroveň některých kompetencí absolventů , jako komunikační dovednosti, nedostatečná znalost cizích jazyků či zajištění kvalitní praxe žáků středních škol u zaměstnavatelů. To jsou nejčastější problémy zaměstnavatelů a odborných středních škol .    


Projekty, které přinášejí šanci na práci

V Česku je nyní téměř 630 tisíc nezaměstnaných. Nejvíc v historii. Aby jejich vyhlídky byly o něco lepší, mohou se vzdělávat či změnit profesi.


Na trhu práce jsou moc mladí, nebo naopak staří. Teď dostanou šanci.

Nejhůře si obvykle hledají práci starší lidé a mladí absolventi bez zkušeností. V Karlovarském kraji pro ně chystají zajímavý projekt. Najdou vhodné firmy, připraví rekvalifikace a zaměstnavatelům proplatí z evropských peněz mzdu. Pokud patříte do některé z cílových skupin, určitě si článek přečtěte a zkuste se zapojit.


Chovatel včel

Chovatel včel 41-035-H, Střední odborné učiliště včelařské - Včelařské vzdělávací centrum o.p.s. Nasavrky


KA 06 Lektoři a mentoři pro předškolní vzdělávání


KA 05 Mentoři pro podporu pedagogů v oblasti fyziky a chemie