Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020    2021   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 61


Firmy mají šanci najít odborníky

prachaticky_denik.jpg Prachatický deník, 31.1.2014, Helena Halabicová. Dlouhodobý nedostatek technicky kvalifikovaných pracovníků oproti přeplněným pobočkám Úřadu práce ČR. Taková je současná situace na českém trhu práce. Efektivním nástrojem pro řešení tohoto nesouladu může být Národní soustava kvalifikací (NSK).


Poradce pro pozůstalé

Poradce pro pozůstalé - 69 - 020 - M Vše pro venkov, Hana Formanová, Horažďovice


Zajímavé odkazy

Perex


Pro hodnotitele

Perex


Pro zákazníky vzdělávacích institucí

Perex


Jazyky pro nejmenší

British Council ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání a Goethe institutem v Praze pořádá pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky celostátní konferenci Jazyky pro nejmenší 


Mgr. Václav Hořejší, ředitel NÚV


Kvalitu školy ovlivňují všichni pracovníci

Během října a listopadu 2013 se uskutečnila už druhá série workshopů o vlastním hodnocení škol. Dva workshopy byly určeny pedagogům obchodních akademií a středních průmyslových škol, jeden se věnoval učitelkám mateřských škol. Účastníci zde mohli prohloubit své znalosti potřebné pro práci s evaluačními nástroji. Jde o různé dotazníky pro žáky, učitele i rodiče, hospitační a posuzovací archy, pomocí kterých je možné získat zpětnou vazbu o práci školy i o tom, jaké jsou v ní mezilidské vztahy.


Inspekce už nebude formální

O tom, jaké změny přinesou do inspekční práce nedávno schválené koncepční záměry pro činnost ČŠI do roku 2020, jsme hovořili s novým ústředním školním inspektorem Mgr. Tomášem Zatloukalem.


Některé podniky marně hledají pracovníky - pomůže NSK

Česká ekonomika se stále ještě nevzpamatovala z krizového období a počet nezaměstnaných zůstává vysoký. Práci hledá každý čtrnáctý Čech. Přesto si řada zaměstnavatelů stěžuje, že má problém najít dostatek kvalifikovaných lidí. Nesoulad na trhu práce by měla pomoci řešit i užší spolupráce řešitelů projektu Národní soustava kvalifikací s Úřadem práce ČR. Díky ní by mohli uchazeči o zaměstnání získat ještě snadnější přístup k širšímu spektru rekvalifikačních kurzů. Shodli se na tom účastníci konference, která se konala v Praze 4. listopadu 2013.


Analýza inzertní nabídky zaměstnání

V projektu VIP Kariéra II – KP byla vydána již čtvrtá analýza zabývající se strukturou inzertní nabídky zaměstnání v denním tisku a na internetu, tentokrát jde o rok 2012.


Předčasné odchody žáků ze středních škol

V současném období ekonomické krize a stále rostoucích požadavků zaměstnavatelů představuje nízké vzdělání absolventů významnou překážku pracovního uplatnění a riziko dlouhodobé nezaměstnanosti. Proto vznikla v rámci projektu VIP Kariéra II publikace „Předčasné odchody žáků ze středních škol“, která přináší nejenom statistické údaje o různých způsobech ukončení studia na středních školách, ale zabývá se i možnostmi prevence a podpory návratu mladých lidí do procesu vzdělávání.


Odborné vzdělávání v Izraeli

Vzdělávání má pro izraelskou společnost velký význam. Nejenže poskytuje znalosti a dovednosti, ale také spojuje lidi z různých etnik a kultur.


Duální studium se osvědčilo

Duální studium je teoretické studium, které je pravidelně doplňováno praktickými fázemi (např. profesní přípravou v Průmyslové a obchodní komoře – IHK, praxí v podnicích) integrovanými do studia. Obojí musí být koordinováno obsahově i časově.


Lesk a bída reformované polské maturity

Nabízíme vám závěrečnou část článku o reformě maturit v Polsku, jehož autor Jerzy Lackowski je přesvědčen, že se podařilo naplnit jen velmi málo cílů, kvůli nimž se nové maturity zaváděly. Celý příspěvek vznikl v rámci projektu Polsko a Česká republika: Proč se neučíš od svého souseda? Nástroje pro využití zkušeností sousední země ve veřejné politice. Jde o projekt Ministerstva zahraničních věcí Polské republiky, který byl organizován polským Střediskem politických myšlenek a brněnským Centrem pro studium demokracie a kultury.


Vzdělávání 4/2013

4_13-1.jpg Z obsahu: Školní inspekce už nebude formální; Zahrada hrou zvítězila v soutěži EDUína; Ověřování kvality programů primární prevence; Workshopy o vlastním hodnocení škol; NSK pomáhá při rekvalifikacích; Předčasné odchody žáků ze středních škol; Příloha: Chronologie událostí ve školství roku 2013.


Online akce na Metodickém portálu RVP.CZ v únoru 2014

V únoru 2014 nabízí Metodický portál následující webináře primárně pro učitele předškolního, základního a speciálního vzdělávání.


Rating vzdělávacích institucí

Perex


Nástroje hodnocení kvality

Perex


Co je kvalita dalšího vzdělávání a jak ji poznat

Perex


Hodnocení nabídek v zakázce na pilotáž je uzavřeno

V pátek 24. ledna 2014 hodnotící komise doporučila uzavřít smlouvu s 11 uchazeči o pilotáž (v částech 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 14, 17, 19), ve zbývajících 9 částech zakázky (8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 20) byla soutěž zrušena pro nedostatečný počet uchazečů, kteří splnili všechny kvalifikační předpoklady.


Metodický portál RVP.CZ

Metodický portál  RVP.CZ  je unikátním prostředím nabízejícím metodicko-didaktickou podporu pedagogům předškolního, základního, gymnaziálního, odborného, speciálního, jazykového a neformálního vzdělávání.


Co vám pomůže při cestě za prací či studiem do zahraničí?

Evropské země se snaží lidem, kteří vyjíždějí do Evropy za prací, studiem nebo na brigádu, usnadnit situaci. Zavádějí proto nástroje a iniciativy, které státům umožňují mezi sebou lépe komunikovat o uchazeči o práci či studium, o jeho dovednostech, znalostech a kvalifikaci. Mezi evropské nástroje podporující mobilitu především mladých lidí v zahraničí, o kterém bude řeč v dalším textu, patří Europass, Evropské jazykové portfolio (EJP), DISCO slovník a Evropský rámec kvalifikací (EQF). Zkusme si ilustrovat smysl a prospěšnost těchto aktivit na příkladu jednoho člověka, konkrétně 30leté Jany, která se vyučila kadeřnicí a v průběhu let si dále zvyšovala svou kvalifikaci a získávala další cenné zkušenosti a dovednosti, které jí umožnily lepší uplatnění na trhu práce.


Zpravodaj Oborové skupiny č. 5

Páté číslo zpravodaje je věnováno činnostem odborných skupin - svou činnost a výstupy zde představují čtyři z nich: Odborná skupina pro ECVET, Odborná skupina pro podporu průžezových témat, Odborná skupina pro podporu vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a Odborná skupina pro předškolní vzdělávání.


Rybníkář

Rybníkář - 41 011 - H Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína, Třeboň


Kominík - revizní technik spalinových cest

Kominík - revizní technik spalinových cest 36 - 024 - H Střední škola stavebních řemesel Brno - Bosonohy


Cesta k profesní kvalifikaci

logo_zemedelec.png Zemědělec, 20.1.2014  Konsorcium Hospodářské komory ČR, Agrární komory ČR, Svazu průmyslu a dopravy ČR a společnosti Tremixa se podílí prostřednictvím sektorových rad na tvorbě Národní soustavy kvalifikací. Ta představuje pro firmy novou cestu k získávání odborníků z praxe s mnohostranným využitím zejména v personalistice - od recruitmentu po outplacement.


Dění v projektu říjen - prosinec 2013


Dění v projektu srpen - září 2013


Šetření o spolupráci


Zdeněk Somr: Populační propad nás může zahubit

E15, 15.1.2014 Podle viceprezidenta Hospodářské komory ČR Zdeňka Somra, pod jehož působnost spadá vzdělávání, jsme z hlediska technických kádrů na pokraji katastrofy. „Je neuvěřitelné, jak se tato situace ignoruje,“ říká v rozhovoru.


Cesta, jak najít práci: v mateřském centru

Krkonošský deník, 14.1.2014 Liberecko – Síť mateřských center o.s. zahájila v jabloneckém mateřském centru Jablíčko rekvalifikační kurz Péče o děti ve věku od 0 do 10 let, akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Závěrečná zkouška na konci kvalitního tříměsíčního kurzu v rámci projektu Nové zaměstnání sobě – možnost zaměstnání tobě otevře 14 absolventkám příležitost hledat práci v oblasti péče o děti.


Nová závěrečná zkouška v pořadu České televize

V pátek 17. ledna se Česká televize v pořadu Studio 6 věnovala nové závěrečné zkoušce. Pořad moderovala Jolka Krásná a jako host účinkovala hlavní manažerka projektu Dana Kočková. Její vystoupení můžete vidět, když kliknete na následující odkaz.


Zpravodaj 1/2014

Z glosáře Cedefopu 25 * ESCO – nová evropská klasifikace * Ekologičtější pivovarnictví * Udržet mladé lidi v (odborném) vzdělávání: co funguje? * Záruka profesní přípravy v Rakousku * Necelodenní příprava v duálním systému * Kdo volí proč jaké povolání?


PhDr. Jana Bydžovská promluvila o projektu UNIV 3 v Českém rozhlasu Brno

ČRo Brno - 15.1.2014 - Setkání s Janou Bydžovskou, hlavní manažerkou projektu vzdělávání dospělých UNIV 3 z Národního ústavu pro vzdělávání v Praze. 


Oddělení pro ústavní a ochrannou výchovu a prevenci rizikového chování

V rámci reorganizace Národního ústavu pro vzdělávání vzniklo k 1. 1. 2014 oddělení pro ústavní a ochrannou výchovu a prevenci rizikového chování.


Pedagogicko-psychologické poradenství


Oddělení rovných příležitostí ve vzdělávání, školských a školních poradenských služeb

Oddělení podporuje trend rovného přístupu ke vzdělání bez jakékoli diskriminace. Činnosti oddělení vyplývají z požadavků MŠMT a přispívají zejména k vytváření rovných podmínek a příležitostí ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Oddělení metodicky podporuje pedagogické a další odborné pracovníky škol, školských poradenských zařízení a školních poradenských pracovišť. Oddělení dále poskytuje služby vyplývající ze statutu školského poradenského zařízení.


Informace ke zrušeným částem veřejné zakázky na pilotáž a dalšímu postupu při hodnocení nabídek

Dne 13. ledna bylo na profilu zadavatele oficiálně zveřejněno oznámení o zrušení částí 11, 12, 13, 15, 18 a 20 zakázky . S další veřejnou zakázku na pilotáž, která by ve zrušených částech nahradila probíhající zakázku, v tuto chvíli nepočítáme. Důvodem je fakt, že celý proces veřejné zakázky od vyhlášení po podpis smlouvy trvá minimálně tři měsíce, a realizace pilotáže by se tím pádem zkrátila pouze na první pololetí školního roku 2014/2015.


Seznam certifikátorů

_7122562156.jpg Certifikace odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování (PPRCH) zajišťuje posouzení a formální uznání, že poskytovatel a jím realizovaný program odpovídá stanoveným kritériím kvality a komplexnosti. Jde o proces zhodnocení poskytovatele a programu podle kritérií stanovených schválenými Standardy odborné způsobilosti a udělení či neudělení certifikátu o jejich naplnění. Posuzování odborné způsobilosti poskytovatelů PPRCH v současné době mohou pro Pracoviště pro certifikace vykonávat tito odborníci:  


vzdělávání dospělých

Kvalita je čím dál více skloňovaným pojmem ve všech oborech, vzdělávání nevyjímaje. Aby se ale kvalita dala rozpoznat, musí pro ni existovat určitá kritéria. Pokud možno konkrétní, všem srozumitelná a všemi akceptovaná.


Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství

PhDr. Jana Vongreyová. NÚV  2013.  32 stran.


Národní soustava kvalifikací v praxi

Komora.cz, 6.1.2014, Jana Svobodová   Na konci loňského roku jsme oslovili několik firem, aby se s námi podělily o své zkušenosti při uplatňování Národní soustavy kvalifikací ve své personální praxi. Zajímalo nás také, co pozitivního firmě NSK přinesla a kde vidí rezervy pro další rozvoj.


Nejstarší organizace sdružující podnikatele v oboru soukromých bezpečnostních služeb oslavila 20 let

Komora.cz, 6.1.2014 Český klub bezpečnostních služeb (ČKBS) oslavil v loňském roce dvacáté výročí založení. Při této příležitosti jsme se sešli s jeho prezidentem Vladimírem Rambouskem, abychom se podívali nejen do minulosti, ale především do budoucnosti tohoto profesního sdružení.


Ryba v aspiku i fotovoltaika: dospělým se blíží zkoušky na středních školách

10.1.2014    Jihlavské listy -  I během prázdnin na konci roku se mnozí dospělí na Vysočině museli poctivě učit. V lednu je totiž čekají na odborných středních školách zkoušky v rámci celoživotního vzdělávání.


Dvacet let inovací v českém školství

9.1.2014    Hradecký deník - Ing. Jan Lang založil v roce 1994 Střední školu aplikované kybernetiky, rozhodl se na vlastní pěst dát mladým lidem šanci studovat počítačové obory a stát se profesionály v zacházení s hardwarem i softwarem. 


Projekt Pospolu nabízí zdarma vzdělávací akce pro učitele, zřizovatele škol i zástupce firem

Od konce ledna 2014 do května 2015 budou ve všech regionech ČR v rámci projektu Pospolu – Podpora spolupráce škol a firem zdarma probíhat vzdělávací kurzy a semináře pro pedagogické pracovníky, zřizovatele škol a zástupce firem. Cílem seminářů a kurzů je přiblížit účastníkům moderními vzdělávacími metodami možnosti vedoucí k prohloubení a zkvalitnění spolupráce škol a firem.


2014


Zadání samostatných odborných prací pro rok 2013/2014

Od 7. ledna jsou v informačním systému nové závěrečné zkoušky zveřejněna témata samostatných odborných prací.  Jsou přístupná pouze pro školy vyučující ty obory vzdělání, v nichž je samostatná odborná práce (SOP) součástí praktické zkoušky.


Zpráva o předčasných odchodech ze vzdělávání

Přehled opatření a příklady dobrých praxí v zahraničí a v ČR.  Jiří Tillner. 57 stran. NÚV 2013.


Točíř keramiky

Točíř keramiky - 28 - 007 - H Střední škola Horní Bříza


Opravy a úpravy oděvů

Opravy a úpravy oděvů 31 – 009 – H Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem


Výroba chleba a běžného pečiva

Výroba chleba a běžného pečiva 29 – 001 – H Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka


Chemik – laborant

Chemik – laborant 28 – 032 – H Střední průmyslová škola chemická, Pardubice


Výroba masných výrobků a drůbežích masných výrobků

Výroba masných výrobků a drůbežích masných výrobků 29 -- 023 -- H Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Polička


Udržitelný rozvoj - podpora Místní agendy 21

„MA21 je nástroj ke zlepšování kvality veřejné správy, strategického řízení, zapojování veřejnosti a budování místního partnerství, s cílem podpořit systematický postup k udržitelnému rozvoji na místní či regionální úrovni.“    


Rekvalifikační kurz ukončen

23.12.2013    Domažlický deník - Dne 17. prosince proběhlo v prostorách Středního odborného učiliště Domažlice setkání školy se sociálními partnery u příležitosti zakončení pilotního ověření rekvalifikačního programu pro profesní kvalifikaci Obsluha CNC obráběcích strojů.


Vysokoškoláci budou za několik let brát i dělnické pozice

Hospodářské noviny, 19.12.2013, Julie Daňková          Lidé si podle ekonoma Jana Kouckého už zvykli na to, že vysokou dnes studuje každý. Do budoucna je podle něj nepřekvapí ani fakt, že se absolventi budou ucházet i o dělnické pozice.  


Workshopy ke zvýšení motivace žáků oboru vzdělání Zdravotnický asistent k výkonu povolání

Publikace projektu Pospolu z r. 2013 je určena skupině oborů 53 Zdravotnictví.