Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 58


Ve školním roce 2013/2014 bude dokončena příprava jednotné závěrečné zkoušky pro učně

w04.jpg Praha, 29. srpna 2013 : Příprava nových závěrečných zkoušek pro žáky oborů vzdělání s výučním listem je v závěrečné fázi. Během školního roku 2013/2014 budou připravena jednotná zadání pro všechny obory s výučním listem včetně těch, kde se vzdělávají převážně žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Nová závěrečná zkouška stále není povinná, ale kolem 80 procent škol se k ní přidává dobrovolně. Žáci 3. ročníků učebních oborů by se proto měli připravit na to, že ji s velkou pravděpodobností budou na konci školního roku skládat.


Vzdělávání v regionech

Od konce ledna 2014 do května 2015 budou ve všech regionech ČR v rámci projektu Pospolu – Podpora spolupráce škol a firem zdarma probíhat vzdělávací kurzy a semináře pro pedagogické pracovníky, zřizovatele škol a zástupce firem. Cílem seminářů a kurzů je přiblížit účastníkům moderními vzdělávacími metodami možnosti vedoucí k prohloubení a zkvalitnění spolupráce škol a firem.


ŠPZ Zlínský kraj


ŠPZ Ústecký kraj


ŠPZ Středočeský kraj


ŠPZ Plzeňský kraj


ŠPZ Pardubický kraj


ŠPZ Praha


ŠPZ Olomoucký kraj


ŠPZ Moravskoslezský kraj


ŠPZ Liberecký kraj


ŠPZ Královéhradecký kraj


ŠPZ kraj Vysočina


ŠPZ Karlovarský kraj


ŠPZ Jihomoravský kraj


ŠPZ Jihočeský kraj


Seznamy ŠPZ v krajích ČR


RVP pro základní umělecké vzdělávání

Základní umělecké vzdělávání (ZUV) poskytují v ČR základní umělecké školy


Standardy RVP ZV

Standardy pro základní vzdělávání představují minimální cílové požadavky na vzdělávání.  Smyslem standardů je účinně napomáhat především školám a učitelům při naplňování cílů vzdělávání stanovených v RVP ZV.


Přístupy k hodnocení klíčových kompetencí ve vybraných zahraničních zemích

Materiál Přístupy k hodnocení klíčových kompetencí ve vybraných zahraničních zemích navazuje na publikovanou srovnávací analýzu „Pojetí klíčových kompetencí v kurikulech vybraných zemí“ VÚP v Praze (2010). Předmětem zájmu bylo Kurikulum pro primární a sekundární vzdělávání v Anglii, Kurikulum pro starší žáky v Irsku, Kurikulum Nového Zélandu a Národní kurikulum pro základní vzdělávání ve Finsku.


pořad ČT Ostrava: Hospoda u Druhé šance


Střední škola nabízí profesní kvalifikaci

21.8.2013     Chomutovský deník  -  Chomutov – Střední škola technická, gastronomická a automobilní je zapojena do projektu UNIV 3 , jehož cílem je zkvalitnit systém rekvalifikací širokou podporou procesu uznávání výsledků předchozího učení a modernizací procesu akreditací. 


Třetí fáze projektů UNIV propojuje Vysočinu s celou republikou

20.8.2013     Jihlavské listy -  Střední odborné školy na Vysočině vstoupily do třetí fáze projektů, v nichž se učí lépe pohybovat na poli celoživotního vzdělávání dospělých. Nyní začaly nově spolupracovat i se soukromými vzdělávacími institucemi. 


Zpravodaj - příloha III/2013

Zlepšení školství a odpovědnosti ve Francii: malé změny, velká očekávání 


Zpravodaj 7-8/2013

Z glosáře Cedefopu 20 *  Výzkum v oblasti komunikací v Brně *  Priority litevského předsednictví *  Dyslexie a psaní rukou *  Evropská aliance pro učňovství *  Cesty k obnově: tři scénáře vývoje kompetencí a trhu práce pro rok 2025 *  Záruka pro mladé lidi – Finsko a Švédsko *  Eurofound o nezaměstnanosti mládeže *  Terminologie v odborném vzdělávání v Anglii *  Vzdělávání učitelů pro profesní školy *  Nové učební formy v odborném vzdělávání  


Newsletter NSK2

NSK.jpg Newsletter ze dne 12.8.2013 ke stažení. 


Standardy profesních kvalifikací schválené 30. 7. 2013


Výběr partnerství pro zajištění pilotáže modelů spolupráce škol a firem

V rámci veřejné zakázky „ZAJIŠTĚNÍ A REALIZACE PILOTÁŽE MODELŮ SPOLUPRÁCE ŠKOL A FIREM“ došlo dne 8. srpna k otevření obálek s nabídkami uchazečů. Z celkového počtu 25 poptávaných partnerství bylo v 15 případech nutno zrušit příslušnou část veřejné zakázky. Důvodem bylo, že v sedmi případech v dané části veřejné zakázky se přihlásil jen jediný uchazeč, dále v osmi případech se do příslušné části nepřihlásil žádný zájemce.


Podniky chtějí zlepšit odborné vzdělávání

7.8.2013    Právo 


V srpnu bude vyhlášeno výběrové řízení „Zajištění vzdělávání v regionech“

Ve  druhé polovině srpna bude vyhlášeno podlimitní výběrové řízení  „Zajištění vzdělávání v regionech“. Vzdělávání se bude vztahovat k tématům řešícím spolupráci mezi sociálními partnery a školami a bude realizováno různými formami přímo v regionech. Obsahová náplň a metodika jednotlivých vzdělávacích akcí bude stanovena zadavatelem a bude pro účely této veřejné zakázky vytvořena autory zadavatele, kteří  následně proškolí pro jednotlivé vzdělávací okruhy lektory a kouče jmenované dodavatelem. 


Končí lhůta pro podání nabídek k výběrovému řízení na pilotáž

Upozorňujeme, že dne 8.8.2013 končí lhůta k podání nabídek ve veřejné zakázce „Zajištění a realizace pilotáže modelů spolupráce škol a firem“. Nabídku je nutné doručit do podatelny zadavatele nejpozději do 8.8.2013 do 10:00 hodin. 


Nová šance pro průmysl díky spolupráci firem a škol

1.8.2013 Průmysl Firmy z oblasti strojírenství, elektrotechniky, dopravy či stavebnictví mají dlouhodobě problém najít kvalifikované pracovníky z řad bývalých studentů. Absolventům často chybí dostatečná praxe. Projekt Pospolu by měl situaci napravit.


Dotaz č. 26 uveřejněný v Dodatečné informaci 15 ze dne 1. 8.

V případě že podáváme nabídku pouze na základ pilotáže – odborný výcvik, nemáme co vepsat do šablon P4 –P8. Je v tomto případě potřeba vyplnit šablony P4 až P8 a přílohu 10 v excel formuláři? Pokud ano jakou formou? 


Dotaz č. 25 uveřejněný v Dodatečné informaci 15 ze dne 1. 8.

Chci vás požádat o upřesnění, co může být způsob vedení portfolia kompetencí žáka? Požádám o nějaký příklad. 


Dotaz č. 24 uveřejněný v Dodatečné informaci 15 ze dne 1. 8.

Jaké všechny doklady je nutné dodat pro doložení subdodavatele? 


Dotaz č. 23 uveřejněný v Dodatečné informaci 15 ze dne 1. 8.

V čl. III. Cena plnění a platební podmínky odst. 13, je omylem uvedeno 2x datum 31.listopadu, lze opravit na 30. listopadu? 


Dotaz č. 22 uveřejněný v Dodatečné informaci 15 ze dne 1. 8.

V čl. VII. Práva a povinnosti poskytovatele, část Spolupráce smluvních firem odst. 7 narazili na text: Poskytovatel je povinen při plnění předmětu této smlouvy používat pouze PC s platnými licencemi na legální softwarové aplikace s možností využití ke komerčním účelům a na vyžádání objednatele předložit prohlášení o takových licencích. Jsme škola, která má platné licence a legální software, ale podle vyjádření naši pracovníků z ICT máme software ve verzi education a nikoli pro komerční účely, jsme přesvědčení, že s obdobným problémem se potýkají všechny školy pokud chtějí podat nabídku sami a firmy budou subdodavateli, lze v této části smlouvu upravit?   


Dotaz č. 20 uveřejněný v Dodatečné informaci 15 ze dne 1. 8.

K otázce 27 z DI 14 - Uchazeč má celkem řádově mnoho desítek žáků v OV. Z odpovědi ale nevyplynulo, jak se posuzuje nabídnutý modul OV pro konkrétní obor, kde čtyři žáci budou v provozovnách na uzemí "domácího" kraje a jeden žák bude v provozovně jiného kraje. V příloze č. 9 se přímo volí, zda jsou žáci modulu na pracovištích "domácího" kraje - vybírá se "ANO". V případě že nejsou, volí se "NE" a pak modul automaticky spadne do doplňku a nenačítá se do níže umístěného kontrolního seznamu. Jak má být tedy označen modul OV oboru se 4/5 žáků z domácího kraje a 1/5 žáků (tzn. přibližně takto odpovídají i hodiny) ve sloupci "Region - Uchazeč nabízí místo plnění v určeném regionu pro základ pilotáže" - ANO nebo NE? Protože v podstatě to platí oboje zároveň. Byť převažuje váhou počtu žáků a hodin ANO. 


Dotaz č. 19 uveřejněný v Dodatečné informaci 15 ze dne 1. 8.

Bude škola zakázku jako dodavatel NÚV realizovat v hlavní nebo doplňkové činnosti? Pokud bude realizovat v hlavní, DPH nevyčísluje, přestože je plátcem DPH. Plátcem DPH je totiž pouze v doplňkové činnosti. Pokud by tedy realizovala zakázku jako dodavatel NÚV v doplňkové činnosti, bude DPH vyčíslovat. Ovšem potom také musí vykazovat v této činnosti zisk. Nabídková cena by pak tedy musela obsahovat položku zisk a škola by tedy z této zakázky měla zisk. Budeme tedy realizovat zakázku v hlavní činnosti (vč. DPH) nebo v doplňkové (bez DPH ale se ziskem)? 


Dotaz č. 18 uveřejněný v Dodatečné informaci 15 ze dne 1. 8.

K otázce 19 z DI 14 - možná jsem neporozuměl vysvětlení, ale z odpovědi nevyplynulo, jak nabídkovou cenu stanovit, když jsou dodavatelem dvě školy podávající společnou nabídku (nešlo o žádné subdodavatele) a jedna je plátce DPH a druhá není. Modelový příklad: nabídka je za 1 mil. Kč bez DPH, z toho rovná polovina připadá na jednu dodavatelskou školu (fakturační), která je plátce DPH a další polovina na druhou dodavatelskou školu, která není plátce DPH. Bude nabídka v členění 500 tis. Kč vč. DPH + 500 tis. Kč bez DPH + 105 tis. Kč DPH (DPH pouze za dodavatelskou školu, která je plátcem DPH - tzn. rozhodující je plátcovství DPH, nikoliv status "fakturační" školy) nebo bude nabídka v členění 1 mil. Kč bez DPH + 210 tis. Kč DPH (DPH za celou nabídku - tzn. rozhodující je pouze status "fakturační" školy). 


Dotaz č. 16 uveřejněný v Dodatečné informaci 15 ze dne 1. 8.

Při pročítání dodatečných informací č. 14 jsem narazila na dotaz č. 22, viz níže a napadl mě ještě jeden dotaz. Dotaz č.22: Musí se uvádět část nabídkové ceny, která bude plněna subdodavatelem? Odpověď č.22: Cena sjednaná za plnění dodané subdodavatelem by měla být uvedena, uchazeč dodává podobu smlouvy, v jaké jí při úspěšném výběru podepíše se svým subdodavatelem. Musí být ve smlouvě se subdodavatelem opravdu uvedena cena? Subdodavatelská smlouva, kterou plánujeme se subdodavatelem (školou) uzavřít má charakter obecné smlouvy, kde jsou uvedeny v souladu s dotazem a odpovědí č. 6 dodatečných informací č. 11 zejména: „identifikační údaje smluvních stran, informaci o tom, že je uzavírána spolupráce v souvislosti se zapojením subjektů do veřejné zakázky “Pilotáž modelů spolupráce škol a firem” projektu POSPOLU, závazek jednotlivých smluvních stran poskytovat plnění ve veřejné zakázce a rozsah takového závazku“(tedy k čemu se subdodavatel - škola zavazuje, vč. přesných počtů žáků, pedagogů a hodinového rozsahu jednotlivých modulů, ke kterým se subdodávka váže). V případě, že budeme úspěšní, uzavřeme se subdodavatelem dodatek k této smlouvě, kde již bude uvedena konkrétní cena a další závazky obou stran. Prosíme o potvrzení zadavatele, že cena není nedílnou součástí subdodavatelské smlouvy, která musí být přiložena k nabídce. 


Dotaz č. 15 uveřejněný v Dodatečné informaci 15 ze dne 1. 8.

Je možné, aby odborný garant za školskou sféru disponoval vzděláním v oboru doplňku hlavního modulu pilotáže nebo musí mít ukončené vzdělání v oboru základu hlavního modulu pilotáže? 


Dotaz č. 14 uveřejněný v Dodatečné informaci 15 ze dne 1. 8., otázka navazuje na dotaz č. 12

Jak moc podrobně je nutné popsat položkový rozpočet, který je Přílohou 11 zadávací dokumentace. V partnerství budou zapojeny 3 školy a každá bude mít jiné požadavky na strukturaci výdajů za jednotlivé šablony, je možné výdaje na šablony zprůměrovat a do přílohy 11 uvést odhady, které budou následně okomentovány v příslušné šabloně? 


Dotaz č. 13 uveřejněný v Dodatečné informaci 15 ze dne 1. 8., otázka navazuje na dotaz č. 12

Položka "Ostatní osobní výdaje realizace modulů" - předpokládám, že do této položky patří zaplacení instruktora žáků a zaplacení učitele, který supluje výuku ve škole za učitele, který je v rámci projektu na stáži ve firmě. Můžete toto potvrdit ? 


Dotaz č. 12 uveřejněný v Dodatečné informaci 15 ze dne 1. 8.

Prosím vás o odpověď na níže uvedené dotazy ohledně rozpočtu. Položka "Ostatní služby" -  můžete uvést nějaký konkrétní příklad, co lze zařadit do této položky ? 


Dotaz č. 11 uveřejněný v Dodatečné informaci 15 ze dne 1. 8.

Co když pilotáž v daném období bude trvat méně než 30 dní. Jak se bude tato skutečnost fakturovat?  Dofakturuje se v rámci poslední faktury do výše maximální ceny minus záloha? o   Bude se to přidávat k dalšímu fakturačnímu období? 


Dotaz č. 10 uveřejněný v Dodatečné informaci 15 ze dne 1. 8., otázka navazuje na dotaz č. 9

Má se stanovit pevná cena např. za jeden odškolený žákoden? Nebo se jedná o přefakturaci nákladů? Pokud ano, kdo stanovuje odpovídající výši těchto nákladů? Na základě jakého pravidla si může být dodavatel jist, že vyfakturuje celou částku, se kterou vyhrál veřejnou zakázku (pokud samozřejmě splní veškeré požadované ukazatele)? 


Dotaz č. 9 uveřejněný v Dodatečné informaci 15 ze dne 1. 8.

Ve vzoru smlouvy je v kapitole III. bod 13. Uveden způsob úhrady za plnění smlouvy. V bodě a) je uvedena výše zálohové platby a v bodě c) fakturační období, ve kterých smí dodavatel fakturovat, pokud pilotáž v daném období bude trvat alespoň 30 dní. -       Podle jakého mechanismu se určí přesná výše fakturované částky?   


Dotaz č. 8 uveřejněný v Dodatečné informaci 15 ze dne 1. 8., otázka navazuje na dotaz č. 6

Pokud by došlo k porušení těchto požadavků, jaký vztah bude mít toto porušení ke smluvní ceně? 


Dotaz č. 7 uveřejněný v Dodatečné informaci 15 ze dne 1. 8., otázka navazuje na dotaz č. 6

Na základě jakého mechanismu zamýšlí objednatel tyto skutečnosti kontrolovat (tzn. jak chce kontrolovat, že finance ze zakázky dodavatel nevynaložil na investice)? 


Dotaz č. 6 uveřejněný v Dodatečné informaci 15 ze dne 1. 8.

Ve vzoru smlouvy je v kapitole III. odstavec 6-8. uvedena řada požadavků a restrikcí na výdaje (výdaje nelze využít na investice, leasing apod.)  Je si objednatel vědom, že požadované plnění je realizováno v rámci režimu veřejných zakázek a tedy smluvního vztahu na základě obchodního zákoníku a ne v režimu dotace a tedy v režimu „Rozhodnutí o přidělení dotace“? Pokud nabídku předloží firma, musí mít v ceně zahrnutý také zisk, jinak by porušovala obchodní zákoník (komerční firma je založena za účelem generování zisku). V požadované struktuře však položka na zisk není. Jak má uchazeč s tímto faktem pracovat? 


Dotaz č. 5 uveřejněný v Dodatečné informaci 15 ze dne 1. 8.

V odpovědi na dotazy č. 3 dotaz 11. Uvádíte, že pro splnění §53 odst. 1 písm. g) kvalifikačních kritérií musí uchazeč doložit potvrzení příslušné zdravotní pojišťovny. Znamená to, že musí uchazeč doložit stanovisko od všech pojišťoven na českém trhu? Jelikož i když aktuálně nemáme pojištěnce všech pojišťoven, k plnému prokázání bezdlužnosti je to nutné. Nelze tuto část řešit čestným prohlášením, jak se dělá v jiných veřejných zakázkách? 


Dotaz č. 4 uveřejněný v Dodatečné informaci 15 ze dne 1. 8.

Má nabídková cena každého modulu (šablony modulu) zahrnovat rozpočítané náklady také na administraci pilotáže, publicitu, kancelářské potřeby, atd., tj. náklady, které přímo nesouvisí s realizací modulu? Musí součet nabídkových cen jednotlivých modulů dát celkovou cenu nabídky? 


Dotaz č. 3 uveřejněný v Dodatečné informaci 15 ze dne 1. 8.

  Může mít odborný garant za firemní sféru pro partnerství č. 9 (23 Strojírenství a 26 Elektrotechnika) následující kvalifikaci? a) výuční list v oboru 24-64-2/01 Strojní mechanik b) maturitní vysvědčení v oboru 64-41-L/524 Podnikání c) 17 let praxe v oboru zámečník, strojní technika z toho 13 let vedoucí pozice Jde mi o to, zda musí mít maturitní vysvědčení v oboru nebo stačí výuční list v oboru a maturitní vysvědčení i z jiného oboru než jsou obory zahrnuté v projektu. 


Dotaz č. 2 uveřejněný v Dodatečné informaci 15 ze dne 1. 8.

V případě, že by naše firma měla zájem se zapojit do výše uvedeného projektu, je někdo schopný nám podat základní informace po telefonu? Dle informací končí registrace firem a škol 8.8.2013. 


Dotaz č. 1 uveřejněný v Dodatečné informaci 15 ze dne 1. 8.

Připravujeme podklady k základním kvalifikačním předpokladům pro projekt POSPOLU a na celní správě a finančním úřadu po nás chtějí za vystaveni dokladu o bezdlužnosti částku 100,-Kč za vydání takového dokladu. Je možné si dat tyto náklady někam do rozpočtu (na projektu se podílí 4 školy, my jsme byli ochotni na svá bedra vzít roli žadatele v rámci projektu) , abychom jako škola částky týkající se projektu dostali zpět a netratili? Při představě, že by podobné peníze požadovaly například zdravotní pojišťovny a další úřady, rázem se částka zvedne do poměrně vysokých výšin. 


Upozornění uveřejněné v uveřejněný v Dodatečné informaci 15 ze dne 1. 8.

Upozorňujeme uchazeče, že touto dodatečnou informací se mění na základě dotazu/odpovědi č. 23 vzor smlouvy, která je přílohou č. 2 zadávací dokumentace. Změna je drobného charakteru, opravuje text písm. c) odst. 13. článku III. Smlouvy takto: text „31. listopadu 2013“ a „31. listopadu 2014“ se nahrazuje textem „30. listopadu 2013“ a  „30. listopadu 2014“. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.