Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 67


NSK2: Noví montéři suchých staveb získali »glejt«

Halo_noviny.jpg 27.6.2013, Haló noviny, (km)   Více než čtyřstou profesí, ke které lze získat kvalifikační osvědčení v rámci projektu Národní soustava kvalifikací, je obor montér suchých staveb. Úspěšné přezkoušení prvních dvou zájemců proběhlo koncem května v Praze. Účastníci kromě složení písemné části, která prověřila znalost pracovních postupů, volby materiálů včetně předpisů z oblasti BOZP, prokázali zejména praktické dovednosti při montáži různých systémů suchých staveb.   


Výstupy semináře Jak zefektivnit spolupráci škol a podniků - Evropský systém pro přenos kreditů v odborném vzdělávání

Diskusní seminář se konal v rámci projektu Pospolu ve dnech 27. – 29. 5. 2013, pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Národního ústavu pro vzdělávání. Cílem semináře bylo seznámit účastníky s národními i evropskými projekty a nástroji, které mohou přispět ke zlepšení a zefektivnění spolupráce odborných škol a podniků. Klíčovým tématem bylo využití principů ECVET (Evropský systém pro přenos kreditů v odborném vzdělávání). Semináře se zúčastnili zástupci odborných škol, zaměstnavatelů a krajských i celostátních organizací, zabývajících se vzděláváním nebo zaměstnaností. Průměrná denní účast byla 60 osob.


červen 2013, "Faktory ovlivňující kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání"

P10206642.JPG    18. - 19. 6. 2013 se v konferenčním centru Školícího lesního podniku CŽU v Kostelci nad Černými Lesy v sále Smiřických uskutečnilo již 14. setkání partnerství TTnet ČR. Tématem workshopu byly "Faktory ovlivňující kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  


Manuál


Seminář pro editory jednotných zadání

seminarg.jpg Na půdě ministerstva školství se 25. června uskutečnil seminář pro pedagogy a pracovníky Národního ústavu pro vzdělávání, kteří budou jako editoři připravovat jednotná zadání závěrečných zkoušek ve školním roce 2013/2014.


Harmonogram tvorby aplikovaných modelů spolupráce škol a firem


Budoucnost je v kvalifikovaných odbornících

Skládaný leták NSK2, Konsorcium 2013.


Budoucnost je ve Vašich znalostech a dovednostech

Skládaný leták NSK2, Ogilvy 2013.


Předsedové sektorových rad opět diskutovali na téma Národní soustava kvalifikací

BusinessInfo_logo.jpg businessinfo.cz,    20.6.2013       (HK ČR)          Dne 20. června 2013 se v sídle Hospodářské komory České republiky v Praze uskutečnilo další zasedání předsedů sektorových rad. Sektorové rady jsou hlavním tvůrcem Národní soustavy kvalifikací, jejímž zadavatelem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a realizátorem Národní ústav pro vzdělávání s konsorciem tvořeným Hospodářskou komorou ČR, Svazem průmyslu a dopravy ČR a společností TREXIMA, spol. s r.o.     


Zástupci Hospodářské komory ČR se zúčastnili závěrečných zkoušek

Zástupci HK ČR se společně se zástupci ministerstva školství zúčastnili dne 12. června 2013 praktických závěrečných zkoušek podle jednotného zadání v SOU kadeřnickém v Praze 8.  Sjednocování závěrečných zkoušek probíhá v rámci projektu Nová závěrečná zkouška 2.


Závěrečné zkoušky v České televizi

V pátek 27. června odvysílala Česká televize v hlavní zpravodajské relaci Události reportáž ze závěrečných zkoušek podle jednotného zadání. Ukazuje praktické zkoušky ve střední škole dostihového sportu a jezdectví ve Velké Chuchli.


Pilotní projekty


Rating


Koordinace dalšího vzdělávání v krajích


Odborné školy a firmy se mohou přihlásit do pilotáže modelů spolupráce v rámci projektu Pospolu

Praha, 20. června 2013 - Národní ústav pro vzdělávání (NÚV) zveřejnil na profilu zadavatele zadávací dokumentaci k výběrovému řízení na zajištění a realizaci pilotáže modelů spolupráce škol a firem.


Certifikáty 300 - 399


Odborné školy a firmy se mohou přihlásit do pilotáže modelů spolupráce v rámci projektu Pospolu

Praha, 20.června 2013 - Národní ústav pro vzdělávání (NÚV) zveřejnil na profilu zadavatele zadávací dokumentaci k výběrovému řízení na zajištění a realizaci pilotáže modelů spolupráce škol a firem.


Zpravodaj 6/2013

Z glosáře Cedefopu 19 * Zralost pro vzdělávání * Odborné vzdělávání v Evropě v číslech * Americký pedagog Ken Robinson * Učit se pracovat * Zaměstnanost mladých lidí v EU * Strategie pro gramotnost v Německu * Migrace do Německa – statistiky OECD * Odborné vzdělávání v Chorvatsku * Reglementované profese v Německu


Zvýšení profesní kvalifikace

podnikatel_cz2.jpg Podnikatel, 14.6.2013, (hk) Už přes 70 tis. lidí dokládá svou odbornost osvědčením o zkoušce.  Téměř polovina našich občanů pracuje v jiné profesi, než pro kterou se připravovali ve škole. Většinou tuto novou práci i mnohem lépe zvládají. Jenže změní-li pak zaměstnavatele, zůstává jim jako doklad o kvalifikaci jen původní vysvědčení, diplom či výuční list.     


Výchova k podnikání v praxi

Národní ústav pro vzdělávání se při řešení svého úkolu „Rozvoj podnikatelských kompetencí žáků středních odborných škol a výchova k podnikání / podnikatelské činnosti“ spojil s privátním podnikatelským klubem Business for Breakfast. Ze spolupráce vzešla koncem loňského roku akce pro žáky středních odborných škol – Studentská obchodní snídaně.


Podpora nabídky dalšího vzdělávání


Kvalita v dalším vzdělávání


Analyticko-koncepční práce


Jak se mohou školy zapojit do projektu Pospolu

Vzdělávání 2/2013


Firmy mají zájem o absolventy pracovních stáží

Vzdělávání 2/2013


Zpravodaj Oborové skupiny č. 3

Ve třetím čísle zpravodaje Oborové skupiny navazuje hlavní článek na minulé vydání a představuje další fázi úkolu provázání Národní soustavy kvalifikací s počátečním vzděláváním, dále se dočtete o možnostech zapojení škol do projektu Pospolu, o odborné skupině pro předškolní vzdělávání a o dvou akcích představujících Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání (ECVET).


Učňů není dost a v dohledné době ani nebude

PRAVO.jpg Rozhovor s manažerem projektu NSK2  Ivem Jupou.


Co si vzít na pohovor kromě životopisu? Evropský pas dovedností!

Sháníte práci, brigádu nebo se chystáte na stáž? Využijte k tomu životopis a další dokumenty Europassu, které mají jednotný formát v celé Evropě a pomohou vám srozumitelně a jednoduše prezentovat Vaše znalosti a dovednosti tak, aby jim i zahraniční zaměstnavatelé rozuměli. K životopisu si můžete přidat evropský pas dovedností a do něj vložit všechny relevantní doklady o Vašich dovednostech a znalostech, např. dodatek k osvědčení, certifikáty o jazykových dovednostech, maturitní vysvědčení, výuční list nebo vysokoškolský diplom. Čím více dokladů o Vašich znalostech a dovednostech máte, tím lepší šanci můžete mít při získání práce nebo brigády. 


Soutěž samostatných odborných prací už má vítěze

Školy mohly do soutěže přihlásit práce svých žáků ve 12 oborech vzdělání, v nichž jednotné zadání obsahuje samostatnou odbornou práci (SOP). Celkem bylo přihlášeno 57 prací. 


Jaké programy lze certifikovat?

1. Programy školské všeobecné primární prevence 2. Programy školské selektivní primární prevence 3. Programy školské indikované primární prevence


K čemu certifikace slouží?

Platná certifikace je dokladem o naplnění Standardů (poskytování kvalitních služeb). Získání certifikátu odborné způsobilosti je jednou z podmínek pro poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu (dotace), avšak nezakládá nárok na jejich přidělení.


Byla zveřejněna zadávací dokumentace k pilotáži modelů spolupráce škol a firem

Informace k výběrovému řízení na pilotáž modelů spolupráce škol a firem 


ZK


Školení pro zájemce o certifikaci programů primární prevence

_6728972409.jpg Ve středu 2. září 2015 se v čase od 9:30 do 16:00 uskuteční školení pro zájemce o posouzení odborné způsobilosti programů školské primární prevence rizikového chování. Školení poskytne detaily o procesu hodnocení kvality a budou na něm představeny a probírány jednotlivé Standardy odborné způsobilosti. Prostor bude i na Vaše případné otázky. Školení je pro účastníky zdarma. Lektorkami jsou spoluautorky standardů a certifikátorky PhDr. Lenka Skácelová a PhDr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D.


Spuštění CERTIFIKACÍ programů primární prevence rizikového chování

Na počátku června byla z pověření MŠMT spuštěna činnost Pracoviště pro certifikace pod Národním ústavem pro vzdělávání. Jeho úkolem je zprostředkovávat certifikační proces poskytovatelům programů školské primární prevence zahrnující všechny oblasti rizikového chování.


Pověstná laťka

Žáci učebních oborů skládají během června závěrečné zkoušky. Mám radost, že většina z nich už je dělá podle jednotného zadání, které připravujeme v rámci projektu Nová závěrečná zkouška 2.


Dvacet let semináře v Kroměříži

V Kroměříži se od 15. do 16. května konal už podvacáté celostátní seminář o odborném vzdělávání. Vzhledem k tomuto jubileu byl uspořádán nejen pro účastníky z Česka, ale i ze Slovenska. Na semináři vystoupili zástupci MŠMT, Ministerstva školství SR, Národního ústavu pro vzdělávání, Štátneho inštitútu odborného vzdelávania v Bratislavě, představitelé českých i slovenských krajů, reprezentanti českých a slovenských zaměstnavatelů, ředitelé českých i slovenských odborných škol.


Jak se mohou školy zapojit do projektu Pospolu

Projekt Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi), financovaný z ESF a realizovaný NÚV a MŠMT, se zaměřuje na hlubší propojení spolupráce škol a firem. Do jednotlivých aktivit projektu se mohou zapojit i odborné školy a firmy. Jak konkrétně a kdy?


476 čistých úhozů za minutu

Již jednadvacátý ročník Mistrovství republiky v grafických předmětech hostila od 8. do 9. dubna Obchodní akademie Tomáše Bati a VOŠ ekonomická Zlín. Akci tradičně pořádal Státní těsnopisný ústav, součást Národního ústavu pro vzdělávání, spolu s občanským sdružením Interinfo ČR.


Metodický portál je přívětivější

Metodický portál RVP.CZ má za sebou již více než rok samostatného života v rámci resortního úkolu Národního ústavu pro vzdělávání. Když byl v lednu roku 2012 ukončen projekt Metodika II, nikdo z nás neměl představu, jak na změnu situace zareagují uživatelé. Nyní už můžeme konstatovat, že nejen stávající uživatelé zůstali Metodickému portálu RVP.CZ věrni, ale počet návštěv má stále zvyšující se tendenci. Stále se tedy můžeme chlubit velmi vysokou návštěvností – více než 20 000 jedinečných návštěvníků v modulu DUM týdně nebo téměř 50 % nových návštěv modulu Články v prvním týdnu měsíce května.


Uplatnění absolventů škol na trhu práce – 2012

Projekt VIP Kariéra II – KP opět po roce vydává souhrnnou publikaci, která obsahuje nejnovější zjištění z oblasti zaměstnanosti absolventů, studia, volby povolání nebo další studijní dráhy. Autoři se věnují i problémům, se kterými se žáci i absolventi škol setkávají, a naznačují dostupné formy pomoci.


Nevíte si rady s úpravou školního vzdělávacího programu?

Pomůže vám Průvodce upraveným RVP ZV


Jak absolventi využívají svou kvalifikaci na trhu práce

Většina absolventů středních škol má na konci studia zájem pracovat ve svém oboru, reálná situace na trhu práce ale mnohé z nich nutí hledat si zaměstnání v jiném oboru nebo vykonávat méně kvalifikovanou práci. Tato a další zjištění přináší nová publikace Národního ústavu pro vzdělávání s názvem „Využití kvalifikace absolventů středních škol na trhu práce“. Publikace prezentuje výsledky dotazníkového průzkumu absolventů, kteří ukončili vzdělávání v roce 2009, a mají tedy s odstupem několika let od ukončení střední školy zkušenosti s uplatněním na trhu práce v období po nástupu ekonomické krize.


Impulz pro další vzdělávání v České republice

Na konci června končí tříletý projekt Koncept, který jako první po roce 1990 komplexně řešil problematiku dalšího vzdělávání. Projekt MŠMT měl na starosti Národní ústav pro vzdělávání a přispíval na něj Evropský sociální fond.


Firmy mají zájem o absolventy pracovních stáží

Polovinu zaměstnavatelů zajímá, zda uchazeč o práci absolvoval pracovní stáž doma či v zahraničí. Vyplývá to z dotazníkového šetření, které na konci roku 2012 provedl Dům zahraničních služeb (DZS/NAEP) mezi odbornými školami a zaměstnavateli. Cílem šetření bylo získat informace o tom, jaké mají školy a podniky zkušenosti s vysíláním a přijímáním stážistů, a to jak v České republice, tak v zahraničí.


Postsekundární odborné vzdělávání

Ve prospěch postsekundárního odborného vzdělávání hovoří zejména silné spojení s trhem práce, užší spolupráce se zaměstnavateli a uspokojení poptávky lidí, kteří nechtějí nebo nemohou absolvovat delší akademické programy. Současnou situací tohoto systému vzdělávání, který v ČR poskytují hlavně vyšší odborné školy, se zabývá publikace OECD Post-Secondary Vocational Education and Training.


Nezaměstnanost mládeže v Evropě

Nezaměstnanost mládeže je velkým problémem současné Evropy, její výrazný nárůst zaznamenala v posledních letech kromě jihoevropských zemí i Velká Británie. Londýnská Work Foundation ve své studii uvedla příklady, jak se tento problém řeší v Německu, Dánsku, Nizozemsku a Austrálii.


Jde o kontinuitu vzdělávací politiky

Od začátku roku probíhají dvě navzájem provázané diskusní kampaně o českém vzdělávacím systému a jeho vývoji do roku 2020. Jednu z nich vede ministerstvo školství a nazvalo ji „veřejná konzultace“, druhou organizuje obecně prospěšná společnost EDUin pod názvem Česko mluví o vzdělávání. Jaká důležitá zjištění zatím z debat vzešla?


Vzdělávání 2/2013

2_13.jpg Ve druhém čísle čtvrtletníku VZDĚLÁVÁNÍ přinášíme další informace a zajímavosti z různých vzdělávacích oblastí, například o Mistrovství ČR v grafických předmětech, Jak absolventi využívají svou kvalifikaci, jaký je zájem o absolventy pracovních stáží, článek Postsekundární vzdělávání v zemích OECD a v samostatné příloze diskusi o vzdělávání.


Kontakty


Abecední seznam certifikovaných poskytovatelů


Odvolání a stížnosti

Žadatel o certifikaci může podat odvolání nebo stížnost na průběh místního šetření nebo výsledek certifikace.


Jak probíhá?

Statutární zástupce organizace podává žádost pracovišti pro certifikace o zahájení certifikačního řízení a provedení místního šetření, zároveň přikládá požadovanou dokumentaci (tato dokumentace je vymezena Standardy a je uvedena v příloze Metodiky místního šetření).


Co k ní potřebuji?


Co to je certifikace?

Certifikace odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování (dále jen „PP RCH“) je posouzení a formální uznání, že poskytovatel a jím realizovaný program odpovídá stanoveným kritériím kvality a komplexnosti. Jde tedy o proces posouzení poskytovatele a programu podle kritérií stanovených schválenými Standardy a udělení či neudělení certifikátu o jejich naplnění. Proces certifikace odborné způsobilosti poskytovatelů PP RCH probíhá v souladu s českými verzemi platných evropských norem pro posuzování, certifikace a audit.


Certifikát místo výučního listu

tv_barrandov_logo.jpg TV Barrandov,     9.6.2013 18:30 Téměř polovina obyvatel pracuje v jiném oboru, než pro jaký se připravovali ve škole. Pokud ale změní zaměstnavatele, musí své schopnosti prokazovat při přijímacím pohovoru, pokud k tomu vůbec dostane příležitost. Na svoje znalosti totiž nemá žádný oficiální doklad, jako třeba výuční list a právě s tím má pomáhat Národní soustava kvalifikací .     Olga ŠÍPKOVÁ, moderátorka  


Nejsou lidi, volají firmy. Stát začal konat

29.5.2013         Pražský deník


Na učilištích probíhají od začátku června závěrečné zkoušky

10. 6. 2013: Většina žáků posledních ročníků učebních oborů bude muset letos prokázat své znalosti a dovednosti při závěrečné zkoušce připravené podle jednotného zadání. O tom, zda to tak bude, rozhoduje škola. Letos se pro nové pojetí zkoušek rozhodlo 402 škol s učebními obory kategorie H a 139 škol s obory kategorie E, kde se učí převážně žáci se speciálními vzdělávacími potřebami.


Stav projektu v grafech - květen 2013


Odborníci HK ČR garantují kvalitu absolventů odborných škol

3. 6. 2013: Hospodářská komora České republiky (HK ČR) a Národní ústav pro vzdělávání (NÚV) uzavřeli důležitou smlouvu o spolupráci na reformě závěrečných zkoušek v učebních oborech. Reforma probíhá v rámci projektu Nová závěrečná zkouška 2 (NZZ_2), který má za cíl vytvořit jednotná zadání pro závěrečné zkoušky žáků v oborech vzdělání s výučním listem. Odborníci z praxe nominovaní HK ČR budou garantovat podobu jednotných zadání pro 122 učebních oborů. 


Úspěšný první ročník Týdne uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby

1tyden.jpg Tisková zpráva – V neděli skončil první ročník Týdne uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby. K Týdnu se po celé republice přihlásilo a svoji akci do mapy zaneslo 254 hudebních, divadelních, literárních, tanečních, audiovizuálních a mezioborových projektů a akcí.


Uznat kvalifikaci chtějí hlavně strážníci

lidove_noviny_LN.jpg Lidové noviny   4.6.2013     (čtk ) Uznat dovednosti a znalosti nabyté praxí chce stále více Čechů.  Kvalifikační zkoušku si loni udělalo přes 42 tisíc lidí, největší zájem je o certifikát k profesi strážného, na druhém místě je masér.           


Rozhledy č. 10 – červen