Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 100


Programy pro druhou šanci

denik_cz_logo_1.jpg Deník (region Východní Čechy),    31.5.2013         Moravská Třebová – Integrovaná střední škola v Moravské Třebové nabídne veřejnosti včetně nezaměstnaných možnost rekvalifikací ve vybraných stavebních a gastronomických profesích.


Aktivity odborných a oborových skupin


Zkvalitňování spolupráce prostřednictvím principů a prvků ECVET


Systémový rozvoj dalšího vzdělávání. Přílohy

Publikace vznikla v r. 2013 v projektu Koncept. 


Systémový rozvoj dalšího vzdělávání. Koncepční studie.

Tato významná publikace byla vytvořena v roce 2013 v projektu Koncept.


Další vzdělávání pod lupou

Publikace projektu Koncept z roku 2012. 


AKTIVITY

Projekt Pospolu má tři klíčové aktivity. První z nich je věnována vlastní tvorbě modelů spolupráce a jejich ověřování v partnerství škol a firem. Druhá aktivita bude zajišťovat zejména vzdělávání potřebné k rozvoji a nastavení spolupráce a ve třetí aktivitě bude provedena počáteční vstupní analýza napříč všemi obory. V průběhu projektu bude prováděno vyhodnocování ověřování a na závěr projektu budou sestavena doporučení pro následné legislativní a jiné úpravy pro realizaci praxe žáků SOU a SOŠ.


Kuchařským mistrem v marketingu pro vzdělávací instituce

Publikace projektu Koncept z roku 2012. 


Kuchařka marketingu pro vzdělávací instituce

Publikace z roku 2012 vznikla v rámci projektu Koncept.


Chystá se výběrové řízení Vzdělávání v regionech

Předmětem výběrového řízení Vzdělávání v regionech bude organizace a technicko-administrativní zajištění vzdělávacích akcí pro dospělé na témata v oblasti spolupráce středních škol a firem/zaměstnavatelů, a to zejména formou kurzů, seminářů či prezentační a tréninkovou formou (koučování), dle obsahové náplně a metodiky stanovené zadavatelem.


Aktuality titulka


Zpravodaj Oborové skupiny


Zpravodaj Oborové skupiny

Zpravodaj Oborové skupiny je informační bulletin určený externím odborníkům odborných a oborových skupin, odborné veřejnosti i zástupcům státní správy v oblasti školství a trhu práce. Zpravodaj v rozsahu dvou stran vychází elektronicky třikrát ročně. 


Rozhledy

Časopis je určen studentům a učitelům středních škol, v nichž se vyučuje předmět písemná a elektronická komunikace, technika administrativy, obchodní korespondence, informatika či cizojazyčná korespondence.


Patička


Bannery


Zpravodaj Pospolu


Koncept

slider_koncept2.jpg


Pomocné nástroje


zpravodaj POSPOLU 1/2013

1. číslo vyšlo 21. května 2013. První vydání zpravodaje nabízí informace o pilotáži modelů spolupráce škol a firem, představuje kooperativní model odborného vzdělávání a obecné a aplikované modely spolupráce škol a zaměstnavatelů.


Koncept - nový projekt na pomoc dalšímu vzdělávání v ČR

Díky projektu Koncept by měli lidé získat lepší přístup k dalšímu vzdělávání, měli by mít k dispozici širokou nabídku kvalitních kurzů odpovídajících potřebám trhu práce, dostatek hodnověrných informací a také poradenské služby. 


Komu je projekt určen


Přidaná hodnota


Podrobněji o cílové skupině

Hlavní cílovou skupinou projektu jsou všichni potenciální účastníci dalšího vzdělávání. Potřeby této velmi početné cílové skupiny detailně analyzuje Strategie celoživotního učení ČR. Příslušníci této skupiny budou vytvořením systémových mechanismů v dalším vzdělávání podpořeni při naplňování své vlastní i objektivně dané potřeby doplňovat, inovovat a rozvíjet své kompetence a získat tím lepší možnosti uplatnění na tuzemském i evropském trhu práce.    


Dlouhodobý záměr vzdělávání

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2007 je zpracováván na základě § 9 - 11 a § 185 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).  


Strategie celoživotního učení ČR

Zprac. kol. pod vedením Z. Somra; Editor O. Kofroňová ; Vydal Národní ústav odborného vzdělávání Praha, 20. prosince 2006


Tiskové zprávy


Závěrečná konference


O projektu

Cílem projektu Koncept (Koncepce dalšího vzdělávání) bylo navrhnout systémové prostředí pro oblast dalšího vzdělávání dospělých, a tím podpořit jak jeho potenciální účastníky, tak vzdělávací instituce i zaměstnavatele, kteří se chtějí věnovat vzdělávání svých pracovníků.


Aktivity


Výstupy realizační části


Blog


Publikace


NÚV


Pravé menu


Hlavní menu


Koncepce dalšího vzdělávání

Koncept byl individuálním projektem národním Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, jeho řešitelem byl Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. 


Stavějí domy, vyrábějí nábytek, pomáhají dětem

denik_logo.jpg 23.5.2013, Deník ( Region| Východní Čechy) Rybitví – Schopnosti žáků stavební průmyslovky v Rybitví už poznalo mnoho občanů Pardubic a okolí. Součástí praktické výuky je i aktivní zapojení žáků do výstavby či rekonstrukce rodinných domů. Civilních zakázek registruje škola v současnosti tolik, že je musí odmítat. 


Nejvíce Čechů pracuje v sekundárním sektoru, stejně jako v EU jejich počet ale klesá

Česká republika je v porovnání s ostatními zeměmi EU stále velice industriálně orientovaná. V roce 2010 bylo v sekundárním sektoru zaměstnáno téměř 1,8 milionu osob.  Za posledních 15 let se však počet zaměstnaných v tomto sektoru snížil o více než 220 tisíc. V ČR stejně jako v EU dochází ke stálému poklesu počtu zaměstnaných v primárním i sekundárním sektoru. Tento pokles byl evidentní již v minulých letech a lze ho očekávat také v letech budoucích.


Pospolu zavádí v českém prostředí prvky ECVET, které usnadní školám a firmám vzájemnou spolupráci

Evropský systém pro přenos kreditů v odborném vzdělávání (ECVET) je jednou z evropských aktivit, které podporují mobilitu lidí. Usnadňuje totiž přenos znalostí a dovedností, které žák získá na zahraniční stáži, do jeho domovské školy. ECVET tak podporuje spolupráci škol a podniků a zároveň přispívá ke zvýšení kvality i počtu stáží žáků středních odborných škol. 


Modely spolupráce škol a zaměstnavatelů inspirují ostatní

Jednou z aktivit projektu Pospolu je vytvoření modelů, které popisují různé možnosti spolupráce škol a zaměstnavatelů v odborném vzdělávání. Nejprve vznikly obecné modely spolupráce škol a zaměstnavatelů, z nich se budou postupně vytvářet konkrétní aplikované modely pro jednotlivé skupiny oborů. Z těchto aplikovaných modelů budou moci všechny školy i zaměstnavatelé čerpat inspiraci a metodickou pomoc pro vzájemnou spolupráci. 


K čemu je dobrá pilotáž?

Pilotáž modelů spolupráce škol a firem v rámci projektu Pospolu představuje velkou příležitost nejen pro školy a firmy, které se do ní zapojí, ale pro celý systém odborného vzdělávání, který zaměstnavatelé zejména v technických oborech dlouhodobě kritizují. 


Pospolu může prospět všem školám,

říká obsahová manažerka projektu Taťána Vencovská 


Editorial


Nejvíce se kvalifikovalo strážných

PRAVO.jpg Právo    22.5.2013        Za loňský rok uspělo u kvalifikační zkoušky projektu Národní soustava kvalifikací více než čtyřicet tisíc zájemců. Ze všech 417 dostupných profesních kvalifikací, které uchazečům kvalifikační soustava nabízí, volili zájemci v uplynulých letech nejčastěji zkoušku z profesní kvalifikace strážný, kterou vykonalo 39 105 lidí.                 


školy zapojené do projektu v linii SVP


Zlínský kraj

zlinsky.gif


kraj Vysočina

vysocina.gif


Ústecký kraj

ustecky.gif


Středočeský kraj

stredocesky.gif


Praha

praha.gif


Plzeňský kraj

plzensky.gif


Pardubický kraj

pardubicky.gif


Olomoucký kraj

olomoucky.gif


Moravskoslezský kraj

moravskoslezsky.gif


Liberecký kraj

liberecky.gif


Královéhradecký kraj

kralovehradecky.gif


Karlovarský kraj

karlovarsky.gif


Jihomoravský kraj

jihomoravsk__.gif


Jihočeský kraj

jihocesky.gif


Školy ČR zapojené do projektu

cr.gif


Víte, co je to zkouška z profesní kvalifikace? Už ji má 70 000 Čechů

podnikatel_cz.jpg Podnikatel.cz, 20.5.2013, Zdeněk Vesecký Rekvalifikace a zkouška z profesní kvalifikace, obojí se týká nezaměstnanosti. Co to však znamená v praxi? Vysvětlujeme podrobně. 


Zpravodaj II/2013

Finské vzdělávání v kostce


Zpravodaj 5/2013

Z glosáře Cedefopu 18 * Kvalita je základním předpokladem vytvoření důvěry v kvalifikace * Systematická tvorba profesních skupin * Profesní příprava ve Švýcarsku * Přistěhovalci v německém hospodářství


newsletter 1/2013

Vláda na svém zasedání 27. února 2013 schválila usnesení č. 135 k návrhu na podporu využití Národní soustavy kvalifikací a zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Návrh usnesení předkládal ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Fiala s cílem podpořit systém ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, který od doby schválení zákona v roce 2006 pomohl získat profesní kvalifikaci více jak 70 tisícům obyvatel.


Budoucí technici skládali zkoušku dospělosti

denik_cz_logo_1.jpg Chrudimský deník 18.5.2013,   Třemošnice – V současné době začínají probíhat na středních školách a učilištích závěreční maturitní zkoušky. Ve čtvrtek 16. května na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti technickém v Třemošnici začaly ústní maturitní zkoušky.  


Pomoc v domácnosti, hlídání dětí, práce na zahradě

CT1.jpg ČT1,  19.5.2013   19:00    Pomoc v domácnosti, hlídání dětí, práce na zahradě. Anebo třeba takzvaný hodinový manžel. To, co si dříve objednávali lidé hlavně v Praze, dnes chtějí i domácnosti v menších městech. 


Střípky ze světa ekonomiky a financí

denik_logo.jpg Deník, 20.5.2013,  Moje peníze - Zdraví a finance 


ČESKÁ KOMORA FITNESS

logo_casopis_KOMORA_1.jpg Komora.cz    2.5.2013,    Podnikání - Informace z komorové sítě   Mgr. Jana Havrdová prezidentka ČKF 


Sektorové rady nepolevují ve svém tempu

logo_casopis_KOMORA_1.jpg Komora.cz    2.5.2013,   Romana Nováčková      Plán NSK 2012 splněn, sektorové rady neubírají plyn a pro trh práce letos vytvoří dalších 200 nových profesních kvalifi kací. Vydáno je dnes již více než 70 tisíc Osvědčení o profesní kvalifikaci.     


Objektivně hodnotit znalosti je těžké

9.4.2013     Jihlavské listy -  Zhodnotit znalosti dospělých lidí, kteří vstupují do procesu uznávání jejich kvalifikace, to bude při zkoušce úkolem hodnotitelů ze středních škol v projektu UNIV 3 , který se právě rozjel i na Vysočině. Být objektivní je ale velmi obtížný úkol, který v sobě ukrývá mnohá úskalí a nebezpečí.  


Rekvalifikacím začala i v Třešti nová etapa

9.4.2013     Jihlavské listy -  Do Pardubic se v těchto týdnech sjíždějí kantoři ze středních odborných škol celé republiky, aby se tu připravili na novinku v pojetí rekvalifikací pro širokou veřejnost. Pro pozice „průvodců a hodnotitelů“ se tu připravují i učitelé z Jihlavska. 


Dění v projektu únor - duben 2013


Zájem o uznání kvalifikace roste. Diplom chtějí hlavně strážní a maséři

denik_cz_logo_1.jpg 15.5.2013     denik.cz       Praha – Zájem o uznání dovedností a znalostí, které lidé nabyli praxí, raketově roste. Kvalifikační zkoušku si loni udělalo přes 42.000 lidí, největší zájem je o certifikát k profesi strážného, na druhém místě je masér. Uvedl to Národní ústav vzdělávání, který projekt organizuje. 


Půlka lidí dělá to, co nevystudovala, vzdělání dohánějí zkouškou

tyden_cz.jpg 15.5.2013     tyden.cz, ČTK     Praha - Téměř polovina pracujících vykonává jinou profesi, než na kterou studovali. Přes 70.000 lidí už si proto udělalo zkoušku uznávající kvalifikaci. Uvedli to zástupci Národního ústavu vzdělávání, který tyto zkoušky připravuje. Zároveň upozornili, že kvalifikační zkoušky slouží i oborům, pro něž neexistuje žádné oficiální vzdělání. To se týká třeba hrobníků, pracovníků horské služby, psovodů nebo chův. 


NSK2: již více než 70 tisíc lidí dokládá svou odbornost osvědčením o zkoušce z profesní kvalifikace

BusinessInfo_logo.jpg businessinfo.cz, 15.5.2013  Národní soustava kvalifikací nabízí k využití již 450 kvalifikačních a hodnotících standardů, podle nichž absolvovalo zkoušku přes 70 000 osob. 


Moderní přístupy ke společenské odpovědnosti firem...

logo_mfDnes.gif MF Dnes 16.5.2013 Kniha autorů Kláry Kašpárkové a Viléma Kunze se zaměřuje na moderní přístupy a nástroje společenské odpovědnosti firem, jako jsou created share value, work-life balance, corporate community involvement či společensky odpovědné investování. Věnuje se rovněž standardům upravujícím společensky odpovědné chování firem a problematice CSR reportování. Nakladatelství Grada Publishing, 160 stran, ZAMĚSTNÁNÍ 


Uplatnění absolventů škol na trhu práce – 2012

Burdová J., Drahoňovská P., Eliášková I., Chamoutová D., Koucký J., Lepič M., Šťastnová P., Trhlíková J., Úlovcová H., Vojtěch J., Tillner J. ; Praha: NÚV, 2013. 88 stran. ISBN 978-80-87652-99-2.  


Úvodní slovo

newsletter_logo.jpg Newsletter 1/2013,  konsorcium HK ČR, SP ČR a TREXIMA, spol. s r.o.    Vláda na svém zasedání 27. února 2013 schválila usneseníč. 135 k návrhu na podporu využití Národní soustavykvalifikací a zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávánívýsledků dalšího vzdělávání. Návrh usnesení předkládal ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Fiala s cílem podpořit systém ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, který od doby schválení zákona v roce 2006 pomohl získat profesní kvalifikaci více jak 70 tisícům obyvatel.   


Zkoušky profesních kvalifikací v prvním čtvrtletí 2013

newsletter_logo.jpg Newsletter 1/2013,  konsorcium HK ČR, SP ČR a TREXIMA, spol. s r.o.  Ke konci března 2013 evidujeme již 69 197 přezkoušenýchze 133 různých profesních kvalifikací.Přinášíme krátké konkrétní příklady zcela odlišných profesí.  


NSK jde do PRAXE.

newsletter_logo.jpg Newsletter 1/2013,  konsorcium HK ČR, SP ČR a TREXIMA, spol. s r.o.  CZ LOKO, a.s., Klub K2 o.p.s.


Zpětnovazební konzultanti – prodloužené ruce sektorových rad

newsletter_logo.jpg Newsletter 1/2013,  konsorcium HK ČR, SP ČR a TREXIMA, spol. s r. o. Tušíte, co může spojovat tak různorodé obory jako slévárenství,hlídání dětí, výroba organických pigmentů a barviv, vzdělávánía poradenství, výroba a opravy železničních hnacích kolejovýchlokomotiv či udělování certifikací? 


SEKTOROVÉ RADY jsou na trhu práce již známým pojmem

newsletter_logo.jpg Newsletter 1/2013, konsorcium HK ČR, SP ČR a TREXIMA, spol. s r.o.  Ještě nedávno byla sektorová rada celkem neznámým pojmem.Dnes už jsou ale sektorové rady jednoznačně uznávanými aktéryčeského trhu práce, klíčovými partnery pro státní instituce a vzdělavatele při tvorbě nástrojů dalšího vzdělávání a iniciátoryaktivit vedoucích k efektivnímu ovlivňování rozvoje lidskýchzdrojů v rámci sektorů národního hospodářství a regionů.


Vzniká webový portál dalšího vzdělávání Karlovarského kraje

chebsky_denik.jpg 6.5.2013  Chebský deník, Mgr. Markéta Adamcová         Cheb – Integrovaná střední škola Cheb ve spolupráci s OHK Cheb realizuje od října 2012 do září 2013 projekt s názvem 'Podpora rozvoje dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji' (reg. č. CZ.1.07/3.2.12/03.0024). V rámci tohoto projektu vznikl cyklus dvanácti jednodenních kurzů pro personalisty a lektory dalšího vzdělávání (DV), jejichž obsahem jsou témata z oblasti personalistiky a vzdělávání dospělých. Kurzy úspěšně probíhají od listopadu 2012 do května 2013.     


ministr


CENTRES – pilotní aktivita České republiky začala 13. 5. 2013

Getting_high_by_Laima_Grigone_1.jpg NÚV odstartoval pilotní aktivitu v rámci projektu CENTRES dne 13. 5. 2013. Pilotní e-learningový program obsahuje tři moduly: „Úvod do kreativního vyučování a podnikání“, „Kariérové poradenství ve školách jako kreativní proces“ a „Fiktivní firma“.


Tematická konference v hotelu Flora Olomouc, 23. - 24.4. 2013

Hlavním posláním konference je seznámit Vás s problematikou pilotního ověřování, včetně veškeré dokumentace s tím spojené a osvětlit Vám co nejlépe všechny dotazy, pro které zde bude vyhrazen dostatečný prostor. 


Tematická konference v hotelu Primavera Plzeň, 29. - 30.4. 2013

Hlavním posláním konference je seznámit Vás s problematikou pilotního ověřování, včetně veškeré dokumentace s tím spojené a osvětlit Vám co nejlépe všechny dotazy, pro které zde bude vyhrazen dostatečný prostor.


Tematická konference v Zámeckém hotelu Třešť, 16. - 17.4. 2013

Hlavním posláním konference je seznámit Vás s problematikou pilotního ověřování, včetně veškeré dokumentace s tím spojené a osvětlit Vám co nejlépe všechny dotazy, pro které zde bude vyhrazen dostatečný prostor. 


Tematická konference v Zámeckém hotelu Třešť, 15. - 16.4. 2013

Hlavním posláním konference je seznámit Vás s problematikou pilotního ověřování, včetně veškeré dokumentace s tím spojené a osvětlit Vám co nejlépe všechny dotazy, pro které zde bude vyhrazen dostatečný prostor. 


V projektu Pospolu proběhne pilotáž modelů spolupráce škol a firem

2.5.2013   Řízení školy V rámci projektu Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi (zkráceně Pospolu ) proběhne od září 2013 pilotáž spolupráce škol a firem. Nabídky pro pilotáž mohou školy a firmy podávat podle předběžných odhadů v červnu 2013. Z výběrového řízení vzejde celkem 25 partnerství. Na realizaci jednoho partnerství je vyhrazena částka cca 1,75 milionů korun bez DPH. Pilotáž modelů spolupráce bude probíhat až do ledna 2015 ve všech regionech ČR a bude zaměřena na technické obory. 


Odborné vzdělávání – rok poté

3.5.2013    businessinfo.cz   V květnu loňského roku se Česko-německá obchodní a průmyslová komora (ČNOPK)jménem svých členů obrátila otevřeným dopisem na premiéra Nečase s požadavkem na zlepšení kvality a atraktivity středního odborného vzdělávání a větší propojení teoretické výuky s výukou praktickou.


Vaše zkušenosti

Chcete se s námi podělit o Váš příklad spolupráce školy a firmy? Pošlete nám krátkou anotaci o Vaší spolupráci.


Česko se zhlédlo v Německu. Učni se budou školit přímo ve firmách

6.5.2013 Hospodářské noviny  V září začnou učni a studenti z pětadvaceti tuzemských škol docházet na praxe do firem. V Česku se tak naplno rozjede projekt Pospolu, který má rozhýbat české odborné školství, ve kterém spolupráce průmyslu a škol stále vázne. Česko na projekt získalo 106 milionů korun z evropských fondů.


Školy chrlí další nezaměstnané, je čas říci dost

22.4.2013    podnikatel.cz    Z.Vesecký     Stále více absolventů zůstává bez práce. Studují totiž obory, ve kterých dlouhodobě není uplatnění. Pomoci jim i sami sobě by mohli firmy a zaměstnavatelé. 


NSK už zahrnuje 369 profesních kvalifikací

SPEKTRUM_02.jpg BusinessInfo.cz, 6. 3. 2013 | Spektrum 02, 2013, Bohumil Mužík (SP ČR)   Realizace veřejné zakázky Národní soustava kvalifikací 2, na níž se podílí Svaz průmyslu a dopravy ČR v konsorciu s Hospodářskou komorou České republiky a společností TREXIMA, spol. s r.o., se přehoupla přes polovinu a může se pochlubit viditelnými výsledky. 


Osvědčení si můžou vybavit i hrobníci

podnikatel_cz.jpg podnikatel.cz,   23. 12. 2009, Jitka Lukášová   Hospodářská komora České republiky (HK ČR) se zaměřuje především na podporu a monitorování podnikání tuzemských subjektů. V rámci svých snah nabízí také kvalifikační autorizace pro různá povolání. 


Pracovník pro recyklaci – náplň rekvalifikačního kurzu

BusinessInfo_logo.jpg BusinessInfo.cz   Potřeba specializovaného vzdělávání pracovníků, kteří zabezpečují procesy recyklace (úpravu a zpracování odpadů na druhotné suroviny), byla potvrzena již v roce 2010 zařazením příslušných jednotek práce a profesních kvalifikací do Národní soustavy povolání (NSP) a Národní soustavy kvalifikací (NSK).