Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 43


Standardy profesních kvalifikací schválené 16. 4. 2013


Jedenáct budoucích masérů zahájilo rekvalifikační kurz

svobodny_hlas.jpg Svobodný hlas, 6.3.2013  V sobotu 23. února se v budově Soukromé obchodní akademie v Žatci objevila zcela nová skupina studentů, všichni v bílém. Ne, neotvíráme pekařský či cukrářský obor, jak by někoho mohlo napadnout. To jen zahájilo svůj rekvalifikační kurz jedenáct budoucích masérů a masérek pro sportovní a rekondiční masáže. 


Národní soustava kvalifikací? Základní kámen dalšího profesního vzdělávání

HR_forum.jpg HR Forum  Národní soustava povolání je postupně naplňovaná, všem účastníkům trhu práce otevřená a všeobecně dostupná databáze povolání, která reálně odráží aktuální situaci a obsahuje důležité informace o kvalifikačních požadavcích, příklady prací apod. 


14. celostátní přehlídka výtvarných prací dětí a mládeže

oimuls.jpg Výstava se koná od soboty 11. května do 6. června 2013 z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury a města Litoměřice ve spolupráci s Informačním centrem Litoměřice, Národním ústavem pro vzdělávání a SPgŠ Litoměřice.


České hlavičky 2013

hlava.jpg Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vyhlašuje již 7. ročník soutěže pro talentovanou středoškolskou mládež v oblasti vědeckých a odborných prací České hlavičky. Tato soutěž je určena studentům středních škol na území České republiky.


Kulatý stůl k tématu ověřitelné standardy jako předpoklad zajišťování kvality vzdělávání: závěry z diskuze

cesko_mluvi_logo.jpg Česko mluví, 28.4.2013   Třetí tematický stůl proběhl 18. dubna 2013, tématem byly ověřitelné standardy jako předpoklad zajišťování kvality vzdělávání jakožto další z hlavních směrů připravované strategie. Jednání zahájil vedoucí oddělení strategie a meziresortních agend Petr Černikovský, který ve svém vstupu přiblížil problematiku standardů a jejich ověřování z pohledu MŠMT. Poté následovala otevřená diskuze účastníků. 


Kulatý stůl k odstraňování slabých míst vzdělávacího systému: závěry z diskuze

cesko_mluvi_logo.jpg Česko mluví, 26.4.2013   V pořadí druhý tematicky zaměřený kulatý stůl k přípravě Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 proběhl 4. dubna 2013, tématem bylo  odstraňování slabých míst vzdělávacího systému   jako další z hlavních směrů připravované strategie. Jednání zahájil vedoucí oddělení strategie a meziresortních agend Petr Černikovský, který ve svém vstupu nastínil, jak slabá místa vzdělávacího systému identifikuje MŠMT.


Školy se právě rozhodují, zda budou zkoušet žáky učebních oborů podle jednotného zadání

Tisková zpráva, 26.4. 2013 - Střední školy s učebními obory začaly právě připravovat závěrečné zkoušky, které budou jejich žáci skládat v červnu.


"Nesmíme v projektu Pospolu promarnit šanci udělat skutečnou změnu ve spolupráci škol a firem,"

říká v rozhovoru Pavel Ešner, tajemník komise sociálních partnerů


Rozhledy č. 9 – květen


Více než polovina zaměstnavatelů zohledňuje při výběru nových zaměstnanců to, zda absolvovali pracovní stáž

Takové zjištění vyplývá z dotazníkového šetření, které na sklonku loňského roku provedl Dům zahraničních služeb (DZS/NAEP) mezi odbornými školami a zaměstnavateli. Cílem šetření bylo získat informace o tom, jaké mají školy a podniky zkušenosti s vysíláním a přijímáním stážistů, a to jak v rámci České republiky, tak i do (resp. ze) zahraničí. Otázky dále zjišťovaly, jak jsou instituce spokojené se stávajícím stavem, co je třeba změnit, jak lze zlepšit kvalitu stáží a jak zvýšit počet stážistů.


Jaký je nový pardubický export? Školní psychologové

Publikováno v Hradeckém deníku, 24.4.2013


Jan Nehasil: Význam celoživotního doplňování a rozšiřování kvalifikace jednoznačně roste

logo_e15_129x120.jpg E15, 26.4.2013   Podle manažera segmentu vzdělávání portálu Jobs.cz je český on-line vzdělávací byznys stále v plenkách. „Vyjma několika menších subjektů s omezenou nabídkou v českém prostředí zatím nebyl k dispozici prostor, kde by uživatelé i firmy našli přehledně a v moderním rozhraní širokou nabídku od vzdělávacích firem a institucí ze všech segmentů,“ říká Jan Nehasil s tím, že Jobs.cz to nyní v rámci své nové vzdělávací sekce hodlá změnit. 


Pozvánka na seminář Jak zefektivnit spolupráci škol a podniků (Evropský systém pro přenos kreditů v odborném vzdělávání)

Zveme Vás na seminář pořádaný v rámci projektu Pospolu s názvem " Jak zefektivnit spolupráci škol a podniků  (Evropský systém pro přenos kreditů v odborném vzdělávání (ECVET)", který se koná ve dnech 27. - 29. 5. 2013 v Praze v SOU Gastronomie a podnikání, Za Černým mostem 3/362, 198 00 Praha 9. Seminář se zahraniční účastí je určen pro zástupce škol a zaměstnavatelů, kteří mají navázanou spolupráci, a jeho cílem je poradit účastníkům, jak spolupracovat lépe a efektivněji s pomocí ECVET.


Modely spolupráce škol a zaměstnavatelů


Harmonogram plánovaných aktivit

Plánované aktivity v roce 2013:


Harmonogram plánovaných aktivit

Plánované aktivity v roce 2013:


RAMPS v ČT

V rámci projektu RAMPS hovoří metodik pro SVP a odborný poradenský pracovník SVP o podpoře, která je poskytována základní škole v Libčanech na královéhradecku. Zástupce MŠMT odpovídá na dotaz o možnosti pokračování projektu.


Zpravodaj 4/2013

Z glosáře Cedefopu 17 * Strategie pro zelené kvalifikace * Budoucnost solární energie * Sdělení OECD o kvalitním učňovství * Evropská charta kvality stáží a učňovství * Moduly v odborném vzdělávání ve Švýcarsku


Uvařit pořádné knedlíky už by pro ně měla být hračka

10.4.2013     Náchodský deník -   Hronov – Noční můrou pro mnoho hospodyněk je, jak uvařit dobrý knedlík tak, aby se jim od strávníků dostalo pochvaly. To už neplatí pro osm absolventů, kteří navštěvovali v hronovské hotelové škole „kurz výroby knedlíků“. Byť někteří právě třeba nemají zapotřebí hledat i po účasti na kurzu zaměstnání, jeho účastníci dostali certifikáty o absolvování, které mohou použít jako doklad o rekvalifikaci pro pracovní úřad. 


Také duben je nabitý vzděláváním

9.4.2013     Jihlavské listy -   TŘEŠŤ – Další akce projektu UNIV 3 se koná od 15. do 17. dubna na zámku v Třešti na Jihlavsku. Za účasti 130 pedagogů z šesti krajů ČR tady proběhnou první tematické konference, čili praktické workshopy před zahájením pilotních ověřování vzdělávacích programů. 


Vzdělávání 1/2013

1_13.jpg V tomto vydání vás chceme upozornit na úspěšnou reformu ZUŠ, v rozhovoru se věnujeme tématu inkluze ve školách, dále přinášíme např. reportáž ze střední školy v Hubálově, zajímavosti o financování studia v zemích OECD a v příloze téma Profesní kvalifikace.


Pracoviště pro certifikace


Proč a jak rozvíjet lidské zdroje v malém a středním podniku

Brožura byla vydána v roce 2013 v projektu Koncept.


Metodické materiály


Celostátní seminář Celoživotní učení 2013

V Domě kultury v Kroměříži se ve dnech 15. a 16. května 2013 koná celostátní seminář o odborném vzdělávání.


Projekt CENTRES

(ÚNOR 2012 – ZÁŘÍ 2014)


V projektu Pospolu proběhne pilotáž modelů spolupráce škol a firem

DSC03298_1_1.JPG Tisková zpráva 15. dubna 2013    V rámci projektu Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi   (zkráceně Pospolu) proběhne od září 2013 pilotáž spolupráce škol a firem. Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na pilotáž bude podle předběžných odhadů zveřejněna na přelomu dubna a května 2013 a o necelé dva měsíce později se budou moci školy a firmy do výběrového řízení hlásit. Z výběrového řízení na pilotáž vzejde celkem 25 partnerství, na realizaci jednoho partnerství je vyhrazena částka cca 1,75 mil Kč bez DPH. Pilotáž modelů spolupráce bude probíhat až do ledna 2015 ve všech regionech ČR a bude zaměřena na technické obory. 


Aktuality


Dotazník k portálům PLOTEUS a EQF

Vážení kolegové a návštěvníci webu NÚV, rádi bychom Vás požádali o vyplnění dotazníků, které se týkají portálů PLOTEUS a EQF. Komise (Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu) by ráda oba tyto portály vylepšila, a aby před tím získala náměty a podklady pro změny, nechala vytvořit pro uživatele dva dotazníky v šesti evropských jazycích. Bohužel čeština mezi nimi není, ale přesto doufáme, že si vyberete jeden z nabízených jazyků a věnujete asi 10 minut jejich vyplnění.   Odpovědi budou důvěrné. 


Zapojte se do pilotáže v projektu Pospolu

V projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi) proběhne od září 2013 do ledna 2015 pilotáž aplikovaných modelů spolupráce škol a firem. Pilotáž bude zaměřena na technické obory vzdělávání, jejichž podpora je prioritou MŠMT, a bude probíhat ve všech regionech ČR. Cílem pilotáže je ověřit modely spolupráce škol a firem v praxi, získat podklady pro metodické a vyučovací materiály a také návrhy a doporučení legislativních změn. 


Každý pátý mladý člověk v EU nemá zaměstnání

Tisková zpráva, 09. 04. 2013 Mladí lidé hledají v současné době práci daleko hůře než ti, kteří již mají nějaké pracovní zkušenosti. Zajímavé je, že absolventi ve svých prvních zaměstnáních uplatňují spíše měkké dovednosti, ty odborné a teoretické nehodnotí jako ty nejdůležitější.


Informace o pilotáži a monitoringu


Informace k výběrovému řízení na pilotáž

V rámci projektu POSPOLU proběhne pilotáž spolupráce škol a firem, na jejíž realizaci je v projektu vyhrazeno téměř 43 mil. Kč bez DPH. Z výběrového řízení vzejde celkem 25 partnerství, na realizaci jednoho partnerství je tedy vyhrazena částka cca 1,75 mil Kč bez DPH. Pilotáž bude probíhat ve všech regionech ČR a bude zaměřena zejména na technické obory středních škol. 


Vyhlášení veřejné zakázky v projektu

V rámci projektu je vyhlášena veřejná zakázka "ZPRACOVÁNÍ VSTUPNÍCH ANALYTICKÝCH MATERIÁLŮ O SPOLUPRÁCI STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL A ZAMĚSTNAVATELŮ, VČ. REALIZACE SOCIOLOGICKÝCH ŠETŘENÍ (ŠETŘENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ)" s termínem podání nabídek do 13. května 2013 do 12:00. 


Bezpečnostní protokol

Formulář bezpečnostního protokolu může škola využít pro zaznamenání práce s jednotným zadáním ve škole.


Seminář o nové struktuře dokumentů Europassu

NCE ČR Vás zve na seminář „Europass a další evropské sítě na podporu mobility“ . Představíme Vám novinky ve struktuře dokumentů Europassu . Seminář se bude také věnovat informacím a aktualitám v rámci vybraných evropských sítí podporujících mobilitu, které působí v rámci České republiky. Vystoupí zde zástupci sítí EURES, Eurodesk, Euroguidance . Seminář se koná 9. 4. 2013 od 10,15 v Evropském domě , Praha 1. 


Využití kvalifikace absolventů středních škol na trhu práce

Zpráva ze šetření absolventů škol. Trhlíková, Jana. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2013. 40 stran.


Budoucí prvňáčky při zápisu čekaly pohádkové bytosti i hodné učitelky

Publikováno dne 12. 2. 2013 v Berounském deníku na str. 3


publicita projektu


NSK: Cesta také pro firmy

HRM.jpg HR management    28.3.2013 .     Už neplatí skutečnost, že v mladém věku člověk získá kvalifikaci v rámci svého školního studia, a tak má zajištěnou kvalifi kaci a hlavně práci v daném oboru na celý život.