Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 41


Základním školám pomůže interaktivní průvodce upraveným RVP

(TZ Praha, 28. března 2013) Národní ústav pro vzdělávání připravil pro základní školy praktického pomocníka, který jim pomůže začlenit změny vyplývající z úpravy Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání do jejich školních vzdělávacích programů.


Nové profesní kvalifikace plánované na rok 2013


Revidované profesní kvalifikace plánované na rok 2013


plán tvorby profesních kvalifikací na rok 2013


SPŠ strojnická Olomouc a projekty EU

20.3.2013     Olomoucký deník -   Střední průmyslová škola Olomouc má bohaté zkušenosti s čerpáním a zpracováním dotací z Evropských sociálních fondů jak v pozici realizátora a příjemce dotací, tak finančního partnera projektů.   


registrace


Firmy si zřizují své učební obory a žáky lákají na stipendia. Začínají jim totiž chybět lidi

DSC03293_1_1.JPG 18.3.2013    Kariera.iHNed.cz    Sehnat kvalifikované lidi na technické profese do výroby je stále větší problém. Přibývá proto firem, které samy začínají spolupracovat se středními školami a učilišti. Aby získaly potřebné pracovníky, neváhají investovat do škol a žáky lákají na stipendium i jistotu zaměstnání. 


Komise sociálních partnerů


NSK: Místo nářků nabídka konkrétních řešení

HR_Forum_brezen2013.jpg HR Forum, 13.3.2013, Z.Kubín. Firmy marně hledající pracovníky s určitou odborností a kvalifikací na straně jedné, tisíce lidí bez práce na straně druhé. To je problém, se kterým se potýká trh práce prakticky ve všech regionech České republiky. Jednou z velkých příležitostí, jak trh práce a systém rekvalifikací a vzdělávání dospělých rozhýbat a přizpůsobit požadavkům zaměstnavatelů a zároveň vytvořit systém umožňující pružně reagovat na změny v jednotlivých profesích, je Národní soustava kvalifikací. 


Rozhledy č. 8 – duben


Právě začíná soutěž samostatných odborných prací

Praha, 21. března 2013 Tisková zpráva: Národní ústav pro vzdělávání ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR vyhlašuje soutěž samostatných odborných prací. Uzávěrka soutěže je 31. 5. 2013.   


Víceleté průmyslovky? Raději „technušky“

27.2.2013    Českobudějovický deník a další regionální deníky.  Osmiletých gymnázií je moc, prioritou jsou technické obory. Odborníci nemají jasno, jak děti pro přírodní vědy získat. Začít se musí brzy Praha – Byla jedna úspěšná průmyslová škola. Pražský magistrát usoudil, že by měla být sloučená s jinou, která ovšem učí úplně jiné předměty. Vzbouřili se žáci, rodiče i učitelé. Úředníci svůj verdikt zrušili. Vše se odehrálo během jednoho únorového týdne. Poněkud absurdní příběh Střední průmyslové školy V Úžlabině v Praze 10 by mohl být úsměvný, kdyby nedokumentoval bezradnost zřizovatele i resortního ministerstva ve vztahu k technickým oborům.


Zpravodaj 3/2013

Z glosáře Cedefopu 16 * Na cestě ke znalostní společnosti * Informační gramotnost pro znalostní společnost * Kdy začíná ve Finsku vyučování * Kdy se v Evropě vstupuje do základní školy * Integrovaná profesní odborná škola v Hesensku * Vzdělávání učitelů profesních škol v Číně


systém vzdělávání

Po obsahové stránce systém vychází ze základního zaměření projektu, kterým je vytváření podpůrných opatření ve vzdělávání a role školních psychologů a školních speciálních pedagogů, současně je stále tématem vzdělávání prevence ařešení široké škály rizik, která mohou ovlivňovat průběh vzdělávání a další životní dráhu žáků; takovýmito riziky mohou být např. školní neúspěšnost, různé druhy speciálních vzdělávacích potřeb, rizikové chování (šikana aj. formy agresivního chování, zneužívání návykových látek, internetu apod.), kulturní odlišnost, sociální vyloučenost prostředí, ze kterého dítě přichází do školy, ale i např. poruchy chování či absence kulturního kapitálu v rodině.


vzdělávání školních speciálních pedagogů


vzdělávání školních psychologů


PPP

Pedagogicko-psychologické poradny (PPP) poskytují odbornou psychologickou a pedagogickou péči, konzultace žákům, rodičům, zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům mateřských, základních a středních škol.


SPC

Speciálně pedagogická centra (SPC) poskytují služby v oblasti psychologické, speciálně-pedagogické a sociální. Zaměřují se na pomoc dětem se zdravotním postižením na všech typech škol a nabízí poradenství zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům a školám metodickou podporu.


NSK: Dvě nové profesní kvalifikace přezkoušeny

klub_K2_zkouska.jpg Od března 2011 získalo díky Národní soustavě kvalifikací (NSK) novou profesní kvalifikaci skoro 70 000 osob ve 133 různých profesních kvalifikacích. V druhém březnovém týdnu roku 2013 k tomuto počtu přibylo dalších deset, kteří složili závěrečnou zkoušku, při níž prokázali, že kvalifikaci, jak ji popisuje a předepisuje NSK, plně ovládají. Poprvé se jednalo o zkoušku z profesních kvalifikací Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a Chůva pro dětské koutky. 


Konzervatoře


Střední odborná učiliště


Střední odborné školy


Dobíhající učební dokumenty

Na těchto webových stránkách jsou vystaveny učební dokumenty, podle kterých se ve středním odborném školství vyučovalo před zavedením rámcových vzdělávacích programů (kromě učebních dokumentů schválených pro jednotlivé školy).


Středoškoláci si již po devatenácté vyzkoušejí obchodování na mezinárodním veletrhu fiktivních firem

V areálu pražského Výstaviště (Incheba Expo Praha) proběhne ve dnech 19. 3. – 21. 3. 2013 již 19. mezinárodní veletrh fiktivních firem. Akce je jedním z největších veletrhů fiktivních firem nejen v Evropě, ale na celém světě – letos se zde představí 142 firem z 11 zemí Evropy. Pořadatelem veletrhu je již tradičně Obchodní akademie Heroldovy sady v Praze 10 se svou fiktivní firmou Antre, Národní ústav pro vzdělávání akci finančně podporuje


Dobíhající učební osnovy pro SOV

Na těchto webových stránkách jsou vystaveny učební osnovy, podle kterých se ve středním odborném školství vyučovalo před zavedením rámcových vzdělávacích programů (kromě učebních dokumentů schválených pro jednotlivé školy). 


Učební osnovy

Dobíhající kurikulární dokumenty oborů vzdělání.


Učební dokumenty

Učební dokumenty zpracované Národním ústavem odborného vzdělávání jsou základními pedagogickými dokumenty, podle kterých se realizuje vzdělávání na středních školách v České republice. Tyto učební dokumenty jsou postupněnahrazovány školními vzdělávacími programy, které školy zpracovávají podle rámcových vzdělávacích programů.


Informace o průměrném počtu vyučovacích hodin ve třídě za týden včetně nezbytného dělení tříd v daném oboru vzdělání - ukazateli H

V rámcových vzdělávacích programech (RVP) jednotlivých oborů vzdělání je v kapitole 7 Rámcové rozvržení obsahu vzdělávání začleněna poznámka obsahující údaj o průměrném počtu vyučovacích hodin ve třídě za týden včetně nezbytného dělení tříd v daném oboru vzdělání (ukazatel H).


Nástavbové obory - zařazení do rejstříku

Informace o tom, jak postupovat při změnách ve školském rejstříku, které se týkají nástavbového studia, zveřejnilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 


Důležité informace pro školy

Informace zde zveřejněné se týkají podrobností vzdělávání ve středním odborném vzdělávání.


Publikace projektu Pilot S

Zveřejňujeme publikace vzniklé v rámci projektu Kurikulum S. Publikace jsou metodickou podporou tvorby RVP ve středním odborném vzdělávání.


ŠVP a integrace žáků se zdravotním postižení v běžných základních školách

Toto sdělení má informovat školy o některých možnostech a postupech při integraci žáků se zdravotním postižením v základní škole.


Kurz Psaní na počítači březen až červen 2017


workshopy evaluačních nástrojů

AE01a.jpg Národní ústav pro vzdělávání zve zájemce na workshopy evaluačních nástrojů, které byly vyvinuty v národním projektu Cesta ke kvalitě.


NSK: osvědčení o profesi pokladní získali další uchazeči

logo_casopis_KOMORA_1.jpg Komora.cz 3, březen 2013, Zdeněk Kubín  K několika desítkám pracovníků, kteří od března 2011 získali díky Národní soustavě kvalifikací (NSK) novou profesní kvalifikaci, přibyli poslední lednový den další čtyři pracovníci. Ti v tento den složili závěrečnou zkoušku, při níž prokázali, že kvalifikaci, jak ji popisuje a předepisuje NSK, plně ovládají.  


Úvodní konference projektu UNIV 3

Hlavním posláním konference konané 25. - 26. února 2013 v hotelu Voroněž, Brno   je seznámit Vás s řešením projektu, jehož cílem je zkvalitnit systém rekvalifikací širokou podporou procesů uznávání výsledků předchozího učení a modernizací procesu akreditací.


Úvodní konference projektu UNIV 3

Hlavním posláním konference konané 21. - 22. února 2013 v hotelu Lions, Nesuchyně   je seznámit Vás s řešením projektu, jehož cílem je zkvalitnit systém rekvalifikací širokou podporou procesů uznávání výsledků předchozího učení a modernizací procesu akreditací.


Standardy profesních kvalifikací schválené 15. 1. 2013


První jednotná zadání jsou školám k dispozici

Dne 7. března byla zpřístupněna první jednotná zadání pro závěrečné zkoušky 2012/2013, a sice pro obory 28-57-H/01 Výrobce a dekoratér keramiky a 28-58-H/01 Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla


Usnesení vlády na podporu NSK a zák. 179/2006 Sb.

27.2.2013 schválila vláda Návrh na podporu využití Národní soustavy kvalifikací a zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů


Soutěž samostatných odborných prací

HK3.jpg Ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR vyhlašujeme soutěž samostatných odborných prací (SOP).