Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 91


Dění v projektu listopad 2012 - leden 2013


Certifikace programů PPRCH

V roce 2013 byl Národní ústav pro vzdělávání pověřen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy zajišťovat systém posuzování odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence zahrnující všechny typy rizikového chování. Za poslední 4 roky prošly certifikací již desítky subjektů, z nichž většina byla úspěšná.


Pracovní trh přeje lidem se vzděláním

PRAVO.jpg Právo, 27.2.2013, Karel Kvapil. *** Pracovní trh přeje připraveným, o jedno pracovní místo totiž může usilovat až 120 lidí. Podle aktuálních údajů je v Česku už téměř 600 000 nezaměstnaných. Přitom Česká republika nabízí 33 794 volných pracovních míst, lidé pro ně ale často nemají kvalifikaci.        


Komu je projekt určen a co poskytuje


Zdůvodnění potřebnosti projektu


Publikace


Kontakty


Klíčové aktivity


O projektu

Národní projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jehož řešitelem je Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Projekt vychází z cílů strategických dokumentů (DZ, Národní strategický referenční rámec, Strategie hospodářského růstu, Strategie obecných zásad společenství 2007-2013).


Spolupráce střední školy se sociálními partnery a školní vzdělávací program

Příručka pro učitele přírodovědných předmětů na gymnáziích a ostatních středních školách


Vzdělání není politické, ale ekonomické téma, tvrdí podniky

7.12.2012    euractiv.cz     Absolventů odborných středních a učňovských škol je málo a jejich kvalita není dostatečná, tvrdí české podniky i německé firmy, které v ČR působí. Studentům prý chybí hlavně praktické zkušenosti. Pilotní projekt Pospolu, který ve spolupráci s firmami rozjíždí ministerstvo školství, má pomoci tento stav změnit. 


Rozhledy č. 7 – březen


Supervize - nutnost nebo nadstandard v poradenské praxi?

Supervize, jako odborná podpora osobnostního i profesního rozvoje, je jednou z forem jak předcházet pocitům vyhoření a zvyšovat své odborné kompetence. Cílem semináře je seznámit účastníky s pojetím supervize v pomáhajících profesích. Vysvětlit strukturu supervizního procesu, druhy supervize, možnosti supervize – včetně rozmanitosti témat obsahu supervize. Vyložit principy supervize s využitím zkušeností z terénu. Součástí programu bude ukázka praktické supervize ve skupinách a diskuse o možnosti aplikace v praxi.


Základní principy dynamického vyšetření

seminář se koná 26.2.2013 v Praze


Specifika vzdělávání dětí a žáků s poruchami autistického spektra

Obsah semináře: poruchy autistického spektra, typické chování žáků s PAS, poradenství a metodická pomoc pro klienty s PAS. Zařazování žáků s PAS do systému škol a školských zařízení, podmínky pro integraci žáků s PAS, spolupráce s rodinou žáka s PAS, metodika práce se žákem s PAS (strukturované učení, aplikovaná behaviorální terapie, výměnné komunikační strategie, atd.), typologie žáků s PAS, konkrétní příklady nácviků sociálních dovedností ve školním prostředí, metodika práce se žákem s PAS v jednotlivých vzdělávacích předmětech, atd.


Vedení skupiny pro děti s ADHD

seminář pořádaný jako součást projektu ESF RAMPS – VIP III. dne 19.3.2013 v Brně


Diferenciální diagnostika neurovývojových poruch

seminář pořádaný jako součást projektu ESF RAMPS – VIP III. dne 6.5.2013 v Brně


Spolupráce s odbornými pracovníky zřizovatele ŠPZ

V rámci projektu RAMPS-VIP III je v „Klíčové aktivitě 3“ soustředěna pozornost na metodickou a supervizní podporu pro školní a školská poradenská zařízení.


NSK pomáhá i nabízí šanci

logo_casopis_KOMORA_1.jpg Komora.cz, 4.2.2013, Zdeněk Kubín. *** Když se hovoří o poslání a cílech Národní soustavy kvalifikací ( NSK ) a také o tom, komu všemu slouží a přináší užitek, v první řadě se vyjmenovávají zaměstnavatelská sféra, lidé v aktivním věku, kteří shánějí práci a potřebují prokázat své znalosti a dovednosti nebo chtějí získat novou kvalifi kaci, ale také státní správa (zejména úřad práce) nebo instituce a organizace působící v oblasti vzdělávání . Na jednu skupinu potenciálních uživatelů NSK se ale poněkud zapomíná – na handicapované občany, kteří také hledají uplatnění na trhu práce. 


Další vzdělávání

logo_mfDnes.gif Mladá fronta DNES ,  21.2.2013,  (kah,red)  *** 33 794 volných míst, lidem chybí kvalifikace. 


Češi neumějí adekvátně ohodnotit své jazykové znalosti.

Pomoc nabízí přívětivá online aplikace „Evropské jazykové portfolio“


Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole 2012/2013

Publikace projektu NZZ_2 z roku 2013.  


Soubory ke stažení


Kontakty


EQAVET v ČR


Hlavní principy EQAVET


Zpravodaj I/2013

Reformy ve švédském školství


Zpravodaj 2/2013

Z glosáře Cedefopu 15 * Nezaměstnanost mládeže v Evropě * V Dánsku je celkem 91 job center strategicky rozmístěných po celé zemi * Postsekundární odborné vzdělávání * Jazykové nebo komunikativní dovednosti? * Profesní kvalifikace a vysokoškolské vzdělávání * Co to je, když se řekne Articulation ve školství * Postsekundární vzdělávání v USA


seznamy a přehledy


Legislativa


aktivity v linii SVP


aktivity v linii ŠPZ


aktivity v linii ŠPP


Dejte nám absolventy, jaké potřebujeme

29.1.2013    Kariera.iHNed.cz   Zaměstnavatelům se nedostává kvalifikovaných zaměstnanců. Ze středních a vysokých škol vycházejí mladí lidé vzdělaní v oborech, které nemají uplatnění na trhu práce, popřípadě poučení teoreticky, ale bez praktických znalostí.


Technické vzdělávání musí být atraktivnější, absolventi všestrannější, shodují se odborníci

DSC03304_1_1.JPG 14.2.2013    euractiv.cz     Stesky nad kvalitou českého technického vzdělávání lze slyšet z mnoha stran již dlouhou dobu. Jak zvýšit atraktivitu odborných škol a zajistit, aby znalosti žáků i studentů odpovídaly reálným potřebám oborů? Klíč k řešení vidí odborníci ve spolupráci škol a podniků. Ta prý ale nesmí ohrožovat nezávislost vzdělávacích institucí.


CLIL na 2. stupni ZŠ

On-line publikace z roku 2012 "Cizí jazyky napříč předměty 2. stupně ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií" je přehledná a velmi informativní příručka k tématu CLIL na 2. stupni ZŠ. 


Čtyři roky studia, a doklad žádný

lidove_noviny.jpg Lidové noviny,  12.2.2013, Radka Kvačková. *** Odborníci řeší, jak to udělat, aby neúspěšní maturanti ze čtyřletých oborů učilišť dostali aspoň výuční list   


Řemeslo? Dá se dělat i bez školy

brnensky_denik_logo2a.jpg Brněnský deník,    11.2.2013,    Petra Kozlanská.       *** Krajská hospodářská komora pomáhá rozjet systém, který pomůže lidem získat kvalifikaci v jiném oboru než vystudovali. 


Seznam zapojených škol v linii ŠPP


Jednotlivé klíčové aktivity projektu

Projekt je členěn do jednotlivých klíčových aktivit, které reprezentují aktivity, které se v těchto aktivitách naplňují.


Specifické cíle projektu

Hlavním cílem projektu je podpora školních poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Projekt je zaměřen na žáky základních a středních škol, pedagogy a pracovníky školských poradenských zařízení.


Seznam vzdělávacích akcí 2013

pro školní psychology a speciální pedagogy, odborné pracovníky SVP


Seznam vzdělávacích akcí 2012

pro školní psychology a speciální pedagogy


Vzdělávací akce 2013

Vzdělávací aktivity ŠPZ uskutečněné od 01/2013 a plánované do budoucna


Vzdělávací akce 2012

Seznam vzdělávacích akcí uskutečněných v období 9/2012 - 12/2012


Poradenská péče pro žáky zajišťovaná střediskem výchovné péče

V rámci klíčové aktivity č. 5 projektu RAMPS VIP III je školám, které nemají školního psychologa či školního speciálního pedagoga poskytována poradenská podpora a péče odborných poradenských pracovníků středisek výchovné péče. Pracovníci (psychologové či speciální pedagogové) poskytují především poradenské služby žákům s poruchami chování, či jejich rodičům a metodickou podporu pedagogům zapojených škol.


Seminář pro odborné poradenské pracovníky SVP

21.-22. 2. 2013  proběhne v Pedagogicko-psychologické poradně pro Prahu 1, 2 a 4, Francouzská 56, Praha 10 vzdělávací seminář pro odborné poradenské pracovníky SVP. Tématem dvoudenního sebezkušenostního semináře je práce se třídou jako dynamickou skupinou.


Vánoční turnaj obchodních akademií v opisu textu


Tiskové zprávy


Startujeme novou spolupráci firem a škol

Ekonom 24.1.2013 Do českého školství se zřejmě začlení prvky duálního vzdělávání, tedy model, kdy žák chodí na teorii a běžné předměty do školy a praxi absolvuje ve firmě. Díky tomu se například v Bavorsku daří významně snižovat nezaměstnanost. Projekt za více než 100 milionů korun má začít nabíhat od příštího školního roku.


Firmám chybějí technicky vzdělaní lidé

Podnikatel 21.12.2012   Zatímco průmysl v ČR, vytvářející téměř dvě pětiny hrubého domácího produktu, zaměstnává nyní 42 % lidí, v prvním ročníku technicky zaměřených středních škol studuje pouze 29 % z celkového počtu nejmladších středoškoláků.


Média o nás


Seminář o uplatnění Národní soustavy kvalifikací v cestovním ruchu

BusinessInfo_logo.jpg 1.2. 2013, BusinessInfo.cz  Jak funguje NSK v praxi? Jak může pomoci zaměstnavatelům?  O tom promluví Manažerka týmu zpětnovazebních konzultantů – Bc. Romana Nováčková, HK ČR a zástupci Sektorové rady pro pohostinství, gastronomii a cestovní ruch dne 7. února 2013 od 14:30 do 15:30 v Praze.     


Kulatý stůl NSK2

BusinessInfo_logo.jpg 4.2.2013     businessinfo.cz Hospodářská komora ČR, Svaz průmyslu a dopravy ČR a Trexima, spol. s r. o.si dovolují Vás pozvat na jednání u kulatého stolu, které se uskuteční u příležitosti konání 15. ročníku veletrhu Střechy Praha a 1. ročníku veletrhu Řemeslo Praha dne 6. února 2013 od 13:00 do 14:00 v Praze.     


Logo projektu

pospolu.jpg Individuální projekt národní "Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi". Zkrácený název projektu: pospolu


POSPOLU

IPn Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi ( PROSINEC 2012 - ŘÍJEN 2015)


Projekt Pospolu pomůže absolventům

U1.jpg Průmysl.cz 5.2.2013 Pospolu, projekt, který podpoří spolupráci odborných středních škol a firem – taková je odpověď MŠMT na nedostatečné znalosti absolventů technického oboru. Projekt, který přispěje k obnovení důvěry v odborné vzdělávání a podpoří rozvoj a prestiž zejména technických oborů, vláda schválila koncem loňského roku a v současné době školy i firmy uskutečňují jeho první kroky.


Zpravodaj projektu

zpravodaj.gif


Zpravodaj


Projekt POSPOLU podporuje spolupráci škol a firem

msmt.jpg Praha 14. ledna 2013 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo ve spolupráci s partnery individuální projekt národní POSPOLU, který je zaměřen na přímou podporu spolupráce škol a firem při vzdělávání žáků středních škol v oblasti praktického vyučování u zaměstnavatelů.


Metodická podpora školám při tvorbě a zavádění ŠVP

NÚV vytvářel v uplynulých letech metodické materiály na podporu zavádění RVP ZV(ŠVP) do škol. V této rubrice uvádíme některé z nich.


Podpora spolupráce škol a firem

Cílem projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi) je především návrh systémových změn, které povedou k efektivnější a snadnější spolupráci mezi školami a firmami.  


KONTAKTY


PUBLIKACE


AKTIVITY


Publicita


Výběrová řízení


Pro firmy


Pro školy


NSK: osvědčení o profesi pokladní získali další uchazeči

K několika desítkám pracovníků, kteří od března 2011 získali díky Národní soustavě kvalifikací (NSK) novou profesní kvalifikaci, přibyli poslední lednový den další čtyři pracovníci. Ti v tento den složili závěrečnou zkoušku, při níž prokázali, že kvalifikaci, jak ji popisuje a předepisuje NSK, plně ovládají.


Seznam podpůrných opatření k úpravám RVP ZV

MŠMT vydalo přehled podpůrných opatření zavádění změn do praxe škol: zejména v době úprav ŠVP a přípravy pozměněných tematických plánů přez zahájením školního roku 2013/14 jich mohou využít všichni pedagogičtí pracovníci základních škol a víceletých gymnázií.


Upravený RVP ZV

Článek obsahuje soubory s označenými změnami oproti verzi účinné od 1. 9. 2010 a čistopis se zapracovanými změnami. Doplněn je seznam změn v přehledné tabulce. Dále je v článku publikovaná příloha RVP ZV č. 2 upravující vzdělávání žáků s LMP.


Informace o úpravách Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání

Práce na úpravách Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV), který je podle oddílu A části A1 nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, určený pro obor vzdělání 79-01-C/01 Základní škola, byly zahájeny na podzim roku 2011.


Tisková zpráva MŠMT: Úprava RVP ZV bude platit od září 2013

V Praze, 21. ledna 2013 – Od školního roku 2013/2014 nabude účinnosti upravený Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Úpravy mohou školy začlenit ke svým ŠVP formou jednoho dodatku.


Opatření ministra

Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 29. ledna 2013, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání 


Upravený Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání účinný od 1. 9. 2013

MŠMT vydává Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy č.j. MSMT-2647/2013-210 ze dne 29. ledna 2013, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Upravený Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání nabývá účinnosti od 1. 9. 2013. Do tohoto data jsou školy povinny přepracovat ŠVP. Ve školním roce 2013/14 budou již vyučovat v souladu s upraveným RVP ZV.


Rozhledy – speciál č. 2


Zapojení škol a firem

ucen.jpg Možnost zapojení škol se bude řídit fázemi průběhu projektu a konkrétními potřebami, souvisejícími s realizací projektu. 


podpora spolupráce škol a firem

proj_slider_img.jpg


Aktuality titulka


Bannery


Patička


Modely spolupráce škol a zaměstnavatelů


Aktuality


NÚV


O PROJEKTU


Pomocné nástroje


Informace vpravo


Pravé menu


Hlavní menu


Podpora spolupráce škol a firem