Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 28


Nezávazná informace o průběhu veřejné zakázky "Zajištění a realizace pilotáže modelů spolupráce škol a firem II“

Dne 20. prosince 2013 proběhlo v sídle zadavatele otevírání obálek s nabídkami k  veřejné zakázce „ZAJIŠTĚNÍ A REALIZACE PILOTÁŽE MODELŮ SPOLUPRÁCE ŠKOL A FIREM II“. Zadavatel obdržel ve lhůtě pro podání nabídek celkem 88 nabídek. Pro část 11 a 20 zadavatel neobdržel žádnou nabídku. V částech 12, 13 a 18 obdržel zadavatel pouze po jedné nabídce uchazečů. Ve zbývajících částech zakázky bude probíhat posouzení splnění kvalifikačních předpokladů a následně hodnocení došlých nabídek z hlediska splnění zadávacích podmínek. Po zkušenostech z letního výběrového řízení zadavatel předpokládá, že definitivní výsledky budou známy přibližně na počátku února 2014.


Přejeme všechno nejlepší

Všem, kteří se podílejí na projektu Nová závěrečná zkouška 2, děkujeme a těšíme se na další spolupráci. Nejenom spolupracovníkům, ale také všem pedagogům a zájemcům o projekt přejeme pohodové Vánoce a hodně štěstí do roku 2014.


PF 2014

nahled_pf_2014_pospolu.jpg Děkujeme všem za spolupráci nebo zájem o dění v Pospolu, přejeme klidné svátky a do nového roku přejeme jen to nejlepší. Realizační tým Pospolu.


Zpravodaj 12/2013

Z glosáře Cedefopu 24 * Metody a nástroje pro evaluaci systémů OVP * Rámce kvalifikací v Evropě: utvrzovat správná spojení * Šest řešení pro efektivní OVP * „K+S podporuje MINT“ * Převis vysokoškoláků – nedostatek odborných sil * Bilance po roce platnosti akreditačního zákona


Praktické vyučování v maturitních oborech

Publikace Pospolu z roku 2014 - pro skupinu oborů 65 Gastronomie, hotelnictví a turismus.


Realizace odborné praxe

Publikace Pospolu z roku 2013 pro vedení škol a učitele odborných vyučovacích předmětů, pro žáky a pro sociální partnery skupiny oborů 63 Ekonomika a administrativa.


Novinky - 20. prosince 2013


V budoucnu budou chybět pracovní síly, ne zakázky

16. 11. 2013 (PROTEXT) -  "Začíná být problém nikoli kde vzít zakázky, ale KDO je udělá," zaznělo v průběhu již šesté Stálé konference předsedů sektorových rad v polovině listopadu v Praze během vystoupení Zdeňka Somra, viceprezidenta Hospodářské komory ČR. Jednou větou tak shrnul problematickou situaci českých firem.


Učitelé za mřížemi

České vězeňství 3/2013 - Získat zkušenosti z odlišného prostředí a z práce s jinou sociální skupinou, umožňují středoškolským pedagogům projekty UNIV a UNIV 2 Kraje. V rámci těchto projektů působí učitelé ve věznicích, kde vyučují osoby ve výkonu trestu.


Projekt UNIV 3 v Lomnickém zpravodaji

19. 10. 2013 - Lomnice Ve Zpravodaji městyse Lomnice naleznete několik zajímavých článků o zapojení  SOU a SOŠ SČMSD Lomnice u Tišnova a věznice v Kuřimi do projektu UNIV 3


Rozvoj čtenářských dovedností potřebných v praxi a při studiu vysokých škol uměleckého zaměření

Publikace projektu Pospolu z roku 2013 nejen pro skupinu oborů 82 Umění a užité umění.


Získání kvalifikace v perspektivním prostředí CNC strojů

Střední průmyslová škola Jedovnice byla založena v roce 1953 a od této doby se specializuje na výuku strojírenských, elektrotechnických a ICT oborů. V současné době škola nabízí v rámci formálního vzdělávání dva obory, tradiční Strojírenství (23-41-M/01) a Informační technologie (18-20-M/01), které jsou ukončeny maturitní zkouškou. Škola usiluje o produktivní vzdělání orientované na výkonnost, adaptabilitu a dobrou přípravu absolventů pro praxi i další studium na vysokých školách.


Adam Divila - umělecký kovář

Když se dnešní absolventi základních škol rozhodují, kam povedou jejich další kroky, většina z nich zamíří na gymnázia či jiné středoškolské obory, které jsou zakončeny maturitní zkouškou, aby následně ve svém studiu pokračovali na vysokých školách. Řemeslné obory jsou tak často v rámci formálního vzdělávání odsouvány na pomyslnou druhou kolej. Díky tomuto trendu každoročně v naší republice klesá počet kvalifikovaných řemeslníků.


Od cukrářky k hrobníkovi aneb od rakvičky k rakvi

Co vede ženu, aby ryze „sladkou“ profesí vyměnila za jinou, sice potřebnou, ale smutnou a vážnou.


Nová šance pro Hadil a Káťu

V rámci projektu ministerstva školství nazvaného UNIV 3 – podpora procesu uznávání, jehož cílem je zkvalitnit systém rekvalifikací v ČR a modernizovat akreditační proces, se uskutečnilo pilotní ověřování programu dalšího vzdělávání Autolakýrník – přípravář (23-018-H).


Od železnic k masážnímu stolu

Pan Karel Aron pochází z historického hanáckého města Kroměříž. V nedalekém Hulíně již po mnoho let pracuje na železnici jako opravář lokomotiv. Ačkoliv téměř celou svojí profesní kariéru zasvětil železnicím, rozhodl se, že získá profesní certifikát pro svůj celoživotní koníček, kterým jsou masáže a relaxace. K tomuto, pro člověka pracujícího v strojírenství, neobvyklému koníčku ho přivedla jeho dcera, která se vrcholově věnovala atletice a vzhledem k tomu, že v dřívějších dobách nebyly dnes populární wellness programy tak masově rozšířeny, bylo potřeba pro dceru zajistit rehabilitaci po náročných trénincích, kterou jí v domácím prostředí poskytoval její otec.


Získá zaměstnání díky profesní kvalifikaci?

Střední škola technických oborů v Havířově – Šumberku vychovává a vzdělává žáky za účelem získání středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo středního vzdělání s výučním listem v 17 oborech vzdělání. Je jednou z největších škol v Moravskoslezském kraji a v současné době jí navštěvuje kolem jednoho tisíce žáku. Škola disponuje vlastní svářečskou školou a má také dlouholetou tradici v oblasti celoživotního vzdělávání. Od roku 1997 provádí rekvalifikační kurzy, které úspěšně absolvovalo již několik stovek účastníků.


Národní soustava kvalifikací a Úřad práce ČR chtějí společně řešit nesoulad na trhu práce

Práce a mzda, 1.12.2013, JUDr. Nataša Randlová, Mgr. Barbora Kudrhalt Suchá.          Účastníci konference Národní soustavy kvalifikací ze dne 4. listopadu 2013 se shodli, že je třeba zjednodušit přístup k rekvalifikačním kurzům a více uzpůsobit jejich podmínky potřebám zaměstnavatelů a poptávce na trhu práce. Reakční doba poptávky by se rovněž měla zkrátit na dobu několika měsíců. Toho má být docíleno užší spoluprácí Úřadu práce ČR a Národní soustavy kvalifikací jakožto projektu, v jehož rámci byl vybudován registr profesních kvalifikací dostupných na trhu práce. Ti, kteří se v rámci projektu zúčastní kurzu a složí kvalifikační zkoušky, obdrží celostátně platný certifikát, který dokládá skutečné znalosti a dovednosti v daném oboru a usnadňuje tak zaměstnavateli prověření způsobilosti potenciálního zaměstnance. Zaměstnavatel tak nebude muset zjišťovat stupeň a délku zaměstnancova studia.


Nová koncepce Zemědělského poradenského systému

Zemědělec, 9.12.2013, Ing.J.Dvořák Odborná zemědělská veřejnost očekává s velkým zájmem informace o novém nastavení společné zemědělské politiky na období 2014–2020, jejíž součástí je i Zemědělský poradenský systém. ...


Chleba se naučili budoucí pekaři z Nové Paky péct na jedničku

28.11.2013    denik.cz  - Nová Paka – Jak získat osvědčení o nabytých teoretických a praktických zkušenostech, to si mohli v úterý vyzkoušet frekventanti pilotního projektu Vzdělávání dospělých UNIV 3, zaměřeného na výrobu chleba a běžného pečiva.


Vzdělávání dospělých nabízí nové šance

25. 11. 2013    Právo - Mohli by sedět u piva či u televize doma. Namísto toho kladou cihlu k cihle, měří horizontální rovinu, učí se o materiálech, které poslouží k zazdění dveří či postavení komína. Dvanáct dospělých chlapů, často tátů od rodin, využilo nového programu podporovaného Evropskou unií a zapsalo se do kurzu, na jehož konci by měl být výuční list pro řemeslo, které si vybrali. 


Závěrečná konference dvouletého pokusného ověřování Individuálního výchovného programu

Dne 12. 12. 2013 proběhne na MŠMT závěrečné zhodnocení dvouletého pokusného ověřování Individuálního výchovného programu (IVýP, „smlouvy s rodiči“).


Nová témata pro samostatné odborné práce

Autorské týmy ve dvanácti učebních oborech právě navrhují nová témata pro samostatné odborné práce (SOP). Tyto práce budou žáci třetích ročníků připravovat v průběhu 2. pololetí a při závěrečných zkouškách je budou obhajovat. Zadání SOP si školy budou moci stáhnout z webového portálu po vánočních prázdninách.


Časté dotazy k monitoringu


Časté dotazy


Novinky - 7. listopadu 2013


Se získáváním odborníků pomáhá firmám speciální databáze profesí

logo_hn.gif Hospodářské noviny  2.12.2013, Lenka Smrčková, rozhovor s Janem Peškou z Národního ústavu pro vzdělávání.  Ekonomický vývoj a nové technologie zásadně mění trh práce. Stává se běžným, že v průběhu kariéry změní člověk několikrát profesi, a proto je stále více zdůrazňována potřeba celoživotního vzdělávání. V Česku už několik let vzniká Národní soustava kvalifikací – otevřená, všeobecně dostupná databáze, která shromažďuje celostátně uznávané profesní kvalifikace. Databáze také odráží situaci na trhu práce jak z hlediska potřeb zaměstnavatelů, tak uchazečů a snaží se obě skupiny informačně provázat.


Prosincový termín závěrečných zkoušek 2012/2013

Aktuální informace pro školy: Jednotná zadání pro opravné a náhradní zkoušky 2012/2013 jsou připravena ke stažení na webovém portále https://skoly.nzz.nuov.cz:4443/