Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 79


Jak rychle změnit obor

TV Barrandov, 3.10.2013, hlavní zprávy   Sháníte práci, nebo vás ta současná nebaví? Myslíte si, že jste v nějakém oboru šikovní a chtěli byste se jím profesionálně, ale chybí vám potřebné vzdělání? Stačí, že to umíte a složíte zkoušku, jako paní Linhartová z Prahy. Svou původní profesi změnila po čtrnácti letech a dnes se živí jako chůva.


Standardy profesních kvalifikací schválené 29. 10. 2013

Dne 29. 10. 2013 byly MŠMT schváleny standardy následujících nových profesních kvalifikací


V budoucnu budou chybět pracovní síly, ne zakázky

Z konference předsedů sektorových rad: "Začíná být problém nikoli kde vzít zakázky, ale KDO je udělá," zaznělo v průběhu již šesté Stálé konference předsedů sektorových rad v polovině listopadu v Praze během vystoupení Zdeňka Somra, viceprezidenta Hospodářské komory ČR. Jednou větou tak shrnul problematickou situaci českých firem."


Panuje velký zájem o kvalifikované síly

Týdeník, 12.11.2013, Jitka Hrušková   Česká ekonomika stále bojuje s recesí a počet nezaměstnaných zůstává vysoký. Přesto si řada zaměstnavatelů stěžuje na problém najít dostatek kvalifikovaných lidí.


Zaměstnavatelé sázejí na Národní soustavu kvalifikací

novinky. cz, 7.11.2013       Na jedné straně dlouhodobý nedostatek technicky kvalifikovaných pracovníků především v oborech strojírenství, elektrotechnika, telekomunikace a informační technologie, na druhé pobočky Úřadu práce přeplněné vysokoškoláky, o které nemá nikdo zájem. Takové je současné dilema českého trhu práce.


Nemají práci, půjdou skládat zkoušky

Metro-Praha, Adam Váchal, 6.11.2013   Práci hledá každý čtrnáctý Čech. Přesto si zaměstnavatelé stěžují na nedostatek vhodných lidí.


Chůva z mateřského centra

Psychologie dnes, 1.11.2013   Síť mateřských center, o. s., získala autorizaci MPSV pro profesní kvalifikace Chůva pro děti a je oprávněna provádět v tomto oboru zkoušky, které opravňují k získání vázané živnosti Péče o děti do 3 let v denním režimu dle zákona č. 179/2006 Sb.


Při řešení nedostatku kvalifikovaných odborníků sázejí zaměstnavatelé na NSK

Komora.cz, 11.11.2013, Jana Svobodová S nejaktuálnějšími informacemi o životě Národní soustavy kvalifikací se seznámili účastníci konference Implementace Národní soustavy kvalifikací, kterou uspořádalo 3. října v pražském Top Hotelu konsorcium Hospodářské komory České republiky, Svazu průmyslu a dopravy ČR a společnosti TREXIMA, spol. s r. o.


Národní soustava kvalifikací a ECVET

Komora.cz, 11.11.2013, J.Coufalík   Již několik let se u nás vypracovává Národní soustava kvalifikací, jejíž vznik byl vyvolán zejména potřebou přesněji specifikovat požadavky potřebné k získání určité kvalifikace. Proto Národní soustava kvalifikací (NSK) obsahuje výčet existujících kvalifikací a ke každé kvalifikaci pak uvádí jednak tzv. kvalifikační standard a jednak hodnotící standard.


Vybíráte střední školu? Nezapomeňte, že na umělecké obory je nutné podat přihlášku do konce listopadu!

Do těchto oborů je nutné podat přihlášku už do 30. listopadu:


Inovace RVP PV a RVP ZV v období 2013 - 2015

Následující text informuje o práci v tomto dlouhodobém koncepčním úkolu.


Inovace RVP PV a RVP ZV

O práci v tomto dlouhodobém koncepčním úkolu informuje následující text.


Standardy profesních kvalifikací schválené 29. 10. 2013


V roce 2014 proběhnou vzdělávací akce o spolupráci škol a firem

Od druhého pololetí školního roku 2013/2014 do května 2015 budou ve všech regionech ČR v rámci projektu Pospolu zdarma probíhat vzdělávací kurzy a semináře pro pedagogické pracovníky, zřizovatele škol a zástupce firem. Cílem seminářů a kurzů je přiblížit jim moderními vzdělávacími metodami možnosti vedoucí k prohloubení a zkvalitnění spolupráce škol a firem zjištěné v dalších aktivitách projektu.


TRAWI


Magazín projektu NZZ_2 2013

V novém projektovém magazínu najdete informace o tom, jak pedagogové, editoři i odborníci z praxe hodnotí jednotná zadání a letošní průběh závěrečných zkoušek na školách.


Občanství - internetové stránky v provozu

Od nového roku musejí žadatelé o udělení státního občanství České republiky úspěšně složit nejen zkoušku z českého jazyka, ale nově i zkoušku z českých reálií.


Vzdělávací akce


Zpravodaj - příloha V/2013

Odborné vzdělávání v Litvě


Zpravodaj 11/2013

Z glosáře Cedefopu 23 * Evropský rámec e-kompetencí * Návrat k učení, návrat k práci * Standardy v profesní přípravě v Německu * Německý rámec kvalifikací * Potřeba kvalifikací a vzdělávání v ekologii


Monitoring spolupráce škol a firem


Odborné školství by se mělo víc propojit s firmami, shodli se odborníci na konferenci v Litomyšli

26.9.2013   zpravy.rozhlas.cz


Školy a firmy mohou získat peníze na spolupráci

13. 11. 2013     novinky.cz


Vzdělávání zaměstnanců v Národním ústavu pro vzdělávání

Vzdělávání zaměstnanců v Národním ústavu pro vzdělávání. Operační program OP Praha Adaptabilita. Prioritní osa Podpora rozvoje znalostní ekonomiky.


Vyšla informační brožura o projektu Pospolu

Dočtete se v ní o cílech, aktivitách a harmonogramu projektu a o možnostech zapojení škol a firem do projektu.


Závěrečné zkoušky v oborech vzdělání kategorie C a J


Začínala jako prodavačka, nyní líčí hvězdy

Paní Petra Prokopová se narodila v roce 1987 v Novém Městě na Moravě a v současné době bydlí ve Žďáře nad Sázavou. Po absolvování základní školy se vyučila jako prodavačka smíšeného zboží na SŠOS SČMSD s.r.o., Žďár nad Sázavou. Po svém vyučení pracovala ve firmě Ahold jako prodavač- specialista na úseku mléčných výrobků, obsluhy a také jako pokladní.


Rozvoj oborových didaktik a jejich uplatnění ve školské praxi

Cílem úkolu je vytipovat aktuální/problematická témata vyučování a učení v rámci jednotlivých oborových didaktik.


Sledování vhodnosti zařazení cizího jazyka u žáků se sluchovým a logopedickým postižením

Zde naleznete výsledky monitoringu výuky cizího jazyka pro žáky s logopedickým a se sluchovým postižením v základních školách.


Matka a syn se společně učili vyrábět moučníky

Tento příběh vychází z osobní zkušenosti paní Aleny, které je dnes 45 let a pracuje jako pečivářka a prodavačka firmy Pecud, kde jí zaměstnavatel slíbil, že bude mít v případě úspěšného absolvování kurzu lepší platové podmínky.  Paní Alena je vyučena, nikoli však v gastronomickém oboru.


Díky profesní kvalifikaci získal práci v Německu

 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf v termínu od 1. 5. do 30. 6. 2013 pilotně ověřila v rámci projektu UNIV 3 program dalšího vzdělávání  23-022-H Soustružení kovových materiálů. Škola počtem žáků a počtem zaměstnanců patří k největším školám v České republice a je největší školou v Ústeckém kraji. Krajský úřad Ústeckého kraje zařadil školu mezi tzv. Páteřní školy Ústeckého kraje.


Tvůrci vzdělávacích programů UNIV 3 konzultují na pracovních konferencích s ministerstvy situaci v dalším vzdělávání

Tisková zpráva listopad 2013  (Region) - V Plzni a v Třešti na Jihlavsku se v říjnu konaly pracovní tématické konference projektu UNIV 3, který podporuje tvorbu vzdělávacích programů pro dospělé na středních odborných školách podle standardů Národní soustavy kvalifikací.


POSPOLU - Podpora spolupráce škol a firem

Informační brožura o aktivitách projektu. Aktualizovaná verze z roku 2015.


Nejlepší absolventi odborných škol dostali vedle ocenění i Europass

Hospodářská komora České republiky (HK ČR) dne 31. října 2013 za účasti ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR Dalibora Štyse již po 18. předala ocenění nejlepším absolventům středních a odborných škol v technických a řemeslných oborech. Slavnostního předávání ocenění se zúčastnili nejen zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, ale i zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu, Národního ústavu pro vzdělávání a Národního centra Europass.


Školy a firmy mohou získat finanční prostředky na pilotáž vzájemné spolupráce. První pilotáže v rámci Pospolu již probíhají

Tisková zpráva 11. listopadu 2013 Od října 2013 probíhá v projektu Pospolu v pěti partnerstvích pilotáž modelů spolupráce škol a firem. Dohromady je do ní zapojeno sedm škol a 43 firem, které budou ověřovat zejména realizaci odborného výcviku celkem 430 žáků z oborů vzdělání s výučním listem v provozech v reálném pracovním prostředí zapojených firem. Od 1. listopadu do 20. prosince se mohou partnerství škol a firem přihlásit do nového výběrového řízení na výběr dalších dvaceti partnerství pro pilotáž a získat v něm finanční příspěvek ve výši od 1,3 do 2,8 mil. Kč.


Obsah jednotných zadání v roce 2013/2014


Příklady jak podat nabídku

Nabízíme vám dva příklady, jak podat nabídku do výběrového řízení.


Příklady jak podat nabídku

Nabízíme vám dva příklady, jak podat nabídku do výběrového řízení.


Hledáme autory případových studií


Vzdělávací aktivity pro učitele a zástupce firem

Připravujeme semináře a kurzy, které budou přibližně od února 2014 do května 2015 probíhat v celé ČR. Vzdělávací aktivity by měly účastníkům pomocí moderních vzdělávacích metod ukázat, jak prohloubit a zkvalitnit spolupráci škol a firem. Pro odborné zaměstnance firem budou připraveny a ověřeny vzdělávací kurzy Instruktor a Odborník z praxe s cílem poskytnout účastníkům zejména pedagogické dovednosti.  


Partnerství škol a firem se mohou účastnit monitoringu spolupráce


Šetření na školách a u zaměstnavatelů

Od začátku října do poloviny listopadu 2013 probíhá na všech středních a vyšších odborných školách a u vybraných zaměstnavatelů s nejméně 20 zaměstnanci šetření formou elektronického dotazování. Celkem bylo osloveno 5700 subjektů. Cílem šetření je zjistit podmínky, rozsah a formy spolupráce škol a zaměstnavatelů v oblasti odborné přípravy žáků v reálném pracovním prostředí a odhalit překážky, které tuto spolupráci znesnadňují nebo dokonce znemožňují. Školy a zaměstnavatelé mají v šetření jedinečnou šanci se k situaci vyjádřit.


Metodické publikace


"V pilotáži ověříme další formy spolupráce naší školy s firmami - stáže učitelů ve firmách a větší podíl firem na profilové maturitní zkoušce,"

říká v rozhovoru Ing. Josef Crha, ředitel Střední školy technické ve Ždáru nad Sázavou, která od listopadu 2013 do ledna 2015 realizovala pilotáž spolupráce s šesti firmami v rámci projektu Pospolu.


Editorial


Začíná pilotáž pěti partnerství škol a firem

Od října 2013 probíhá v projektu POSPOLU v pěti partnerstvích pilotáž modelů spolupráce škol a firem. Dohromady je zapojeno sedm škol a 43 firem, které budou ověřovat zejména realizaci odborného výcviku žáků učebních oborů v provozech v reálném pracovním prostředí zapojených firem. Pilotáž proběhne v oborech skupiny Strojírenství a strojírenská výroba a v oborech skupiny Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika.


Zpravodaj POSPOLU 2/2013

Druhé číslo vyšlo 6. listopadu 2013. Zpravodaj nabízí informace o novém výběrovém řízení na pilotáž, o vybraných partnerstvích pro pilotáž modelů spolupráce škol a firem včetně rozhovoru s ředitelem školy realizující jedno z partnerství a představuje blíže několik aktivit projektu, a to šetření na školách a u zaměstnavatelů, vzdělávací aktivity pro učitele a zástupce firem a novou aktivitu monitoring spolupráce škol a firem.


Chůvy budou mít certifikát

Českolipský deník, 4.10.2013     Chcete být profesionální chůva nebo pečovatelka? 


Ve Frýdlantu startují včelařské kurzy

Liberecký deník,    4.10.2013       Frýdlant – Jak se chovají včely a jak se zpracovávají jejich produkty se budou od zítřka na speciálních kurzech na Střední škole hospodářské a lesnické ve Frýdlantu dozvídat účastníci dvou pilotních kurzů v oboru včelařství. Určeny jsou pro začínající včelaře, kteří si včelstva už pořídili nebo teprve uvažují o koupi.


Jak rychle změnit obor

TV Barrandov, 3.10.2013, hlavní zprávy Sháníte práci, nebo vás ta současná nebaví? Myslíte si, že jste v nějakém oboru šikovní a chtěli byste se jím profesionálně, ale chybí vám potřebné vzdělání? Stačí, že to umíte a složíte zkoušku, jako paní Linhartová z Prahy. Svou původní profesi změnila po čtrnácti letech a dnes se živí jako chůva.


EDUÍNA 2013: Výsledky a poděkování

Ceny Eduína 2013 za inovace ve vzdělávání vyhlásila během slavnostního večera 30. října v pražském Grand Café Orient v Domě U Černé Matky Boží společnost EDUin.


Novinky o projektu Pospolu - 1. listopadu 2013


Tvůrci vzdělávání ze středních škol se v Třešti sešli s ministerstvy

TŘEŠŤ (jv) – Také Jihlavsko hostilo v říjnu jednu z osmi pracovních konferencí probíhajícího projektu UNIV 3. Jeho cílem je podporovat tvorbu vzdělávacích programů pro dospělé na středních odborných školách. Komorní a ryze pracovní byla atmosféra dvoudenní konference projektu UNIV 3 - podpora procesů uznávání, která se konala v první polovině října na zámku v Třešti. Tyto konference jsou aktuálně pořádány ve všech regionech ČR.


Ostatní


Kvalifikační předpoklady při podání nabídky


Smluvní vztahy a finanční krytí pilotáže


Rozšíření pilotáže


Smluvní vztahy a finanční krytí pilotáže


Rozšíření pilotáže


Základ a doplněk pilotáže


Dotazy k pilotáži

Níže najdete zadávací dokumentaci a dotazy z dodatečných informací k veřejné zakázce „ZAJIŠTĚNÍ A REALIZACE PILOTÁŽE MODELŮ SPOLUPRÁCE ŠKOL A FIREM“.


Konference "Národní soustava kvalifikací v aktivitách úřadů práce".

V pondělí 4.11.2013 se v konferenčním sále hotelu Pyramida v Praze konala konference jejímž hlavním cílem bylo projednat možnosti využití Národní soustavy kvalifikací  v prostředí a procesech Úřadu práce ČR a vzájemnou spolupráci s nositelem systému NSK .


Už nechci zpátky


Hodně štěstí, Pavle…


Konference "Národní soustava kvalifikací v aktivitách úřadů práce"

V pondělí 4.11.2013 se v konferenčním sále hotelu Pyramida v Praze konala konference jejímž hlavním cílem bylo projednat možnosti využití Národní soustavy kvalifikací  v prostředí a procesech Úřadu práce ČR a vzájemnou spolupráci s nositelem systému NSK .


Pekařina jako životní poslání


Výuční list pomohl úřednici k novému povolání


Přes dílčí kvalifikaci k provozování penzionu


Hospodářská komora ocenila nejlepší absolventy

Dne 31. října předala HK ČR za účasti ministra školství Dalibora Štyse již po osmnácté ocenění nejlepším absolventům středních škol v technických a řemeslných oborech.  Zároveň ocenila vítěze soutěže o nejlepší samostatné odborné práce, která proběhla v rámci projektu Nová závěrečná zkouška 2.


Nefinanční ověřování

Ověřování spolupráce škol a firem bez nároku na finanční podporu bylo jednou z aktivit projektu. Týkalo se fungujících partnerství škol a firem, které vzájemně spolupracují při realizaci odborného výcviku a odborné praxe žáků v reálném pracovním prostředí firem. Do prosince 2013 se do něj přihlásila tři partnerství, přičemž partnerství 17 - Kladno přešlo v červenci 2014 na formu dohod.


Festival projektového řízení představí v DOX úspěšné projekty a manažery

iHNed.cz, 29.10.2013       Jak jsou na tom čeští projektoví manažeři a jaké mají na našem trhu příležitosti. To je jedno z témat, kterými se bude zabývat Festival projektového řízení 2013, který se koná v pražském DOX centru předposlední listopadový víkend.


Nebáli se změnit profesi a našli nové uplatnění

 finance.idnes.cz, 9.10.2013    Nemůžete ve svém oboru, který jste vystudovali, sehnat práci? Jděte na rekvalifikaci. Nebo pokud už nový obor znáte, zamiřte rovnou ke zkoušce z profesní kvalifikace a získejte celostátně platné osvědčení. Podle webu Infoabsolvent.cz nemůže ve svém oboru nyní sehnat práci přes 37 procent vyučených a 28 procent maturantů. Co s tím? Nechte se inspirovat čtyřmi příběhy.


Jednotná zadání se upravují podle připomínek škol a zaměstnavatelů

V projektu Nová závěrečná zkouška 2 právě probíhá vypořádávání připomínek k jednotným zadáním roku 2012–2013. Podněty pedagogů i odborníků z praxe projednávají autorské týmy a v případě oprávněnosti jsou témata upravována.


Je vyhlášeno nové výběrové řízení na pilotáž

Zájemci o financování vzájemné spolupráce škola a firem mají šanci uspět v novém výběrovém řízení, kde bude vybráno dalších 20 partnerství. Nové výběrové řízení (VŘ) je otevřenější vůči všem uchazečům, rozšiřuje se počet oborů a je možné zahrnout i malá partnerství.


Školy a firmy se mohou přihlásit do výběrového řízení na pilotáž modelů spolupráce

Dne 1. 11. 2013 bylo v projektu Pospolu vyhlášeno výběrové řízení na pilotáž dalších 20 partnerství škol a firem,  spolupráce 5 partnerství z letního výběrového řízení se rozbíhá.