Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 55


Na internetu najdou nejvíce pracovních nabídek obchodní zástupci a pojišťovací agenti, v tisku je největší poptávka po číšnících a kuchařích

Národní ústav pro vzdělávání v rámci projektu VIP Kariéra II – KP právě vydal publikaci „ Analýza inzertní nabídky zaměstnání v denním tisku a na internetu – 2012“. Cílem analýzy bylo shromáždit relevantní informace o struktuře nejčastěji poptávaných typů profesí. V hledáčku autorů byly i požadované kvalifikace a kompetence, sledovaly se také nároky na vzdělání, jazykové vybavení a praxi.


Předčasné odchody žáků ze středních škol - názory pracovníků škol a úřadů práce na nástroje prevence a intervence

Trhlíková, Jana. Praha: NÚV 2013, 60 stran.


Analýza inzertní nabídky zaměstnání v denním tisku a na internetu – 2012

Šťastnová, Pavlína - Tillner, Jiří. Praha: NÚV 2013, 64 stran.


Postoje zaměstnavatelů k zaměstnávání absolventů škol - technické obory

Zpráva ze šetření zaměstnavatelů vybraných technických oborů. Doležalová, Gabriela. Praha: NÚV 2013. 44 stran.


Profesní vzdělávání může vrátit hrobníkům ztracenou úroveň a prestiž

TZ říjen 2013 Také návrat prestiže povoláním, která se dostala na spodní příčky společenského žebříčku, je jedním z efektů současného rozvoje celoživotního vzdělávání v ČR. Jednou z takových je profese hrobníka.


Výběrová řízení

Partnerství škol a firem, která v Pospolu pilotně ověřují modely spolupráce, jsou vybírána ve výběrovém řízení. V létě 2013 proběhlo první výběrové řízení na pilotáž, v něm bylo vybráno prvních pět partnerství, v zimě 2013 proběhlo další výběrové řízení. V  něm bylo vybráno dalších 11 partnerství.


Informace o podzimním výběrovém řízení


Partnerství


Začíná pilotáž prvních pěti partnerství

Od října 2013 probíhá v projektu POSPOLU v pěti partnerstvích pilotáž modelů spolupráce škol a firem. Dohromady je zapojeno sedm škol a 43 firem, které budou ověřovat zejména realizaci odborného výcviku žáků učebních oborů v provozech a v reálném pracovním prostředí zapojených firem. Pilotáž proběhne v oborech skupiny Strojírenství a strojírenská výroba a v oborech skupiny Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika.


Výroba sazenic v lesních školkách

Výroba sazenic v lesních školkách 41 – 026 – H Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenbergera, Písek


Dělník ve strojírenské výrobě

Dělník ve strojírenské výrobě 23 – 007 - E Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, p.o.


Sportovní masáž

Sportovní masáž 69 – 037 - M Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou


Autolakýrník – přípravář

Autolakýrník – přípravář 23 – 018 - H Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou


Průvodce cestovního ruchu

Průvodce cestovního ruchu 65 – 021 -  N Soukromá podřípská střední odborná škola a střední odborné učiliště o.p.s., Roudnice nad Labem


Hrobník

Vzdělávací institut Středočeského kraje, Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků; Hrobník 69-005-E


Výroba matrací

SOU Lišov, tř. 5.května 3; Výroba matrací z matracových prefabrikátů 33-009-H


Nejisté uplatnění v maloobchodě?

Komora.cz, 1.10.2013  Opak je pravdou! Dlouhodobý pokles tržeb maloobchodníků, který je důsledkem útlumu spotřebního chování domácností, má v segmentu jistě svůj odraz. Podle údajů Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR vedla stagnace tržeb nutně i ke stagnaci výkonů maloobchodu včetně obchodní marže, které za rok 2012 poklesly o 1,7 %. Na první pohled by se tedy zdálo, že perspektiva uplatnění v maloobchodě je velmi nejistá. Opak je však pravdou.


Nestihla dostudovat, pak se doučila gastronomii

MF Dnes, 26,9.2013 Julii Mrkvicové z Jihlavy bylo teprve patnáct let, právě dokončila základní školu a chystala se pokračovat ve studiu na stavební škole, když zjistila, že je těhotná. Narodila se jí dvojčata. „Chtěla jsem při rodičovské vystudovat hotelovou školu. Když mi však přestal chodit příspěvek, musela jsem studia zanechat a začít shánět zaměstnání,“ popisuje nelehkou situaci.


Krajská hospodářská komora jižní Moravy pomáhá podnikatelům s podporou inovací, exportu a také odborného vzdělávání

Vyškovské noviny , 25.10.2013   V dnešní nelehké ekonomické době je velmi důležité, aby podpora malých a středních firem nebyla realizována pouze formou velkých projektů či investičních příležitostí na národní úrovni, ale aby byly podnikům poskytovány služby na míru v jednotlivých krajích České republiky. Právě regionální podpora může bezprostředně podpořit lokální podnikatele a napomoci jim čelit každodenním hospodářským nástrahám.


Sektorová dohoda pro keramiku po roce

Po více než roce od podepsání Sektorové dohody pro keramiku se na Střední škole v Horní Bříze setkali náměstci hejtmanů pro školství Plzeňského, Jihočeského a Karlovarského kraje se zástupci Silikátového svazu a sektorové rady, aby vyhodnotili situaci v této oblasti technického vzdělávání. I v případě této sektorové dohody sehrála významnou roli Hospodářská komora České republiky, jež byla lídrem jejího pilotního ověřování.


Sektorové rady pomáhají zviditelnit Národní soustavu kvalifikací

Podzim nastartoval řetězec akcí vhodných k prezentaci Národní soustavy kvalifikací. Díky spolupráci členů sektorových rad s týmem PR, jste se mohli již v průběhu měsíce září setkat s NSK například v rámci veletrhu ForArch na výstavišti v Letňanech, anebo v centru Prahy na Svatopetrském kování.


Partnerství 5 - Brno (Jihomoravský kraj)


Partnerství 4 - Ostrava (Moravskoslezský kraj)


Partnerství 3 - Kroměříž, Uherský Brod, Vsetín (Zlínský kraj)


Partnerství 2 - Žďár nad Sázavou (kraj Vysočina)


Partnerství 1 - České Budějovice (Jihočeský kraj)


Online akce na Metodickém portálu RVP.CZ v prosinci 2013 a lednu 2014

Metodický portál RVP.cz nabízí i v listopadu svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů.


Zpravodaj Oborové skupiny č. 4

V dalším vydání zpravodaje Oborové skupiny navazuje na předchozí témata a nabízí článek Podpora provázanosti NSK s počátečním vzděláváním v oblasti zemědělství. Dále vám představíme nové stránky www.ecvet.cz, seznámíme vás s tím, jak postupuje zavádění Evropského rámce kvalifikací EQF, s finanční gramotností v základním vzdělávání a s novým výběrovým řízením na pilotáž modelů spolupráce v projektu Pospolu.


Zapojte se do dotazníkového šetření o spolupráci škol a firem

Od poloviny října do konce listopadu 2013 probíhá na všech středních a vyšších odborných školách a u vybraných zaměstnavatelů s nejméně 20 zaměstnanci šetření formou elektronického dotazování. Celkem bude osloveno 5700 subjektů. Cílem šetření je zjistit podmínky, rozsah a formy spolupráce škol a zaměstnavatelů v oblasti odborné přípravy žáků v reálném pracovním prostředí a odhalit překážky, které tuto spolupráci znesnadňují nebo dokonce znemožňují. Školy a zaměstnavatelé mají v šetření jedinečnou šanci se k situaci vyjádřit.


Zpravodaj - příloha IV/2013

Nesplněné naděje reformátorů maturit v Polsku. Jerzy Lackowski


Zpravodaj 10/2013

 Z glosáře Cedefopu 22 * Zajišťování kvality ve finském OVP * Stakeholder, a co s ním? * Kariérní poradenství v Anglii a Walesu * Veřejná služba (profesní) orientace ve Francii * Přečetli jsme za vás * Zkoušky na základě kompetencí v Německu * Duální studium v profesní akademii * Školní interní a utajená kurikula


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Národní ústav pro vzdělávání spouští nové certifikace programů primární prevence

Drogy, šikana, násilí, rizikové sexuální chování – to je jen neúplný seznam nebezpečí, se kterými se mohou setkat už žáci základních škol. V České republice proto existuje propracovaný systém prevence, kterému se vedle státních institucí věnuje i celá řada neziskových organizací. Jednotlivé programy primární prevence však mají rozdílnou úroveň a kvalita obsahu i lektorů se často různí.


Kurikulum S informuje

Zde naleznete informace o metodické podpoře škol v projektu Kurikulum S, který realizoval NÚV.


EDUÍNA 2013: Hlasujte pro Metodický portál RVP.CZ

Společnost EDUin vyhlásila soutěž, která si klade za cíl nalézt projekty, které nabízejí nový přístup ke vzdělávání, využití moderních technologií nebo projekty s pozitivními důsledky pro vzdělávací proces – soutěž EDUÍNA.


Návštěva v Pardubickém kraji

Dne 9.10. 2013 hlavní manažerka projektu PhDr.J.Zapletalová návštívila zařízení a pracovníky zapojené v Pardubickém kraji do projektu ESF RAMPS VIP-III.


Novinky o projektu Pospolu - 4. září 2013


Novinky o projektu Pospolu - 11. října 2013


Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1) zákona


Vyhodnocení závěrečných zkoušek 2012/2013

Vyhodnocení závěrečných zkoušek podle jednotného zadání vydané v roce 2013. Z pohledu škol, editorů a odborníků z praxe. Autoři: Libor Berný, Jana Motyková, Dana Kočková


Začíná pilotáž pěti partnerství v projektu POSPOLU

Od října 2013 bude probíhat v projektu POSPOLU pilotáž modelů spolupráce škol a firem v pěti partnerstvích realizovaných v celkem sedmi školách a 43 firmách. V pilotáži se bude zejména ověřovat realizace odborného výcviku žáků učebních oborů v provozech a reálném pracovním prostředí zapojených firem. Pilotáž proběhne v oborech skupiny Strojírenství a strojírenská výroba (23) a v oborech skupiny Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (26).


Přehled realizované publicity


Zapojte se do pilotáže v projektu Pospolu

Od října 2013 startuje v projektu Pospolu pilotáž spolupráce škol a firem v  pěti partnerstvích, která byla vybrána na základě výběrového řízení. Zájemci o financování vzájemné spolupráce škola firem mají šanci uspět v novém výběrovém řízení na výběr dalších 20 partnerství , pro které jsou k dispozici finance v objemu více než 33 mil. Kč bez DPH.


Začíná pilotáž pěti partnerství v projektu POSPOLU

Od října 2013 bude probíhat v projektu POSPOLU pilotáž modelů spolupráce škol a firem v pěti partnerstvích realizovaných v celkem sedmi školách a 47 firmách. V pilotáži se bude zejména ověřovat realizace odborného výcviku žáků učebních oborů v provozech a reálném pracovním prostředí zapojených firem. Pilotáž proběhne v oborech skupiny Strojírenství a strojírenská výroba (23) a v oborech skupiny Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (26).


Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel:


Doporučení pro uchazeče o pilotáž

Pilotáž modelů spolupráce škol a firem je realizována v režimu zákona o veřejných zakázkách (dále jen zákon), který stanoví poměrně přísné podmínky na zpracování obsahu i formy nabídky. Při podání nabídek do veřejné zakázky na pilotáž se objevovaly časté chyby uchazečů spojené zejména s administrativní náročností přípravy nabídky, kterou vyžaduje samotný zákon. Důsledkem takových nedostatků byla hodnotící komise nucena tyto nabídky vyloučit, a to i přes jejich nesporné obsahové kvality. Na základě těchto zkušeností Vám nabízíme nezávazná doporučení, jak se některým nedostatkům v podání nabídky vyhnout.


Informace k výběrovému řízení na pilotáž (léto 2013)


Při řešení nedostatku kvalifikovaných odborníků sázejí zaměstnavatelé na Národní soustavu kvalifikací

Dum_financi_LOGO.jpg Dumfinanci.cz, 7.10.2013  Více než 250 zástupců zaměstnavatelů, vzdělavatelů a státní správy si dnes vyměnilo své zkušenosti ohledně implementace Národní soustavy kvalifikace do praxe. Využili k tomu konferenci Národní soustavy kvalifikací v pražském TOP Hotelu, kterou uspořádalo konsorcium Hospodářské komory ČR, Svazu průmyslu a dopravy ČR a společnosti TREXIMA, spol. s r.o., kde se mimo jiné dozvěděli nejaktuálnější informace o životě Národní soustavy kvalifikací.


Pomoc zaměstnavatelům i zájemcům o práci má národní soustava kvalifikací

CT1.jpg ČT1, 6.10.2013, 19:00 , Události.  Půl milionu lidí nezaměstnaných, nabídka úřadů práce ale firmám nestačí. Uchazečům totiž často chybí potřebné zkušenosti a znalosti. Pomoc zaměstnavatelům i zájemcům o práci má národní soustava kvalifikací. Největší poptávka je po zkouškách pro strážné, maséry, anebo kuchaře.


Skupiny oborů zahrnutych do pilotáže


Zpracování řešitelského záměru a zahájení přípravných kroků pro změny RVP

V tomto úkolu probíhá přípravná fáze tvorby záměru monitoringu, revizí a rozvoje kurikula na daných stupních vzdělávání.


Monitoring kurikulární reformy


Pokusné ověřování provozu integrované lesní mateřské školy

Lesní mateřské školy či přírodní mateřské školy jsou zařízení, která představují určitou institucionální alternativu v péči o děti předškolního věku. Myšlenka těchto škol vznikla ve Skandinávii (Norsko, Švédsko, Dánsko), kde existují od r. 1950. Podobné „školky“ vznikají také v Německu.


workshopy evaluačních nástrojů

ano.jpg Národní ústav pro vzdělávání zve zájemce na workshopy evaluačních nástrojů, které byly vyvinuty v národním projektu Cesta ke kvalitě.


Online akce na Metodickém portálu v říjnu 2013

Metodický portál RVP.cz nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů. Říjnovou nabídku naleznete v tomto článku.