Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 80


Standardizace vzdělávacího obsahu předmětu Přírodní vědy a technologie v kurikulu Ontaria pro základní vzdělávání

Analýza kurikulárního dokumentu provincie Ontaria  se podrobněji zabývá standardizací vzdělávacího obsahu předmětu Přírodní vědy a technologie ve všech ročnících základního vzdělávání a bezprostředně navazuje na analýzu Pojetí standardizace vzdělávacího obsahu v kurikulu Ontaria pro základní vzdělávání.


NSK: nejzásadnější změny od dob Marie Terezie

30.1.2013    HN-Kariéra & vzdělávání, Kariera.iHNed.cz,  Zdeněk Kubín .   *** Profesní kvalifikace získané v systému NSK využívá devět procent firem, ale většina tento systém nezná, a tím pádem ho nemůže ani využívat. Čím tedy soustavy NSK jsou?   


Rozhledy č. 6 – únor


Probíhá schvalování témat jednotných zadání

V průběhu ledna bylo dokončeno zpracování témat pro písemné, praktické a ústní zkoušky, z nichž budou sestavena jednotná zadání. Hotová témata autoři postupují do schvalovacího procesu, během kterého se kontroluje jak technické zpracování, tj. zejména dodržení požadované struktury textu, tak soulad s metodickými pokyny a jazyková správnost.


Probíhá schvalování témat jednotných zadání

V průběhu ledna bylo dokončeno zpracování témat pro písemné, praktické a ústní zkoušky, z nichž budou sestavena jednotná zadání. Hotová témata autoři postupují do schvalovacího procesu, během kterého se kontroluje jak technické zpracování, tj. zejména dodržení požadované struktury textu, tak soulad s metodickými pokyny a jazyková správnost. 


Školy už mohou zadat svým žákům samostatné odborné práce

V polovině ledna dostaly školy prostřednictvím e-mailu zadání samostatných odborných prací. Tyto práce jsou součástí jednotného zadání v 10 oborech: Hodinář, Cukrář, Montér suchých staveb, Včelař, Kovář a podkovář, Kuchař – číšník, Operátor skladování, Kadeřník, Umělecký kovář a zámečník, pasíř a Umělecký keramik. 


Nová závěrečná zkouška: změna zákona nebude dramatická

Rozhovor s vedoucím oddělení koncepce vzdělávací soustavy MŠMT Jaromírem Krejčím


Zpravodaj Oborové skupiny č. 2

V druhém čísle zpravodaje se dočtete o propojení Národní soustavy kvalifikací a počátečního vzdělávání, o nové odborné skupině pro podporu finanční gramotnosti, o plenárních jednáních oborových skupin, seminářích o potřebnosti národního rámce kvalifikací a novém projektu Pospolu - Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi. 


barevnost loga


IPn pospolu

pospolu.jpg Individuální projekt národní "Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi". Zkrácený název projektu: pospolu


Úklidoví pracovníci skládali zkoušky podle NSK

O Národní soustavě povolání se v poslední době mluví stále více. Ale jenom mluvit samozřejmě nestačí. Aby Národní soustava kvalifi kací byla úspěšná, přinášela prospěch a stala se nepostradatelnou součástí českého vzdělávacího systému a trhu práce, je potřebný zřetelný výsledek na „jejím výstupu“ – tedy počty pracovníků, kteří svoji kvalifi kaci prokázali v systému NSK, když složili předepsanou zkoušku a získali certifikát o jejím úspěšném absolvování, a následně jejich uplatnění.


Diskuze u kulatých stolů o Národní soustavě kvalifikací

2.1.2013      Firmy marně hledající pracovníky s určitou odborností a kvalifi kací na straně jedné, tisíce lidí bez práce na straně druhé. To je problém, se kterým se potýká trh práce prakticky ve všech regionech České republiky. Jednou z velkých příležitostí, jak trh práce a systém rekvalifikací a vzdělávání dospělých rozhýbat a přizpůsobit požadavkům zaměstnavatelů a zároveň vytvořit systém umožňující pružně reagovat na změny v jednotlivých profesích, je Národní soustava kvalifikací.  


RVP pro speciální vzdělávání

V této rubrice naleznete platné kurikulární dokumenty pro speciální vzdělávání a metodickou podporu pro učitele. Zároveň zde naleznete i dokumenty, které již pozbyly účinnost.


Využití jednotných zadání na školách v r. 2012

Oproti roku 2010/2011 opět vzrostl počet škol, které dobrovolně využily jednotné zadání při svých závěrečných zkouškách.


Počet jednotných zadání v letech 2007 až 2013


Setkání vedoucích metodiků (PPP, SPC) a odborných pracovníků zřizovatele ŠPZ

dne 23. 1. 2013 od 10:30 v Pedagogicko - psychologické poradně pro Prahu 1, 2 a 4, Francouzská 56, 101 00, Praha 10


Setkání metodiků pro školní psychology a školní speciální pedagogy

pořádané jako součást projektu ESF RAMPS – VIP III. dne 22. 1. 2013 od 9.30 do 15.00 v NÚV (bývalé IPPP), Novoborská 372, 190 00 Praha 9


MŠMT


administrativní pracovníci NÚV


hlavní metodici projektu


PVA Expo Praha - Veletrh Střechy Praha

strechy_fasady_izolace_LOGO.jpg Střechy-fasády-izolace, 14.1.2013 Ve dnech 6.-9. 2. 2013 proběhne v PVA Expo Praha Letňany jubilejní 15. veletrh Střechy Praha, v souběhu s 9. ročníkem výstavy Solar Praha, novým projektem Řemeslo Praha ... Čtyři veletržní dny budou nabité množstvím doprovodných aktivit, zde přinášíme jejich přehled.


Zpravodaj 1/2013

Z glosáře Cedefopu 14 * Klíčové údaje o vyučování jazyků 2012 * Priority irského předsednictví EU * Utváření profesní kariéry v 21. století * Demografický vývoj a poskytování kvalifikací * Architektura pro moderní učňovství * Mobbing v profesních školách * Jak si osvojujeme dovednosti


EU podporuje stáže v odborném vzdělávání

Studijní nebo pracovní zkušenost ze zahraničí se ukazuje jako výrazné plus při hledání práce. Zaměstnavatelé oceňují jazykové i odborné dovednosti uchazeče, stejně jako jeho samostatnost a určitý nadhled. Studenti vysokých a vyšších odborných škol absolvují již 25 let zahraniční stáže v rámci programu Erasmus.¨Do zahraničí však mohou na stáž vycestovat i studentia absolventi středních odborných škol a učilišť. Ke zvýšení kvality i počtu stáží přispívá ECVET - Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu. 


Partnerství pro mobility


UNIV 3 začal i na Vysočině: lidem pomůže zhodnotit neformální znalosti

11.1.2013     Jihlavské listy -  Na zámku v Třešti na Jihlavsku se 11. a 12. prosince 2012 sešli odborníci na celoživotní vzdělávání z celé ČR. Cílem pracovního jednání bylo vyhodnotit první fázi projektu ministerstva školství nazvaného UNIV 3.  


Veletrh v Žatci


Hospodáři přesídlili na Fortnu

jicinsky_denik.jpg Jičínský deník , 8.1.2013          Jičín - Jednatelství Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje sídlí nyní na nové adrese - v ulici Fortna čp. 43, tedy v sousedství Valdštejnova náměstí. V novém roce a na nové adrese čekají tuto organizaci podnikatelské samosprávy nové úkoly, zejména prezentace Národní soustavy kvalifikací a Národní soustavy povolání mezi firmami jičínského okresu.


Konference partnerství TTnet ČR, listopad 2006

ttnetlogo_1.gif 28. listopadu 2006 proběhla v Konferenčním centru ČVUT v Praze národní konference partnerství TTnet ČR "Podpora rozvoje oborových a předmětovýh didaktik v odborném vzdělávání". Konference reagovala na vážný problém, který byl formulován již při zakládání TTnetu v roce 2005: "Oborové didaktiky řady oborů nejsou v současnosti propracovávány, u některých oborů didaktiky pravděpodobně zcela chybí". Na konferenci navazoval 29. listopadu workshop za účasti menší skupiny expertů a zástupců zájmových skupin. Cílem tohoto worshopu bylo shrnout a strukturovat informace, názory a výzvy vzešlé z konference a formulovat závěry a doporučení, která by napomohla rozvoji oborových a předmětových didkatik v odborném vzdělávání. Konferenci zaštítil Národní ústav odborného vzdělávání a finančně byla podpořena MŠMT.


Konference partnerství TTnet ČR, květen 2008

Kostelec_4_micro.jpg Partnerství TTnet ČR uspořádalo 14. a 15. května v Konferenčním centru České zemědělské university v Kostelci nad Černými lesy odbornou konferenci s názvem "Příprava kvalifikačního standardu pro učitele odborných předmětů a odborného výcviku". Akce proběhla za finanční podpory MŠMT ČR. TTnet ČR - partnerství pro vzdělávání učitelů, instruktorů a lektorů působících v odborném vzdělávání uspořádalo pod záštitou Národního ústavu odborného vzdělávání již dvě konference, které se týkaly přípravy kvalifikačního standardu učitelů odborných předmětů a odborného výcviku. V rámci TTnetu začala v roce 2007 pracovat skupina odborníků, kteří se podílí na přípravě návrhu výše zmíněného kvalifikačního standardu. Výsledky dosavadní práce této skupiny byly prezentovány na této konferenci.


Konference partnerství TTnet ČR, říjen 2009

Konference TTnetu s názvem "Co je nového v oblasti didaktik odborných předmětů a odborného výcviku?" proběhla tradičně v konferenčním centru Školního lesního podniku České zemědělské univerzity v Kostelci nad Černými lesy 14. a 15. října 2009. Akce se konala za finanční podpory MŠMT ČR a ve spolupráci s pražskou pobočkou České pedagogické společnosti


Konference partnerství TTnet ČR, říjen 2008

auditorium_perex_web.jpg 22. a 23. října 2008 proběhla v Kostelci nad Černými lesy konference partnerství TTnet s názvem "Aktuální problémy odborného vzdělávání v ČR". Akce, které se zúčastnilo více než 60 odborníků,  proběhla za finanční podpory MŠMT ČR a ve spolupráci s pražskou pobočkou České pedagogické společnosti.


Konference partnerství TTnet ČR, listopad 2007

ttnet_logo.jpg TTnet ČR - partnerství pro vzdělávání učitelů, instruktorů a lektorů působících v odborném vzdělávání uspořádalo pod záštitou Národního ústavu odborného vzdělávání ve dnech 26. a 27.  listopadu 2007 konferenci s názvem „Příprava kvalifikačního standardu pro učitele odborných předmětů a odborné přípravy a odborného výcviku" .


Konference partnerství TTnet ČR, červen 2007

Diskuse o profesním standardu učitele začala již před několika lety a byla podložena několika rozsáhlými výzkumy. V současné době začíná být naplňována tzv. Národní soustavy kvalifikací. Partnerství TTnet ČR navázalo na tuto diskusi a 6. - 7. června 2007 uspořádalo v Kostelci nad Černými lesy konferenci věnovanou tématu profesního standardu pro učitele. Potřebujeme profesní standard učitelů odborných předmětů a odborného výcviku?


Ustavující konference partnerství TTnet ČR: leden 2005

ttnetlogo_1.gif TTnet České republiky zahájil oficiálně svou činnost na Ustavující konferenci konané 21. ledna 2005 v pražském hotelu Olympik za podpory MŠMT a Cedefop. Zakládajícími členy Partnerství jsou profesionálové, kteří se podíleli na formulaci programového dokumentu - Národního rámce TTnetu ČR. Konference se zúčastnilo bezmála 90 odborníků z oblasti odborného vzdělávání.


Konference partnerství TTnet ČR, červen 2009

Jarní konference sítě TTnet se konala ve dnech 09. - 10. 06. 2009 opět v Kostelci nad Černými lesy. Tématem konference byly tentokrát Aktuální problémy dalšího vzdělávání učitelů odborného výcviku a odborných předmětů v ČR . Informace o konferenci, včetně přihlášky, byly rozeslány členům sítě TTnet, a zároveň byly umístěny na webových stránkách TTnet. Konference proběhla za finanční podpory MŠMT ČR a ve spolupráci s pražskou pobočkou České pedagogické společnosti.


Workshop partnerství TTnet, březen 2011

Jarní workshop partnerství TTnet ČR se již tradičně  uskutečnilo v Kostelci nad Černými Lesy ve dnech 30. - 31. 3. 2011. Tématem workshopu bylo  "Osobnost řídících pracovníků v rámci středního odborného školství". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.


Setkání partnerství TTnet ČR, říjen 2010

Podzimní setkání partnerství TTnet ČR se uskutečnilo v Kostelci nad Černými Lesy ve dnech 13. - 15. 10. 2010 společně s mezinárodní konferencí "Crossing Boundaries: The multiple roles of trainers and teachers in vocational education and training". Tématem setkání bylo "Měnící se role vzdělavatelů v rámci OVP a CŽU". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.


říjen 2012, "Hlavní trendy v pohledu na roli lektora ve vzdělávání"

V konferenčním centru Školícího lesního podniku CŽU v Kostelci nad Černými Lesy v sále Smiřických se uskutečnilo již 13. setkání partnerství TTnet ČR ve dnech 23.–24. 10. 2012. Tématem workshopu byly "Hlavní trendy v pohledu na roli lektora ve vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR


Workshop partnerství TTnet, říjen 2011

Na zámku v Kostelci nad Černými Lesy v krásném sále Smiřických se uskutečnilo podzimní setkání partnerství TTnet ČR ve dnech 12.–13. 10. 2011. Tématem workshopu bylo "Osobnost lektora dalšího vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.


Workshop partnerství TTnet, duben 2012

SAM_3205.JPG Na zámku v Kostelci nad Černými Lesy v sále Smiřických se uskutečnilo jarní setkání partnerství TTnet ČR ve dnech 18.–19. 4. 2012. Tématem workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání?". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.


Setkání metodiků pro školní psychology a školní speciální pedagogy

3.5.2012 Novoborská 372/8 , 190 00 Praha 9


Vzdělávání školních psychologů

27.4.2012 Novoborská 372/8 , 190 00 Praha 9


Koordinační schůzka pro začínající vedoucí metodiky

25.4.2012 Poradna pro Prahu 1, 2 a 4, Francouzská 56, Praha


Vzdělávání začínajících školních speciálních pedagogů (skupina A)

12.4.2012 Novoborská 372/8 , 190 00 Praha 9


Vzdělávání školních psychologů

5.4.2012 Novoborská 372/8 , 190 00 Praha 9


Jednání metodiků zapojených do projektu RAMPS - VIP III

7.3.2012 Novoborská 372/8 , 190 00 Praha 9


přehled


přehled vzdělávacích seminářů


Aktivity projektu

Podpora školám v práci s podpůrnými a vyrovnávacími opatřeními, metodická a supervizní podpora pro školní poradenská pracoviště, metodická a supervizní podpora pro školská poradenská zařízení a střediska výchovné péče, vzdělávání poradenských pracovníků na úrovni škol a školských poradenských zařízení, poradenská péče pro žáky zajišťovaná střediskem výchovné péče


publikace projektu


vzdělávací aktivity

Vzdělávání podporuje zvyšování odborné způsobilosti školních psychologů a školních speciálních pedagogů, reflektuje aktuální potřeby poradenské praxe na školách. Příprava a realizace vzdělávání vychází z dosažených odborných kompetencí specialistů na školách (z doložené délky praxe, absolvovaného DVPP). Vzdělávání je rozčleněno do 3 stupňů - pro začínající psychology a speciální pedagogy, pro středně pokročilé s orientací na diagnostickou a intervenční práci ve škole, pro pokročilé s dlouholetou poradenskou praxí, kteří se připravují n  práci metodika a lektora.


soubory ke stažení


projekt RAMPS-VIP III

Ve vybraných školách a školských poradenských zařízeních zajišťují široké spektrum služeb žákům, pedagogům a rodičům školní psychologové a školní speciální pedagogové. Těmto pracovníkům je poskytována metodická podpora a je pro ně zajištěno několikastupňové odborné vzdělávání. Školám, které nemají školního psychologa nebo školního speciálního pedagoga, je zajištěna metodická podpora a pomoc prostřednictvím středisek výchovné péče. V rámci projektu je vytvořena síť metodické podpory, dochází k propojení sítí školních a školských poradenských služeb v oblasti metodického vedení, vytvoření základu integrované metodické podpory poradenského systému v ČR a tím je naplňována podpora žáků a pracovníků škol a školských zařízení.


SVP

Střediska výchovné péče (SVP) jsou součástí preventivně výchovné péče. Preventivně výchovná péče spočívá v poskytování poradenských speciálně pedagogických a psychologických služeb dětem s rizikem poruch chování či s již rozvinutými projevy poruch chování a negativních jevů v sociálním vývoji, u nichž není nařízena ústavní výchova nebo uložena ochranná výchova, případně zletilým osobám do ukončení přípravy na budoucí povolání, nejdéle však do věku 26 let.


Nutný je lidský rozměr


Nejlepší pomocník při výběru střední školy?

Webové stránky www.infoabsolvent.cz sice už nějakou dobu fungují, ale právě prošly výrazným obsahovým i vizuálním vylepšením. Najdete na nich uživatelsky velmi přívětivý a jednoduše srozumitelný přehled pro všechny, kteří hledají aktuální informace o možnostech vzdělávání na středních a vyšších odborných školách.


Partnerství TTnet

V říjnu 2012 se konalo již 13. setkání Partnerství TTnet. Uskutečnilo se v Kostelci nad Černými lesy a zúčastnili se ho zástupci vysokých škol připravujících učitele odborných předmětů a výcviku, ředitelé středních škol, zástupci vzdělávacích institucí, samotní lektoři a učitelé v odborném vzdělávání, zástupci Národního ústavu pro vzdělávání a zástupci České pedagogické společnosti. Cílem TTnetu je zvýšení úrovně vzdělavatelů v rámci počátečního i dalšího odborného vzdělávání.


Konference RailVET

Dne 5. prosince 2012 proběhla v tureckém hlavním městě Ankaře závěrečná konference projektu RailVET („Railway Operation in ECVET“).


Podpora žáků se zdravotním postižením


Evropské jazykové portfolio

Dne 25. října 2012 proběhla v Praze závěrečná konference projektu Evropské jazykové portfolio (EJP) v praxi.


Nový slovník dovedností a kompetencí DISCO


Ženy by se rády vzdělávaly, muži přiznávají, že jsou líní

Ženy by se rády vzdělávaly, ale jen každá pátá má dostatek financí. Naopak mnozí muži přiznávají, že jsou na další vzdělávání zkrátka líní. Nejvíce ochotné ke zvyšování kvalifikace jsou ženy ve Středočeském kraji (84 %), nejméně ženy v Ústeckém kraji. V tomto kraji jsou i nejméně nadšení muži do dalšího vzdělávání (40 %), zatímco dvakrát více nadšení jsou muži v Karlovarském a Jihomoravském kraji. Vyplývá to z ankety projektu MŠMT UNIV 2 KRAJE.


UNIV 2 KRAJE: Skončily krajské konference

Konferencí v Seči, která se konala ve dnech 22. a 23. listopadu, vyvrcholily krajské konference více než tříletého projektu UNIV 2 KRAJE. Tento projekt ministerstva školství, který řeší Národní ústav pro vzdělávání za využití prostředků z ESF a státního rozpočtu ČR, pomáhá školám, aby se proměnily v centra celoživotního učení.


Potřebujete informace o vzdělávání? Využijte ReferNet.

Informační síť ReferNet mapuje trendy ve vzdělávání v ČR i Evropě už deset let. Hlavním cílem a náplní mezinárodní informační sítě o odborném vzdělávání ReferNet je výměna, shromažďování a šíření informací z oblasti odborného vzdělávání a lidských zdrojů mezi členy sítě. ReferNet představuje v rozhovoru jeho národní koordinátorka Martina Kaňáková.


Vzdělávání v primární prevenci rizikového chování o krok dál

V září skončil projekt VYNSPI, jehož cílem bylo vytvoření koncepce ve vzdělávání pedagogů a dalších odborníků, kteří se věnují prevenci rizikového chování žáků. Na závěrečné konferenci zdůraznila ředitelka Všeobecné fakultní nemocnice Dana Jurásková mimořádný význam projektu a dodala: „Důsledky rizikového chování ve všech oblastech totiž velmi často řeší zdravotníci. I zde platí – prevence je výrazně levnější než následná léčba.“


Čtyřúrovňový model vzdělávání


Snažili jsme se vytvořit systém

Říká v rozhovoru vedoucí projektu VYNSPI Roman Gabrhelík


Nelze jen čekat na pomoc zvenku

Rizikové chování žáků má mnoho podob. Vědí si školy s těmito problémy rady? A mají k tomu učitelé potřebné vzdělání? To jsme se snažili zjistit v obecně prospěšné společnosti Magdalena, která se věnuje preventivním programům pro školy ve Středočeském kraji.


Problém řešíme hned v zárodku

Základní škola Jiráskova 888 v Benešově se po řadu let řídí pravidly pro prevenci sociálně-patologických jevů. Jedním z nich je naučit děti správně využívat volný čas a tím snížit jejich rizikové chování.


Školy by neměly bojovat o žáky

Z výroční zprávy za rok 2011/2012: Během školního roku na školu přestoupilo 19 žáků z jiných škol. Bylo uděleno 15 podmíněných vyloučení, a to za hrubé nebo opakované porušení školního řádu – nejčastěji neomluvené absence či kouření v areálu školy. Vyloučen byl 1 žák, který měl dlouhodobou neomluvenou nepřítomnost, přestože už byl podmíněně vyloučen.


Vznikají národní rámce kvalifikací

Národní rámec kvalifikací (NRK) zahrnuje všechny typy kvalifikací v dané zemi, tj. kvalifikace udělované v odborném, všeobecném a vysokoškolském vzdělávání i kvalifikace získávané na základě uznávání předchozího učení. Každá úroveň kvalifikací je obecně popsána prostřednictvím deskriptorů, které obecně říkají, jaké má mít nositel dané úrovně znalosti, dovednosti a kompetence. Jednotlivé typy kvalifikace (výuční list, maturita, diplom z VOŠ, osvědčení o profesní kvalifikaci apod.) se zařadí do určité úrovně NRK podle očekávaných výsledků učení, které jsou podrobněji popsány ve standardech.


Ohrožení mladí lidé v Evropě

Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) zkoumala v roce 2011 situaci mladých lidí ve věku 15 až 24 let, kteří nejsou v zaměstnání ani ve vzdělávání (Not in Employment, Education or Training – NEET). Zatím zveřejnila předběžné výsledky výzkumu.


Cizí jazyky v Evropě

Alespoň jedním cizím jazykem se domluví více než polovina Evropanů (54 %), čtvrtina může vést konverzaci ve dvou dalších jazycích a desetina přinejmenším ve třech cizích jazycích. Prokázalo to šetření Eurobarometru (2012) zkoumající jazykovou vybavenost občanů EU.


Těší mne, že se fiktivní firmy dožily dvaceti let

Docent Miloslav Rotport, zakladatel Centra fiktivních firem na VŠE v Praze, vyprávěl o počátcích fungování centra i samotných fiktivních firem a naznačil možnosti jejich dalšího rozvoje.


Fiktivní firma 50+

Vysoká škola finanční a správní (VŠFS) v roce 2011 podala dva projekty ESF na výzvu MPSV, zaměřené na podporu zaměstnanosti znevýhodněných skupin obyvatelstva, k nimž patří matky na rodičovské dovolené a lidé starší 50 let, kteří jsou nezaměstnaní nebo jim nezaměstnanost hrozí.


Pohled do historie fiktivních firem v České republice

Centrum fiktivních firem (CEFIF) letos slaví 20 let od svého založení. V současné době jsou fiktivní firmy součástí kurikula více než 100 středních škol převážně ekonomického zaměření a každý rok jimi projde 3 500 žáků. Pojďme se nyní podívat, jak vše začalo a co se v průběhu let stalo zajímavého.


Fiktivní firmy učí žáky nést odpovědnost

Jak žáci pracují ve fiktivních firmách, jsme zjišťovali na Střední průmyslové škole dopravní v Plzni. O své zkušenosti se s námi podělili vyučující ekonomických předmětů Ing. Jana Benešová a Ing. Jaroslav Pertlíček i samotní studenti. Tato forma výuky má ve škole dlouholetou tradici, škola navíc každoročně pořádá regionální veletrh fiktivních firem. Letos v prosinci se konal již 17. ročník.


Vzdělávání 4/2012

4_12.jpg Ve čtvtém čísle najdete články o desetileté činnosti ReferNetu, podpoře žáků se zdravotním postižením i ohrožených mladých lidech v Evropě. Jako téma jsme pro vás vybrali článek o prevenci rizikového chování žáků a v příloze se věnujeme dvaceti letům působení fiktivních firem v ČR.


Kvalifikační potřeby trhu práce

Analýza vývoje a projekce odvětvových, profesních a vzdělanostních struktur pracovních míst v ČR a EU. Lepič, Martin - Koucký Jan. Praha: NÚV 2012, 80 stran. 


Předčasné odchody ze vzdělávání na středních školách

Kvalitativní analýza rozhovorů s experty a příklady dobrých praxí. Trhlíková, Jana. Praha: NÚV 2012, 40 stran.