Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020    2021   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 129


Karlovarský kraj

KS.gif 31.10.2012 od 9.00 do 12.00  Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní 353/88, Karlovy Vary (budova A, 2. patro, zasedací místnost č. A 218)


Standardy profesních kvalifikací schválené 31. 7. 2012


Standardy profesních kvalifikací schválené 26. 6. 2012


Těsnopisná předloha 2. diktátu


Těsnopisná předloha 1. diktátu


Těsnopis pro zkušeného těsnopisce


Těsnopis pro každého: říjen 2008


Těsnopis pro každého: květen 2008


Těsnopis pro každého: březen 2008


Těsnopis pro každého: říjen 2007


Těsnopis pro každého: březen 2007


Těsnopis pro každého: listopad 2006


Těsnopis pro každého: červen 2006


Těsnopis pro každého: únor 2006


Těsnopis pro každého: prosinec 2005


Těsnopis pro každého: říjen 2005


Těsnopis pro každého: březen 2005


Těsnopis pro každého: prosinec 2004


Těsnopis pro každého: říjen 2004


Těsnopis pro každého: více informací


Těsnopis pro každého


Těsnopis


Semináře


Konference


IPn NSK2

NSK_1.gif Individuální projekt národní "Rozvoj a implementace Národní soustavy kvalifikací" zkrácený název NSK2


barevnost loga


Logo projektu

NSK_1.gif Individuální projekt národní "Rozvoj a implementace Národní soustavy kvalifikací". Zkrácený název projektu: NSK2


Ke stažení

Jednotlivé soubory a dokumenty projektu Národní soustava kvalifikací ke stažení


Výroční zprávy


Národní soustava povolání novým dynamickým řešením pro Úřad práce

"Žijeme v době neustálých změn. Dnes už nelze říci, že by člověk mohl po celý život vystačit s tím, co v mládí vystudoval.“ Tímto konstatováním oslovil Miloš Rathouský ze Svazu průmyslu a dopravy ČR bezmála stovku pracovníků Úřadu práce ČR a jeho krajských poboček i kontaktních pracovišť, stejně jako zástupců nejrůznějších agentur práce.


Objednávejte si Rozhledy 2016/2017 na webu


Schválené profesní kvalifikace


Balíček tiskopisů


Pomůcka zdarma


Texty na opis


Těsnopis MINI 2


Těsnopis MINI


STOP klávesnicové negramotnosti


Testík


Výklad k ČSN 01 6910


Pojmy z oblasti PEK


Korektura textu


Historie psacího stroje


Chyby u státní zkoušky


Písemnosti bez předtištěných odvolacích údajů


Obchodní dopisy nejen u státní zkoušky


Tabulky u státní zkoušky


Wordprocessing pro Word 2003


Word 2007


Publikace a pomůcky


Odborné vzdělávání v Dánsku

Příloha Zpravodaje č. 7-8/2012.


Rozšiřující učitelské studium


Zpravodaj 7-8/2012

Z glosáře Cedefopu 9 * NEET – ohrožení mladí lidé v Evropě * Evropané a jejich jazyky * Postavení angličtiny v EU * Jazyky pro zaměstnání * Učení se cizím jazykům v EU * Program kyperského předsednictví Radě EU * Otevření vysokých škol novým skupinám? * Nová Matura v Rakousku * Je něco zdravého ve státě dánském * Smíšené třídy v odborném školství v Německu * Kvalifikování učitelů profesní přípravy v Číně


Rozhovor s Danou Šatavovou

microphone.jpg Projekt NSK2 je tu proto, aby řešil nerovnováhu na trhu práce. Je proto důležité, aby se do projektu zapojilo co nejvíce firem, které poskytnout důležité podklady pro tvorbu konkrétních profesních kvalifikací. Tím pak v samém důsledku pomohou hlavně sobě, protože na trhu práce najdou kvalifikované zaměstnance, které pro chod své firmy potřebují.


Národní ústav pro vzdělávání a NSK2

nuv.jpg Národní ústav pro vzdělávání (NÚV) je přímo řízenou organizací MŠMT. Vznikl v roce 2011 sloučením původně tří samostatných institucí – Národního ústavu odborného vzdělávání, Výzkumného ústavu pedagogického a Institutu pedagogicko-psychologického poradenství.


Přihlášky na semináře, platební podmínky


Semináře pro učitele

 


Program excelence středních škol 2012


Stenotypistika


Záznam mluveného slova


Wordprocessing


Korektura textu


Psaní na klávesnici


Disciplíny


Legislativa


Pořadatelé a termíny


Mistrovství České republiky v grafických předmětech

Z důvodu zrušení referátu STÚ v rámci NPI ČR bylo pořádání MR v grafických předmětech od školního roku 2020/2021 ukončeno.


Soutěž v psaní na klávesnici pro zrakově postižené - 7. ročník

Dne 7. listopadu 2013 se v Praze uskutečnil tentokráte již sedmý ročník soutěže v psaní na klávesnici pro zrakově postižené organizovaný Gymnáziem a SOŠ pro zrakově postižené v Praze 5 ve spolupráci s NÚV/STÚ.


Krupkorektura 2013


Státnice nanečisto


Kollárův beránek 2013


Májový turnaj 2013


Soutěže


Požadavky


Poplatky

platné pro rok 2021


Přihlášky


Státní zkoušky

Jarní zkouškové období  -  velice nás to mrzí, ale dozvěděli jsme se, že z rozhodnutí ministerstva zdravotnictví není možné státní zkoušky z grafických disciplín za současné situace pořádat. Vyjednáváme ještě o výjimce, ale zatím Vám nemůžeme nic slíbit.  V současné chvíli jsme nuceni zrušit všechny termíny státních zkoušek v tomto školním roce (pokud nejsou součástí maturitní zkoušky).  O případném vyjednání výjimky a možnosti sjednat náhradní termín zkoušky Vás budeme informovat. Upozorňujeme za navýšení poplatků za státní zkoušky o 100 Kč u všech typů zkoušek.


NSK2 v regionech

schuzka.jpg Při zavádění celého projektu do praxe je nezbytná úzká spolupráce se zaměstnavateli. A jak zajišťujeme, aby se relevantní informace o projektu NSK2 dostaly k těm správným lidem?


NSK2 v systému celoživotního vzdělávání

prace.jpg Česká republika zvýšila účast dospělých na dalším vzdělávání ze 7,5 % v roce 2010 na 11,4 % v roce 2011, a tím překročila průměr Evropské unie pohybující se kolem 8,9 %.


10x o Národní soustavě kvalifikací

nezam.jpg Pro konkurenceschopnost ekonomiky jsou nejdůležitější lidské zdroje. Významným faktorem přitom je, aby na trh práce vstupovali lidé s kvalifikacemi, které odpovídají požadavkům zaměstnavatelů, aby byli pro firmy co nejlépe uplatnitelní. Teprve tak se vytváří a udržuje skutečná kvalifikace potřebná pro uplatnění na trhu práce a postup po kariérové dráze.


newsletter 10/2012

newsletter.jpg newsletter 10/2012


HK ČR Praha

KS.gif 12.9. 2012 od 9.00 do 12.00  HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY Freyova 27/82 190 00  Praha 9 – Vysočany


Jihočeský kraj

KS.gif 15.10.2012 od 9.00 do 12.00  Jihočeská hospodářská komora Husova tř. 1846/9 370 01 České Budějovice


Kraj Vysočina

KS.gif 17.10.2012 od 9.00 do 12.00 Krajská hospodářská komora kraje Vysočina, Benešova 1256/13 586 01 Jihlava


Ústecký kraj

KS.gif 11.10.2012 od 9.00 do 12.00  Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje Mírové náměstí 37 400 01  Ústí nad Labem


Jablonec nad Nisou

KS.gif 10.10.2012 od 9.00 do 12.00  Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou Jiráskova 9 466 01 Jablonec nad Nisou


Zlínský kraj

KS.gif 4.10.2012 od 9.00 do 12.00  Krajská hospodářská komora Zlínského kraje Vavrečkova 5262 ,  760 30 Zlín


Starší čísla


Předplatné


Pro učitele


Rozhledy č. 1 – leden


IPn RAMPS - VIP III

ramps.gif Hlavním cílem projektu je podpora školních poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.


Žáci ZŠ a SŠ si vybírají svou další vzdělávací nebo pracovní kariéru zodpovědně

O své vzdělávací a profesní dráze si žáci základních a středních škol rozhodují převážně sami, v úvahu berou také rady rodičů a přátel. Důležité je pro ně studovat obor, který je baví a pomůže jim k dobrému pracovnímu uplatnění. Vyplývá to z publikace Národního ústavu pro vzdělávání „Jak žáci základních a středních škol vybírají svou další vzdělávací nebo pracovní kariéru“, která vznikla v rámci projektu VIP 2 – KP, na nějž přispívá Evropský sociální fond.


Jihomoravský kraj

KS.gif 3.10.2012 od 9.00 do 12.00 Krajská hospodářská komora jižní Moravy Heršpická 813/5,  639 00 Brno


Kulaté stoly NSK2

banner.gif


barevnost loga


Logo projektu

ramps.gif Zkrácený název projektu: RAMPS


Metodické materiály k tvorbě ŠVP gymnázií

Zde představujeme manuál pro tvobu RVP G a RVP GSP a vybrané ukázky ŠVP jednotlivých škol.


Dvojjazyčná gymnázia

Dvojjazyčná gymnázia jsou pokusně ověřovaný obor vzdělání. Tvorba RVP DG a pokusné ověřování výuky podle ŠVP probíhá v období 2007 - 2015.


Dobrý projektový manažer – v Česku nedostatkové zboží

ct24_logo_4kB.JPG ČT24, 4.8.2012 V Česku chybí kvalitní projektoví manažeři. Firmy postrádají především ty, kteří jsou schopni uřídit velké projekty za desítky milionů korun. Podle personálních agentur by našlo práci hned zítra zhruba pět stovek těchto odborníků.  


NSK2 aneb na cestě k rozvoji projektové kultury v ČR

MBPc_logo.jpg MBP Consulting se podílí na stěžejním projektu v oblasti rozvoje projektové kultury v ČR: NSK2. Pracujeme na zařazení profesí a kvalifikací z oblasti projektového řízení do národního systému registrovaných profesí a kvalifikací. MBP News, 12.01.2012


Sluhové, komorné či osobní kuchaři se vracejí do českých domácností

V Česku roste počet lidí, kteří nacházejí pracovní uplatnění jako sluhové, služky a komorné, osobní řidiči, zahradníci či kuchaři v soukromých rezidencích. Množí se také počet pomocnic v movitých domácnostech. Tyto profese už mají dokonce svá kvalifikační čísla v číselníku povolání.  


Změny v RVP SOV v červenci 2012

Přinášíme informace o změnách v RVP SOV na základě změn legislativní úpravy profilové maturitní zkoušky a zkráceného studia v oborech H .


Evropské jazykové portfolio

Evropské jazykové portfolio (EJP) je sebehodnotícím nástrojem navrženým Radou Evropy, který pomáhá uživatelům uvědomit si a zaznamenat svou aktuální dosaženou úroveň v cizích jazycích. Využít jej mohou všichni od malých dětí až po dospělé. 


Jak žáci základních a středních škol vybírají svou další vzdělávací nebo pracovní kariéru

Šťastnová, Pavlína – Drahoňovská, Petra. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2012, 40 stran.


Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství Úřadu práce ČR

Drahoňovská, Petra – Eliášková, Ivana. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2012, 38 stran.


Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství na školách

Drahoňovská, Petra – Eliášková, Ivana. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2011, 52 stran.


Odborná způsobilost pracovníků bezpečnostních agentur

S druhou polovinou prázdnin začíná platit pro soukromé bezpečnostní služby nová povinnost. Od 1. 8. 2012 musí zajistit výkon koncesované živnosti "ostraha majetku a osob" pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost. Praha 24. července (PROTEXT)


Patička


Bannery


Cesta ke kvalitě

proj_slider_img.jpg


Infromace vpravo nadpis

(perex) Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse a dolor leo, eget blandit est. Curabitur a dolor enim, eget aliquet ante. Nullam id neque ac arcu bibendum ultrices. Proin aliquam lorem id metus dignissim tempus. Cras a molestie mi. Mauris vitae metus in sapien varius imperdiet


Vzorová aktualita

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse a dolor leo, eget blandit est. Curabitur a dolor enim, eget aliquet ante. Nullam id neque ac arcu bibendum ultrices. Proin aliquam lorem id metus dignissim tempus. Cras a molestie mi. Mauris vitae metus in sapien varius imperdiet.


Aktuality


NÚV


Publikace


Aktivity


Pomocné nástroje


Informace vpravo


Pravé menu


Hlavní menu


Cesta ke kvalitě

Cesta ke kvalitě byl národní projekt MŠMT s plným názvem "AUTOEVALUACE" - Vytváření systému a podpora škol v oblasti vlastního hodnocení“ (CZ.1.07/4.1.00/06.0014). projekt partnersky realizoval Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Národní institut pro další vzdělávání. Projekt byl financován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu České republiky.


Diskuse o spolupráci škol a firem se vedou již dlouho, sektorové dohody však iniciují akci

V centru Brna se 7. června setkali u kulatého stolu zástupci Svazu průmyslu a dopravy ČR, řešitelského týmu Národní soustavy povolání (NSP) a Národní soustavy kvalifikací (NSK), škol a firem z Jihomoravského kraje, aby prodiskutovali téma nedostatků trhu práce a jejich možných řešení.  protext.cz, 7.6.2012


Sluhové, komorné či osobní kuchaři se vracejí do českých domácností

PRAVO_titulka_3_8_2012.jpg V Česku roste počet lidí, kteří nacházejí pracovní uplatnění jako sluhové, služky a komorné, osobní řidiči, zahradníci či kuchaři v soukromých rezidencích. Množí se také počet pomocnic v movitých domácnostech. Tyto profese už mají dokonce svá kvalifikační čísla v číselníku povolání. 3.8.2012, Právo, J.Vakroň


Metodiky tvorby ŠVP SOV

Zde se můžete seznámit s metodickými doporučeními pro tvorbu ŠVP, jež byly vyvinuty a v praxi ověřeny v projektu Kurikulum S.


Rámcové vzdělávací programy pro střední odborné vzdělávání

V tomto článku přinášíme rámcové vzdělávací obory středního odborného vzdělávání roztříděné podle kategorií soustavy oborů vzdělání.


Kurzy pro veřejnost – STÚ


Rozhledy