Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020    2021   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 145


Novinka 1 Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet


Většina absolventů dostane dnes k vysvědčení i Europass

29. června 2012       Spolu s maturitním vysvědčením, osvědčením o závěrečné zkoušce a výučním listem dostane dnes téměř 62 tisíc absolventů středních škol a učilišť dodatek k osvědčení. Jde o jeden z dokumentů Europassu, který popisuje obsah a úroveň studia. Využijí ho především lidé, kteří se chystají do zahraničí na brigádu, stáž nebo by se rádi přímo v zahraničí ucházeli  o práci. Zaměstnavatelé v evropských zemích z dodatků v angličtině nebo jiném cizím jazyce lépe zjistí, jaké kompetence a dovednosti se uchazeč ve škole během studia naučil. 


Patička


Bannery


Projekt Kurikulum S

proj_slider_img.jpg


Projekt byl ukončen


Aktuální informace


O projektu


Pomocné nástroje


Informace vpravo


Pravé menu


Hlavní menu


Kurikulum S

Národní projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jehož řešitelem je Národní ústav odborného vzdělávání, je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.


Podíl dětí, jež nastoupily na učňovské obory, vloni poprvé vzrostl. A klesl zájem o maturitu.

Zájem o učňovské obory mezi dětmi konečně mírně roste, a to na úkor odborných středních škol s maturitou. Tato dobrá zpráva vyplývá z nejnovější analýzy Národního ústavu pro vzdělávání.


Publikované články


Vzdělávání a práce .cz

ST01.jpg Portál vzdelavaniaprace.cz vzniká proto, aby poskytnul podporu každému, kdo se rozhodne vykročit na cestu za lepší prací. Tato podpora bude tím vydatnější a adresnější, čím více budete tento web využívat. Vaše návštěvy nám umožní průběžně – až do roku 2015 – zlepšovat prostředí webu i přesnost a kvalitu poskytovaných informací.


Téměř polovina lidí si myslí, že jim osvědčení o kvalifikaci může přinést zvýšení mzdy

Jak vyplývá ze studie "Systémový rozvoj dalšího vzdělávání", téměř polovina dotázaných (46 %) si myslí, že jim získané kvalifikační osvědčení může přinést šanci na zvýšení mzdy. Postup v zaměstnání na lepší pozici si od potvrzené kvalifikace slibuje 42 % oslovených.


NSP a NSK pomohou Úřadu práce

nsk.jpg Praha 13. dubna (PROTEXT) - Osvědčení o získání profesní kvalifikace vlastní v České republice již více než 30.000 lidí, přičemž každý půl rok se tento počet zdvojnásobuje. Tato informace zazněla mimo jiné na kulatém stole na téma budování systémů NSP a NSK, kterého se zúčastnili pracovníci Úřadu práce ČR zapojení do projektu Rozvoj služeb a spolupráce Úřadu práce se zaměstnavateli v měnících se podmínkách na trhu práce.


NSK: Kvalifikace je schopnost něco dělat

26.6.2012    businessinfo.cz        Hospodářská komora ČR (HK ČR)       


Národní soustava kvalifikací

Víte, že i vy máte možnost získat celostátně platné osvědčení pro znalosti a dovednosti, kterými disponujete, ale na které nemáte žádné osvědčení? Stačí se přihlásit a uspět ve zkoušce z vámi zvolené profesní kvalifikace.  


Zvýšení kvalifikace pomůže zlepšit postavení

Jak vyplývá ze studie „Systémový rozvoj dalšího vzdělávání“, téměř polovina dotázaných (46 %) si myslí, že jim kvalifikační osvědčení získané v rámci projektu Národní soustava kvalifikací (NSK) může přinést šanci na zvýšení mzdy. Postup na lepší pozici v zaměstnání si od potvrzené kvalifikace slibuje 42 % oslovených.    


Zabezpečení informovanosti a informačních toků - aktivita 6


Vytváření vnějších vazeb NSK - aktivita 3


Aktivity projektu NSK2

Realizace projektu zajišťovala provázanost s Národní soustavou povolání a sledovala vazby soustavy na další celostátní či evropské systémy. Projekt také navrhoval kontrolní mechanismy uplatnitelné v síti autorizovaných osob, zajišťoval další vývoj informačního systému NSK a nezbytnou propagaci.


Konference NSK2

První konference projektu NSK2 se konala 30. listopadu 2011 v hotelu Pyramida v Praze


Další otázky


Zkoušky z profesních kvalifikací


Standardy


Autorizované osoby


Často kladené otázky


Publikace projektu


Autorizující orgán


Autorizovaná osoba

Je fyzická nebo právnická osoba, které autorizující orgán přiznal právo ověřit zkouškou, zda si žadatel o kvalifikační osvědčení profesní kvalifikace skutečně osvojil všechny požadované kompetence. Autorizované osoby jsou podle své odbornosti evidovány v informačním systému NSK. 


Uplatnění NSK

Národní soustava kvalifikací se v reálném životě společnosti (postupně) uplatňuje jako celostátně platný registr kvalifikací, v němž jsou uvedeny jednak kvalifikační požadavky na výkon všech aktuálně uznávaných kvalifikací, jednak kritéria pro ověřování odborné způsobilosti vykonávat pracovní činnosti v určitém povolání. 


Kvalifikační standard

Páteří NSK je soustava kvalifikačních standardů. Při jejich koncipování se vycházelo z toho, že musí být jednoduše a jednoznačně definovány. Čím složitější by byla struktura NSK, tím méně by byla transparentní, tím obtížněji by se uváděla v  život, tím méně by byla akceptována


Jak vznikají standardy?

Vymezování kvalifikací a tvorba jejich kvalifikačních a hodnoticích standardů probíhá za metodické podpory NÚV v tzv. sektorových radách.


NÚV


Kontakty


Standardy

Základními stavebními prvky Národní soustavy kvalifikací jsou standardy. V nich se jednotně, předem stanoveným a strukturovaným postupem (standardizovaným způsobem) popisují požadavky na kvalifikace (kvalifikační standardy) a kritéria a činnosti, jimiž se u zájemců ověřuje stupeň zvládnutí těchto požadavků (hodnoticí standardy).


Profesní kvalifikace

Profesní kvalifikací rozumíme způsobilost vykonávat určitou pracovní činnost nebo více pracovních činností , které ve svém celku umožňují určité profesní uplatnění (např. příprava studené kuchyně, výroba perníků, výroba čepic, lití a retušování figurálního porcelánu aj.) . Jsou to určité úzké „jednotky práce“, může jít i o jednu činnost, která však je uplatnitelná na trhu práce.


Úplná profesní kvalifikace

Úplnou profesní kvalifikací rozumíme způsobilost vykonávat určité povolání, případně více povolání (např. cukrář, kadeřník, instalatér, ekonom, architekt), s perspektivou, že se bude jednat o povolání obsažené, resp. obsažená v Národní soustavě povolání.


Kvalifikační požadavky

Každá kvalifikace je definována jednotlivými kvalifikačními požadavky. Tyto požadavky se nazývají způsobilosti, resp. kompetence – jde o pojmy vyjadřující totéž.


Informační systém

nsk.jpg Informační systém je veřejně přístupný na stránkách www.narodni-kvalifikace.cz . Již v době zahájení projektu NSK2 obsahoval podrobné údaje o více než 160 profesních a 35 úplných profesních kvalifikacích.


Zdeněk Somr: NSK je největší změna v oblasti kvalifikace od doby Marie Terezie

3. 10. 2011 E15, str. 4, příloha Vzdělávání. V. Poliačik


Širší souvislosti

Projekt NSK2 má silné věcné, legislativní a smluvní vazby na další domácí i mezinárodní aktivity.


Cílové skupiny projektu

Cílové skupiny projektu (i samotné NSK) tvoří adepti a instituce dalšího vzdělávání (DV). Adepty DV jsou občané, kteří si zkvalitňují nebo rozšiřují dosavadní kvalifikaci. Institucemi DV jsou subjekty, které DV poskytují nebo ověřují. Tyto cílové skupiny budou mít z projektu přímý prospěch. Nepřímo z něho budou profitovat především zaměstnavatelé a instituce poskytující počáteční vzdělávání.


Účel projektu

Národní soustava kvalifikací obsahovala do roku 2008 především kvalifikace řemeslné a kvalifikace z oblasti služeb. Hlavním cílem projektu NSK2 bylo doplnit kvalifikační soustavu o kvalifikace dalších úrovní, tj. zejména úrovně maturitní a v závislosti na poptávce trhu práce i o kvalifikace vyšších úrovní.


Patička


Bannery


Projekt NSK2

proj_slider_08.jpg


Pomocné nástroje


Národní soustava kvalifikací


Informace vpravo


Nové stránky projektu

S platností od 1. července 2011 došlo ke sloučení tří přímo řízených organizací MŠMT: Národního ústavu odborného vzdělávání (NÚOV), Výzkumného ústavu pedagogického v Praze (VÚP) a Institutu pedagogicko-psychologického poradenství (IPPP).


Nové články


Pravé menu


Kvalifikace


O projektu


Hlavní menu


Rozvoj a implementace NSK

NSK2 byl individuální národní projekt MŠMT, který NÚV realizoval v letech 2009–2015.


CLIL ve výuce

Publikace CLIL ve výuce byla vydána v roce 2012. Jejím záměrem je systematické zvyšování kompetencí v cizích jazycích žáků základní a střední školy.


Také žáci se speciálními vzdělávacími potřebami budou mít jednotnou zkoušku

22. června 2012 - Tisková zpráva. V učebních oborech právě skončily závěrečné zkoušky, při nichž většina škol dobrovolně využila jednotné zadání.


Videoukázky


Projektové konference

konf.gif


26. – 27. 4. Nové Město na Moravě/ Žďár nad Sázavou


10. – 11. 5. Brno


17. – 18. 5. Hluboká nad Vltavou


24. – 25. 5. Čestlice


31. 5. – 1. 6. Chrudim


7. – 8. 6. Chrudim


14 – 15. 6. Vílanec


21. – 22. 6. Svratka


19. – 20. 4. Třešť


12. – 13. 4. Havlíčkův Brod/ Světlá nad Sázavou


Příprava programů DV podle standardů NSK


Jednotky výsledků učení a vzdělávací moduly na podporu mobility v rámci ECVET

Příručka vydaná v roce 2012 si klade za cíl pomoci středním školám při zavádění systému ECVET v návaznosti na školní vzdělávací programy (ŠVP), a tím i pomoci odborným školám v kurikulární reformě.


Zpravodaj 6/2012

Z glosáře Cedefopu 8 * Od teorie k praxi – realizace evropského programu odborného vzdělávání a přípravy * Klíčové údaje o vzdělávání v Evropě 2012 * Werkschule a jak ji překládat * Přečetli jsme za vás * Učení v podniku: ekonomické a pedagogické zájmy * Nedostatek pracovních sil u odborných sil?


Soutěž samostatných odborných prací

Hodnoticí komise vyhlásila výsledky soutěže samostatných odborných prací v oboru Kuchař-číšník a jeho jednotlivých zaměřeních. Soutěž vyhlásil NÚV ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR.


Publicita projektu


Europass používají miliony lidí v celé Evropě

Za sedm let již využily některý z dokumentů Europassu desítky milionů lidí v celé Evropě. Díky Europassu a jeho propojení s ostatními evropskými nástroji (EQF, ECVET) jsou dovednosti a kvalifikace lidí mezinárodně srozumitelné.


Realizace projektu

projekt je realizován od 1. 3. 2012 do 30. 6. 2015


Podpora procesů uznávání

Cílem projektu UNIV 3 je zkvalitnit systém rekvalifikací širokou podporou procesu uznávání výsledků předchozího učení a modernizací procesu akreditací. V průběhu projektu bude modernizován proces akreditací rekvalifikačních programů, a to jednak vytvořením elektronického systému pro přijímání žádostí o akreditaci, jednak inovací potřebných metodik a vytvořením nových.


Europass newsletter 2/2012

Druhý letošní newsletter se věnuje středoškol­ským kvalifi­kacím, ukon­čování studia na SŠ a ab­solventům, kteří míří na trh práce. Právě pro ně je určen Europass-dodatek k osvědčení. Dočtete se o dvou letošních novinkách v dodatcích k osvědčení. První novinkou je, že bude letos poprvé absolventům škol k dispozici dodatek k osvědčení poskytnut i v elektronické verzi, kterou využijí například při elektronické komunikaci se zaměstnavateli. Druhou novinkou je uvedení úrovně Evropského rámce kvalifikací (EQF) na dodatcích k osvědčení. Dozvíte se také, kolik středních škol už dodatek k osvědčení vydává, jaké jazykové verze jsou v oblibě, ko­lik absolventů letos dodatek k osvědčení dostane a jak se liší od dodatku k diplomu.


Dobrá školka respektuje osobnost dítěte

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání byl poprvé vydán v roce 2001, čímž byla spuštěna reforma v mateřských školách, v aktualizované verzi byl schválen v roce 2004. Co měla reforma vlastně přinést a do jaké míry se její cíle uskutečnily? Jaké změny by měla znamenat revize RVP PV, která v současnosti probíhá? Na toto téma jsme rozmlouvali s Martinou Kupcovou, která měla v minulých letech na starosti koncepční práci pro mateřské školy.


Žádné dítě nezaostává

Na osobní zkušenosti s hledáním vhodné mateřské školy pro své děti jsme se zeptali Davida Součka ze společnosti Kalibro.


Lesní školka naučí rozumět přírodě

Manželé Michkovi dávají své děti už druhým rokem do mateřské školy, které se říká „lesní“. O tom, co je k tomu vedlo, jsme mluvili se Stanislavem Michkem.


Mateřská škola může podporovat kreativitu dětí

Jaké změny přineslo zavedení školních vzdělávacích programů (ŠVP) i jak probíhá běžný den ve školce, jsme zjišťovali v 91. MŠ v Jesenické ulici v Plzni. Rodiče předškoláků se s námi podělili o své zkušenosti s mateřskými školami a s problémem nedostatku míst v nich.


Mateřské školy a reforma

Příloha druhého čísla čtvrtletníku Vzdělávání je věnována problematice mateřských škol v České republice.


Závěrečné zkoušky se sjednocují

Většina škol se dobrovolně přidala k projektu jednotných zkoušek pro žáky učebních oborů. Zkoušky tak budou mít stejnou úroveň, ať už je žáci budou během června skládat kdekoli v České republice.


Mateřské školy nebudou mít standardy

Na podnět ministerstva školství začaly v minulých letech vznikat standardy pro všechny stupně škol. Pro mateřské školy ale nakonec standardy nevznikly. O tom jsme mluvili s Martinou Kupcovou, která měla v minulých letech na starosti koncepční práci pro mateřské školy.


Dvě otázky pro Helenu Úlovcovou, náměstkyni ředitele NÚV


Nová mezinárodní klasifikace vzdělávání ISCED 2011


Profesní kvalifikace – nový pojem v oblasti uznávání

V souvislosti s novelou zák. 179/2006 Sb. došlo k zásadní terminologické změně.


Celoživotní učení – Kroměříž 2012

Ve dnech 16. a 17. května se konal již 19. ročník celostátního semináře, jehož tématem bylo „Odborné vzdělávání z pohledu škol a trhu práce“. Seminář se konal pod záštitou hejtmana Zlínského kraje Stanislava Mišáka a starostky Kroměříže Daniely Hebnarové.


Dodatky k osvědčení poprvé elektronicky

Europass – dodatky k osvědčení, které střední školy přikládají svým absolventům k maturitnímu vysvědčení, osvědčení o závěrečné zkoušce a výučnímu listu, budou letos poprvé nejenom v tištěné podobě, ale také elektronicky.


Jak prokázat jazykové dovednosti? Pomocí jazykového pasu.

Pokud potřebujeme prokázat své znalosti cizích jazyků, například při pracovním pohovoru, je možné využít vedle jednotného evropského formátu životopisu také další z dokumentů Europassu, a to jazykový pas. Jazykový pas není cestovní doklad, ale formulář, do kterého se zaznamenávají znalosti a zkušenosti z cizích jazyků. Využije ho především ten, kdo cizí jazyk umí, ale nemá o tom žádný doklad, jako je např. certifikát nebo diplom. Žáci a čerství absolventi středních škol o možnosti využít jazykový pas zatím příliš nevědí, což je škoda, protože jim může pomoci při shánění práce nebo brigády v zahraničí.


V maturitních oborech středních odborných škol ubývá žáků

Počet žáků vstupujících do prvních ročníků středních škol se ve školním roce 2011/2012 opět snížil, i když už ne tak výrazně jako v předchozím roce. Nejvíce se pokles dotkl maturitních oborů odborného vzdělání bez odborného výcviku, kam nastoupilo o 3 500 žáků méně než v roce 2010/11. K nejmenšímu poklesu došlo naopak na gymnáziích. Tyto i další a podrobnější informace přináší publikace Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání 2011/12, kterou vydal Národní ústav pro vzdělávání.


Uplatnění absolventů škol na trhu práce

Národní ústav pro vzdělávání vydal soubornou publikaci Uplatnění absolventů škol na trhu práce – 2011, která přináší informace o vývoji vzdělávací a profesní struktury pracovních sil a přechodu absolventů škol na trh práce.


Revize kurikula nejsou jen u nás

V České republice v současnosti probíhá revize rámcových vzdělávacích programů. Jak se takové revize provádějí v jiných zemích a mohou být inspirativní i pro nás? Na to jsme se ptali PaedDr. Markéty Pastorové, která se v Národním ústavu pro vzdělávání zabývá srovnávacími analýzami.


Český Digital Learning Day v režii Metodického portálu

Metodický portál RVP.CZ umožňuje učitelům scházet se v modulech Diskuze, Wiki a Digifolio a sdílet jejich pedagogické zkušenosti. Vzniklo tak ideální podhoubí pro vznik skupinky aktivních učitelů, kteří se začali postupně scházet nejen ve virtuálním prostředí.


Nástroje pro vlastní hodnocení jsou na Metodickém portálu

MŠMT schválilo prodloužení nejžádanějších aktivit projektu Cesta ke kvalitě do srpna 2012. Díky tomu mohou učitelé ještě využívat workshopů a služeb terénních poradců autoevaluace. Evaluační nástroje vytvořené v projektu jsou trvale přístupné na Metodickém portálu RVP.CZ.


Pomáháme znevýhodněným

Během dvanácti let existence Centra kariérového poradenství v NÚV využilo poradenských služeb mnoho klientů – od žáků základních škol až po dospělé. Zaznamenali jsme určitý deficit kariérového poradenství v oblasti vzdělávání pro sociálně, ale i zdravotně znevýhodněné osoby. To nás přivedlo na myšlenku zaměřit se na tyto skupiny aktivněji.


Zkouška z češtiny je pro cizince podmínkou integrace

Obecně není příliš známo, že cizinec, který získá povolení k trvalému pobytu v ČR, požívá většiny výhod jako občané ČR. Získá nárok na veškeré sociální podpory a stává se např. účastníkem veřejného zdravotního pojištění. Povolení k trvalému pobytu je proto pro cizince důležitým krokem k integraci v české společnosti. Nezbytnou a zásadní podmínkou celého integračního procesu je úspěšné složení zkoušky z českého jazyka.


Co zjistila Česká školní inspekce

Podstatná zjištění ze Zprávy z inspekčního šetření v oblasti zkoušek znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území ČR.


Mladé lidi trápí také podzaměstnanost

V Evropské unii je 6,8 milionu mladých lidí nezaměstnaných nebo podzaměstnaných. V roce 2010 byla bez práce více než pětina Evropanů ve věku 15 až 24 let. Analýzu zpracoval Cedefop na základě údajů v databázi Eurostatu v únoru tohoto roku.


Společné Evropské nástroje a principy

Společné evropské nástroje a principy v odborném vzdělávání umožňují lidem přehledným způsobem prezentovat jejich znalosti a dovednosti, získat přehled o vzdělávacích příležitostech a zlepšit jejich přístup ke vzdělávání a práci doma i v zahraničí. Vytvářely se v letech 2004–2009 na základě Kodaňského procesu.


Půjčky na vzdělávání v Evropě

Půjčky na vzdělávání poskytuje 33 evropských zemí. Podle zprávy Cedefopu všechny tyto systémy zajišťují půjčky na vysokoškolské vzdělávání, řada zemí takto podporuje také odborné vzdělávání a přípravu. Veřejné systémy půjček existují ve 22 zemích, další systémy jsou spravovány soukromými institucemi.


Vzdělávání 2/2012

2_12.jpg Ve druhém čísle čtvrtletníku VZDĚLÁVÁNÍ přinášíme další informace a zajímavosti z různých vzdělávacích oblastí, například aktuality z Metodického portálu, informace o jazykovém pasu, o revizi kurikula v zahraničí a podzaměstnanosti mladých lidí v Evropské unii. Samostatná příloha je věnovaná problematice mateřských škol v České republice.


Bobřík informatiky

Výběr úloh z národních kol soutěže z let 2008 a 2009 Vydal VÚP v Praze, 2009 ISBN: 978-80-87000-26-7 (brož.)


Informační a komunikační technologie ve škole

Kolektiv autorů Vydal VÚP v Praze, 2010 ISBN: 978-80-87000-31-1 (brož.)


Výběr z Inspiromatů

Sborník příspěvků z Metodického portálu Kolektiv autorů Vydal VÚP v Praze, 2010 ISBN: 978-80-87000-30-4 (brož.)


Vzdělávání nadaných dětí a žáků

Přehled základních dokumentů Kolektiv autorů Vydal VÚP v Praze, 2010


Kurikulárni reforma na gymnáziích v rozhovorech s koordinátory pilotních a partnerských škol

Výzkumná zpráva Kolektiv autorů Vydal VÚP v Praze, 2010 ISBN: 978-80-87000-36-6 (brož.)


Podpora vzdělávání k udržitelnému rozvoji

Studie kol.autorů Vydal VÚP v Praze, 2010


Zkouška z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR

Modelová verze Vydal VÚP v Praze, 2010


Gramotnosti ve vzdělávání

Příručka pro učitele Kolektiv autorů Vydal VÚP v Praze, 2010 ISBN: 978-80-87000-41-0 (brož.)


Vyhledáváme rozumově nadané žáky

Metodická příručka Kolektiv autorů Vydal VÚP v Praze, 2010 ISBN: 978-80-87000-42-7 (brož.)


Učitel v informační síti

Sborník příspěvků z národní konference Metodického portálu pořádané 10. listopadu 2010 v Brně Kolektiv autorů Vydal VÚP v Praze, 2010 ISBN: 978-80-87000-44-1 (brož.)


Čeština pro žáky-cizince

Kolektiv autorů. Vydal VÚP v Praze, 2010. ISBN: 978-80-87000-45-8 (brož.)


Podpora učitelů gymnázií

Informační brožura projektu KURIKULUM G,  VÚP 2010.  ISBN 978-80-87000-46-5 (brož.)


Pojetí průřezových témat – Belgie, Irsko, Finsko, Skotsko

Srovnávací analýza. Kolektiv autorů.  Vydal VÚP v Praze, 2011.  ISBN: 978-80-87000-70-0.


Pojetí klíčových kompetencí v kurikulech vybraných zemí

Srovnávací analýza. Mgr. Šárka Kocourková, PaedDr. Markéta Pastorová. Vydal VÚP v Praze, 2011.  ISBN: 978-80-87000-71-7


Kurikulární reforma na gymnáziích - případové studie tvorby kurikula

Výzkumná zpráva. Kolektiv autorů. Vydal VÚP v Praze, 2011.  ISBN: 978-80-87000-78-6 (brož.)


Gramotnosti ve vzdělávání

Soubor studií.  Kolektiv autorů.  Vydal VÚP v Praze, 2011.  ISBN: 978-80-87000-74-8


Integrovaná výuka cizího jazyka a odborného předmětu – CLIL

Vydal VÚP v Praze, 2011 ISBN: 978-80-87000-85-4


Klíčové kompetence ve výuce na základní škole a gymnáziu

Vydal Národní ústav pro vzdělávání, Divize VÚP, 2011 ISBN: 978-80-87000-72-4


Kurikulární reforma na gymnáziích – od virtuálních hospitací k videostudiím

Výzkumná zpráva. Kolektiv autorů. Vydal VÚP v Praze, 2011.  ISBN: 978-80-904966-7-5


Doporučené očekávané výstupy

Metodická podpora pro výuku průřezových témat v gymnáziích.  Vydal Národní ústav pro vzdělávání, divize VÚP, 2011.  ISBN: 978-80-87000-77-9


Finanční gramotnost ve výuce

Metodická příručka.  Mgr. Alena Hesová, RNDr. Eva Zelendová a kolektiv. Vydal Národní ústav pro vzdělávání, divize VÚP, 2011.  ISBN: 978-80-86856-76-6


Připravte se s námi na zkoušku z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR

Doplněno 2 CD s poslechovými nahrávkami.  Jitka Cvejnová, Petra Honzáková, Dana Hůlková Nývltová, Pavla Málková a kolektiv.  Vydal Národní ústav pro vzdělávání, divize VÚP, 2011.  ISBN: 978-80-86856-73-5


Výběr z digifolií

Sborník příspěvků z Metodického portálu www.rvp.cz. Kolektiv autorů. Vydal VÚP v Praze, 2011.  ISBN: 978-80-87000-88-5


Metodický portál – příležitost pro učitele

Sborník k závěrečné konferenci projektu Metodika II. Kolektiv autorů. Vydal VÚP v Praze, 2011.  ISBN: 978-80-87063-47-7


Čtenářská gramotnost ve výuce

Metodická příručka.  Kolektiv autorů.  Vydal Národní ústav pro vzdělávání, divize VÚP, 2011.  ISBN: 978-80-87000-99-1


Matematická gramotnost ve výuce

Metodická příručka.  Kolektiv autorů.  Vydal Národní ústav pro vzdělávání, divize VÚP, 2011.  ISBN: 978-80-87000-97-7


O partnerství TTnet

logo_1.jpg TTnet ČR je partnerskou sítí vzdělavatelů učitelů odborných předmětů, praxe a výcviku, vzdělavatelů instruktorů v podnicích a vzdělavatelů lektorů dalšího odborného/profesního vzdělávání. Posláním TTnetu ČR je podpora (rozvoje) profesionality těch vzdělavatelů, kteří připravují učitele odborných předmětů, praxe a výcviku, instruktory a lektory pro pedagogickou/andragogickou práci. 


Konference, setkání a workshopy

logo_1.jpg


Dokumenty ke stažení

logo.jpg


Partneři TTnet

Workshop_TTnet___30.__31.3._2011__foto_2.jpg Partnery TTnetu ČR jsou zástupci institucí, které spojuje téma profesního rozvoje učitelů, instruktorů, lektorů, trenérů působících v oblasti odborného vzdělávání. TTnet ČR je neformálním partnerstvím, nemá právní subjektivitu.


V Evropě se méně předčasně ukončuje školní docházka a roste počet absolventů vysokých škol

Z údajů zveřejněných Eurostatem za rok 2011 vyplývá, že členské státy musí vynaložit více úsilí, má-li se jim podařit splnit cíle ve vzdělávání vytčené ve strategii Evropa 2020 , konkrétně snížit míru předčasného ukončení školní docházky na méně než 10 % a naopak zvýšit podíl mladých lidí s vysokoškolským vzděláním v průměru na alespoň 40 %. 


Nová závěrečná zkouška se prezentovala v ČT