Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020    2021   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 35


Prvního června startují závěrečné zkoušky v učebních oborech

29. 5. 2012: Většina škol se dobrovolně přidala k projektu jednotných zkoušek, úroveň zkoušek v tom samém oboru bude tedy stejná, ať už je žáci budou skládat kdekoli v České republice.


Standardy pro základní vzdělávání

Dle Opatření ministra školství mládeže a tělovýchovy č.j. MSMT – 1236/2012-22 ze dne 18. ledna 2012 se s účinností od 1. září 2012 stávají Standardy pro základní vzdělávání přílohou č. 1 Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Standardy byly zpracovány s cílem popsat konkrétněji očekávané výstupy a pomoci tak pedagogům, rodičům i žákům při naplňování cílů základního vzdělávání. Tato úprava RVP ZV nezakládá povinnost měnit školní vzdělávací program. 


Celoživotní učení – Kroměříž 2012

Ve dnech 16. a 17. května se konal již 19. ročník celostátního semináře, jehož tématem bylo „Odborné vzdělávání z pohledu škol a trhu práce“. 


Projektový cyklus

Problematikou řízení projektů se podrobně zabývá projektový management, k němuž existuje velké množství literatury a specializovaných kurzů. Práci při projektovém managementu mohou usnadnit různé nástroje (MS Project, Primavera Project Planner atd.). Nejtěžší je ovšem samotný začátek. Uvádíme proto drobné tipy, postřehy a zkušenosti z projektové činnosti ve školním prostředí.


O projektech

Vzdělávací politika není společnou politikou EU. Těžiště jejího vlivu a podpory se přesunuje od administrativy jako správní činnosti k podpoře inovací a vývoje. Čerpání finančních prostředků na vzdělávací politiku proto také nemá formu přerozdělování z evropského rozpočtu, ale formu financování projektů z příslušných fondů a programů. Jinými slovy jediná možnost, jak získat evrop­ské prostředky pro rozvoj lidských zdrojů, je realizovat projekty.


Zpravodaj 5/2012

Z glosáře Cedefopu 7 * Dánské předsednictví v oblasti vzdělávání * Neformální učňovství v afrických zemích * Financování vysokoškolského vzdělávání v EU * Duální profesní příprava na Madagaskaru * Vzdělávání pro všechny potřebuje pedagogiku rozmanitosti * Učitelé a zvládání rozmanitosti * Podnikové školy v Brémách


Co je nového na nové závěrečné zkoušce

Zkoušky mají srovnatelnou úroveň, zaměstnavatelé jsou zapojeni do tvorby jednotných zadání, klade se větší důraz na praxi, žáci odpovídají na otázky ze světa práce a v některých oborech obhajují samostatné odborné práce.


Seznam oborů vzdělání a editorů pro školní rok 2012/2013


Seznamte se s CLILem

Publikace "Seznamte se s CLILem"  z roku 2011  obsahuje „top 12“ praktických charakteristik CLIL, které vystihují podstatu a možnosti uplatnění CLILu v českém prostředí.


Na Kampě proběhl festival věnovaný aktivnímu stárnutí

V sobotu 12. května proběhl v rámci oslav Evropských dnů open-air festival v Praze na Kampě věnovaný Evropskému roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity. Návštěvníci festivalu mohli získat ve stáncích jednotlivých evropských zemí aktuální informace, letáčky nebo i ochutnat z národních jídel či nápojů.


Legislativa

sbirka.jpg Pomoc při základní orientaci v platných právních předpisech souvisejících s ukončováním vzdělání v oborech středního vzdělání s výučním listem kategorie H, E a o ukončování vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami


Vaše otázky


Vzdělanostní a oborová struktura žáků 2011/12

V roce 2010 poklesl vlivem populačního vývoje počet žáků v prvních ročnících středních škol téměř o 15 tisíc (11,5 %), v roce 2011 o 6 tisíc (5,3 %). Pokles se projevil u všech kategorií vzdělání, nepotvrdila se ale prognóza, že nejhůř na tom budou učební obory. Naopak po mnoha letech dochází ke snížení procenta žáků vstupujících do maturitních oborů. Tyto a další zajímavé informace najdete v tiskové zprávě, která je založena na analýze Národního ústavu pro vzdělávání.


Nejnovější publikace projektu Nová závěrečná zkouška


Cílem je zařazení do společnosti

Hlasy, které zpochybňovaly potřebu sjednocení závěrečných zkoušek v oborech kategorie E, nebyly nijak výjimečné. První zkušenosti jsou ale pozitivní. O nich hovoříme s metodičkou projektu Nová závěrečná zkouška Romanou Jezberovou.


Nové závěrečné zkoušky prezentují, co všechno žáci dokážou

V rámci projektu Nová závěrečná zkouška (NZZ), realizovaného od dubna 2009 do března 2012, se podařilo vytvořit databanku jednotných zadání pro obory vzdělání s výučním listem. Na její tvorbě se podíleli odborníci ze škol i z řad zaměstnavatelů, jednotné zadání je tak pro školy zárukou, že u žáků ověří znalosti a dovednosti plně odpovídající potřebám praxe.


Písemné zkoušky se budou skládat na počítači


Zkoušky zvyšují kvalitu vyučených

Podle manažerky projektu Nová závěrečná zkouška 2 Dany Kočkové bude zásadním úkolem nového projektu vytvořit rozsáhlou databanku témat, díky níž se zajistí standardní provoz závěrečných zkoušek.


Nový projekt umožní dokončit reformu závěrečných zkoušek

Dne 1. dubna 2012 byl zahájen projekt Nová závěrečná zkouška 2, který podporuje Evropský sociální fond. Tento projekt bezprostředně navazuje na projekt NZZ, umožňuje dokončení reformy závěrečných zkoušek a jejich celoplošné zavedení.


Magazín NZZ 2 - 1/2012

12_1.jpg Nejnovější publikace projektu Nová závěrečná zkouška / Cílem je zařazení do společnosti / Nové závěrečné zkoušky prezentují, co všechno žáci dokážou / Písemné zkoušky se budou skládat na počítači / Zkoušky zvyšují kvalitu vyučených / Nový projekt umožní dokončit reformu závěrečných zkoušek


Magazín NZZ2

magazin.jpg


IPn Nová závěrečná zkouška 2

NZZ2.gif Název projektu: IPn Nová závěrečná zkouška 2, Zkrácený název projektu: NZZ_2, Číslo projektu: CZ.1.07/4.1.00/33.0004


Potvrzení pro žáky

cert12.jpg Potvrzení pro žáky prokazovalo, že žák složil závěrečnou zkoušku v projektu NZZ_2. Nyní je závěrečná zkouška podle jednotného zadání již povinná pro všechny školy a vydávání potvrzení tak ztratilo smysl. Proto se ve školním roce 2014/2015 potvrzení pro žáky nevydává.    


Banner projektu

NZZ.gif


Pro školy


Jednotná zadání


Pokyny pro výherce v soutěži CEFIF


Ukončení projektu


Informace vpravo


Patička


Bannery


Projekt NZZ

proj_slider_img.jpg


Pomocné nástroje


Europass představil vyšším odborným školám dodatky k osvědčení s uvedenou úrovní EQF (Evropského rámce kvalifikací)

Na Valné hromadě Asociace vyšších odborných škol, konané 19. dubna 2012 v Praze se zástupci škol dozvěděli bližší informace o vydávání dodatků k diplomu a dodatků k osvědčení. Některé školy jsou totiž zároveň střední školou i vyšší odbornou školou a vydávají dva druhy dodatků - dodatek k osvědčení a dodatek k diplomu. 


Europass Vám pomůže prodat Vaše IT dovednosti

V současné době potřebujeme používat informační a komunikační technologie (ICT) téměř ve všech oblastech svého života, nejen při práci. Informační gramotnost je už v podstatě nutností v životě současného člověka a nároky na tyto dovednosti postupně narůstají a narůstat dále i budou.