Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 371


Magazín NZZ 12/2010

Nová závěrečná zkouška Magazín národního projektu MŠMT, který má na starosti NÚOV, spolufinancuje ho Evropský sociální fond a státní rozpočet ČR. Vychází jako příloha bulletinu Odborné vzdělávání


Magazín NZZ 5/2009

Nová závěrečná zkouška Magazín národního projektu MŠMT, který má na starosti NÚOV, spolufinancuje ho Evropský sociální fond a státní rozpočet ČR. Vychází jako příloha bulletinu Odborné vzdělávání


Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve šk. r. 2009/2010

Romana Jezberová a kol.


Vzdělávání tvůrců jednotných zadání

pro obory vzdělání kategorie E


Impuls pro učňovské školství

Publikace Nová závěrečná zkouška – impuls pro učňovské školství podává souhrnnou informaci o pojetí nové závěrečné zkoušky, procesu tvorby a ověřování jednotných zadání a jeho hodnocení pracovníky škol a zástupci zaměstnavatelů. Součástí publikace je přehled stručných anotací 70 jednotných zadání, které byly v červnu 2008 ověřovány na téměř 250 školách.


Koncepce nové závěrečné zkoušky

Publikace Koncepce nové závěrečné zkoušky v oborech středního vzdělání s výučním listem obsahuje ucelený popis koncepčních záměrů nové závěrečné zkoušky a jednotlivých prvků koncepce. Součástí materiálu jsou informace o východiscích pro tvorbu koncepce a konkrétní údaje o výsledcích průběžných šetření zaměřených na nosnost koncepce.


Monitorování práce s webovým portálem IS NZZ na školách

Věra Vašáková a kol.  Vydal Národní ústav odborného vzdělávání  Praha, 2009


Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky

Romana Jezberová a kol.


Metodika tvorby jednotného zadání

Metodika tvorby jednotného zadání školní rok 2010/2011, obory  vzdělání kategorie  H  Romana Jezberová a kol.  Vydal Národní ústav odborného vzdělávání v Praze 2010


Metodika tvorby jednotného zadání

Metodika tvorby jednotného zadání školní rok 2010/2011, obory vzdělání kategorie  E  Romana Jezberová a kol. Vydal Národní ústav odborného vzdělávání v Praze 2010


Studijní materiál pro vzdělávání editorů a autorů jednotných zadání

Libor Berný, Romana Jezberová, Renáta Drábová, Vít


Realizace závěrečné zkoušky podle jednotného zadání

Romana Jezberová a kol.


NZZ - Vyhodnocení dotazníkového šetření na školách

Romana Jezberová a kol.


Monitorování průběhu závěrečné zkoušky podle jednotného zadání

Věra Vašáková a kol. Vydal NÚOV 2010


Vzdělávání tvůrců jednotných zadání

pro obory vzdělání kategorie H


Vyhodnocení připomínek škol k jednotným zadáním ve školním roce 2009/2010

V rámci národního projektu Nová závěrečná zkouška bylo ve školním roce 2009/10 vytvořeno celkem 98 jednotných zadání uplatnitelných ve 116 oborech vzdělání.  


Vyhodnocení názorů odborníků z praxe na JZZZ ve školním roce 2009/2010

Věra Vašáková a kol. Vydal NÚOV 2010


Koncepce nové závěrečné zkoušky – verze 2010

Materiál obsahuje aktuální podobu vývoje Nové závěrečné zkoušky v oborech středního vzdělání s výučním listem zpracovanou v NÚOV na podzim roku 2010.


Realizace závěrečné zkoušky podle jednotného zadání ve školním roce 2010/2011

Materiál je určen ředitelům a pracovníkům škol, které budou připravovat závěrečné zkoušky podle jednotného zadání. Dovědí se, jak mají s jednotným zadáním bezpečně nakládat a jaká jsou obecná pravidla pro přípravu jednotlivých zkoušek.  


Informační bulletin NZZ

Informační bulletin projektu přináší aktuální informace o přípravě nové závěrečné zkoušky v tomto školním roce. Vychází jako součást bulletinu Odborné vzdělávání.


Monitorování průběhu závěrečné zkoušky podle jednotného zadání 2010/2011

Publikace projektu NZZ z roku 2011.


Vyhodnocení názorů odborníků z praxe na jednotné zadání závěrečné zkoušky

Vyhodnocení vzniklo v projektu NZZ v roce 2011.


Vyhodnocení připomínek škol k jednotným zadáním 2010/2011

Vyhodnocení bylo vydáno v projektu NZZ v roce 2011.


Vzdělávání tvůrců jednotných zadání

Publikace projektu NZZ z roku 2011.


Metodika tvorby jednotného zadání E

školní rok 2011/2012 pro obory vzdělání kategorie E


Metodika tvorby jednotného zadání oborů kategorie H

Publikace projektu NZZ z roku 2011.


Magazín Nové závěrečné zkoušky - září 2011

Nové číslo magazínu projektu NZZ informuje o všech novinkách pro tento školní rok, přináší pohled škol i zaměstnavatelů na nové závěrečné zkoušky a také perspektivu jejich dalšího zavádění. Potřebnost nových zkoušek vyzvihl i ministr školství Dobeš.


Pilotní ověřování jednotného zadání v oborech vzdělání kategorie E

Publikace projektu NZZ z roku 2011.


Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole

Příručka byla vydána v projektu NZZ v roce 2012.


Koncepce nové závěrečné zkoušky

Publikace projektu NZZ, vydaná v roce 2012. Autor Romana J ezberová.


Kvalita pro učňovské školství

Publikaci vydal NÚV v roce 2012 na závěr projektu Nová závěrečná zkouška. ISBN 978-80-87063-86-6


Pokyny pro formální úpravu jednotných zadání

Na základě častých chyb ve formální úpravě nabízíme pokyny, jak postupovat.


Jednotné zadání je podstatou nového pojetí

Tvorba jednotných zadání se bude v tomto období týkat nejenom tříletých učebních oborů (kategorie H), ale postoupí i k méně náročným učebním oborům (kategorie E).


Jednotná zadání


Dopis ředitele NÚOV

informace o přípravě jednotných zadání pro závěrečné zkoušky 2009/10


Upřesnění pokynů

Datum: 29.10. 2009 Upřesnění pokynů pro práci s obrázky a výkresy v IS NZZ


Časový prostor

Datum: 29.10. 2009 Časový prostor pro školní část ZZ v praktické zkoušce.


Zpracování správných řešení

Datum:18.10 2009  Zpracování správných řešení u témat písemné zkoušky


Rozkopírování témat

Datum: 25.9.2009, aktualizováno 25.10.2009 Rozkopírování témat ústní zkoušky v Tvůrci JZZZ


Přístupová práva

Datum: 25.9.2009 Přístupová práva k loňskému JZZZ


Oslovování žáků - sjednocení dikce JZZZ

12.1.2010 Při příp. oslovování žáků v JZZZ je žádoucí používat výhradně vykání (jde o dospělé osoby). Při kontrole zadání upravte dikci v tomto směru.


Přiřazování podotázek

Datum: 25.9. 2009, aktualizováno 25.10 2009 Přiřazování podotázek Obecný blok ze světa práce k tématům ústní zkoušky  (pozor: neplatí v případě zařazení podotázek do praktické zkoušky)


Změny a doplnění pokynů k tvorbě JZZZ

27. 11. 2009        Kopírování kapitol a oddílů v Tvůrci JZZZ


Pokyny pro editory k dopracování JZZZ

Vážená kolegyně, vážený kolego, dokončili jste první etapu tvorby JZZZ, která sloužila pro vytváření témat do databáze. Všechna témata jednotlivých zkoušek jsou již uzamknuta a texty v jednotlivých oddílech již nelze upravovat (editovat).


Poznámka o zařazení testu do písemné zkoušky

12.1. 2010 - V případě, že je v JZZZ k tématu písemné zkoušky přiřazen test, je třeba poznámku o jeho zařazení zanést ke každému tématu do oddílu organizační pokyny.


Zadání samostatné odborné práce

V březnu 2012 budou zpřístupněna jednotná zadání,  která školy mohou využít pro závěrečné zkoušky 2011/2012. Součástí jednotného zadání je v některých oborech samostatná odborná práce (SOP) . Její zařazení do závěrečné zkoušky je závazné.


Aktivity projektu


Školní rok 2009/2010


Porada editorů jednotných zadání 2009/10

Porada se uskutečnila v NÚOV 1. 7. 2009. Zúčastnili se jí editoři, kteří řídí autorské týmy pro tvorbu jednotných zadání ve školním roce 2009/10.


Informace k tvorbě JZZZ 2009/2010


Samostatná odborná práce

V letošním školním roce bude jednotné zadání závěrečné zkoušky v sedmi  oborech vzdělání obsahovat i samostatnou odbornou práci.


Přehled JZZZ a editorů 2009/2010


Co připravujeme ve školním roce 2010/11


Práce autorských týmů ve školním roce 2010/11

Tvorba jednotných zadání se řídí metodickými pokyny, které jsou zpracovány zvlášť pro obory kategorie H a obory kategorie E. Součástí pokynů je  harmonogram tvorby JZZZ a specifikace činnosti editorů a autorských týmů a jejich výstupů. Jsou zde uvedena metodická doporučení pro tvorbu témat jednotlivých zkoušek, zařazení otázek Obecného přehledu ze světa práce, případné využití samostatné odborné práce a vytvoření prostoru pro zařazení školní části do závěrečných zkoušek. Pokyny obsahují rovněž instrukce ke zpracování jednotného zadání v programu Tvůrce JZZZ.


V roce 2009/10 vzniklo 98 jednotných zadání

Poprvé měly všechny školy možnost využít jednotné zadání. Zároveň byl vyvinout informační systém NZZ a jeho provoz byl přizpůsoben reálným potřebám tvorby  jednotných zadání i jejich využití školami.


Porada editorů jednotných zadání pro šk. r. 2011/12

1.7.2011 se v NÚOV konala úvodní porada editorů, kteří budou připravovat jednotná zadání pro šk. r. 2011/12.


Práce autorských týmů ve školním roce 2011/12


školní rok 2011/2012


Co připravujeme ve školním roce 2011/12

Ve školním roce 2011/2012 se připravuje 113 jednotných zadání pro 122 oborů kategorie H a 53 oborů kategorie E. Autorské týmy pro přípravu jednotných zadání povede 68 ředitelů a učitelů odborných škol a odborných pracovníků (garantů) NÚV. Tvorba jednotných zadání bude probíhat podle harmonogramu tak, aby zadání byla zpřístupněna školám v březnu 2012.


Číšník

Samostatná odborná práce 65-53-H/001 ČÍŠNÍK-SERVÍRKA 65-51-H/01 KUCHAŘ-ČÍŠNÍK, zaměření číšník


Kadeřník

Samostatná odborná práce 69-51-H/001 KADEŘNÍK 69-51-H/01 KADEŘNÍK


Hodinář

Samostatná odborná práce 23-63-H/001 HODINÁŘ


Cukrář

Samostatná odborná práce 29-54-H/002 CUKRÁŘ-VÝROBA 29-54-H/01 CUKRÁŘ


Kuchař

Samostatná odborná práce 65-52-H/001 KUCHAŘ 65-51-H/004 KUCHAŘ-ČÍŠNÍK-PŘÍPRAVA JÍDEL 65-51-H/01 KUCHAŘ-ČÍŠNÍK, zaměření kuchař


Operátor skladování

Samostatná odborná práce 66-53-H/003 OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ


Pohostinství

Samostatná odborná práce 65-51-H/002 KUCHAŘ-ČÍŠNÍK PRO POHOSTINSTVÍ 65-51-H/01 KUCHAŘ-ČÍŠNÍK


Umělecký kovář

Samostatná odborná práce 82-51-H/001 UMĚLECKÝ KOVÁŘ A ZÁMEČNÍK


Umělecký keramik

Samostatná odborná práce 82-51-H/009 UMĚLECKÝ KERAMIK


Včelař

Samostatná odborná práce   41-51-H/013 VČELAŘ


Autorský tým pro přípravu jednotného zadání v oboru Cukrář-výroba

uskutečnil první schůzku 1. 10. 2009 v NÚOV. Vedoucí týmu je Ing. Eva Rathouská Grmelová.


Autorský tým pro přípravu jednotného zadání pro obor Aranžér

se poprvé sešel 15. 10. 2009 v NÚOV. Tým řídí RNDr. Zuzana Dvořáková.


První schůzka autorského týmu pro přípravu jednotného zadání pro obor Kameník

se uskutečnila 12. 10. 2009 v Uměleckoprůmyslové Akademii ve Světlé nad Sázavou. Tým řídí ředitel školy Ing. Jindřich Vodička.


Autorský tým pro přípravu jednotného zadání pro obor Umělecký keramik

se poprvé sešel 14. 10. 2009 v NÚOV. Tým řídí PhDr. Věra Vašáková.


Jednotné zadání pro obory Štukatér a Kamnář

Schůzka se uskutečnila 15. 10. 2009 v NÚOV. Tým řídí Ing. Michael Stibůrek, Ph.D.


Autorský tým pro přípravu jednotného zadání pro obor Kadeřník

se poprvé sešel 19. 10. 2009 v NÚOV. Tým řídí PaedDr. Věra Němcová.


První schůzka autorských týmů pro přípravu jednotných zadání pro obory Elektrikář, Elektrikář-slaboproud, Elektrikář-silnoproud a Autoelektrikář

se uskutečnila 19. 10. 2009 v NÚOV. Všechny týmy řídí Mgr. Ondřej Suchý.


Autorský tým pro přípravu jednotného zadání pro obor Zpracovatel dřeva

se poprvé sešel 22. 10. 2009 na pracovišti SŠ hospodářské a lesnické Frýdlant v Hejnicích. Editorem jednotného zadání je Ing. Libor Štrom z hostitelské školy.


Autorský tým pro přípravu jednotného zadání pro obor Automechanik

se poprvé sešel 21. 10. 2009 v SOŠ a SOU Praha 10. Tým řídí Václav Poc z hostitelské školy.


Autorský tým pro přípravu jednotného zadání pro obor Opravář zemědělských strojů

se poprvé sešel 23. 10. 2009 v SOU Praha-Radotín. Editorem jednotného zadání je ředitel školy Ing. Václav Hejda.


Autorský tým pro přípravu jednotného zadání pro obor Montér suchých staveb

se poprvé sešel 23. 10. 2009 v NÚOV. Editorem jednotného zadání je Pavel Půhoný ze SOŠ a SOU v Hradci Králové.


Autorský tým pro přípravu jednotného zadání pro obor Zahradník

se poprvé sešel 23. 10. 2009 v NÚOV. Editorem jednotného zadání je Ing. Karel Opočenský, CSc..


Autorský tým pro přípravu jednotného zadání pro obory Brašnář a Sedlář

se poprvé sešel 26. 10. 2009 v NÚOV. Editorem jednotného zadání je Mgr. Barbora Husová.


Autorský tým pro přípravu jednotného zadání pro obor Opravář lesnických strojů

se poprvé sešel 26. 10. 2009 v NÚOV. Editorem jednotného zadání je Ing. Vratislav Dluhoš ze SOU lesnického Křivoklát-Písky.


Autorský tým pro přípravu jednotného zadání pro obor Mechanizátor lesní výroby

se poprvé sešel 26. 10. 2009 v NÚOV. Editorem jednotného zadání je Ing. Jaromír Hout, Česká lesnická akademie Trutnov – SŠ, VOŠ


Autorské týmy pro přípravu jednotných zadání pro obory Hutník a Puškař

se poprvé sešly 27. 10. 2009 v SŠ-COP technickém v Uherském Brodě. Editorem jednotných zadání je Ing. Milan Prskavec z NÚOV.


První schůzka autorského týmu pro přípravu jednotného zadání pro obor Autolakýrník

se uskutečnila 29. 10. 2009 v NÚOV. Editorem jednotného zadání Michal Kirchner ze SOŠ a SOU Praha 10.


První schůzka autorského týmu pro přípravu jednotného zadání pro obory Sklář a Brusič skla

se uskutečnila 29. 10. 2009 v NÚOV. Editorkou jednotného zadání Ing. Jana Kottová.


Autorský tým pro přípravu jednotného zadání pro obor Chemik

se poprvé sešel 4. 11. 2009 v NÚOV. Editorkou jednotného zadání je RNDr. Vlasta Bucharová.


Autorské týmy pro přípravu jednotných zadání pro obory Malíř a Lakýrník

se poprvé sešly 26. 10. 2009 v SOŠ v Otrokovicích. Editorem jednotných zadání je Ing. Martina Gregorová z hostitelské školy.


První schůzka autorských týmů pro přípravu jednotných zadání pro obory Zlatník a klenotník, Umělecký štukatér a Umělecký rytec

se uskutečnila 2. 11. 2009 v NÚOV. Editorkou jednotných zadání je Mgr. Blanka Vážná.


Autorský tým pro přípravu jednotného zadání pro obor Výrobce bižuterie-kovová bižuterie

se poprvé sešel 3. 11. 2009 v NÚOV. Editorkou jednotného zadání je Ing. Jana Kottová.


Autorský tým pro přípravu jednotného zadání pro obor Mechanik hudebních nástrojů-strunné nástroje

se poprvé sešel 9. 11. 2009 v NÚOV. Editorkou jednotného zadání je RNDr. Zuzana Dvořáková.


Autorský tým pro přípravu jednotného zadání pro obor Opravář zemědělských strojů

se poprvé sešel 23. 10. 2009 v SOU Praha-Radotín. Editorem jednotného zadání je ředitel školy Ing. Václav Hejda.


Autorský tým pro přípravu jednotného zadání pro obory Zedník a Obkladač

se poprvé sešel 3. 11. 2009 v SŠ polytechnické v Brně, Jílová. Editorem jednotného zadání je Jan Studýnka z hostitelské školy.


První schůzka autorských týmů oborů Pekař a Cukrovinkář-pečivář

Týmy pro tvorbu jednotných zadání závěrečné zkoušky se poprvé sešly 29.9.2009 v NÚOV pod řízením Ing. Jany Nováčkové.


Autorské týmy pro přípravu jednotných zadání pro obory Pracovník v textilním a oděvním průmyslu a Kloboučník

se poprvé sešly 9. 11. 2009 v NÚOV. Týmy řídí Ing. Libuše Burešová.


Autorský tým pro přípravu jednotných zadání v gastronomických oborech

se sešel k první schůzce 1. 10. 2009 v NÚOV. Vedoucí týmu je Ing. Taťána Vencovská.


První schůzka autorského týmu pro obor Nástrojař

Tým, který tvoří jednotné zadání závěrečné zkoušky, řídí Ing. Jiří Mlíka ze Střední školy technické ve Žďáru nad Sázavou. Schůzka se uskutečnila 24.9.2009 v NÚOV.


Autorský tým pro obor Reprodukční grafik

Autorský tým pro přípravu jednotného zadání pro obor Reprodukční grafik se poprvé sešel 8. 10. 2009 na SŠ polygrafické v Praze 10. Tým řídí   ředitel školy PaedDr. Jiří Cikán.


Autorský tým pro jednotná zadání prodavačských oborů

Schůzka týmu pro tvorbu 11 prodavačských oborů se konala 30. 9.-1.10. 2009 na ISŠ obchodní v Českých Budějovicích.


Autorské týmy pro přípravu jednotného zadání v zemědělských oborech

Autorský tým  pro přípravu jednotného zadání v oborech Zemědělec-hospodyňka a Farmář a tým pro jednotné zadání v oborech Jezdec a ošetřovatel dostihových koní a Chovatel koní a jezdecse poprvé sešly 2. 10. 2009 v NÚOV.


První schůzka týmu pro obory Klempíř a Karosář

Příprava jednotných zadání pro obory Klempíř-stavební výroba, Klempíř-strojírenská výroba a Karosář byla zahájena 8.10.2009 v NÚOV. Vedoucím týmů a editorem jednotných zadání je Ing. Bohuslav Roll ze SŠ energetické a stavební v Chomutově.


První schůzka týmů pro obory Tiskař a Knihař

Autorské týmy pro přípravu jednotných zadání v oborech Tiskař na polygrafických strojích a Knihař zahájily práci 8.10.2009 v NÚOV. Týmy řídí Mgr. Gabriela Šumavská.


Začala příprava jednotného zadání pro obor Optik

První schůzka autorského týmu se uskutečnila 9. 10. 2009 v NÚOV. Tým řídí Ing. Karel Opočenský.


Schůzka týmu pro obor Operátor skladování

Příprava jednotného zadání pro obor Operátor skladování začala v NÚOV 8.10.2009. Tým řídí Ing. Taťána Vencovská.


Jednotná zadání pro obory Mechanik silničních strojů a Strojní kovář

22. 9. 2009 proběhla v NÚOV první schůzka týmu, který vede   Ing. Pavol Ondrejkovič.


Jednotná zadání v oborech Řezník-uzenář a Sladovník-pivovarník

Autorské týmy, které se poprvé sešly 9. 10. 2009 v NÚOV, řídí   Ing. Jana Nováčková.


Jednotné zadání pro obor Obráběč kovů

Schůzka týmu se uskutečnila 9. 10. 2009 v NÚOV. Řídí ho Ing. Jaroslav Svoboda z VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí.


Jednotné zadání pro obor Podlahář

Schůzka týmu, který řídí Ing. Jana Malíková, se uskutečnila 6. 10. 2009 v NÚOV.


Příprava jednotného zadání pro obor Železničář

První schůzka se uskutečnila 6. 10. 2009 v NÚOV. Tým řídí Ing. Eva Rathouská Grmelová.


Jednotné zadání pro obor Rekondiční a sportovní masér

Schůzka týmu, který řídí PaedDr. Věra Němcová, se uskutečnila 5. 10. 2009 v NÚOV.


Příprava jednotného zadání pro obor Mechanik plynových zařízení

Schůzka proběhla v NÚOV 5. 10. 2009. Tým řídí Ing. Jana Malíková.


Příprava jednotných zadání pro obory Truhlář a Čalouník

Schůzka týmů, které řídí RNDr. Jana Motyková, se uskutečnila 16. 10. 2009 v NÚOV.


Jednotného zadání pro obor Strojník-lodní doprava

Schůzka autorského týmu se uskutečnila se 11. 9. 2009 v NÚOV.


Jednotné zadání pro obor Zámečník

Schůzka autorského týmu se konala 13. 10. 2009 ve Vítkovické střední průmyslové škole a gymnáziu v Ostravě. Tým řídí Mgr. Karel Petrůj z uvedené školy.


Dopis ředitelům SOŠ a SOU

Dopis NÚOV ze dne 1. 9. 2010 ředitelům SOŠ a SOU.  Informace pro školy o přípravě jednotných zadání pro závěrečné zkoušky 2010/11


V roce 2009/10 vyzkoušelo 80 % škol jednotné zadání

Tvorba jednotných zadání a jejich realizace ve školním roce 2009/10


Konference k Nové závěrečné zkoušce

NÚOV uspořádal celostátní konferenci v rámci projektu Nová závěrečná zkouška, na nějž přispívá ESF. Konala se 8. prosince v hotelu STEP v Praze.


Schůzky autorských týmů

V období září – listopad 2010 probíhají první schůzky autorských týmů, které připravují jednotná zadání pro závěrečné zkoušky ve šk. r. 2010/11.


Samostatná odborná práce ve šk. r. 2010/2011

V letošním školním roce bude jednotné zadání závěrečné zkoušky ve 14  oborech vzdělání obsahovat i samostatnou odbornou práci.  Jde o práci, která je žákům zadávána s předstihem a její výsledky jsou využívány u nové závěrečné zkoušky. Pokud je samostatná odborná práce součástí jednotného zadání, jsou školy povinny ji do nové závěrečné zkoušky začlenit.


CEDEFOP informuje o NZZ

Evropské středisko pro rozvoj profesní přípravy (Cedefop) publikovalo informace o Nové závěrečné zkoušce. Díky článku, který připravili zodpovědní pracovníci projektu, jsou nejdůležitější informace o reformě závěrečných zkoušek přístupné všem zájemcům o odborné vzdělávání, ať už žijí kdekoli.


Pozvánka na metodické semináře pro školy

Do pátku 4. 2. 2011 obdrží školy e-mail s pozvánkou na metodické semináře pro učitele, kteří budou připravovat závěrečné zkoušky podle jednotných zadání 2010/11. Semináře se uskuteční pouze k oborům vzdělání, které se uplatňují ve více než 5 školách.


Potvrzení pro žáky o složení závěrečné zkoušky podle jednotného zadání

Potvrzení pro školní rok 2010/2011 může škola uplatnit spolu s  předávání  výučních listů jako jednu z možností ocenění výsledků žáků. Vystavení potvrzení pro žáka není pro školu nijak závazné a závisí zcela na rozhodnutí ředitele.


Žáci učebních oborů právě začínají skládat nové závěrečné zkoušky

1. června 2011: V tomto školním roce už neplatí, že zadání pro závěrečné zkoušky tvoří učitelé dané školy. Většina škol totiž převzala tzv. jednotné zadání, které připravili pracovníci Národního ústavu odborného vzdělávání společně s odborníky ze škol i z praxe. Jednotné závěrečné zkoušky se v učebních oborech zavádějí postupně a školy je přijímají dobrovolně.


Koncepce nové závěrečné zkoušky – verze 2010

Materiál obsahuje aktuální podobu vývoje Nové závěrečné zkoušky v oborech středního vzdělání s výučním listem zpracovanou v NÚOV na podzim roku 2010.


Vyhodnocení názorů odborníků z praxe na JZZZ 2010/2011


Vyhodnocení připomínek škol k jednotným zadáním 2010/2011

V tomto materiálu  Vám předkládáme informace o tom, jak dopadlo statistické vyhodnocení všech 668 dotazníků, které školy vyplnily.


Zadání samostatných odborných prací

V březnu 2012 budou zpřístupněna jednotná zadání,  která školy mohou využít pro závěrečné zkoušky 2011/2012.


Metodika tvorby jednotného zadání pro školní rok 2011/2012

Obsahuje metodické pokyny pro práci autorských týmů, které připravují jednotná zadání závěrečných zkoušek 2011/2012 pro obory vzdělání kategorie H a E


Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole


90 jednotných zadání na webovém portálu


Registrace škol a zajištění bezpečnosti NZZ

Systém přístupu k jednotným zadáním byl a nadále zůstává vstřícný a otevřený všem školám. Využití jednotných zadání je založeno na vzájemné důvěře mezi NÚOV a řediteli škol. Vloni využilo systém NZZ téměř 100 % škol, které si stáhly jednotná zadání, aniž podléhaly kontrole jejich bezpečného využití.


SOUTĚŽ SOP

Ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR vyhlašujeme soutěž samostatných odborných prací v gastronomických oborech


Konference „Nová závěrečná zkouška – kvalita pro učňovské školství“

Dne 8. března 2012 se u příležitosti ukončení projektu NZZ uskutečnila konference „Nová závěrečná zkouška – kvalita pro učňovské školství“. Konference se zúčastnili ředitelé a zřizovatelé odborných škol, odborníci z praxe, zástupci Hospodářské komory ČR, krajů, ČŠI a dalších partnerů v odborném vzdělávání.


Jednotná zadání 2011/2012 jsou školám k dispozici


Školení editorů

17. 9. proběhlo v NÚOV poslední ze šesti školení editorů pro přípravu jednotných zadání ve šk. r. 2009/10.


Žáci učebních oborů právě začínají skládat závěrečné zkoušky

Reforma závěrečných zkoušek, která probíhá v rámci projektu Nová závěrečná zkouška, má přispět ke zvýšení prestiže absolventů učebních oborů.


Zahájení národního projektu NZZ - tisková zpráva

Hlavním cílem projektu, který bude probíhat v letech 2009 – 2012, je zavedení standardizované závěrečné zkoušky v oborech vzdělání s výučním listem. Reforma závěrečné zkoušky přinese zlepšení kvality škol a zvýšení prestiže jejich absolventů. Dosud si školy samy připravují své závěrečné zkoušky a jejich úroveň se tak může značně lišit.


Projekt Nová závěrečná zkouška

Cílem projektu, který bude probíhat do roku 2012, je zavedení standardizované závěrečné zkoušky v oborech vzdělání s výučním listem. Projekt řídí ministerstvo školství, jeho řešitelem je Národní ústav odborného vzdělávání, financován je z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.


První schůzky k tvorbě jednotných zadání NZZ

Autorské týmy zahájily práci na přípravě jednotných zadání jednotlivých oborů pro školní rok 2009/2010. Všechny školy s tříletými učebními obory budou mít možnost je využít při svých závěrečných zkouškách.


Porada editorů JZZZ 2009/10

Dne 25. 11. 2005 se v NÚOV uskutečnila porada editorů jednotných zadání závěrečných zkoušek 2009/10


Informace o proběhlých metodických seminářích k jednotným zadáním

Pro učitelé, kteří připravují závěrečné zkoušky,  byly v březnu a dubnu uspořádány metodické semináře k jednotlivým jednotným zadáním závěrečných zkoušek. Každá škola měla možnost na seminář vyslat svého zástupce.  Celkem se uskutečnilo 64 seminářů, zhruba polovina v  SOU gastronomie a podnikání v Praze 9 a polovina ve SŠ informatiky a  spojů v Brně.


Metodické semináře pro školy

Ředitelkám a ředitelům všech škol jsme v pondělí 15. 2. 2010 odeslali pozvánku na metodické semináře „Jednotné zadání závěrečné zkoušky 2009/10“, které se uskuteční v březnu a dubnu 2010.


Slavnostní vyřazení budoucích cukrářů, opravářů, kuchařů i číšníků v Albrechticích

29.6.2009     Bruntálský a krnovský deník     str. 2     Zpravodajství     FIDEL KUBA     Absolventům, kteří právě vykonali závěrečnou zkoušku v nové podobě a zvládli ji úspěšně, byly předány výuční listy. Při slavnostním vyřazení obdrželi také certifikáty o absolvování nové závěrečné zkoušky. Region| Severní Morava


Výučnímu listu se vrací vážnost

10.11.2009    Lidové noviny    str. 26    ZOJA FRANKLOVÁ Závěrečné zkoušky na školách s učebními obory budou jednotné. Změnu vítají i zaměstnavatelé.


Roli pokusných králíků hradečtí studenti zvládli

10.7.2009     Hradecký deník     str. 3    Hradec Králové/ Jako první a jediní v celé republice skládali letos jednotné závěrečné zkoušky studenti oboru montér suchých staveb na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti ve Vocelově ulici.


Evropské peníze v odborném školství

9.11.2009    Literární noviny    str. 22    Vzdělání   Zoja FRANKLOVÁ  Ekonomické a společenské změny po roce 1989, globalizace v celosvětovém měřítku a rychlé technologické změny – to vše vyžaduje, aby člověk nebyl připraven jen v jednom úzce zaměřeném oboru, ale získal mnohem širší rozhled a řadu dalších kompetencí. Přitom je stále důležitější, aby měl schopnost a chuť dále se vzdělávat.


Samostatná odborná práce v jednotném zadání závěrečné zkoušky

13.1.2010    Česká škola  V letošním školním roce bude jednotné zadání závěrečné zkoušky v sedmi oborech vzdělání obsahovat i samostatnou odbornou práci.


Výuční list bude důvěryhodnější

13.1.2010    Rodina a škola Zoja Franklová   Závěrečné zkoušky učňů se sjednocují podobně jako maturity. Od tohoto školního roku mohou všechny školy, které mají učební obory, provádět závěrečné zkoušky podle jednotného zadání.


Zkoušky budou praktičtější

14.5.2010    Plzeňský deník    str. 52    Moje práce     MARTINA ŠRÁMKOVÁ


Co chybí žákům odborných škol podle OECD

18.5.2010    Lidové noviny    str. 30    Akademie


Učňové budou mít nové zkoušky – podobné státním maturitám

11.5.2010    Hospodářské noviny    str. 20    Téma     Jana Machálková


Nové závěrečné zkoušky pro učně

30.6.2010    ČT 1       Devatero řemesel - web     Z.Franklová        


Učni na Waldorfské škole složili kvalitní závěrečnou zkoušku

16.7.2010    Příbramský deník    str. 6        Jarmil Brynda        


Závěrečné zkoušky podle jednotného zadání

16.6.2010    Hospodářské noviny    str. 5   


Skládali zkoušky. Jednotné

24.6.2010    Mladá fronta DNES    str. 2    Kraj Plzeňský     J.Novotný         Jednotné závěrečné zkoušky mají za sebou žáci středních odborných učilišť. Na rozdíl od státních maturit bylo jejich zavedení jednodušší


Tyden.cz: Učni budou moci skládat jednotné zkoušky

1.4.2009        Něco jako státní maturita čeká na absolventy učňovských oborů. Jednotnou závěrečnou zkoušku budou moci všichni učni skládat již v příštím roce.


Od příštího roku mohou učni skládat jednotnou závěrečnou zkoušku

Praha 31. března (ČTK) - Od příštího školního roku budou moci učni všech oborů skládat jednotnou závěrečnou zkoušku. Národní ústav odborného vzdělávání (NÚOV) začne od dubna vytvářet zadání zkoušek pro jednotlivé obory, učni budou muset řešit hlavně úkoly z praxe. ČTK to řekla Dana Kočková, která projekt vede.


Střední školy čekají velké změny

10.6.2009 Rodina a škola, str. 24 Od školního roku 2009/2010 budou střední školy přecházet na výuku podle svých vlastních osnov ušitých na míru. Absolventi maturitních oborů budou skládat státní maturity a pro učně se chystají nové závěrečné zkoušky. Zároveň se přitvrdí konkurence mezi školami, protože počet absolventů základních škol výrazně klesá.


V Česku se mají nejlépe učni, přesto je jich málo

30.6.2009  denik.cz Praha - Budoucí dělníky a řemeslníky si i v krizi podniky hýčkají, navíc už třetí rok skládají praktickou závěrečnou zkoušku.


Projekt Nová závěrečná zkouška

1.4.2009     Česká škola     str. 2     Prvního dubna bude zahájen národní projekt Nová závěrečná zkouška. Hlavním cílem projektu, který bude probíhat v letech 2009–2012, je zavedení standardizované závěrečné zkoušky v oborech vzdělání s výučním listem.


Jednotná zkouška pro učně

1.4.2009  Haló noviny, str. 2 PRAHA - Od příštího školního roku budou moci učni všech oborů skládat jednotnou závěrečnou zkoušku. Národní ústav odborného vzdělávání ( NÚOV ) začne od dubna vytvářet zadání zkoušek pro jednotlivé obory, při nichž učni budou muset řešit hlavně úkoly z praxe.


Žáci učebních oborů právě skládají závěrečné zkoušky

Tisková zpráva  -   V průběhu června probíhají na všech školách s učebními obory závěrečné zkoušky. Většina z nich je letos uspořádá podle jednotného zadání. Jednotné závěrečné zkoušky se v učebních oborech zavádějí postupně a školy je přijímají dobrovolně.


Z opětovného odkladu státních maturit školy radost nemají

23.10.2009    Prachatický deník    str. 2    VÁCLAV VOTRUBA     „Je to vážně škoda,“ komentují odložení závěrečné zkoušky podle nových pravidel pedagogové na Českokrumlovsku.


Jednotné zkoušky pro učně si ředitelé škol pochvalují

ct24.cz | 8.12.2010 | rubrika: Domácí | strana: 0 | autor: ban


Nová závěrečná zkouška pomáhá vrátit prestiž učebním oborům

Z programového prohlášení vlády ČR: „Vláda ve spolupráci se zaměstnavateli podpoří rozvoj odborného středního („učňovského“) vzdělávání a formu jeho zakončování jednotnou závěrečnou zkouškou. Zvýší důraz na praktickou uplatnitelnost absolventů a na posílení prestiže středního odborného školství.“


Magazín Nové závěrečné zkoušky

Nové číslo magazínu přináší aktuality o projektu jednotné závěrečné zkoušky.


Evropa se vrací k učňovství

Lidové noviny | 11.1.2011 | rubrika: Akademie | strana: 25 | autor: RADKA KVAČKOVÁ


Státní zkouška míří i k učňům

Lidové noviny | 9.12.2010 | rubrika: Domov | strana: 4 | autor: PAVLA KUBÁLKOVÁ


U jednotných zkoušek v učebních oborech nejsou tajnosti nutné

8.3.2011    Jihlavské listy    str. 13    Publicistika     jv        


Reforma závěrečné zkoušky

Ministerstvo školství ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání postupně provádí reformu závěrečné zkoušky, která má zvýšit kvalitu vzdělávání žáků učebních oborů. Od roku 2005 probíhá reforma prostřednictvím projektů podporovaných Evropským sociálním fondem.


NZZ v České televizi

Dne 8.6. vysílala ČT 1 v hlavní zpravodajské relaci Události příspěvek o Nové závěrečné zkoušce.


Reformní výzvy globálního světa z pohledu HK ČR

7.4.2011    businessinfo.cz    P.Kužel         NZZ


Ministr Dobeš pochválil nové závěrečné zkoušky

Na konferenci "Budoucnost odborného vzdělávání", která se konala 9.6.2011 v Praze, ministr školství Josef Dobeš vyzdvihl význam zavádění jednotných zadání závěrečných zkoušek v učebních oborech.


Jednotné zkoušky na učilištích mají zachránit pověst českých ručiček

8.6.2011    ČT24.cz   


Státní učňovské zkoušky jsou elektronické

9.6.2011    Právo    str. 14    studium     map        


Závěrečnou zkoušku složili Slavkovští úspěšně

12.7.2011  Vyškovský deník  str. 10 


Školení editorů

ve dnech 24., 25. a 26. srpna bylo v NÚOV proškoleno 26 editorů pro přípravu jednotných zadání ve šk. r. 2009/10.


ke stažení


Informace o přístupu škol do informačního systému NZZ

Ředitelkám a ředitelům všech škol jsme odeslali dopis s pokyny pro stažení jednotných zadání 2009/10 v informačním systému NZZ.


Pojetí jednotlivých zkoušek

Dosavadní zkušenosti z průběhu závěrečných zkoušek ukazují, že jsou při nich často zadávány a řešeny tzv. školní úkoly, tzn. že se zpětně ověřují dílčí vědomosti a dovednosti žáků, které již byly v průběhu studia ověřeny. Z hlediska dalšího uplatnění absolventa je ovšem důležité, aby on sám a zejména jeho potenciální zaměstnavatel dostal informaci o tom, jak je do budoucna připraven řešit úkoly a problémy, které přináší konkrétní praxe. Na takové úkoly by také měla být celá závěrečná zkouška orientována.


Většina škol bude letos provádět závěrečné zkoušky podle jednotného zadání

Letos poprvé se mohou všechny školy s učebními obory připojit k projektu nové závěrečné zkoušky. Podle předběžných výsledků z konce dubna 2010 se dosud 88 % škol rozhodlo, že jednotné zadání využije alespoň v jednom z učebních oborů, které vyučují. Zavedení standardizované zkoušky má pomoci ke zvýšení prestiže učebních oborů.


Projekt Kvalita I – NZZ (2005 – 2008)

O vznik nové závěrečné zkoušky se staral Národní ústav odborného vzdělávání (NÚOV).


Koncepce

Základní koncepční záměry návrhu nové závěrečné zkoušky byly zformulovány v květnu 2005. Jejich podstatným rysem je celostní pojetí této zkoušky, zdůraznění role praktické zkoušky, komplexní pojetí témat jednotlivých zkoušek (písemné, praktické, ústní) a jejich vzájemná provázanost.


Šetření mezi školami a zaměstnavateli

V průběhu projektu Kvalita I - NZZ jsme zjišťovali názory na novou závěrečnou zkoušku ve školách i mezi zaměstnavateli.


Setkání zástupců projektu s odborníky z praxe

Na projektu Nová závěrečná zkouška spolupracuje s NÚOV také Hospodářská komora ČR. Zaměstnavatelé tak mají přímý vliv na to, aby jednotná zadání pro jednotlivé obory byla v souladu s potřebami praxe.


Dopis školám zapojeným do projektu

Národní ústav odborného vzdělávání odeslal 1. dubna na školy poštovní zásilku, která obsahuje důležité informace o letošních závěrečných zkouškách. 


Zavedení NZZ do škol

Pilotní školy dostaly jedinečnou příležitost vyzkoušet si „na vlastní kůži“, co obnáší příprava a realizace závěrečné zkoušky s využitím jednotného zadání.   Ve školním roce 2008/2009 této možnosti využilo na 250 škol, tj. více než polovina škol s učebními obory.


Co je nového na NZZ

Pro řešení tohoto projektu bylo velmi významné, že jeho myšlenka vycházela především z reálných potřeb pedagogické praxe. Již před jeho začátkem vznikly v některých oborech vzdělání spontánní aktivity, které směřovaly ke sjednocení obsahu a průběhu závěrečné zkoušky.


Nové prvky závěrečné zkoušky


Aktuálně o nových závěrečných zkouškách

Pro školní rok 2009/10 bylo vytvořeno 98 jednotných zadání, na jejichž tvorbě  pracovalo 50 editorů  a 450 autorů – ředitelů a učitelů středních odborných škol.


Výstava „Vzdělání a řemeslo“

Ohlédnutí za 16. ročníkem výstavy, která se konala ve dnech 29. 9. – 1. 10. 2010 v Českých Budějovicích. Výstava přinesla několik zajímavých novinek, a proto se k ní vracíme.


Tvorba jednotných zadání

Jednotné zadání pro každý jednotlivý obor zpracovává autorský tým, který je složen z pedagogů odborných škol, zástupce zaměstnavatelů – odborníka z praxe, případně pracovníka NÚOV. Vedoucí týmu - editor, nese odpovědnost za zpracování celého jednotného zadání a vybírá si své spolupracovníky ze škol (autory), kteří zpracovávají svěřené části jednotného zadání (např. témata jedné ze tří zkoušek). Odborník z praxe posuzuje, zda jednotné zadání odpovídá požadavkům stanoveným na výkon profese, ke které vyučení v oboru směřuje. Všichni, kdo JZZZ vytvářejí či posuzují, jsou zavázáni chránit jeho obsah před únikem informací.


Potvrzení pro žáky o složení závěrečné zkoušky podle jednotného zadání

Potvrzení pro školní rok 2010/2011 může škola uplatnit spolu s  předávání  výučních listů jako jednu z možností ocenění výsledků žáků. Vystavení potvrzení pro žáka není pro školu nijak závazné a závisí zcela na rozhodnutí ředitele. V průběhu května obdrží školy z NÚOV blankety pro tisk potvrzení – počet blanketů bude odpovídat počtu žáků, kteří budou skládat závěrečnou zkoušku podle JZZZ v celém rozsahu (tj. ve všech zkouškách). 


Informace NZZ


vybráno z médií


Informační systém


O projektu NZZ

Nová závěrečná zkouška byla od roku 2005 vyvíjena v rámci systémového projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Kvalita I. financovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Nepřehlédněte


NÚV


Publikace projektu


Kontakty

CZ 1.07/4.1.00/06.0013


Pravé menu


Hlavní menu


Nová závěrečná zkouška


Vzdělávání tvůrců jednotných zadání


Inovace internetového informačního systému (IIS NZZ)


Zajištění udržitelnosti výstupů projektu po skončení projektu

Po ukončení projektu (červen 2015) bude činnosti spojené s plošnou realizací nové závěrečné zkoušky zajišťovat Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci své základní (kmenové) činnosti.


Uplatnění absolventů škol na trhu práce – 2011

Burdová J. – Doležalová G. – Chamoutová D. – Kleňhová M. – Skácelová P. – Šťastnová P. – Trhlíková J. – Úlovcová H. – Vojtěch J.; Praha: NÚV, 2012. 100 stran. ISBN 978-80-87063-93-4.


Předmět aktualizace


MŠMT schválilo návrh způsobu zavádění ECVET a zřídilo pro něj koordinační centrum

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 10. dubna 2012 schválilo návrh způsobu zavádění Evropského systému kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu (ECVET) v České republice. Podle návrhu bude zavádění ECVET spojeno s podporou dostupnosti kvalifikací. Pro počáteční vzdělávání bude potenciál ECVET využit k zatraktivnění odborného vzdělávání, zejména technického zaměření, a k podpoře jeho kvality. Hlavním prostředkem bude podpora učebních mobilit žáků, a to nejen mezinárodních, ale i vnitrostátních, které mohou mít podobu praktického vyučování žáků středních škol ve firmách.   


Novinky


Revidované profesní kvalifikace plánované na rok 2012


Nové profesní kvalifikace plánované na rok 2012


plán tvorby profesních kvalifikací na rok 2012


Publikace o sociálním partnerství


Odstranit článek


Zpravodaj 4/2012

Z glosáře Cedefopu 6 * Celoživotní vzdělávání v Evropě * Externá maturita na Slovensku * Profesionalizace pro podnikové učitele * Profesní standardy v Sultanátu Omán


CET - CERTIFIED EUROPEAN E-TUTOR


K čemu využijete jazykový pas a jazykové portfolio?

Až půjdete na pracovní pohovor nebo se budete ucházet o stáž nebo brigádu doma i v zahraničí, budete potřebovat prokázat své dovednosti a znalosti cizích jazyků. V tom vám pomůže jeden z dokumentů Europassu - jazykový pas. Není to cestovní doklad, ale formulář, do kterého si zaznamenáte své znalosti a zkušenosti z cizích jazyků.  Využije ho především ten, kdo určité jazykové znalosti má, ale nemá o tom žádný doklad, jako je např. certifikát nebo diplom. 


Co přinese projekt NZZ_2

V projektu NZZ_2 bude do roku 2014 dokončena reforma závěrečných zkoušek. Od školního roku 2014/15 se počítá s tím, že bude využití jednotného zadání pro školy povinné. Projekt umožní kvalitativní posun, jehož důsledkem bude zlevnění a zefektivnění procesu realizace nové závěrečné zkoušky v dalších letech. Novou závěrečnou zkoušku má na starosti Národní ústav pro vzdělávání, projekt řídí MŠMT a přispívá na něj Evropský sociální fond.


Proběhlo 2. zasedání mezinárodní sítě NETINVET

Ve dnech 26. – 27. března 2012 se v Rotterdamu konalo 2. zasedání mezinárodní sítě NETINVET, která se zaměřuje na spolupráci odborných škol z 10 evropských zemí, v oblasti mobility studentů. Národní ústav pro vzdělávání je jednou z expertních organizací, které spolupracovaly na vytvoření sítě. 


Vzdělávání žáků se zdravotním postižením ve středních školách

Metodická příručka se zabývá problematikou vzdělávání žáků se zdravotním postižením. 


Koncepce nové závěrečné zkoušky

Jezberová, Romana Koncepce nové závěrečné zkoušky v oborech středního vzdělání s výučním listem ISBN 978-80-87063-84-2 


Kvalita pro učňovské školství

Kočková, Dana Nová závěrečná zkouška, kvalita pro učňovské školství ISBN 978-80-87063-86-6 


Metodika naplňování NSK - 2012


Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole

příručka Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole - školní rok 2011/2012 


Průřezová témata ve výuce žáků odborných škol

Dvoudílná metodická příručka je určena pedagogickým pracovníkům středních odborných škol. V každém díle příručky najdete dvě průřezová témata: 1. Občan v demokratické společnosti a Informační a komunikační technologie, 2. Člověk a životní prostředí a Člověk a svět práce. 


Absolventi škol se zdravotním postižením a trh práce

Zpráva z průzkumu mezi školami a zaměstnavateli. Trhlíková, Jana. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2011, 35 stran. 


Pomáháme odborným školám s reformou

Informace o projektu Kurikulum S - Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání 


Sborník příspěvků ze závěrečné konference projektu Kurikulum S

Sborník je složen z příspěvků, které zazněly na závěrečné konferenci projektu Kurikulum S – Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů do odborného vzdělávání v Praze 22. listopadu 2011.


Moderní odborná škola – Názory učitelů pilotních škol na kurikulární reformu

V publikaci jsou prezentovány výsledky výzkumného šetření, které spočívalo v realizaci řízených rozhovorů vedených s řediteli, koordinátory tvorby ŠVP a řadovými učiteli na pilotních středních odborných školách.


Dálkové studium ve středním odborném vzdělávání

Cíle, očekávání a názory účastníků studia - 2010/11. Skácelová, Pavla – Vojtěch, Jiří. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2011, 39 stran. 


Analýza profesní struktury pracovních sil a struktury absolventů z pohledu sféry vzdělávání - 2010

Doležalová, Gabriela - Vojtěch, Jiří. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2011, 68 stran. 


Žákovské projekty – cesta ke kompetencím

Publikace Žákovské projekty – cesta ke kompetencím je další metodickou příručkou určenou učitelům odborných škol vydanou v rámci projektu Kurikulum S – Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání. 


Výukové strategie v praxi pilotních škol

Publikace Výukové strategie v praxi pilotních škol vydaná v říjnu 2011 Národním ústavem pro vzdělávání vychází ze sledování výuky podle pilotních školních vzdělávacích programů ve vybraných 27 středních odborných školách a učilištích zapojených do projektu Kurikulum S. 


Pilotní ověřování jednotného zadání v oborech vzdělání kategorie E

Ve školním roce 2010 - 2011 se příprava jednotného zadání poprvé soustředila rovněž na obory středního vzdělání s výučním listem kategorie E. 


Úspěšnost absolventů středních škol ve vysokoškolském studiu, předčasné odchody ze vzdělávání - 2011

Kleňhová, Michaela. – Vojtěch, Jiří. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2011. 56 stran. 


Metodika tvorby jednotného zadání H

školní rok 2011/2012 pro obory vzdělání kategorie H 


Metodika tvorby jednotného zadání E

školní rok 2011/2012 pro obory vzdělání kategorie E 


Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním – 2011

Burdová, Jeny – Chamoutová, Daniela. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2011, 66 stran. 


Vyhodnocení připomínek škol k jednotným zadáním 2010/2011

V tomto materiálu Vám předkládáme informace o tom, jak dopadlo statistické vyhodnocení všech 668 dotazníků, které školy vyplnily. 


Vzdělávání tvůrců jednotných zadání

Vzdělávání tvůrců jednotných zadání 2011/2012 pro obory vzdělání kategorie H a Vzdělávání tvůrců jednotných zadání 2011/2012 pro obory vzdělání kategorie E 


Monitorování průběhu závěrečné zkoušky podle jednotného zadání 2010/2011

V dubnu 2009 bylo zahájeno řešení projektu Nová závěrečná zkouška, který směřuje k vytvoření mechanizmů umožňujících plošnou realizaci nové závěrečné zkoušky ve všech školách. 


Publikace Příklady dobré praxe SOŠ a SOU

Sborník obsahuje třicet dva příkladů dobré praxe tematicky rozdělených do osmi kapitol: Řízení školy a tvorba ŠVP, Jazykové vzdělávání, Odborné vzdělávání, Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, Průřezová témata, Spolupráce se sociálními partnery, Volný čas a Vyučovací metody. 


Vyhodnocení názorů odborníků z praxe na jednotné zadání závěrečné zkoušky

Důležitou zpětnou vazbu ke kvalitě vytvořených jednotných zadání poskytují zástupci sféry výkonu povolání, pro která jsou žáci příslušných oborů vzdělání připravováni. Zpracování stanovisek k jednotným zadáním 2010/2011 organizovala Hospodářská komora ČR a do expertního posuzování zapojila 68 odborníků z praxe. Publikace obsahuje shrnující informace o výsledcích expertního posuzování a dalším využití získaných poznatků. 


Koncepce nové závěrečné zkoušky – verze 2010

Materiál obsahuje aktuální podobu vývoje Nové závěrečné zkoušky v oborech středního vzdělání s výučním listem zpracovanou v NÚOV na podzim roku 2010. 


Analýza inzertní nabídky zaměstnání v denním tisku a na internetu - 2010

Šťastnová, Pavlína. Praha: NÚOV 2011, 77 stran. 


Sociální partnerství odborných škol

Sborník z konference 


Metodika naplňování NSK – doplněné a upravené vydání

Toto vydání nemění věcný obsah Metodiky naplňování NSK zpracované v roce 2009 a v ní popsaných metodických pravidel, pouze je upřesňuje nebo doplňuje jejich vysvětlení. Zdrojem k tomu byly jednotlivé již používané metodické listy a závěry jednání Metodické skupiny projektu NSK2. 


Spolupráce odborných škol s jejich sociálními partnery

Studie je určena odborné veřejnosti, rozhodujícím činitelům v oblasti vzdělávání i sociálním partnerům, kterým záleží na užší spolupráci s odbornými školami. Publikace představuje výsledky kvantitatnivního a kvalitativního šetření o míře spolupráce oslovených škol a sociálních partnerů při tvorbě školních vzdělávacích programů a při realizaci výuky. 


Uplatnění absolventů škol na trhu práce – 2010

Burdová, Jeny – Doležalová, Gabriela – Chamoutová, Daniela – Kleňhová, Michaela – Skácelová, Pavla – Trhlíková, Jana – Úlovcová, Helena – Vojtěch, Jiří.  Praha: NÚOV 2011, 99 stran. ISBN 978-80-87063-38-5. 


Vzdělanostní a oborová struktura 2010/11

Vojtěch, Jiří - Chamoutová, Daniela. Praha: NÚOV, 2011. 52 stran. 


Národní přiřazovací zpráva České republiky

Pracovní verze publikace k přiřazovacímu procesu v České republice. Všechny existující kvalifikace jsou přiřazovány k jednotnému evropskému rámci kvalifikací a výsledkem tohoto procesu bude možnost jednoduššího porovnání kvalifikací, tedy úrovně znalostí, dovedností a způsobilostí lidí, v jakýchkoli dvou evropských zemích. 


Publikace Odborné školy a jejich sociální partneři

Brožura představuje výsledky šetření na vybraných odborných školách týkajícího se sociálního partnerství odborných škol. 


Realizace závěrečné zkoušky podle jednotného zadání ve školním roce 2010/2011

Materiál je určen ředitelům a pracovníkům škol, které budou připravovat závěrečné zkoušky podle jednotného zadání. Dovědí se, jak mají s jednotným zadáním bezpečně nakládat a jaká jsou obecná pravidla pro přípravu jednotlivých zkoušek.   


Přechod absolventů středních škol do terciárního vzdělávání

Kleňhová, Michaela. – Vojtěch, Jiří. Praha: NÚOV, 2011. 84 stran. 


Finanční gramotnost

Analýza zapracování finanční gramotnosti do ŠVP středních odborných škol 


Shoda dosaženého vzdělání a vykonávaného zaměstnání – 2009

Doležalová, G. - Vojtěch, J.; Praha: NÚOV, 2011. 50 stran. 


Studijní a pracovní záměry absolventů středních škol se zdravotním postižením

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Trhlíková, J.: Praha: NÚOV, 2010. 46 stran. 


Regionální konzultační centra - rok pomoci odborným školám

Brožura představuje konzultační centra v jednotlivých krajích, jejich činnost i nabídku pro zástupce odborných škol. Součástí jsou rozhovory, ve kterých zástupci konzultačních center popisují, o jakou formu pomoci a o jaké akce mají zástupci odborných škol největší zájem, s jakými problémy se centra za rok svého fungování potýkala nebo s kolika lektory centrum spolupracuje a jakou má zpětnou vazbu od účastníků vzdělávacích akcí. 


Vyhodnocení připomínek škol k jednotným zadáním ve školním roce 2009/2010

V rámci národního projektu Nová závěrečná zkouška bylo ve školním roce 2009/10 vytvořeno celkem 98 jednotných zadání uplatnitelných ve 116 oborech vzdělání.   


Žáci a studenti se zdravotním postižením ve středním a vyšším odborném vzdělávání – vzdělanostní a oborová struktura

Trhlíková, Jana – Vojtěch, Jiří. Praha: NÚOV, 2010. 40 stran. 


Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním – 2010

Burdová, J. – Chamoutová, D.; Praha: NÚOV 2010, 68 stran. 


Analýza realizované vzdělávací nabídky středních škol ve školních rocích 1998/99, 2003/04 a 2008/09

Skácelová, Pavla - Vojtěch, Jiří. Praha: NÚOV, 2010. 48 stran. 


Uplatnění absolventů škol na trhu práce – 2009

Úlovcová, H. – Vojtěch, J. – Trhlíková, J. – Chamoutová, D. – Skácelová, P. – Burdová, J.; Praha: NÚOV 2010, 88 stran. ISBN 978-80-87063-28-6. 


Vzdělávání tvůrců jednotných zadání - kategorie H

pro obory vzdělání kategorie H 


Vzdělávání tvůrců jednotných zadání - kategorie E

pro obory vzdělání kategorie E 


Metodika tvorby jednotného zadání - obory kategorie H

Metodika tvorby jednotného zadání školní rok 2010/2011, obory vzdělání kategorie H. Romana Jezberová a kol. Vydal Národní ústav odborného vzdělávání v Praze 2010 


Metodika tvorby jednotného zadání - obory kategorie E

Metodika tvorby jednotného zadání školní rok 2010/2011, obory vzdělání kategorie E. Romana Jezberová a kol. Vydal Národní ústav odborného vzdělávání v Praze 2010 


Monitorování průběhu závěrečné zkoušky podle jednotného zadání

Věra Vašáková a kol. Vydal NÚOV 2010 


Vyhodnocení názorů odborníků z praxe na JZZZ ve školním roce 2009/2010

Věra Vašáková a kol. Vydal NÚOV 2010 


Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků

Vojtěch, Jiří - Chamoutová, Daniela. Praha: NÚOV, 2010. 47 stran. 


Realizace závěrečné zkoušky podle jednotného zadání

Romana Jezberová a kol. 


Kvalifikační úrovně v NSK


Metodické listy


Metodika naplňování NSK


Finanční gramotnost - úlohy a metodika

V rámci rezortního projektu MŠMT Finanční gramotnost - metodická příručka pro učitele, který NÚOV řešil v roce 2009, byla vytvořena publikace Finanční gramotnost - úlohy a metodika. Tato publikace navazuje na publikaci Finanční gramotnost - obsah a příklady z praxe škol (2008).  


Volba střední školy a spokojenost žáků se zdravotním postižením se studiem

Trhlíková, J.; Praha: NÚOV 2009, 51 stran 


Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním - 2009

Chamoutová D.; Praha, NÚOV 2009, 68 str. 


Role odborného vzdělávání v období ekonomické krize

V ČR se postupně uskutečňuje kurikulární reforma, která si klade za cíl rozvoj klíčových kompetencí žáků, současní absolventi však ještě novým pojetím neprošli. Posledních několik let přineslo podstatný posun i do oblasti dalšího vzdělávání, přesto je zatím účast na něm nízká. Jsou tedy procesy probíhající ve vzdělávacím systému dostatečné? Které kroky je třeba podporovat, aby byly problémy spojené s ekonomickou krizí rychleji překonány? Na tyto otázky se pokouší odpovědět materiál Role odborného vzdělávání a příležitosti k jeho rozvoji v době ekonomické krize, kterou zpracoval NÚOV.   


NZZ - Vyhodnocení dotazníkového šetření na školách

Romana Jezberová a kol. 


Studijní materiál pro vzdělávání editorů a autorů jednotných zadání

Libor Berný, Romana Jezberová, Renáta Drábová, Vít Valeš


Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve šk. r. 2009/2010

Romana Jezberová a kol. 


Monitorování práce s webovým portálem IS NZZ na školách

Věra Vašáková a kol. Vydal Národní ústav odborného vzdělávání Praha, 2009 


Názory pracovníků úřadů práce na uplatnění absolventů škol v období ekonomické krize - 2009

Skácelová, P. – Vojtěch, J.; Praha: NÚOV 2009, 33 stran. 


Uplatnění absolventů škol na trhu práce – 2008

Úlovcová, H. - Vojtěch, J. - Trhlíková, J. - Kalousková, P. - Chamoutová, D. - Křížová, E. - Koucký, J. - Lepič, M. - Skácelová, P.; Praha: NÚOV 2009, 100 stran, ISBN 978-80-87063-21-7. 


Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů

Burdová, J. - Paterová, P.; Praha: NÚOV 2009, 27 stran. 


Dlouhodobý záměr vzdělávání

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2007 je zpracováván na základě § 9 - 11 a § 185 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).   


Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky

Romana Jezberová a kol. 


Strategie celoživotního učení ČR

Zprac. kol. pod vedením Z. Somra; Editor O. Kofroňová ; Vydal Národní ústav odborného vzdělávání Praha, 20. prosince 2006 


Wordprocessing pro Word 2003

Valeš, V. – Valešová, I., Praha, NÚOV – STÚ 2009, 56 stran 


Strategie získání zaměstnání absolventů středních a vyšších odborných škol a jejich postoje k práci

Doplňující analýzy založené na datech ze šetření přechodu absolventů na trh práce realizovaných v NÚOV.  Trhlíková J. ; Praha: NÚOV 2009. 


Historie fiktivních firem

Fiktivní firmy jsou netradičním způsobem výuky na středních školách, který se v ČR rozvíjí od r. 1992. Jejich činnost umožňuje Centrum fiktivních firem. 


Impuls pro učňovské školství

Publikace Nová závěrečná zkouška – impuls pro učňovské školství podává souhrnnou informaci o pojetí nové závěrečné zkoušky, procesu tvorby a ověřování jednotných zadání a jeho hodnocení pracovníky škol a zástupci zaměstnavatelů. Součástí publikace je přehled stručných anotací 70 jednotných zadání, které byly v červnu 2008 ověřovány na téměř 250 školách. 


Koncepce nové závěrečné zkoušky

Romana Jezberová a řešitelský tým projektu Kvalita I - NZZ. Vydal: Národní ústav odborného vzdělávání Praha, květen 2008. ISBN 978-80-87063-10-1


Rozhodování žáků při volbě vzdělávací cesty a úspěšnost vstupu na trh práce

Sonda založená na šetření absolventů středních škol, kteří se zúčastnili jako patnáctiletí výzkumu PISA-2003 a vybraného vzorku jejich zaměstnavatelů. Trhlíková, J. – Úlovcová, H. – Vojtěch, J.; Praha: NÚOV 2008. 


Přechod absolventů vyšších odborných škol do praxe a jejich uplatnění – II. etapa

Šetření názorů absolventů VOŠ tři roky po ukončení studia. Trhlíková, J. – Úlovcová, H. – Vojtěch, J.; Praha: NÚOV 2008.   


Přístupy k řízení kvality v odborném vzdělávání

Příklady pokynů, doporučení, modelů, nástrojů, rámců a standardů kvality  z vybraných zemí západní a severní Evropy   sestavil Stanislav Michek 


Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013

Irena Palánová a Miloš Rathouský  


Analýza školních vzdělávacích programů – 2007

Kofroňová, O. – Vojtěch, J.; Praha, NÚOV 2008, 33 stran. 


Finanční gramotnost - obsah a příklady z praxe škol

NÚOV vydává příručku pro učitele základních a středních škol  Finanční gramotnost - obsah a příklady z praxe škol. Účelem publikace je seznámit učitelskou veřejnost s tím, co se finanční gramotností rozumí a seznámit je s příklady dobré praxe. 


Vývoj kvalifikačních požadavků na pracovním trhu v ČR a v zahraničí

Koucký, J. – Lepič, M.; Praha, NÚOV 2008, 92 stran 


Příručka příkladů dobré praxe

Příručka příkladů dobré praxe dobré praxe učitelů středních odborných škol a středních odborných učilišť zapojených do projektu Pilot S. 


Anglicko-český a česko anglický slovník odborného vzdělávání

Slovník je převzat z přílohy Zpravodaje V/2007, v níž jsou vysvětlující poznámky k účelu slovníku, k jeho uspořádání, důvody, proč některá slova či slovní spojení překládat uvedeným způsobem, seznam použité literatury a jména spolupracovníků, kteří se na vytváření slovníku podíleli či stále ještě podílejí. 


Průvodce současným odborným vzděláváním

Vydal Národní ústav odborného vzdělávání, Praha 2008. Publikace vznikla v rámci systémového projektu Partnerství a kvalita, financovaného z prostředků ESF a státního rozpočtu České republiky. 


Připravenost absolventů středních odborných škol na uplatnění v praxi

(Srovnání situace absolventů středního odborného vzdělávání s výučním listem, s maturitou i odborným výcvikem a s maturitou tři roky od ukončení studia)  Trhlíková, J. - Vojtěch, J. - Úlovcová. H.; Praha, NÚOV 2008. 31 stran 


Odborné vzdělávání a sociální partnerství

Příručka pro účastníky studijní cesty 


Evropské aktivity v oblasti odborného vzdělávání

Hana Čiháková, Martina Kaňáková, Miloš Rathouský 


Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu

Miroslav Kadlec, Jan Peška, Jiří Strádal, Mario Stretti 


Kvalita odborného vzdělávání a role sociálních partnerů

Stanislav Michek, Romana Jezberová, Dana Kočková, Martina Kaňáková, Petr Jadrný, Jiří Valenta, Zdeněk Vršník, Libor Berný 


Partnerství škol a zaměstnavatelů

Jan Peška, Zorka Husová, Taťána Vencovská, Jana Kratochvílová, Věra Vašáková, Libor Berný, Jiří Vojtěch, Helena Marinková, Hana Čiháková, Jiří Strádal, Jaromír Coufalik, Bohumil Mužík, František Barták 


Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním - 2008

Burdová, J. - Chamoutová, D.; Praha, NÚOV 2008, 70 stran  


Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol - souhrnný pohled

Kalousková, P. - Vojtěch, J.; Praha, NÚOV 2008, 44 stran 


Potřeby zaměstnavatelů z pohledu analýzy inzertní nabídky zaměstnání a názorů pracovníků personálních agentur - 2008

Šťastnová, P. - Kalousková, P. - Úlovcová, H. - Vojtěch, J.; Praha, NÚOV 2008, 89 stran. 


Přechod absolventů maturitních oborů SOU do praxe a jejich uplatnění na trhu práce

(Šetření absolventů středního odborného vzdělání s maturitní zkouškou a s odborným výcvikem tři roky od ukončení studia) Křížová, E. - Trhlíková, J. – Úlovcová, H. – Vojtěch, J.; Praha, NÚOV 2008, 33 stran. 


Tabulky u státní zkoušky

Slavíčková, M. – Valešová, I., Praha, NÚOV – STÚ 2008, 26 stran 


Obchodní dopisy nejen u státní zkoušky

Slavíčková, M. – Valešová, I., Praha, NÚOV – STÚ 2008, 26 stran 


Písemnosti bez předtištěných odvolacích údajů

Levová, J. – Valešová, I., Praha, NÚOV – STÚ 2008, 53 stran 


Chyby u státní zkoušky

Drábová, M. – Valešová, I., Praha, NÚOV – STÚ 2008, 27 stran 


Historie psacího stroje

Konůpek, J. – Valešová, I., Praha, NÚOV – STÚ 2000, 17 stran 


Korektura textu

Levová, J. – Slavíčková, M. – Valešová, I., Praha, NÚOV – STÚ 2005, 14 stran 


Rozvoj kvality odborného vzdělávání v Evropě

(pomůcky pro poskytovatele: pokyny – indikátory – týmová spolupráce – manuál) Michek, S. (Eds.);. Praha, NÚOV 2007. ISBN 978-80-87063-03-3   


Analýza profesní struktury pracovních sil v České republice z pohledu sféry vzdělávání – 2006

Doležalová, G. – Sukup, R. – Vojtěch, J.; Praha, NÚOV 2007, 80 stran. 


Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol – šetření v kvartérním sektoru

Kalousková, P.; Praha, NÚOV 2007, 35 stran. 


Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním – 2007

Chamoutová D. – Burdová J.; Praha, NÚOV 2007, 61 stran 


Úspěšnost absolventů středních škol ve vysokoškolském studiu, předčasné odchody ze vzdělávání - 2007

Kleňhová, M. – Vojtěch, J.; Praha, NÚOV 2007, 55 stran. 


Uplatnění absolventů škol na trhu práce – 2006

Úlovcová, H. – Vojtěch, J. – Festová, J. – Trhlíková, J.– Doležalová, G. – Kalousková, P – Kleňhová, M. – Šťastnová, P.; Praha, NÚOV 2007, 104 stran. ISBN 978-80-85118-00-1.  


Názory pracovníků úřadů práce na uplatnění absolventů škol – 2006

Burdová, J. – Trhlíková, J. – Vojtěch, J.; Praha, NÚOV 2007, 36 stran. 


Přechod absolventů SOŠ do praxe a jejich uplatnění na trhu práce – II. etapa

(Šetření absolventů středních odborných škol tři roky od ukončení studia na SOŠ) Trhlíková, J. – Úlovcová, H. – Vojtěch, J.; Praha, NÚOV 2007, 38 stran  


Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU

PhDr. Jana Kašparová a kol. Praha, Národní ústav odborného vzdělávání 2007 ISBN 978-80-85118-12-4 


Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání

Michek, S. a kol.; Praha, NÚOV 2006. 


Potřeby zaměstnavatelů z pohledu analýzy inzertní nabídky zaměstnání a názorů pracovníků personálních agentur - 2006

Šťastnová, P. – Kalousková, P. – Úlovcová, H. – Vojtěch, J; Praha, NÚOV 2006, 80 stran. 


Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol – šetření v terciární sféře

Kalousková, P.; Praha, NÚOV 2006, 38 stran. 


Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním - 2006

Festová, J. - Vojtěch, J.; Praha, NÚOV 2006. 


Přechod absolventů středních škol do terciárního vzdělávání - 2006

Kleňhová, M. - Vojtěch, J.; Praha, NÚOV 2006, 67 stran.   


Přechod absolventů SOU do praxe a jejich uplatnění na trhu práce – III. etapa

(Šetření absolventů tříletých učebních oborů šest let od ukončení studia na SOU) Trhlíková, J. – Úlovcová, H. – Vojtěch, J.; Praha, NÚOV 2006, 40 stran 


Odvětvová a profesní struktura pracovníků ve zpracovatelském průmyslu a ostatních odvětvích v ČR v kontextu se sférou vzdělávání

Sukup, R. - Doležalová, G. - Vojtěch, J.; Praha, NÚOV 2005. 


Nezaměstnanost absolventů škol se střední a vyšším odborným vzděláním - 2005

Festová, J. - Vojtěch, J.; Praha, NÚOV 2005, 64 stran. 


Shoda dosaženého vzdělání a vykonávaného zaměstnání – 2005

Vojtěch, J. - Doležalová, G.; Praha, NÚOV 2006, 44 stran.  


Přechod absolventů vyšších odborných škol do praxe a jejich uplatnění. – I. etapa

(Šetření názorů budoucích absolventů VOŠ) Trhlíková, J. - Úlovcová, H. - Vojtěch, J.; Praha, NÚOV 2005. 


Uplatnění absolventů škol na trhu práce - 2005

Úlovcová, H. - Vojtěch, J. - Festová, J. - Trhlíková, J. - Doležalová, G. - Kofroňová, O. - Kalousková, P.; Praha, NÚOV 2006 


Profesní nároky sektorů a odvětví – 2004

(šetření vědecko-technických parků v České republice) Sukup, R.; Praha, NÚOV 2004. 26 stran 


Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů pro vstup na trh práce – 2004

(šetření v sekundárním sektoru) Kalousková, P. – Štastnová, P. – Úlovcová, H. – Vojtěch, J.; Praha, NÚOV 2004 


Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním - 2004

Festová, J.; Praha, NÚOV 2004. 63 s. 


Přechod absolventů středních škol do praxe a jejich uplatnění. SOŠ – I. etapa

(Šetření názorů budoucích absolventů SOŠ) Trhlíková, J. – Úlovcová, H. – Vojtěch, J.; Praha, NÚOV 2004.


Uplatnění absolventů škol na trhu práce - 2004

Praha, NÚOV 2004, 80 s. 


Názory pracovníků úřadů práce na uplatnění absolventů škol - 2004

Vojtěch, J. – Trhlíková, J.; Praha, NÚOV 2004. 42 s. 


Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním - 2003

Festová, J. - Vojtěch, J.; Praha, NÚOV 2003. 65 stran 


Analýza profesní struktury pracovních sil v ČR z pohledu sféry vzdělávání – 2003

Sukup, R. – Vojtěch, J.; Praha, NÚOV 2003, 81 stran. 


Uplatnění absolventů škol na trhu práce – 2003

Vojtěch, J. – Úlovcová, H. – Trhlíková, J. – Festová, J .; Praha, NÚOV 2003 


Přechod absolventů SOU do praxe a jejich uplatnění – II. etapa

(Šetření absolventů tříletých učebních oborů tři roky od ukončení studia na SOU) Trhlíková, J. – Vojtěch, J. – Úlovcová, H.; Praha, NÚOV 2003.


Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním - 2002

Festová, J. - Vojtěch, J.; Praha, NÚOV 2002. 54 stran


Shoda dosaženého vzdělání a vykonávaného zaměstnání - 2002

Vojtěch, J. - Festová, J.; Praha, NÚOV 2002


Nezaměstnanost absolventů škol ve středním a vyšším odborným vzděláním - 2001

Úlovcová, H. - Vojtěch, J.; Praha, NÚOV 2001; 36 stran


Přechod absolventů středních škol do praxe a jejich uplatnění

Pracovní texty projektu „Uplatnění absolventů škol:analýza a výhled“ 12/2000 (Šetření názorů budoucích absolventů SOU) Úlovcová, H. - Berný, L. - Šťastnová, P. - Vymětalová, S.; Praha, ÚIV - NÚOV - CSVŠ, 2000


barevnost loga


Logo projektu

NZZ2.gif Název projektu: IPn Nová závěrečná zkouška 2, Zkrácený název projektu: NZZ_2, Číslo projektu: CZ.1.07/4.1.00/33.0004


Výsledky veletrhů fiktivních firem