Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 247


Vzdělávání 1/2012

1_12.jpg Nabízíme Vám první číslo čtvrtletníku VZDĚLÁVÁNÍ, který od začátku roku 2012 vydává Národní ústav pro vzdělávání. Navazuje jak na bulletin Odborné vzdělávání, který připravoval NÚOV, tak na Noviny VÚP. Od nynějška budeme přinášet informace o vzdělávání všeobecném, odborném, uměleckém i jazykovém a také o problematice pedagogicko-psychologického poradenství. Ve čtvrtletníku se dočtete nejen o činnosti NÚV a projektech, které má na starosti, ale také o dění přímo na školách a názorech pedagogů i odborníků z jiných organizací. Věříme, že tato změna pro Vás bude zajímavá, a těšíme se i na Vaše náměty či příspěvky. Přejeme Vám příjemné a inspirativní čtení.


Čtvrtletník Vzdělávání

Časopis, který vychází čtyřikrát ročně, přináší informace o současném dění v českém školství a zároveň ukazuje, jak se na něm podílí Národní ústav pro vzdělávání. Věnuje pozornost změnám, které se chystají či zavádějí, představuje novinky a projekty z oblasti všeobecného i odborného vzdělávání. 


Přehled publikací projektu Kurikulum S

Stručný přehled Vás seznámí se všemi publikacemi vydanými a připravovanými v rámci projektu Kurikulum S, mezi nimiž najdete metodické příručky pro učitele odborných škol, sborníky příkladů dobré praxe i příspěvků z konferencí, informační brožury o sociálním partnerství odborných škol a další. Nově jsme vydali brožuru Vzdělávání žáků se zdravotním postižením v odborných školách a sborník Sociální partnerství očima zaměstnavatelů. 


Analýza inzertní nabídky zaměstnání v denním tisku a na internetu - 2010

Šťastnová, Pavlína. Praha: NÚOV 2011, 77 stran.


Europass se představí na veletrhu počítačových dovedností v Praze 26. března

V rámci Evropského týdne počítačových dovedností 2012 – „European e-Skills Week 2012“ se představí mezi jinými i Europass jako součást kampaně na podporu a zdokonalování počítačových dovedností u široké veřejnosti. Návštěvníkům v Obecním domě představíme 26. března od 9 do 17 hodin především dodatky k osvědčení, které se přikládají k osvědčení o odborném vzdělání (k maturitnímu vysvědčení, výučnímu listu) a srozumitelně popisují, co jejich držitelé ve škole absolvovali. Dodatky usnadňují pochopení obsahu a uznání osvědčení uchazečům o práci v zahraničí.


Analýza profesní struktury pracovních sil a struktury absolventů z pohledu sféry vzdělávání – 2010

Doležalová, Gabriela - Vojtěch, Jiří. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2011, 68 stran. 


O Europass byl na veletrhu pracovních příležitostí JOBS EXPO velký zájem

Ve dnech 15. a 16. března se v Praze na Výstavišti v Holešovicích konal druhý ročník mezinárodního veletrhu pracovních příležitostí JOBS EXPO, na kterém se prezentoval také Europass spolu s Evropskou komisí v jednom stánku. O Europass měli na veletrhu zájem všechny věkové skupiny. Mladí lidé se zajímali především o dokument mobilita, do něhož se zaznamenávají zkušenosti se stážemi v zahraničí, zástupci střední a starší generace měli zájem o informace týkající se dodatků k osvědčení. Ty se přikládají k osvědčení o odborném vzdělání (k maturitnímu vysvědčení, výučnímu listu) a srozumitelně popisují, co jeho držitel ve škole absolvoval, a usnadňují tak uznání osvědčení v zahraničí. 


DVPP z oblasti péče o nadané


Analýzy a výzkumné zprávy


Zpravodaj 3/2012

Z glosáře Cedefopu 5 * Rámce kvalifikací v Evropě * Rámec kompetencí v IKT pro učitele – UNESCO * Obchodní vzdělávání ve Švýcarsku * 6,8 milionu mladých lidí v EU je nezaměstnaných nebo podzaměstnaných * Pakt o základním vzdělávání pro alfabetizaci * Etika a právo v poradenství


Konference o reformě závěrečných zkoušek

Ve čtvrtek 8. března proběhla v pražském hotelu Step závěrečná konference projektu Nová závěrečná zkouška. Projekt bude ukončen 31. 3. 2012.


Vyšlo první letošní číslo Europass newsletteru

Newsletter se vě­nuje především cizím jazy­kům. Seznámíme vás s Europass - jazykovým pasem a Evropským jazykovým portfoliem (EJP), pomocí kterého můžete zjistit a správně ohodnotit své současné jazykové dovednosti. Učitelé se dozvědí o vzdělávacích programech, v rámci nichž jim lektoři představí novou aplikaci EJP a příklady jejího využití ve výuce. Dočtete se také o tom, jak je evropské jazykové portfolio v současné době využíváno na českých školách, co si o něm myslí učitelé, a co všechno poskytuje on-line aplikace EJP svým uživatelům.


Patička


Bannery


Nová závěrečná zkouška 2

animace.gif


Pomocné nástroje


Informace vpravo


Písemné zkoušky se budou skládat na počítači

Během projektu NZZ 2 proběhne inovace informačního systému, který bude rozšířen o řadu aplikací. Ty umožní jeho nové funkce, jako je generování témat písemné zkoušky přímo pro jednotlivé žáky či e-learningové vzdělávání. 


Aktuality


Pravé menu


NÚV


Kontakty


Publikace

 


Aktivity

Projekt Nová závěrečná zkouška 2 je rozdělen do čtyř základních aktivit.


Cílová skupina projektu

Cílovou skupinou projektu jsou žáci škol a školských zařízení z celé ČR, včetně hlavního města Prahy – cca 40.000 žáků, kteří studují v oborech vzdělání s výučním listem. V tomto počtu je cca 5.000 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Další cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci těchto škol – cca 2.600 a ředitelé těchto škol – cca 520.


O projektu

Reformu závěrečné zkoušky v oborech vzdělání s výučním listem řídí MŠMT, na starosti ji má Národní ústav pro vzdělávání. Projekt Nová závěrečná zkouška 2 umožní kvalitativní posun, jehož důsledkem bude zlevnění a zefektivnění procesu realizace nové závěrečné zkoušky v dalších letech.


Hlavní menu


Nová závěrečná zkouška 2


Zpravodaj 2/2012

Z glosáře Cedefopu 4 * Půjčky na vzdělávání * Poradenství v Polsku * Modernizovaná povolání v Německu * Profesní příprava v Kazachstánu * Kultura sociálních kompetencí * Povinná docházka v (profesních) školách * Je činnost lepší než pozorování nebo čtení?


Europass na LINGUA SHOW a JOBS EXPO v Praze

Na pražském Výstavišti v Holešovicích se ve dnech 15. a 16. března2012 uskuteční veletržní novinka, a to mezinárodní veletrh LINGUA SHOW , který je nedílnou součástí nejvýznamnějšího veletrhu práce v České republice JOBS EXPO 2012. Vstupné na oba veletrhy je zdarma .


Letní tábory


Legislativa


Portál RVP


Kvalita školy a kurikula – od expertního šetření ke standardům kvality

Výzkumná zpráva. Tomáš Janík a kolektiv. Vydal VÚP v Praze, 2011.  ISBN: 978-80-86856-80-3


Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu

Miroslav Kadlec, Jan Peška, Jiří Strádal, Mario Stretti


Kvalita odborného vzdělávání a role sociálních partnerů

Stanislav Michek, Romana Jezberová, Dana Kočková, Martina Kaňáková, Petr Jadrný, Jiří Valenta, Zdeněk Vršník, Libor Berný


Evropské aktivity v oblasti odborného vzdělávání

Hana Čiháková, Martina Kaňáková, Miloš Rathouský


Odborné vzdělávání a sociální partnerství

Příručka pro účastníky studijní cesty


Průvodce současným odborným vzděláváním

Vydal Národní ústav odborného vzdělávání, Praha 2008. Publikace vznikla v rámci systémového projektu Partnerství a kvalita, financovaného z prostředků ESF a státního rozpočtu České republiky.


Partnerství škol a zaměstnavatelů

Jan Peška, Zorka Husová, Taťána Vencovská, Jana Kratochvílová, Věra Vašáková, Libor Berný, Jiří Vojtěch, Helena Marinková, Hana Čiháková, Jiří Strádal, Jaromír Coufalik, Bohumil Mužík, František Barták


Kontakty projektu PaK


Zkušenosti z cesty do Nizozemska


Studie PaK

Analytické studie o odborném vzdělávání a partnerství, které obsahují rozbor současného stavu spolupráce škol a podniků v rámci EU i ČR, možnosti spolupráce v oblasti dalšího vzdělávání a v oblasti uznávání výsledku neformálního vzdělávání a informálního učení, vybrané faktory ovlivňující kvalitu odborného vzdělávání v ČR, možný vliv zavedení Evropského systému přenosu kreditů v odborném vzdělávání (ECVET) na odborné vzdělávání v ČR a analýzu evropských aktivit a iniciativ v odborném vzdělávání s texty dokumentů.


Projekt Partnerství a kvalita

Cílem projektu, který probíhal od června do října 2008, bylo vytvořit lepší podmínky pro spolupráci vzdělávací a podnikové sféry. Projekt Partnerství a kvalita byl financován Evropským sociálním fondem a rozpočtem ČR, řídilo ho Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a uskutečňoval Národní ústav odborného vzdělávání.


Popis projektu PaK

Projekt probíhal od června do října 2008, byl řízen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, uskutečňoval ho Národní ústav odborného vzdělávání a na financování se podílel Evropský sociální fond a státní rozpočet ČR.


Informujeme


Partnerství a kvalita

Partnerství a kvalita -   Podpora rozvoje partnerství škol a podniků směřující ke zvyšování kvality odborného vzdělávání v České republice 


Informujeme


Výstupy


Děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami

Účelem informačního bloku děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami je poskytnout návštěvníkům tohoto webu soubornou informaci z oblasti podpory vzdělávání těchto dětí a žáků (v zhledem k zaměření těchto webových stránek na preprimární, primární a sekundární vzdělávání se další informace v tomto textu netýkají studentů) . Tam, kde témata přesahují rámec aktivit NÚV, jsou uvedeny odkazy na webové stránky, které se jim věnují. Součástí informace je také seznam odborné literatury k problematice, která je volně ke stažení.


Příčiny jsou na základních školách

Na otázky Zoji Franklové odpovídá Mgr. Petra Pátková a kolektiv oddělení středního vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.


Potřebují žáci v odborném školství zlepšovat čtenářské kompetence?

Dnes se  vedle čtení víc a víc prosazuje audiovizuální sdělování informací. Čtení však není jenom četba románů či vědeckých pojednání. Absolventi každé školy budou potřebovat porozumět situacím a vztahům, a to odborným i lidským. To si žádá umět myslet také obecně – a pojmy jsou pojmenovány a vyjadřovány slovy, nikoli obrázkem.


Odborné vzdělávání ve Spojených arabských emirátech

Spojené arabské emiráty (SAE) se vyznačují dynamickými procesy změn v hospodářství. Potřebují proto v oblasti profesní přípravy nové koncepce vyhovující jak zájmům podniků, tak i tradičním hodnotám společnosti.


Finské školství nabízí rovné příležitosti

Finští žáci se v mezinárodních srovnáních umisťují na špičkách žebříčků, přesto podle časopisu TIME tráví ve škole ještě méně času než žáci v USA a doma se učí nanejvýš hodinu denně. Úspěch tamního školství lze vysvětlit především kvalitní výukou a snahou, aby všichni žáci dosahovali co nejlepších výsledků.


Žáci učebních oborů skládají nové závěrečné zkoušky

V červnu probíhají v odborných školách závěrečné zkoušky, jimiž ukončují své studium žáci oborů vzdělání s výučním listem. Už dávno neplatí, že zadání pro závěrečné zkoušky tvoří učitelé dané školy. Většina škol totiž převzala tzv. jednotné zadání, které připravili pracovníci Národního ústavu odborného vzdělávání společně s odborníky ze škol i z praxe.


Vzdělávání dospělých v Evropě

Na počátku 21. století zaujímá celoživotní vzdělávání v agendě evropské politiky spolupráce ve vzdělávání hlavní místo. Ministři školství zemí EU jsou přesvědčeni o důležitosti vzdělávání dospělých a o jeho podstatném přispívání ke konkurenceschopnosti, zaměstnatelnosti a sociálnímu začleňování. Shodli se na tom, že by se do roku 2020 mělo nějaké formy vzdělávání účastnit alespoň 15 % dospělých.


Informujeme


Zpravodaj 1/1998

Vyjádření Výboru pro regiony k Bílé knize „Vyučování a učení - cesta k učící se společnosti“ * O návrzích na dualizaci odborného vzdělávání v Německu * Náklady na profesní přípravu a další odborné vzdělávání v SRN * Rakousko otevřelo učňům přístup na vysoké školy * Pokračování diskuse o modulovém uspořádání profesní přípravy v Německu (Neobvyklé pojetí modularizace německé profesní přípravy; Modulární vzdělávání jako prostředek k podchycení problémové mládeže)


Zpravodaj 2/1998

Definice kurikula - úvod * Prezident SRN o potřebě reformovat vzdělávací systém Reforma profesní přípravy v Německu * O projektu reformy německé profesní přípravy * Některé rysy, které by mělo získat německé odborné vzdělávání * Skotský úřad pro kvalifikace * Skotská rada pro výzkum ve vzdělávání * Odborné vzdělávání v Maďarsku * Prostředky a způsoby decentralizace francouzského vzdělávacího systému * Ještě k tématu „l’insertion - přechod ze školy do zaměstnání * Co nového v Turecku


Zpravodaj - příloha IV/1998

Průvodce druhy počátečního odborného vzdělávání a profesní přípravy v zemích Evropské unie


Zpravodaj 10/1998

Předčasné ukončování profesní přípravy v Německu * Školství v počátcích existence Republiky československé * Brazilské odborné vzdělávání pro uplatnění v průmyslu * „Druhá vzdělávací cesta“ v Evropě * Proměny světa práce a jeho důsledky pro kvalifikaci pracovníků * Evropská unie podporuje duální vzdělávání a rozšířila jeho definici * Co nového v CIRETOQ * Evropská unie řeší problémy financování profesní přípravy * Práce na polské „nové maturitě“ pokračují * Výzkum školního neúspěchu v zemích Evropské unie * Zkracování pracovní doby v průmyslu * Zaměstnávání invalidních osob * Odborné vzdělávání ve Vietnamu * Co si počít s německými Kaufmännische Berufe? * Německý duální systém se snaží modernizovat závěrečné zkoušky * Dva přístupy k vymezování kvalifikačních potřeb * Německý systém včasné identifikace vývoje kvalifikací * Místní mise - pomocník francouzské mládeže


Zpravodaj 9/1998

“Velká témata” odborného školství v mezinárodním kontextu * Podíl nezaměstnaných ve věkové skupině do 25 let ve vybraných evropských zemích * Evropa v ženském rodě: Unie kontrastů * Nespořte obrazovky! * Školství v Izraeli * Systémy elektronické komunikace v oblasti odborného vzdělávání * Profesní příprava mládeže v Anglii * “Malý výuční list” v Německu? * Dobrovolný rok v podniku * Pokles počtu mladých lidí v ČR


Zpravodaj 12/1998


Zpravodaj 12/1998


Zpravodaj 1/1999

Legislativa Evropské unie na Internetu * Vysvětlení základních termínů používaných v EU * Přijímání nových pracovníků do zaměstnání a vývoj jejich profesní kariéry * Politika kvality, kvalitativní cíle a programy kvality ve vzdělávacích institucích * Diskuse o účelnosti zavedení diplomů Bachelor a Master v Německu * Dvacet doporučení k překonání krize ve vzdělávání a zaměstnávání mládeže * Programy manažerské vzdělávání MBA v Německu * Orientace v nejistém světě * Úspěšnost absolventů středních škol při přijímacím řízení na vysoké školy * Příprava učitelů odborných škol v zemích Evropské unie * Časové proporce odborného vzdělávání ve vybraných evropských zemích


Zpravodaj 4/1999

Oživení výzkumu odborného vzdělávání v Německu a změny v jeho zaměření * Satelitní model oborů profesní přípravy v duálním systému * Úvahy o modernizaci německého duálního systému profesní přípravy * Problém nedostatku základních sociálních dovedností u pracovníků ve Velké Británii * Vznik Fachhochschulen v Rakousku * Problémy italského trhu práce a vzdělávání * … aby byla škola vlídnější (Představy o reformě italského vzdělávacího systému) * Italské standardy profesní přípravy založené na kreditních jednotkách


Zpravodaj 7-8/1998

Označení zemí Evropské unie a zemí ESVO/EHP * Přístup na vysoké školy bez maturitní zkoušky - evropský trend * Některé výsledky výzkumů trendů ve vývoji povolání a kvalifikací * Mnohé, ale ne mnoho * Odvětvové systémy dalšího vzdělávání v zemích Evropské unie * Zaměstnání na částečný pracovní poměr - výhody a rizika * Rovnocennost nebo transparentnost průkazů profesní způsobilosti? * Projekt “Profesní standardy, zkoušky a certifikace” pro Turecko * Nová povolání a “nová” povolání * Megatrendy ve světě ekonomiky a práce * Úřad pro kvalifikace a kurikulum - QCA * Délka mateřské dovolené * Nová politika pro 18-24leté lidi


Zpravodaj 11/2000

Historie evropské integrace v kostce * Témata úvah o novém modelu vzdělávání v zemích Evropské unie * Středoškolské a vysokoškolské vzdělávání v Turecku * Historie statistiky profesní přípravy v SRN * TRABI Plus * O problémech dalšího vzdělávání v Německu * Německé odbory o dalším vzdělávání * Rozvoj služeb Call centers * BNQ – Nízké úrovně kvalifikace * Vývoj počtu studentů ve francouzských institucích terciárního vzdělávání (1988-98)


Zpravodaj 10/2000

Profesionalizace – nová kategorie konceptu přípravy k výkonu povolání * Norsko – dovolená na vzdělávání * Nutnost měnit povolání v průběhu života ve světle výsledků výzkumů * Reformy vysokoškolského vzdělávání v Evropě od roku 1980 (III.) * Modularizace jako prostředek flexibilizace duálního systému? * Pomocníci učitelů ve Francii * Dánsko – rozsáhlá reforma vzdělávání dospělých * Jak absolventi vstupují na trh práce * Děti cizinců ve francouzských počátečních školách * Systémy elektronické komunikace v oblasti odborného vzdělávání 3 * Německé profesní školy


Zpravodaj 12/2000

Prezident SRN o vzdělávání * Belgie – programy podporující mladé lidi při vstupu na trh práce * Co nového v odborném vzdělávání ve Velké Británii * Kritika krátkých forem vysokoškolského studia ve Velké Británii * Idea práce a nová světová ekonomika * Dodatkové kvalifikace – prostředek modernizace německého duálního systému * Reforma francouzského programu validace profesních zkušeností * Francie – bakalaureáty v roce 2000 * Sdružování fondů na financování dalšího odborného vzdělávání ve Francii * Různé formy učení na dálku * Agora Thessaloniki


Zpravodaj 1/2001

Reforma italského školského systému * Reforma maturity v Itálii * Německo řeší problémy migrantů * Na vysokou školu bez maturity * Terciární neuniverzitní vzdělávání v Nizozemsku * Vzdělávání v Norsku * Pomocní vychovatelé * Místo cizích jazyků ve vzdělávacích programech evropských zemí


Zpravodaj 4/2001

Pracovní program CEDEFOP pro rok 2001 * Předsednictví Evropské unie * Alternační vzdělávání ve Francii a jeho problémy * Problémy vzdělávacího systému Ruské federace (1) * ADeBar * Problémy vzdělávání v některých nástupnických zemích SSSR * Doprovodný výzkum


Zpravodaj 5/2001

Změny ve slovinském školství * Dodatkové kvalifikace v duálním systému * Německý duální systém a některé jeho problémy * Hochschultage Berufliche Bildung 2000 * Systémy elektronické komunikace v oblasti odborného vzdělávání * Stres z výkonu profese * Vyučování cizím jazykům v evropských školách * Zákon o povinném vzdělávání do 18 let věku v Itálii


Zpravodaj 9/2001

Poznámky k didaktice odborného vzdělávání * Soukromé vzdělávání v EU * Modelversuche * Jak jsou na tom evropské ženy? * Školství v Berlíně * Region Hedmark * Mistrovská zkouška – motivace pro další vzdělávání * Evropský rok jazyků (nejen) v Německu a ve Švédsku * Posilování úlohy státu při evaluaci vzdělávání * Systémy elektronické komunikace v oblasti odborného vzdělávání 5


Zpravodaj 7-8/2001

Scénáře a strategie pro odborné vzdělávání (2) * Tendence vývoje školské politiky v Evropě * Emoční inteligence a kompetence v profesní přípravě * LASMAS – Institut du Longitudinal * eLearning v profesní přípravě * Měsíční odměny německých učňů * Komunikace pomocí elektronických prostředků * Změna postoje EU k odbornému vzdělávání * Historie snah EU o podporu odborného vzdělávání * Profesní příprava pro německá svobodná povolání * Dodatkové – kvalifikace, příprava, vzdělávání * Kontrola vzdělávání, evaluace, accountability * O školství v Norsku


Zpravodaj 12/2001

Vývoj francouzské profesní přípravy * Příprava na základě učební smlouvy ve Francii * Odborné školy v Dánsku * Spor o podobu oborů přípravy v SRN * Koncept národních profesních kvalifikací NVQ * NVQ a kredity profesní přípravy * Vzdělávání – základní prvek demokracie * Individuální účty na vzdělávání ve Švédsku * Včasné rozpoznání potřeby kvalifikací * Finanční podpora zemím střední a východní Evropy * Profesní jednání zaměřené na zákazníky * Inovace ve francouzských profesních lyceích


Zpravodaj - příloha IV/2001

Národní iniciativy ve prospěch celoživotního vzdělávání a profesní přípravy v Evropě


Zpravodaj - příloha III/2001

Profesní zkušenost: její vytváření, význam a vztah k profesní přípravě


Zpravodaj - příloha VI/2001

Miniglosář německých výrazů z oblasti dalšího vzdělávání


Zpravodaj 11/2002

Brugský proces * Kvalifikace a mobilita v Evropské unii * Evropský glosář vzdělávání * Berufsbildungsbericht * Tendence ve vývoji školských systémů (2) – Švédsko * Beruf, Beruflichkeit, Berufesystem * Lycée des Métiers * Lernfeld s otazníky * Normy pro noční práci žen – ochrana nebo diskriminace * E-Business * Názory občanů evropských zemí na rozšiřování EU * Postřehy o švédském školství * Míra návratnosti soukromých investic do sekundárního a terciárního vzdělávání v některých zemích


Zpravodaj 10/2002

Nové základní dovednosti pro všechny? * Evropský řidičský průkaz na počítače * Celoživotní vzdělávání v Evropské unii * Ministři školství zemí EU o vzdělávání * Znovu o německých reakcích na výsledky PISA * Osudy reformy profesní přípravy po německých parlamentních volbách * Tendence ve vývoji školských systémů (1) – Anglie a Wales * CeFU – Center for Ungdomsforskning * Charta etiky inženýra * Master, Mastère, Mastaire a   Magistère * B.A.D.G.E.


Zpravodaj - příloha I/2002

Profesní příprava a učení pro kompetence. Druhá zpráva o současném výzkumu profesní přípravy v Evropě: syntetická zpráva 2000


Zpravodaj - příloha IV/2002

Profesní příprava a učení pro kompetence. Druhá zpráva o současném výzkumu profesní přípravy v Evropě: syntetická zpráva 2000


Zpravodaj - příloha III/2002

UNESCO Koncept přepracovaného doporučení týkajícího se odborného a profesního vzdělávání (2001)


Zpravodaj - příloha III/2003

Profesní příprava a učení pro kompetence. Druhá zpráva o současném výzkumu profesní přípravy v Evropě: syntetická zpráva 2000


Zpravodaj 6/2003

Podíl občanů zemí Evropské unie, kteří ovládají alespoň jeden cizí jazyk * Informační společnost * e-Learning – první zkušenosti * e-Learning v německých podnicích * Mobilita pracovníků v Evropě * Vzdělávání pro nové Švédsko? * Vzdělávání dospělých ve Finsku * Španělský zákon o kvalifikacích a profesní přípravě * Reálné školy v Německu


Zpravodaj 5/2003

Podíl mladých lidí, kteří předčasně opustili školu (věková skupina 18 – 24 let) * Evropská kritéria ve vzdělávání * Formální, neformální a informální učení * Evropské curriculum vitae * Znalost cizích jazyků v kandidátských státech * Tendence ve vývoji školských systémů (8) – Vývoj škol a školských systémů z mezinárodního hlediska * Požadavky zaměstnavatelů ve Finsku * Základní rysy reformy odborného vzdělávání v Srbsku a v Kosovu * Nová Agentura pro rozvoj odvětvových kvalifikací ve Velké Británii


Zpravodaj 7-8/2003

Mobilita zdravotnických pracovníků v Evropě * Závěrečné zkoušky v nových oborech z oblasti IT v Německu * Odborné vzdělávání v USA * Změny ve vysokoškolském vzdělávání v USA * Sekundární vzdělávání a odborná maturita ve Slovinsku *  Vzdělávání dospělých ve Flandrech * Vzdělání přitahuje další vzdělávání – i ve Flandrech * Nová smlouva o profesní přípravě ve Flandrech * Politika rozvoje lidských zdrojů v Belgii * Rozdělení pracovních sil v zemích, které se ucházejí o členství v EU, podle odvětví


Zpravodaj 10/2003

Historie a blízká budoucnost EU v datech * Informační gramotnost * Etika ve vědě a výzkumu * Cizí jazyky v odborném vzdělávání a přípravě * Kompetenční střediska v Německu * Celodenní školy v Německu * Vzdělávací systém v Uruguaji * Co jsou to Pasantías? * Österreichisches Institut für Berufsbildungsforschung * Reforma základního obchodního vzdělávání ve Švýcarsku


Zpravodaj 12/2003

Vzdělávání a profesní příprava 2010 * Vzdělávání v Dánském království * Jazyky ve světě * E-learning v různých formách učení * Z výzkumu rozvoje lidských zdrojů 2 * Odborné vzdělávání ve Španělsku


Zpravodaj 11/2003

European Forum of Technical and Vocational Education and Training - EfVET * European Vocational Training Association - EVTA * Názory občanů EU na celoživotní vzdělávání * Změny v kvalifikační struktuře pracovníků * Motivace ve vzdělávání dospělých * Jazz v CEDEFOP * Od borné vzdělávání ve Francii: není všechno růžové * Změny v řízení švédského školství * Informační a komunikační technologie ve vzdělávání * Z výzkumu rozvoje lidských zdrojů 1 * Výrobní školy v Německu


Zpravodaj - příloha IV/2003

Význam sportu pro mladé lidi * Vyhlášení roku 2004 Evropským rokem výchovy sportem


Zpravodaj - příloha VI/2003

Mikropodniky, malé a střední podniky – definice EU


Zpravodaj - příloha V/2003

E-Learning – glosář základních termínů


Zpravodaj 4/2004

Vzdělávání a aktivní občanství v EU * Jak se mluví v Evropě? * Webová stránka evropského vzdělávání * Evropská observatoř informační technologie * Spolkový úřad pro odborné vzdělávání a technologii - Švýcarsko * Program přípravy na povolání v USA: Job Corps * Vysokoškolské a odborné vzdělávání v EU * Projekt Tuning * Bakalář v německých vysokých školách * Profesní poradenství pro dívky – projekt TASTE * Odborné vzdělávání v Itálii * Česko-anglický minislovníček internetových symbolů


Zpravodaj 3/2004

Informal education homepage * Michael Polanyi a tacit knowledge * Europass a úkoly Národních agentur * Evropská služba zaměstnanosti * Co jsou Cross Curricular Competences * Motivace a školní výkon * Školské systémy úspěšné ve výzkumu PISA * Mobilita ve vzdělávání – rodiče a děti * Postsekundární vzdělávání v Albertě * E-dovednosti, kompetence, způsobilosti, aneb cokoli chcete


Zpravodaj 6/2004

Evropská spolupráce ve vzdělávání * Přechod ze školy do zaměstnání ve Francii * Kariérní poradenství * Projekt SEEQUEL * Další odborné vzdělávání v Lucembursku * Financování dalšího vzdělávání v Nizozemsku * Potřeby profesní přípravy v Řecku * Reforma zákona o profesní přípravě v Německu


Zpravodaj 5/2004

Validace neformálního a informálního učení v EU * Nové země EU se představují * Důsledky sociální nerovnosti na vysokých školách v Německu * Sociální nerovnost na vysokých školách v USA * Reformy odborného vzdělávání v Německu * Kariérní poradenství * Názvy zákonů České republiky v angličtině * Bez kvalifikace, bez zaměstnání * Zákon o vyšších odborných školách v Norsku


Zpravodaj 9/2004

Vzdělávání dospělých v zemích OECD * Vzdělávání dospělých ve Spojeném království * Celoživotní vzdělávání v Itálii * Klíčové cíle reformy odborného vzdělávání v Německu * Harmonizace profesní přípravy v Německu na spolkové úrovni * Vzdělávání žáků v Evropě v cizích jazycích * Irsko: přechodný rok * Celoživotní orientace a poradenství * Důraz na podnikání v Dánsku * Konference UNEVOC


Zpravodaj 7-8/2004

Klíčová témata nizozemského předsednictví EU v odborném vzdělávání a přípravě * Vztah mezi vysokoškolským vzděláváním a odborným vzděláváním a přípravou * Kariérní poradenství * Cíle reformy zákona o odborném vzdělávání v Německu * Koleje (колледжи) ve středním odborném školství v Rusku * Demografická prognóza Země pro rok 2050 * Stoupající počty maturantů v Německu * Evropská konference eSKILLS 2004 * Uznávání a validace kompetencí ve Švýcarsku * Co to je, když se řekne dossier? * Absolventi profesních odborných škol v Sasku * Mezinárodní uznávání kvalifikací * Investice sociálních partnerů do profesní přípravy v Nizozemsku * Mezinárodní konference o vzdělávání * Pětiletý strategický plán pro vzdělávání ve Spojeném Království * Budoucnost odborného vzdělávání a přípravy ve Spojeném království


Zpravodaj 10/2004

Vzdělávání dospělých v zemích OECD * Přechod ze školy do zaměstnání ve Francii * Vzdělávání žáků v Evropě v cizích jazycích * Turecko a lisabonské cíle * Centrální podchycování kvalifikačních modulů v Německu * Modely profesní identity * A-levels ve Spojeném království * Obhajoba spolkové kompetence v odborném vzdělávání * Co to je, když se řekne „solateur“


Zpravodaj - příloha VI/2004

Evropské jazykové portfolio Evropské jazykové portfolio bylo vytvořeno a ověřeno oddělením lingvistické politiky Rady Evropy ve Štrasburku v letech 1998 až 2000. Na celoevropské úrovni bylo zavedeno v průběhu Evropského roku jazyků v roce 2001 jako nástroj podporující jazykovou a kulturní rozmanitost.


Zpravodaj - příloha VII/2004

Kritika testů jako hodnocení školního výkonu


Zpravodaj 1/2005

Priority lucemburského předsednictví EU * Přírodní vědy v dnešním vzdělávání * Neformální historie e-learningu * Reforma odborného vzdělávání v Německu * Polytechnická škola v Rakousku *  Profesní poradenství v Německu *  Odborné vzdělávání ve Flandrech * Nezaměstnanost mládeže v Nizozemsku


Zpravodaj - příloha II/2004

Rozhodnutí č. 2318/2003/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 5. prosince 2003 přijímající několikaletý program (2004 až 2006) pro efektivní integraci informačních a komunikačních technologií (IKT) do systémů vzdělávání a profesní přípravy v Evropě (program eLearning)


Zpravodaj - příloha I/2005

Maastrichtské komuniké o budoucích prioritách zvýšené evropské spolupráce v odborném vzdělávání a přípravě (Revize Kodaňské deklarace z 30. listopadu 2002)


Zpravodaj - příloha II/2005

Přechod žáků do středoškolského vzdělávání


Zpravodaj - příloha V/2005

Zajišťování kvality v odborném vzdělávání


Zpravodaj 9/2005

Střednědobé priority pro CEDEFOP * Vzdělávání v Evropské unii v číslech * Půl století odborného vzdělávání v Evropě * Stručná historie testů a zkoušek * Školy MET v USA * Typologie znalostí, dovedností a kompetencí * Informační technologie v Německu * A-levels ve Spojeném království * Reforma profesní přípravy v Lucembursku * Pas pro trh práce v Nizozemsku * Informační systém o vzdělávání v Estonsku


Zpravodaj - příloha VI/2005

Model učení v pracovním životě


Zpravodaj 10/2005

Odborné vzdělávání ve světě * Terminologie (odborného) vzdělávání * Vzdělávání v Makedonii * Pique-nique * Reforma vysokých škol ve Švédsku * Prostupnost mezi odborným a vysokoškolským vzděláváním v Německu * Budoucí perspektivy profesní přípravy * Budoucnost duálního systému v Německu


Zpravodaj 12/2005

Vzdělávání a profesní příprava 2010 * Vzdělávání v Koreji * Etymologie a definice slova „evaluace“ * Klíčové termíny vztahující se k evaluaci * Eurobarometr a cizí jazyky * K čemu slouží národní rámce kvalifikací? * Uznávání kvalifikací na Maltě * Další vzdělávání starších zaměstnanců


Zpravodaj 2/2006

ERO – nová databáze * Zajišťování kvality ve vyučování jazyků v postsekundárním vzdělávání * Vzdělávání dospělých v zemích OECD * Mobilita pracovních sil v EU * Evropané a jazyky * Assessment and Qualifications Alliance * Hodnocení metodou forced ranking * Služby v odborném vzdělávání ve Švýcarsku * Duální profesní příprava a profesní odborné školy v Německu * Strach ze zkoušky a jak ho překonat * Neformální další vzdělávání v Polsku


Zpravodaj 1/2006

Význam vzdělání na trhu práce * Zdravotnické vzdělávání v Evropě * Profesní poradenství v zahraničí * ECER 2005 * Diskriminace, stáže a zaměstnání ve Francii * Assessment centra v profesní orientaci * Včasné rozpoznání vývoje kvalifikací * Rakouské předsednictví EU ve vzdělávání


Zpravodaj 3/2006

Poučení ze vzájemného srovnávání v EU * Přechod ze školy na trh práce v Belgii * Abibac – francouzsko-německá maturita * Počet dětí na jednu ženu v 15 zemích EU v roce 2003 * Celodenní odborné vzdělávání ve školách v Nizozemsku, Rakousku a Dánsku * Nový profil povolání pro call centra * Spolupráce sociálních partnerů v Norsku * Listování v časopise Le Monde de l’Éducation


Zpravodaj - příloha I/2006

Odborné vzdělávání ve Spojeném království


Zpravodaj 4/2006

Konference evropských ministrů školství * Vyšší odborné školy a jak je překládat * Vzdělávání a zaměstnanost mládeže ve Francii * Evropané a mobilita * Čína – přes hranice za vzděláním * Čínsko-německá spolupráce ve vzdělávání * Volba povolání v Německu * Publikování vědeckých prací * Redcom a spolupráce odborných časopisů


Zpravodaj - příloha II/2006

Odborné vzdělávání ve Spojeném království


Zpravodaj 6/2006

UNESCO a negramotnost ve světě * T erminologie vzdělávání ve statistice * Odborné vzdělávání migrantů * Jak se plní lisabonské cíle * Reforma odborného vzdělávání v Austrálii * Management kvality s EFQM * Profesní příprava a mladí rodiče * Více prvňáčků v Německu * Výrobní školy v Německu, v Evropě a ve světě


Zpravodaj 9/2006

Spolupráce EU-USA ve vzdělávání * Lidské zdroje ve vědě a technice * Gymnázia ve Švédsku * Znalostní management a vzdělávání * Evropský rámec kvalifikací * Školy Idea ve Švédsku * Migrační zázemí a přístup ke vzdělávání


Zpravodaj 11/2006

Celoživotní vzdělávání – nový program EU pro znalostní společnost * Způsobilost učňů v Německu * Odborné vzdělávání v Britské Kolumbii * Překládání v Evropské unii * Individualizovaná podpora znevýhodněným * Volba vzdělávací cesty v Rakousku * Politika odborného vzdělávání v Lotyšsku * Europass v Belgii * KIBB – komunikační a informační systém * Přístup na odbornou vysokou školu v SRN * Zaměstnávání starších pracovníků


Zpravodaj - příloha I/2007

Pozadí Helsinského komuniké * Helsinské komuniké o zvýšené evropské spolupráci v odborném vzdělávání a přípravě


Zpravodaj - příloha II/2007

Odborné vzdělávání ve Finsku


Zpravodaj - příloha IV/2007

Odborné vzdělávání v Německu


Zpravodaj 7-8/2008

Trio v předsednictví EU  * Vzdělávání a mládež * První evaluace Europassu * Aktualizace ISCO-08 * Soutěž ve znalosti cizích jazyků v Německu * Mobilita a flexibilita v profesní přípravě * Odborné vzdělávání ve Švýcarsku * research*eu * Význam práce v dnešním světě * Německé děti rády čtou


Zpravodaj - příloha I/2008

Odborné vzdělávání v Portugalsku


Zpravodaj 12/2008

Demografický pokles a odborné vzdělávání  * Co to je, když se řekne learning inputs? * Ztrácí Švýcarsko svůj bilingvismus? * Anticipace vývoje kvalifikací v Evropě 2 * Poradenství pro rodiče handicapovaných dětí * Rámce kvalifikací a systémy přenosu kreditů * Nová kultura učení v sociální pedagogice


Zpravodaj - příloha II/2009

Odborné vzdělávání ve Slovinsku


Zpravodaj 2/2009

Anticipace vývoje kvalifikací v Evropě 4  * Prognózy trhu práce v Německu  * Nové školské zákony na Islandu * Přechod mladých lidí do profesní přípravy * Evidování kompetence v profesní přípravě


Zpravodaj 3/2009

Anticipace vývoje kvalifikací v Evropě 5  * Genderová segregace v učňovství  * Design jako nástroj inovací * Diagnostika a rozvoj kompetencí * Strategické vzdělávání pro úspěch podniku


Zpravodaj 11/2009

Klíčové údaje o vzdělávání v Evropě 2009 * Ukončování středního vzdělávání v Evropě 3 * Nová kultura vzdělávání v kontextu rozvoje školy a nových médií * Problémy cizinců s integrací * Úloha mistrů odborné výchovy


Zpravodaj - příloha III/2009

Odborné vzdělávání ve Francii


Zpravodaj 1/2010

Vzdělávání v době krize * Španělské předsednictví EU ve vzdělávání * Laptopy pro uruguayské školáky * Ukončování středního vzdělávání v Evropě 5 * Profesní odborná škola s dvojí kvalifikací * Nový nejvyšší stav v počtu začínajících studentů


Zpravodaj 4/2010

Modernizace odborného vzdělávání * Vzdělávací televize se vrací * Šetření gramotnosti dospělých * Plán reformy amerického školství * Další vzdělávání a plánování kariéry * Profesní rodiny jako příspěvek k posílení profesního principu


Zpravodaj 3/1998

Spolkový ústav odborného vzdělávání jako výzkumné pracoviště * Výkonnost a perspektivy vývoje systému odborného vzdělávání ve Spolkové republice Německo * Návrh nového způsobu financování německé profesní přípravy * Francouzský výzkum absolventů profesní přípravy * Odborné vzdělávání v Polsku * Proti násilí ve francouzských školách


Zpravodaj 12/2007

Demografické změny a pracovní síly v Evropě  * Vzdělávání a zaměstnanost na Sibiři * Francouzská Generace 98 po sedmi letech * Nové povolání: mechatronik  * Předčasné odchody ze školy v Dánsku


Zpravodaj - příloha V/1998

Slovinsko-český slovníček termínů z oblasti výchovy, vzdělávání a školství


Zpravodaj 11/1998

Slovenija – Slovinsko * CEEMAN (Sdružení pro rozvoj managementu ve střední a východní Evropě) * Proměny ruského vzdělávacího systému * Japonský vzdělávací systém * Vzdělávání pro dvacáté první století


Zpravodaj 3/1999

Fustel de Coulanges: Antická obec * Pokusy o certifikaci kompetencí získaných vně vzdělávacího systému * O problematice doktorátu ve Francii * Návrhy na radikální modernizaci německého duálního systému * Úkoly profesní školy v německém duálním systému * Dodatkové kvalifikace – prostředek modernizace německého duálního systému * Učení za pomoci počítače a multimédií v odborném vzdělávání * Moderní učňovství ve Velké Británii * Švédsko zavádí systém profesní přípravy učňů


Zpravodaj 2/1999

O potřebě výchovy ve věku informací * Osm zásad politiky profesní přípravy ve Francii * Eroze ideálů dalšího vzdělávání ve Francii * Radikální reforma vzdělávání v Austrálii * Odborné vzdělávání v Polsku * Co s mladistvými, kteří nezískali kvalifikaci * Očekávaný vývoj německého systému odborného vzdělávání do roku 2020 * Diskuse o učňovských zkouškách v německém duálním systému * Závěrečné zkoušky ve vyšších sekundárních školách v některých evropských zemích


Zpravodaj 12/1998

Další odborné vzdělávání očima nizozemských a německých expertů * Do německého duálního systému vstupuje více žáků s vyšším vzděláním * Co nového v CIRETOQ * Druhá cesta k získání kvalifikace ve Francii * Bakalaureáty na francouzských lyceích v roce 1998 * Vývoj struktury oborů odborného vzdělávání a profesní přípravy ve Francii * Struktura oborů odborného vzdělávání a profesní přípravy ve Francii (Na příkladu odvětví HORECA: hotely - restaurace -stravování).* Nové „průmyslové odvětví“ a „nové povolání“ * Ovlivňuje struktura odborného vzdělávání a profesní přípravy jejich přitažlivost?


Zpravodaj 6/1999

Přiměřenost vzdělání * Politika podpory mládeže při vstupu na trh práce * “Generace 92” – výsledky výzkumu * “Prakticky orientované obory přípravy” v duálním systému * Qualifikationspaß * Čestné členství ve zkušebních komisích * Růst veřejných výdajů na odborné vzdělávání * Lidský kapitál a výzkum jeho hodnoty * Duální systém profesní přípravy ve Švýcarsku * Modely počáteční odborné přípravy * Agenda 2000 – politika odborného vzdělávání v Evropě * Nová forma přípravy učňů ve Francii * Kdo to jsou “animátoři” * Povolání v dopravě * Turismus * Frankofonie * Šance evropské politiky profesní přípravy * Jak překládat do angličtiny termín …


Zpravodaj 5/1999

O problémech spojených s uznáváním výsledků neformálního “učení na pracovišti” * Co to je distanční vzdělávání? * Co je formální a neformální vzdělávání - učení * Zpřesňování termínů a jejich zamlžování * Orientace na jednání jako didaktický princip * Nové názvy povolání * Nové kvalifikační požadavky na mistry profesní přípravy v Německu * Ještě k diskusi o Basisberufe v německém duálním systému * Post scriptum diskuse o německém systému profesní přípravy


Zpravodaj 9/1999

Obraz trhu práce podle inzerátů uveřejněných v Mladé frontě DNES * Podíl BIBB na evropském výzkumu profesní přípravy * DIHT o reformě duálního systému * Francouzské představy o poslání vysokoškolského vzdělávání * Program harmonizace vysokého školství v Evropě * Některé rysy připravovaných reforem vysokoškolského vzdělávání v Německu, v Itálii a ve Velké Británii * Jak si vedou afričtí Američané (African Americans) ve vzdělávání a na trhu práce * Vyšší a vysokoškolské vzdělávání ve Spojených státech * Podpora studentů vysokých škol ve vybraných evropských zemích * Proměny světa práce a pracovní právo * Domotika, immotika, urbanika …? * Vznik polytechnik (Ammattikorkeakoulut) ve Finsku Vzdělanostní struktura obyvatel ve věku 25-64 let ve vybraných zemích (1994)


Zpravodaj 7-8/1999

Duální cesty ke kvalifikaci – příspěvek k atraktivitě německého odborného vzdělávání * Prostředky sloužící usnadnění vstupu mládeže do světa práce * Analýza zaměstnání pomocí metody ETED * Německé odborné vzdělávání v evropském kontextu * “Evropské úseky odborného vzdělávání” - EUROPASS * Celoživotní učení * Činitelé ovlivňující další vzdělávání v EU * Priority politiky vzdělávání v SRN * Etnická nerovnost ve vzdělávání – příklad Německa * Některé fondy v Evropské unii * Obecná úvaha o profesní přípravě * Evropské standardy v odborném vzdělávání a přípravě: Co jsou a kdo je chce? * Jak odborné vzdělávání reaguje na vývoj ekonomiky * Dodatkové kvalifikace v Duale Berufskollegs * Několik statistických údajů o rakouském školství * Klasifikace druhů profesní přípravy


Zpravodaj 12/1999

O certifikaci a certifikátech * Příspěvek CEDEFOP k vytváření Evropy vědění * Odborné vzdělávání v Litvě * BIBB se reformuje * Reforma státní správy v Itálii a nové agentury v oblasti vzdělávání * Národní středisko pro výzkum odborného vzdělávání ve Velké Britanii * Mládež na trhu práce * Kategorizace přístupů k profesní analýze


Zpravodaj 11/1999

Další vzdělávání a politika zaměstnanosti Evropské unie * Vysoké odborné školy v mezinárodním kontextu * Co to je Bildungscontrolling * 5. rámcový program výzkumu Evropské unie na léta 1999-2002 * Strukturální změny a kvalifikace * Nové formy závěrečných zkoušek v německém duálním systému … * Důsledky outsourcingu pro profesní přípravu v Německu * ibw – Institut für Bildungsforschung der Wirtschaft * Celostátní orgány pro odborné vzdělávání v Nizozemsku * Profesní příprava v německém školském systému * Odborné vzdělávání v Norsku * Atypická pracovní místa * Tak se v tom vyznejte …


Zpravodaj 10/1999

Tendence a trendy v evropské profesní přípravě * Klíčové indikátory trhu práce * Pracovní doba – její proměny a problémy s tím spojené * Uplatnění osob s nízkou úrovní vzdělání na trhu práce * O záležitostech prací vykonávaných s využitím informačních technologií mimo podnik * Kvalifikace nebo kompetence * Nové pracoviště – Call Center * O úloze veřejných vzdělávacích institucí v Německu * Nová strukturace francouzských povolání v oblasti informatiky * Konvence o odstranění nejhorších forem práce dětí * Uplatnění absolventů v jednotlivých odvětvích podle úrovně jejich vzdělání


Zpravodaj - příloha III/1999

Miniglosář termínů z oblasti vzdělávání


Zpravodaj - příloha II/1999

Evropské trendy ve vývoji   povolání a kvalifikací. I. díl. Burkart Sellin, projektový koordinátor CIRETOQ Překlad vybraných částí pracovní verze publikace vydané v roce 1999 v Soluni.


Zpravodaj 2/2000

Španělský národní ústav pro kvalifikace a Všeobecná národní rada pro odborné vzdělávání * Politika ve výzkumu vzdělávání * Akční programy Evropské unie v kontextu změn její politiky vzdělávání * Evropské fórum pro transparentnost kvalifikací * Test angličtiny jako cizího jazyka * Modernizace německého duálního systému profesní přípravy * Konference ministrů kultu a ministrů hospodářství k modernizaci německého duálního systému * Německá řemesla k návrhu reformy duálního systému * Komentář k modernizaci německého duálního systému profesní přípravy * Průlom v diskusi o německém duálním systému * Neformální učení – identifikace, uznání, validace a certifikace jeho výsledků * Teoretické koncepty zkoumání problematiky přechodu absolventů škol do zaměstnání * “Zavináč” @ a jak ho překládat


Zpravodaj 1/2000

Klasifikace – certifikáty – zaměstnanost * Fachhochschule v Lichtenštejnsku * Vyšší a vysoké školství v Evropě * Systémy elektronické komunikace v oblasti odborného vzdělávání 2 * Profil německé mládeže, která neukončila profesní přípravu * Nové téma – kompetence * Řízení kompetencí * Druhá etapa programu Leonardo da Vinci * Zkušenosti s decentralizací řízení profesní přípravy ve Francii


Zpravodaj 4/2000

Technický pokrok, změny kvalifikačních nároků a další vzdělávání * JobRotation – program podpory dalšího vzdělávání a zaměstnanosti * Odborné vzdělávání ve Švédsku * Vliv vzdělání na úroveň produktivity a na její růst * EASE – Education Advanced Search Europe


Zpravodaj 3/2000

Priority vlády SRN v oblasti odborného vzdělávání * Projekce zaměstnanosti, povolání a kvalifikací * Delfská metoda jako nástroj plánování výzkumu profesní přípravy * Zhodnocování způsobilostí získaných profesní praxí * Připravované změny v čínském systému vzdělávání * Další vzdělávání ve francouzských podnicích * Logistika a Supply chain management - SCM * Švédský systém uznávání a potvrzování kvalifikací získaných v zahraničí


Zpravodaj 6/2000

Vzdělávání v Evropě na prahu 21. století * Překrývá se obsah programů sekundárního a vyššího odborného vzdělávání? * Celoživotní vzdělávání nebo celoživotní učení? * Programy pomoci francouzským absolventům škol při přechodu do zaměstnání * Francie: Program NOVÉ ŠANCE pro neúspěšné žáky * IFO – Institut für Wirtschaftsforschung * 30 let Spolkového ústavu pro odborné vzdělávání - BIBB * Odborné vzdělávání v Dánsku * Dvě nové instituce pedagogického výzkumu v Dánsku * DIPF – Německý ústav pro mezinárodní pedagogický výzkum * Modernizační strategie podniků a odborné vzdělávání * Změny pracovních úkolů a odpovědnosti


Zpravodaj 5/2000

Výzkumný ústav odborného školství padesátiletý Retrospektivní pohled na jeho výzkumnou činnost Monotematické číslo


Zpravodaj - příloha I/2000

Odborné vzdělávání ve světle evropského výzkumu


Zpravodaj 9/2000

Globalizace, global players a odborné vzdělávání * Internacionalizace německého vysokého školství * Reformy vysokoškolského vzdělávání v Evropě od roku 1980 (II.) * Okamžitý program boje proti nezaměstnanosti mládeže * Snahy o novou strukturaci učebních plánů a osnov německých profesních škol * Problémy německé profesní přípravy * Čínské odborné vzdělávání a západní učební metody * Migrace obyvatel – jeden z důsledků globalizace * SEED – program podpory malých podniků * Profesní licenciát * Validace způsobilostí získaných profesní zkušeností * Vzdělávání v kraji Nordland * O decentralizaci řízení profesní přípravy ve Francii * Příprava inženýrů ve Francii


Zpravodaj 7-8/2000

Jak se liší bílé a zelené knihy EU? * EURYDICE – Evropská informační síť ve vzdělávání * Úvahy o výzkumu vzdělávání * Brána jazyků otevřená * Nová Rada pro vzdělávání a kvalifikace ve Velké Británii * Reformy vysokoškolského vzdělávání v Evropě od roku 1980 (I.) * Názory na podobu závěrečných zkoušek v německém duálním systému * Cíle dalšího odborného vzdělávání v Belgii * Úvahy o charakteru práce v budoucnosti * Výzkum odborného vzdělávání ve Spolkovém ústavu odborného vzdělávání * Mezinárodní mobilita v odborném vzdělávání * K diferenciaci a flexibilizaci profesní přípravy * Ústav pro výzkum trhu práce a povolání * Globalizace, global players a odborné vzdělávání


Zpravodaj 3/2001

Lisabonské konference a vzdělávání * Evropské fórum pro transparentnost kvalifikací * eLearning * Připravenost absolventů škol na vstup do světa práce v USA * Céreq – program činnosti na rok 2001 * Změny ve struktuře pracovních sil v průmyslu * TQM a zvyšování kvality práce škol * Systém včasného rozpoznání kvalifikačních požadavků * WIP 2000


Zpravodaj - příloha II/2000

Vývoj politiky profesní přípravy na evropské úrovni * Od společné politiky k politice společenství * Budoucí úkoly profesní přípravy


Zpravodaj 6/2001

Problémy vzdělávacího systému Ruské federace (2) * Scénáře a strategie pro odborné vzdělávání (1) * Situace mladých lidí bez kvalifikace * Požadavky na výuku angličtiny * Reforma odborného vzdělávání v Mexiku * Vzdělávání dospělých ve Slovinsku


Zpravodaj 2/2001

Některé sociální problémy světa na počátku nového tisíciletí * Německý systém včasného rozpoznání vývoje kvalifikací – úspěchy i selhání * DIE – Deutsches Institut für Erwachsenenbildung * Odborné vzdělávání v Irsku * Nová povolání v Call centrech * Struktura kvalifikace zaměstnanců HORECA ve Francii a v USA * Sekundární a terciární vzdělávání v Nizozemsku * Francouzské zkušenosti s pomocnými vychovateli


Zpravodaj - příloha I/2001

Anticipace vývoje v povoláních a kvalifikacích. Doporučení a závěry založené na přehledu inovací metod a nástrojů používaných v Evropské unii. Zpracoval Burkart Sellin (CEDEFOP) v roce 2000.


Zpravodaj 11/2001

Využití procedur accountability při hodnocení anglických škol * Výňatek z Průvodce obecnou inspekcí pro anglické školní inspektory * Průkazy praktických kompetencí ve Finsku * Příprava učitelů ve Francii * Prostředky k zajištění kvality dalšího vzdělávání * Checkliste „Qualität beruflicher Weiterbildung“ * Závěry porady ministrů školství zemí OECD * O lidském kapitálu a kapitálu sociálním * Jak se mluví v Evropské unii * Britská Open University * Budoucnost středních a vysokých škol ve Švédsku * Španělský zákon upravující vzdělávací systém


Zpravodaj 10/2001

Závěry zasedání rady ministrů školství zemí EU * Hledáte informace na Internetu? * Odborné vzdělávání v Polsku * Soukromé vzdělávací instituce v zemích EU * Spolupráce mezi školou a světem práce ve Švédsku * Proměna funkcí údržby v průmyslu * CAP – osvědčení o profesní způsobilosti * Charta evropských základních práv * Celoživotní učení a kvalifikace ve Skotsku * SOS


Zpravodaj - příloha II/2001

Memorandum o celoživotním učení. Pracovní materiál Evropské komise


Zpravodaj 1/2002

Cíle a strategie celoživotního učení v EU * Profesní příprava a další vzdělávání v zemích EU * TestDaF * Muži, ženy a další vzdělávání * Kolektivní smlouvy a vzdělávání * Didaktická koncepce „učebního pole“ * Příprava na základě učební smlouvy * Podíly mládeže, která se vzdělává ve všeobecně vzdělávacích a v odborných programech, v zemích EU * Vzdělávací systém v Argentině * Ceny udílené německým vzdělávacím institucím


Zpravodaj - příloha V/2001

Profesní příprava a učení pro kompetence. Druhá zpráva o současném výzkumu profesní přípravy v Evropě: syntetická zpráva 2000


Zpravodaj 2/2002

Kvalifikace, kompetence, validace * Opatření ke zvýšení transparentnosti kvalifikací * Kompetence vyrovnávat se se změnami * Electronic Commerce a kvalifikační požadavky * Digitální budoucnost učení v Evropě * Zrcadlo informačních technologií * Marketing vzdělávání * Mezinárodní kvalifikace * Předchozí školní vzdělání německých učňů * QCA - Úřad pro kvalifikace a kurikulum * Nové proudy profesního a odborného vzdělávání ve Spojeném království * Nevládní organizace a Evropská unie * O nových povoláních


Zpravodaj 4/2002

Mobilita a její podpora v Evropské unii  * Evropská komise a mobilita občanů * O mezinárodní mobilitě ve vzdělávání * Evropské curriculum vitae * Sledování mezinárodní mobility ve vzdělávání * Švédsko – výhody praxe v zahraničí * Zahraniční studenti na francouzských univerzitách * Imigranti a xenofobie v zemích Evropské unie * Uznávání profesních kvalifikací v EU * Japonský systém zaměstnání a odměňování *  Třikrát znevýhodnění? *  Pohledy na duální systém *  Bündnis für Arbeit, Ausbildung und Wettbewerbsfähigkeit * Další vzdělávání starších pracovníků * Úspěšnost při bakalaureátech * Profesionalizace práce v dobrovolných sdruženích


Zpravodaj 3/2002

Výběr z myšlenek Jana Amose Komenského * Propast mezi zeměmi způsobená IKT * IKT a zaměstnanost * Virtuální fórum pro pedagogické pracovníky * Počet žáků připadajících ve školách na jeden počítač * TIC@Europe.edu * Kurikula informačních a komunikačních technologií (IKT) * Obtíže odvětví IKT a jejich vliv na zaměstnanost * Bílá kniha Evropské komise o mládeži * Evropský projekt účtů na vzdělávání * Poznatky o dalším vzdělávání ve Francii * Německá reakce na výsledky šetření PISA * Projekt TREMEA * Rozdělení odpovědnosti za přípravu učňů v SRN * Příprava vzdělavatelů v Německu * Vzdělávací systém v Brazílii


Zpravodaj 6/2002

Předsednictví Evropské unie * O konkurenci mezi školami v Evropě * Otevřený trh vzdělávání * Evropská mládež v zrcadle Eurobarometru * Inovace v celoživotním učení v praxi * Ohrožení nezaměstnaností a délka profesní praxe * Generace 98 – francouzský výzkum absolventů * Zkratky názvů zemí střední a východní Evropy * Vzdělávání techniků v Korejské republice * Měsíční odměny německých učňů v roce 2001 * Job rotation * Zpráva Mezinárodního úřadu práce o problematice zaměstnanosti ve světě 2001 * Kritika didaktické koncepce učebního pole


Zpravodaj 5/2002

Pořadí zemí světa podle konkurenceschopnosti * Profesní mobilita v Evropské unii * BBJ * Refer * O stabilitě na trhu práce * Demografický vývoj a jeho vliv na složení populace v produktivním věku v zemích EU * Akční plán Evropské komise zaměřený na kvalifikace a mobilitu * Trh práce v zemích střední a východní Evropy * Nová ministerstva ve Velké Británii * Úroveň vzdělání obyvatel zemí střední a východní Evropy (1997) * Příprava dělníků v japonských podnicích * Systém hodnocení studijních výkonů pomocí bodů * Gender-mainstreaming * Podíly nezaměstnaných ve skupinách „juniorů“


Zpravodaj 9/2002

Konzultační proces k memorandu Evropské komise o celoživotním učení * Poukázky na vzdělávání v USA * Německé odbory o reformě profesní přípravy * Francouzský vzdělávací systém v letech 1980 - 2000 * Zpráva o vývoji lidstva * Validace profesních zkušeností ve Francii * Požadavky na výzkum odborného vzdělávání v SRN * Vyučování cizím jazykům v zemích střední, východní a jihovýchodní Evropy * Diplomy odborného vzdělávání ve Francii * Vzdělávací systém v Chile


Zpravodaj 7-8/2002

Migranti a jejich problémy * IBQM * Ekonomické a vzdělávací aktivity migrantů v Německu * Cizinci v České republice * Pracovní plán CEDEFOP na rok 2002 * elearning v zemích Evropské unie * Itálie – Akreditace struktur profesní přípravy a kvalita profesní přípravy * Další vzdělávání v podniku * CO.BR.A. * Evropská komise o celoživotním učení * Nizozemský zákon o odborném a dalším vzdělávání * Profesní licenciát ve Francii * Francouzské distanční vzdělávání * Reforma učitelského vzdělávání ve Francii * Nové pojetí přechodu ze školy do zaměstnání * Evropské portfolio jazyků * Výsledky šetření PISA – podnět k úvahám o reformě vzdělávání v Německu * Proměny odvětví „čištění“ * Odborné vzdělávání v USA v 90. letech * Mezinárodní úřad pro vzdělávání * Vzdělávací systém v Nigérii


Zpravodaj - příloha II/2002

Profesní příprava a učení pro kompetence. Druhá zpráva o současném výzkumu profesní přípravy v Evropě: syntetická zpráva 2000


Zpravodaj 12/2002

Co je co v Evropě * Sekundární vzdělání a přístup na vysoké školy * Tendence ve vývoji školských systémů (3) – Francie * Certifikace cizojazyčných kompetencí v Německu * Anticipační postup při výzkumu vývoje kvalifikací * O učebních místech v duálním systému * Good Practice Center * iMOVE * Měření kvality vzdělávacích systémů * Systém kvalifikací ve Finsku


Zpravodaj - příloha V/2002

Usnesení Rady ze dne 27. června 2002 o celoživotním učení (2002/C 163/01)


Zpravodaj 1/2003

Poradci jako zdroj informací o nových kvalifikacích * Tendence ve vývoji školských systémů (4) – Švýcarsko * Samostatně řízené učení * Kvalifikace pracovníků call center * Diskuse o  Berufsschule * Německé odbory ke zlepšování kvality dalšího vzdělávání * Odvětví informatických služeb * M ořský rybolov * Co to je akvakultura? * Využití výsledků experimentálního ověřování * Nationellt centrum för flexibelt lärande - CFL * Vzdělávací systém v Gruzii * Evropská spolupráce v odborném vzdělávání a přípravě


Zpravodaj - příloha I/2003

Profesní příprava a učení pro kompetence. Druhá zpráva o současném výzkumu profesní přípravy v Evropě: syntetická zpráva 2000


Zpravodaj 3/2003

Evropská strategie zaměstnanosti * Gender mainstreaming * Tendence ve vývoji školských systémů (6) – Itálie * Certifikace profesních zkušeností ve Francii * PLOTEUS * Pracovní plán CEDEFOP na rok 2003 a střednědobé priority * Akreditace studijních oborů vysokých škol v Německu * CAP EII – druhá šance pro mladé lidi bez ukončeného středoškolského vzdělání


Zpravodaj 2/2003

Střediska pro přípravu učňů * Přehled aktivit, které se konaly v průběhu dánského předsednictví EU v oblasti vzdělávání * Celoživotní učení v Evropě * Nová koncepce tematiky ochrany životního prostředí v odborném vzdělávání * Odborné vzdělávání v Lucembursku * Financování odborného vzdělávání ve Finsku * Tendence ve vývoji školských systémů (5) – Finsko * Studentky na odborných vysokých školách v SRN


Zpravodaj 9/2003

Priority italského předsednictví v oblasti vzdělávání * Lingvistická rozmanitost Evropy a učení se jazykům * Projekt EU „m-learning“ * Postavení vědců v Evropské unii * Celoživotní vzdělávání v globální znalostní ekonomice * Co to je, když se řekne Peer? * Profesní příprava nezaměstnaných ve Španělsku * Závěrečné zkoušky ve středních školách ve Velké Británii * Blended Learning *  Nové cesty ke vzdělávání ve Francii * Sokrates - Grundtvig * Problematika vzdělávání prostřednictvím Internetu * Celoživotní vzdělávání v Německu – názory BIBB * Občanská výchova imigrantů ve Velké Británii * Postavení profesní přípravy ve Finsku


Zpravodaj 4/2003

Gramotnost pro 21. století * Květen v CEDEFOP * Mezinárodní vzdělávací středisko ILO * Vzdělávání dospělých ve Švédsku * Organizační změny v řízení odborného vzdělávání v Nizozemsku * Odborné vzdělávání v Chorvatsku * Postsekundární odborné vzdělávání v Lucembursku *  Podíl 22letých, kteří úspěšně absolvovali alespoň vyšší sekundární vzdělávání (ISCED 3) * Tendence ve vývoji školských systémů (7) – Nizozemsko


Zpravodaj 1/2004

Informační společnost * Informačně gramotná společnost a jak k ní dospět * Centre INFFO ve Francii * Vzdělávání dospělých v Belgii * Podíl studentů středních škol, kterým bylo v roce 2002 poskytováno individuální kariérní poradenství * Dabování a učení se cizím jazykům * Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdělávání * Spolupráce škol v Evropě z britského pohledu * Priority irského předsednictví EU ve výzkumu a vzdělávání * Odborné vzdělávání není výdaj, ale investice * Europass * Z výzkumu rozvoje lidských zdrojů 3 * Moderní povolání v Německu


Zpravodaj - příloha II/2003

Kodaňský proces (prosinec 2002)


Zpravodaj 2/2004

Co to je, když se řekne slušná práce * Profesní poradenství – poznat sám sebe * Nová profese – teletutor * Vzdělávání pro Evropu * Proč odcházejí evropští vědci do USA? * Odborné vzdělávání v Jižní Koreji * Struktura nového Národního rámce kvalifikací v Irsku * Vytváření rámce kreditů a kvalifikací ve Skotsku * Elektronické vysoké školy v USA * Profesní kvalifikace v Evropské unii


Zpravodaj - příloha III/2004

Kompetence a profesní příprava v podniku  * Tři nové kontexty, které je třeba vzít v úvahu při tvorbě vzdělávání


Zpravodaj - příloha V/2004

Důsledky teorie učení pro myšlenku všeobecných znalostí. Překlad článku: Stevenson, John The Implications of Learning Theory for the Idea of General Knowledge. Journal of Vocational Education and Training, 38, 2003, č. 2, s. 241-253.    


Zpravodaj - příloha IV/2004

Evaluování profesionalizace Překlad článku uveřejněného v renomovaném časopise European Journal of Education. Autor článku, Paul Ryan se zabývá otázkami profesionalizace vzdělávání v celosvětovém měřítku a podává rozbor současné situace. Fundovaný článek je v originále doplněn množstvím odkazů na použitou literaturu.


Zpravodaj 12/2004

Evropané a sport * SOLVIT – mechanismus pro řešení problémů na vnitřním trhu EU * Školní příprava učňů v Dánsku * Teze k požadavkům a praxi e-learningu * Název povolání ovlivňuje volbu profesní dráhy * BERUFEnet * Zaměstnanost v Belgii * Nadoborové zkoušky v profesních školách ve Švýcarsku * Profesní příprava pro udržitelný rozvoj * Na okrajích vzdělávání dospělých, pracovní a občanské společnosti


Zpravodaj 11/2004

Vzdělávání dospělých v zemích OECD * Zlepšují nové vzdělávací technologie učení? * Návrh reformy vzdělávání 14-19letých žáků ve Spojeném království  * Včasné rozeznávání potřeb kvalifikací * Vysoké odborné školy a sociální nevyváženost * Kratší programy profesní přípravy v Německu * Osvědčení profesní způsobilosti ve Španělsku * O nás odjinud


Zpravodaj - příloha IV/2005

Nadbytečné vzdělání a nedostatečné učení


Zpravodaj - příloha III/2005

Základy Společného rámce zajišťování kvality odborného vzdělávání a přípravy v Evropě


Zpravodaj - příloha I/2004

Usnesení Rady z 25. listopadu 2003 o společných cílech v oblasti participace mladých lidí a informací pro ně (2003/C295/04) * Závěry Rady z 25. listopadu 2003 o „Rozvoji lidského kapitálu pro sociální soudržnost a konkurenceschopnost ve znalostní společnosti“ (2003/C295/05)


Zpravodaj 6/2005

Využívání Internetu v evropských zemích * Postsekundární vzdělávání v Evropské unii * Rozvíjení frankofonního „lidského kapitálu“ * Nezaměstnanost mládeže * Školství v Egyptě * Koučování pro učně * Nanotechnologie * Včasné rozpoznávání kvalifikací v Dánsku, Norsku a ve Švédsku * Budoucí perspektivy profesní přípravy


Zpravodaj 4/2005

Plnění lisabonských cílů ve vzdělávání * Postavení vědců v Evropské unii * Choroby z  práce s počítačem ve zkratce * Vývoj odborného vzdělávání v Rusku * Angličtina na vysokých školách ve Francii * Změny v mezinárodním testu TOEFL * Francouzština v německých školách * Činnost Spolkové agentury práce v Německu * Mít pojem o tom, co je pojem * Velká Británie – dovednosti pro 21. století


Zpravodaj 5/2005

Stručné dějiny metrologie * Úloha vysokoškolského vzdělávání v EU * Vzdělávání na Islandu * Klíčové kvalifikace v odborném vzdělávání * Struktura kreditu pro Anglii * Reforma gymnázia ve Švédsku * Nové a modernizované učební obory v SRN


Zpravodaj 2/2005

Eurobarometr o plnění Lisabonské strategie * Nová generace programů * Evropské unie * Vývoj profesní přípravy ve Francii * Termín „kompetence“ ve Francii * Jazykový pobyt a jak ho vybrat * Jazykové vzdělávání v Evropě v číslech * Klíčové kvalifikace v Německu * Odborné vzdělávání v Polsku * Jak ohýbat kurikulum


Zpravodaj 3/2005

Vědecké informace pro politické rozhodování * Volný pohyb dobrých nápadů * Nové a upravené učební obory v Německu * Zákon o reformě odborného vzdělávání * Ideální učeň * Učební obor pro ochranu přírody v Německu * Národní středisko pro poradenství v  Itálii * Profesní orientace v Rakousku *  Vzdělávání černých chlapců v Anglii * Předsednictví Evropské unie


Zpravodaj 11/2005

Nezaměstnanost mládeže * Povolání ve veřejné správě ve Francii * Studijní úmrtnost ve Spojeném království * Vstup na trh práce ve Švédsku * Reforma vzdělávacího systému v Itálii * Odborné a všeobecné vzdělávání * Skotský rámec kreditů a kvalifikací * Rámce kvalifikací používané v UK * Vzdělávání dospělých v Německu * Evropská nadace pro kvalitu v e-learningu


Zpravodaj 7-8/2005

Dějiny odborného vzdělávání v Evropě * Národní rámec kvalifikací v Irsku * Začleňování do světa práce ve Francii * Vzdělávání versus ekonomika? * Internetový vyhledávač pro učence * Environmentální vzdělávání v Japonsku * Berlínští imámové pro profesní přípravu * Odborné vzdělávání v Baskicku * Násilí ve francouzských školách


Zpravodaj 5/2006

Mezinárodní statistiky vzdělávání * Co to je Rada EU a Evropská rada * Profesní bakalaureát ve Francii * Podnikové vzdělávání starších zaměstnanců * Odborné vzdělávání v Brazílii * Život, práce a vzdělávání z pohledu SRN * Situace v odborném vzdělávání v Německu


Zpravodaj 7-8/2006

Priority finského předsednictví EU * Evropské roky * Francie – odchod silných ročníků do důchodu * Starší pracovníci a celoživotní vzdělávání * Vliv vzdělání na zaměstnanost * Profesní příprava pro místní policii * Zemědělské školství chudé jako myš * Hluk na pracovišti * EQF pro celoživotní vzdělávání * Evaluační standardy v odborném vzdělávání * Cizí jazyky v německých podnicích * Povolání a rodina v Německu a ve Švédsku * Další vzdělávání pro znalostní společnost


Zpravodaj - příloha III/2006

Odborné vzdělávání v Rakousku Modularizace učňovství * Vzdělávací standardy v odborném školství


Zpravodaj 12/2006

ECVET a jeho poslání * Vzdělávání dospělých v Evropě * Progress – nový akční program Společenství * Rámec výzkumu, vývoje a inovací (R&D&I) * Evropa dává impulsy politice vzdělávání * Obecný základ znalostí ve Francii * Dvouleté učební obory v Německu * Mozek, učení a úloha učitele


Zpravodaj 10/2006

Skillsnet – mezinárodní síť * Litva a její vzdělávací systém * Evropská unie a vícejazyčnost * Eurostat a stárnutí Evropy * Cedefop a jeho historie * Duální studijní obory jako klíč k profesi * Škola může způsobit chorobu   


Zpravodaj 1/2007

Německé předsednictví EU a vzdělávání * Poradenství ve Francii * Vzdělání a životní dráha * Skills a jak je překládat * Lidská práva v technickém vyučování * Perspektivní povolání v USA * Mezinárodní vývoj ve vzdělávání techniků


Zpravodaj 3/2007

Evropská unie ve statistice  * Digitální hry pro seniory * Vícejazyčnost posiluje konkurenceschopnost * Vzdělání a životní dráha 2 * Centrální maturita ve spolkové zemi NRW * Dodatkové kvalifikace v profesní přípravě * Bibliografická databáze Cedefopu


Zpravodaj 2/2007

Co to je FP7? * Diskriminace v Evropské unii * Vzdělávání dospělých nespojené s povoláním * Cizí jazyky v Rakousku * U mistra Reného * Úloha teletutorů v profesní přípravě  


Zpravodaj 5/2007

Klíčové kompetence v celoživotním vzdělávání  * Prostupnost v německém školském systému * Budoucnost francouzské mládeže * Doktorské studium ve Francii * Perspektivy čínského odborného vzdělávání * Sebevzdělávání v námořní dopravě * Africké geny v Británii


Zpravodaj 4/2007

Mládež v Evropské unii  * Automatický systém pro překlady * Vzdělání a životní dráha 3 * Marshallův plán pro němčinu * Ministři školství se špatnými známkami * Celoživotní vzdělávání a definice OECD * Agentura Evropské unie pro základní práva * Začleňování do světa práce v Hesensku * Duální profesní příprava se modernizuje


Zpravodaj - příloha V/2007

Angličtina v (odborném) vzdělávání * Angličtina je lingua franca dnešní doby. Evropská unie sice propaguje vícejazyčnost a rozmanitost, bez znalosti angličtiny se však lze jen těžko orientovat v dnešní informační společnosti. Používá se na webových stránkách (přinejmenším jako dorozumívací jazyk), jako jednací jazyk na konferencích i při povídání v kuloárech, v cestovním ruchu apod.


Zpravodaj 6/2007

Renesance měst a Lipská charta  * T urecko: společnost a vzdělávání * Diplom B2i ve Francii * Strukturální nevzdělanost v Německu * Co to je zralost pro profesní přípravu? * Sociální kompetence mistrů odborné výchovy *  Kariérní poradenství na vysokých školách *   Příloha III/2007: „Vzdělávání a odborná příprava 2010“ (Tato příloha byla nahrazena aktualizovanou přílohou II/2008: Vzdělávání v dokumentech EU.)


Zpravodaj 2/2008

Nechcete si adoptovat jazyk?  * Spolupráce EU a Kanady ve vzdělávání * Odborné vzdělávání v Tibetu  * Rozvoj kompetencí při dočasné práci * Znalosti cizích jazyků v profesi


Zpravodaj 1/2008

Program slovinského předsednictví EU  * Mediální gramotnost  * Odborné vzdělávání v současné Evropě * Spojené království – změny ve vzdělávání  * Podpora podnikatelského myšlení a jednání * Začít profesní život bez ukončeného vzdělání


Zpravodaj 4/2008

Kronberská deklarace  * Co si počít s dissemination * Odborné vzdělávání a strategie UNESCO  * Evropští mistři (odborného) překladu * Postoje Evropanů k životnímu prostředí * Přenos kreditů v odborném vzdělávání * Profesní celodenní školy v Německu * Šance na vzdělávání u starších uchazečů * IKT ve finském vzdělávání


Zpravodaj 3/2008

Výzkum a vývoj v České republice  * Kvalifikace pro budoucnost * Přijímání na univerzity ve Spojeném království  * Žáci profesních škol a další studium * Profesní navigátor pro budoucí povolání * Studium nebo profesní příprava? * Počáteční odborné vzdělávání v budoucnu


Zpravodaj 6/2008

200 let baccalauréatu ve Francii  * Odliv mozků z rozvojových zemí * Deset doporučení pro modernizaci a zlepšení struktury profesní přípravy v Německu * Historie Evropského rámce kvalifikací (EQF)


Zpravodaj 5/2008

Jak měkké jsou soft skills?  * Evropská unie a vzdělávání * Pořadníky na studium v USA * High school, college, graduate school a university v USA * Klíčová sdělení a jarní zasedání Rady * Profesní orientace – cíl nauky o světě práce * Učňovství v Irsku * DISCO – slovník dovedností a kompetencí * Pedagogika odborného vzdělávání a osobní služby


Zpravodaj 11/2008

Výzkum odborného vzdělávání  * research*eu jednou větou * Anticipace vývoje kvalifikací v Evropě * Angličtina už nestačí… * Švédská Rada pro globalizaci * Diagnostika kompetencí pomocí bilancování


Zpravodaj 10/2008

Kompetence, produktivita a zaměstnanost  * Odborníci na odbornost * Výsledky bakalaureátů ve Francii * Možnosti vzdělávání po bakalaureátu * K utváření učebního a pracovního prostředí orientovaného na jednání * Duální profesní příprava v Německu * Červená, modrá a černá proti rakovině * Úspěch absolventů na trhu práce jako měřítko kvality vzdělání


Zpravodaj 9/2008

Jaké jazyky pro jakou Evropu?  * e-skills Industry Leadership Board * Vzdělání a život člověka * L epší podmínky ve zdravotnických profesích * Kvalifikace starších dlouhodobě nezaměstnaných v Německu * Co to je, když se řekne perex * Prostupnost mezi odborným a vysokoškolským vzděláváním v Německu * Jaké písmeno psát při citování Zákonů?


Zpravodaj 1/2009

Anticipace vývoje kvalifikací v Evropě 3  * Kompetence orientované na budoucnost: založené na znalostech nebo na zkušenostech?  * Nové kvalifikace v Anglii * Emoční inteligence jako faktor úspěchu v profesní přípravě? * Akreditace v profesní přípravě * Vliv mezinárodních norem na profesní přípravu a odborné kvalifikace v Německu. Příloha I/2009: Bordeauxské komuniké o zvýšené evropské spolupráci v odborném vzdělávání a přípravě


Zpravodaj - příloha I/2009

Bordeauxské komuniké o zvýšené evropské spolupráci v odborném vzdělávání a přípravě


Zpravodaj 4/2009

Anticipace vývoje kvalifikací v Evropě 6 *  Testy způsobilosti učitelů v Bavorsku  * Obliba učebních oborů v Německu * Konkurence vyspělých zemí v OVP * Gaokao: čínská maturita, galeje * Vzdělávání v Arménii * Nástupní kvalifikace mládeže v Německu


Zpravodaj 5/2009

Znovu terminologie odborného vzdělávání * A nticipace vývoje kvalifikací v Evropě 7  * Holistické vytváření kompetencí * Spolupráce ve vzdělávání v EU do roku 2020 * Zelená zaměstnání * Kmenová povolání – stavební kámen evropského odborného vzdělávání a přípravy


Zpravodaj 6/2009

Program švédského předsednictví ve vzdělávání a vědě * Atlas ohrožených jazyků  * Odborné vzdělávání – zdravotnické profese ve Švýcarsku  * Systém řízení kvality v profesních školách * Digitální kompetence v celoživotním vzdělávání * Flexibilizace a profesní princip – antagonismus nebo dvě strany jedné mince? Vzdělávání v dokumentech EU 1999-2009


Zpravodaj - příloha II/2008

Vzdělávání v dokumentech EU 1999-2009


Zpravodaj 7-8/2009

Nadnárodní ekvivalence kvalifikací v Evropě * Ukončování středního vzdělávání v Evropě  * Podniková etika – téma pro učně?  * Emocionalita v celoživotním vzdělávání * Vývoj pomáhajících profesí ve Francii * Konkurence rozvíjejících se zemí v OVP * Reforma duální profesní přípravy v Německu


Zpravodaj 10/2009

Znovu terminologie odborného vzdělávání 2 * Absolvování středních škol v zemích OECD * Evropská síť EUNEC * Ukončování středního vzdělávání v Evropě 2 * Program EU Grundtvig – cíle a hlavní body


Zpravodaj 9/2009

Je pro starší pracovníky těžší se vzdělávat? * Ukončování středního vzdělávání v Evropě 1  * Evropský a německý rámec kvalifikací * Přechod ze školy do profesní přípravy * Užitečná EVE * Názory mladých lidí na vědu


Zpravodaj 2/2010

Ukončování středního vzdělávání v Evropě * Míra vstupu do vysokoškolského vzdělávání podle druhu bakalaureátu * Vzdělávání a mobilita * Vliv rodičů a vrstevníků při volbě povolání * Google je všechno, nebo ne? * Reforma odborného vzdělávání v Thajsku * Struktury zaměstnání v nemocniční péči


Zpravodaj 12/2009

Evropské univerzity * Ukončování středního vzdělávání v Evropě 4 * Co to je learnership? * Historie vzdělávání přistěhovalců v Německu * Odborné vzdělávání v Čínské lidové republice


Zpravodaj 5/2010

Memorandum o vzdělávání učitelů * Cizí jazyky v odborném vzdělávání * Prostupnost ve vzdělávacím systému – bez ukončení žádná návaznost? * Reforma švýcarského odborného vzdělávání * Zajišťování kvality onlinového tutoringu


Zpravodaj 3/2010

Inovace v odborném vzdělávání * Ochrana evropských monumentů proti biofilmům * Stárnutí společnosti a jeho důsledky * Ukončování středního vzdělávání v Srbsku * Průběh vzdělávání a přechod do zaměstnání


RVP pro gymnázia

V této rubrice naleznete texty rámcových vzdělávacích programů pro gymnázia.


RVP pro základní vzdělávání

V této rubrice naleznete aktuálně platnou verzi Rámcového vzdělávacícího programu pro základní vzdělávání, informace o Standardech pro základní vzdělávání, přehled všech změn RVP ZV od roku 2005 do současnosti a metodickou podporu pro učitele zejména základních škol a víceletých gymnázií.


Archiv

V této sekci nalezenete texty a materiály o základním vzdělávání vytvořené ve VÚP v Praze.


Na čem pracujeme


Archiv


Na čem pracujeme

V oblasti neformálního vzdělávání pracujeme nyní zejména podpoře cizinců připravujích se na zkoušku z českého jazyka pro trvalý pobyt a škol tuto zkoušku vykonávajících. NÚV realizuje zároveň Individuální projekt národní Pilot ZUŠ, v němž se vytvořil Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání a nyní se metodicky řídí jeho zavádění do škol.


na čem pracujeme

Zde naleznete informace o výstupech úkolů NÚV týkajících se středního vzdělávání.


Archiv

V této sekci nalezenete texty a materiály vytvořené v rámci činnosti VÚP v Praze a informace o proběhlých akcích pro učitele a veřejnost.