Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 45


Nabídka mobilitních projektů pro školy

Rádi byste na Vaší škole realizovali mobilitní projekt? Chcete vyslat své studenty nebo učitele na stáž do zahraničí, ale nemáte vhodné partnery projektu? Vydejte se na přípravnou návštěvu do Slovinska.


Nejlepší pomocník při výběru střední školy?

ia.jpg Webové stránky www.infoabsolvent.cz sice už nějakou dobu fungují, ale právě prošly výrazným obsahovým i vizuálním vylepšením. Na uvedené  adrese nyní najdete uživatelsky velmi přívětivý a jednoduše srozumitelný přehled pro všechny, kteří hledají aktuální informace o možnostech vzdělávání na středních a vyšších odborných školách.


2013


2012


Kulatý stůl o potížích na trhu práce

logo_mfDnes.gif Mladá fronta DNES, 27.11.2012, (kah)  Národní soustava kvalifikací je státem garantovaný systém, který popisuje, co je třeba umět k výkonu určitého povolání.        


ReferNet informuje o odborném vzdělávání už 10 let

  


Publicita projektu


Webináře pro pedagogy pravidelně

Zveme Vás na online webináře, které se konají v rámci projektu ESF realizovaného občanským sdružením VV21.


Rozhledy č. 4 – prosinec


NÚV


Kontakty

Projekt RAMPS-VIP III je realizován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání, školní poradenské zařízení a zařízení pro DVPP (NÚV). NÚV jako partner dlouhodobě spolupracuje s MŠMT při realizaci projektů financovaných z ESF. 


ŠPZ

Školská poradenská zařízení (ŠPZ) zajišťují pro děti, žáky a studenty a jejich zákonné zástupce, pro školy a školská zařízení informační, diagnostickou, poradenskou a metodickou činnost, poskytují odborné speciálně pedagogické a pedagogicko-psychologické služby, preventivně výchovnou péči a napomáhají při volbě vhodného vzdělávání dětí, žáků nebo studentů a přípravě na budoucí povolání. Školská poradenská zařízení spolupracují s orgány sociálně-právní ochrany dětí a orgány péče o mládež a rodinu, poskytovateli zdravotních služeb, popřípadě s dalšími orgány a institucemi. Za školské poradenské zařízení se pro účely tohoto zákona považuje také středisko výchovné péče, a to v rozsahu jeho činností stanovených zvláštním právním předpisem.


ŠPP

Školní poradenská pracoviště (ŠPP) ve škole poskytují pedagogicko-psychologickou poradenskou pomoc žákům, učitelům, rodičům a zákonným zástupcům. Zapojení školní psychologové a školní speciální pedagogové se zaměřují na problémy žáků ve školním prostředí, velká pozornost se věnuje rizikům, která oslabují efektivitu vzdělávacího procesu. Odborní pracovníci se proto zaměřují na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, pracují se žáky nadanými a se žáky, kteří při vzdělávacím procesu potřebují specifickou podporu.


Pozvánka na konferenci

Individuální projekt ostatní OP VK VUREES zve všechny pedagogy na konferenci Nástroje pro rozvoj environmentální a ekonomické gramotnosti v základním vzdělávání.


Varnsdorfská střední škola zažila první profesní zkoušky

denik_cz_logo_1.jpg 14.11.2012     Děčínský deník Na Vyšší odborné škole a Střední škole Varnsdorf proběhly historicky první zkoušky profesní kvalifikace.    „Pomocný pracovník v pohostinství“. 


Povolání ? Hrobník !

logo_male_NasREGION.jpg 8.11.2012     Náš region ( Jaroslav Svoboda ) BRANDÝS N/L - Je za námi svátek všech zesnulých a čas „dušiček“ přivedl na hřbitovy tisíce lidí. O čem však pohřbívání skutečně je? Kdo je skutečně hrobník? Brandýské muzeum připravilo výstavu, na které se dozvíte skutečně unikátní informace. Výstava „O hřbitovech a pohřbívání“ může zpočátku vypadat trochu morbidně, ale smrt patří k životu více než cokoliv jiného a tak se návštěvníci dovědí mnoho zajímavého. „Lidé mají často strach z umírání než ze smrti samotné,“ říká zástupce ředitelky muzea Mgr. Andrea Němcová.    


Aktuality titulka


Aktuality titulka


Aktuality


Bannery


RAMPS-VIP III

proj_slider_img.jpg


Patička


Zaměření projektu


průběh projektu


O projektu

Projekt ESF  RAMPS VIP III navazuje na projekty ESF VIP-Kariéra, RŠPP-VIP II, které se věnovaly především zavedení pozice „školní psycholog“ a „školní speciální pedagog“ do systému práce ve škole. Projekty vytvořily Koncepční dokumenty, výkazy práce a zdokumentovaly klíčové úkoly těchto odborníků ve školách. Jejich služba byla orientována na práci v systému a se systémem školy, pozornost byla věnována žákům, pedagogům, rodičům stejně tak jako i spolupráci s vnějšími subjekty.


Pomocné nástroje


Informace vpravo


Pravé menu


Hlavní menu


RAMPS-VIP III


Inovace v oblasti HR a vzdělávání pracovních sil

ZOFINFORUM.jpg 19.11.2012 (18:30 TV Metropol) Jakub MARDEŠIČ, moderátor: Inovace v oblasti HR a vzdělávání pracovních sil, to bylo ústřední téma u "kulatého stolu" už 140. Žofínského fóra.


Zpravodaj 11/2012

Z glosáře Cedefopu 12 * Rámce kvalifikací v Evropě * Systémy přípravy učňů v Evropě * Učňovství a nezaměstnanost mládeže * Austrálie a učňovství * Německý rámec kvalifikací a zákon o uznávání * Kvalifikování a zaměstnávání techniků


Zapojte se do soutěže s Europassem

Byli jste na zahraniční stáži nebo brigádě a použili jste přitom některý z dokumentů Europassu? Zapojte se do soutěže Jak Vám pomohl Europass při získání práce, brigády nebo stáže v zahraničí , která probíhá od 15. listopadu 2012 do 15. ledna 2013.


Standardy profesních kvalifikací schválené 23. 10. 2012.

NSK2.gif Dne 23. 10. 2012  byly MŠMT schváleny standardy následujících profesních kvalifikací : 


Standardy profesních kvalifikací schválené 23. 10. 2012

Dne 23. 10. 2012  byly MŠMT schváleny standardy následujících profesních kvalifikací. 


Rozhledy – speciál č. 1


Za 20 let existence Centra fiktivních firem si již více než 50 tisíc středoškoláků na vlastní kůži vyzkoušelo, „jak se dělá byznys“

cefif.jpg Fiktivní firma je v současné době na více než stovce středních odborných škol běžnou součástí přípravy budoucích absolventů pro praxi. Ročně tímto předmětem projde více než 3500 žáků středních škol.


Po řemeslnících je poptávka

U2.jpg Ačkoli staré české přísloví praví, že „řemeslo má zlaté dno“, z údajů MPSV vyplývá, že nejvíce volných pracovních pozic je právě v této oblasti. Na konci minulého roku byl aktuální počet volných míst pro řemeslníky a opraváře bezmála osm tisíc, což bylo ze všech oblastí práce nejvyšší číslo. Značný počet pracovníků chybí také na pozicích kovodělníků, montérů či opravářů strojů.


Standardy profesních kvalifikací schválené 23. 10. 2012


Stav projektu v grafech - 4.čtvrtletí 2012

  


Kontakty STÚ


Kulaté stoly NSK2 odstartovaly svou tour po regionech v Brně

logo_casopis_KOMORA_1.jpg Komora.cz č.11, 2012 Na letošní podzim si tým projektu NSK2 připravil sérii kulatých stolů, kde mohou zaměstnavatelé diskutovat o aktuálních problémech na trhu práce. 


Ne všichni kominíci přinášejí štěstí, zárukou je zkouška z profesní kvalifikace

Komora.cz č.11, 2012 V poslední době se množí počet „tzv. falešných kominíků“, kteří nemají potřebné znalosti a svými neodbornými zásahy ohrožují zdraví i majetek svých klientů. U kominíků s osvědčením o úspěšně složené zkoušce dle zákona č. 179/2006 Sb. si ale můžete být jejich kvalifikovaností jisti. 


Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním – 2012

Burdová, Jeny – Chamoutová, Daniela. Praha, NÚV 2012, 44 stran.  


Jak rozhýbat strnulý trh práce

Karlovarský kraj – Řešení pro zaměstnavatele a zaměstnance přinesla na český trh Hospodářská komora České republiky. Lidé mají nyní šanci získat úplnou kvalifikaci v oborech, které umí, ale nemají k tomu výuční list nebo dokončené vzdělání v oboru.