Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 42


Rozhledy č. 3 – listopad


Průběh projektu

Projekt NSK2 probíhal od roku 2009 do listopadu 2015. Součástí projektu bylo nejen vybudování soustavy kvalifikačních a hodnotících standardů, ale i vytvoření podpůrných nástrojů pro široké využití celé NSK. Na tomto místě naleznete přehled o stavu jednotlivých částí projektu.  


Průběh projektu


HKČR připravuje novou zkoušku

Sluknovske_noviny_60__1_1.jpg Šluknovské noviny č.10, říjen 2012 Hospodářská komora České republiky je jedním z hlavních řešitelů národního projektu Národní soustava kvalifikací (NSK2), na kterém se podílí společně s Ministerstvem školství a mládeže, Národním ústavem pro vzdělávání, podnikatelskou sférou a dalšími ministerstvy. 


Evropský rámec kvalifikací

Evropský rámec kvalifikací (EQF) je jednotná stupnice osmi úrovní, do kterých lze zařadit všechny kvalifikace. Úrovně EQF jsou popsány znalostmi, dovednostmi a kompetencemi. 


Srovnávací analýza: domácí (individuální) vzdělávání

Srovnávací analýza byla zpracována v rámci úkolu Pokusné ověřování individuálního vzdělávání (dále jen POIV) na druhém stupni základní školy. POIV má ověřit, zda je možné rozšířit individuální vzdělávání i na druhý stupeň ZŠ.  


Pojetí standardizace vzdělávacího obsahu v kurikulu Ontaria pro základní vzdělávání

Analýza kurikulárních dokumentů jedné z kanadských provincií poskytuje čtenáři ucelenou představu, jak na standardizaci ve vzdělávání, aby byl její postup  efektivní a její výstupy přijímané, prospěšné a funkční.


Doporučené očekávané výstupy jako metodická podpora pro začleňování průřezových témat do ŠVP a výuky

NÚV, divize VÚP vydal v roce 2011 dvě publikace metodické podpory pro výuku průřezových témat na základních školách a gymnáziích. Jde o doporučené očekávané výstupy v základních školách a na gymnáziích. Autorský tým koordinovala PaedDr. Markéta Pastorová. Publikace si nyní můžete stáhnout z webu Národního ústavu pro vzdělávání na konci tohoto článku.


Přístupy k hodnocení klíčových kompetencí ve vybraných zahraničních zemích

Materiál Přístupy k hodnocení klíčových kompetencí ve vybraných zahraničních zemích přináší inforamci o způsobech hodnocení klíčových kompetencí podle kurikulárních dokumentů  Anglie, Irska, Nového Zélandu a Finska.  Materiál vychází především z podkladů, které byly získány při studiu kurikul uvedených zemí, a zabývá se také obecnějšími informacemi o zařazení jejich hodnocení v uvedených kurikulech na státní úrovni a rozpracováním standardů KK. Předmětem zájmu bylo Kurikulum pro primární a sekundární vzdělávání v Anglii, Kurikulum pro starší žáky v Irsku, Kurikulum Nového Zélandu a Národní kurikulum pro základní vzdělávání ve Finsku.


Příprava jednotných zadání je v plném proudu

zahradnick___pr__ce_mal___1_1.jpg Během října pokračovaly schůzky autorských týmů, jejichž úkolem je připravit jednotná zadání závěrečných zkoušek.Celkem se v říjnu uskutečnilo 71 schůzek a zúčastnilo se jich 352 editorů a autorů jednotných zadání.


Zpravodaj 10/2012

Z glosáře Cedefopu 11 * Pohled na školství v ukazatelích OECD * Rozvíjet učňovství? * Alternační profesní příprava a učňovství – evropská karta? * Učňovství v Anglii * Profesní příprava v Kanadě


Zkouška na prodavačku: Jaký je postup, když dáváte zboží do regálu?

Volných míst pro prodavače je dost. Jen na pracovních serverech se jich inzeruje několik set. Pouze hezký úsměv však na tuhle profesi nestačí, certifikát o úspěšném složení profesní zkoušky ano.


Počáteční vzdělávání už nestačí reagovat na rychlost vývoje technologií

Před několika lety se za aktivní účasti Hospodářské komory České republiky spustil projekt MŠMT Národní soustava kvalifikací (NSK). Dnes je tento projekt realizovaný Národním ústavem pro vzdělávání ve své druhé fázi veden pod oficiálním názvem Rozvoj a implementace Národní soustavy kvalifikací (NSK2). Národní soustava kvalifikací se mezitím stala celorepublikovým standardem. Jaké změny v oblasti kvalifikace tyto projekty opravdu přinášejí a jak jsou propojeny s počátečním vzděláváním? O tom jsme hovořili s viceprezidentem HK ČR a členem vrchního řídícího týmu zakázky NSK2 Zdeňkem Somrem


Rozhodování žáků základních a středních škol o dalším studiu a práci v pohledu žáků i jejich rodičů

Hlaďo, Petr - Drahoňovská, Petra. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2012, 44 stran.


Metodika tvorby jednotného zadání 2012/2013

Publikace projektu NZZ_2 z roku 2012. Autor Romana Jezberová.  


Blíží se čas nových profesí

ekonom_ihned_65_.jpg EKONOM.IHNED.CZ, Lukáš Vojáček, 4.2.2011 Kdo bude mít největší perspektivu v zaměstnání na konci tohoto desetiletí?  Odborníci se shodují, že za deset let většina z nás bude pravděpodobně vykonávat jiné zaměstnání než dosud a dost možná se bude jednat o profese, které zatím ještě ani nevznikly.   


Pomýšlíte na novou profesi? Firmy a školy vám ji pomohou najít...

15.10. (Českobudějovický deník) Je to jako v bludném kruhu. Podnikatelé marně shánějí na volná místa vhodné odborníky, ale pracovní úřady jsou plné nezaměstnaných, často i absolventů nejrůznějších škol. Jenže, chyba lávky, ani lidé s dlouholetou praxí často nemají potřebnou kvalifikaci.


publikace projektu NZZ


Vyhodnocení závěrečných zkoušek 2011/2012

Publikace projektu NZZ_2 z roku 2012.


Jak se k nám dostanete?


Česku hrozí odchod rakouských firem

WIFI_CZ_logo.jpg WIFI Czech Republic, srpen 2012  Praha – Interní analýzy rakouské hospodářské komory týkající se situace kvalifikovanosti pracovníků na českém trhu ukazují na znepokojivý trend. Až 2/3 všech rakouských firem působících v Čechách musí své zaměstnance draze a mnohokrát i opakovaně rekvalifikovat, protože si z předchozího učňovského studia přináší pro výkon povolání nedostatečnou výbavu. Nepříznivá situace panuje dlouhou dobu zvláště v učňovských oborech.     


Národní soustava kvalifikací 2

MMps_logo.jpg MM průmyslové spektrum, 6.10.2012  „Projekt NSK2 - Rozvoj a implementace NSK“ je výrazným pomocníkem pro zaměstnavatele i zaměstnance. Aktivně řeší nerovnováhu na trhu práce cestou dalšího profesního vzdělávání. Zaměstnavatelům umožňuje prostřednictvím sektorových rad stanovovat své aktuální kvalifikační požadavky na zaměstnance, které jsou dále promítány do systému dalšího vzdělávání. 


HK ČR Praha

KS.gif 29.11 .2012 od 9.00 do 12.00  HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY Freyova 27/82 190 00  Praha 9 – Vysočany


HK ČR Praha

KS.gif 22.11 .2012 od 9.00 do 12.00  HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY Freyova 27/82 190 00  Praha 9 – Vysočany


Předchozí pokusy byly v praxi nepoužitelné

Praha 10. října (Právo)   PŘEDSEDA KOORDINAČNÍ RADY BOHUMIL MUŽÍK O NÁRODNÍ SOUSTAVĚ POVOLÁNÍ ŘÍKÁ:


Konference k sociálním médiím v Senátu

Dne 10.10.2012 proběhla v Senátu konference na téma Naše odpovědnost za obsah sociálních médií: využití, příležitosti a rizika v pedagogické praxi.


Europass newsletter 3/2012

Třetí číslo newsletteru představí další z dokumentů - Europass - mobilita a nový on-line slovník dovedností a kompetencí DISCO, který pomůže každému při vyplnění životopisu v cizím jazyce. Newsletter se také věnuje evropskému tématu roku 2012 - aktivnímu stárnutí. Dokumenty Europassu mohou využít všichni lidé aktivní na trhu práce, bez ohledu na věk. Velmi zajímavý je rozhovor s paní, která se rozhodla v 55 letech radikálně změnit práci a po 30letém zaměstnání jako úřednice ve státní správě odjela do Anglie, kde již 5 let pracuje jako pečovatelka a hospodyně. V rozhovoru popisuje své zkušenosti nejen se získáním práce, ale i všechna pozitiva, která jí změna a zaměstnání v Anglii přinesly.


Europass newsletter

Europass newsletter vychází od roku 2011 3x ročně, informuje o dokumentech a aktuálním dění v Europassu.


Zpravodaj Oborové skupiny č. 1

V prvním čísle zpravodaje se dočtete mimo jiné o tom, co je náplní činnosti odborných a oborových skupin, jak oborové skupiny pomáhají v kurikulární reformě, co bude na programu podzimních plenárních jednání a jaké nové odborné skupiny vznikly.


Nová norma ČSN 01 6910

Dne 1. srpna 2014 vstoupila v platnost nová revize normy ČSN 01 6910 (2014) Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory.   


Keramika byla, je a bude!

Praha 4. října (PROTEXT) - Realizace Sektorové dohody pro obor keramika, alespoňjejích krátkodobých cílů plněných do doby skončení veřejné zakázky Národní soustava povolání II, se blíží do svého finále.


Vznikají jednotná zadání pro nový školní rok

ucni.jpg Od konce srpna probíhají schůzky autorských týmů, které chystají jednotná zadání závěrečných zkoušek v učebních oborech. Týmy mají do konce roku 2012 přichystat témata pro závěrečné zkoušky, které proběhnou v červnu 2013.


Pozvánka na on-line webináře na Metodickém portálu RVP.CZ

Metodický portál RVP.cz nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů. Konají se (dle přání uživatelů) obvykle ve večerních hodinách.


Je na trhu práce poptávka po horských průvodcích? A co všechno musí umět a znát průvodce cestovního ruchu?

e-Všudybyl, 2012 Situace na trhu práce se dynamicky mění a dochází k rychlému pokroku v mnoha oborech a profesích. Současně s tím narůstá potřeba tyto změny komplexně monitorovat a informace předávat uchazečům o zaměstnání, vzdělavatelům, zaměstnavatelům, Úřadům práce ČR apod. Dlouho však u nás chyběl ucelený systém, který by sledoval vývoj, klasifikoval jednotlivá povolání a tyto informace zprostředkovával všem zúčastněným. Tuto mezeru vyplňují systémy Národní soustava povolání (NSP) a Národní soustava kvalifikací (NSK), které vznikají díky aktivitě zaměstnavatelů sdružených v sektorových radách.    


NSK aneb jak podnikatel díky kvalifikacím ke štěstí přišel

HW_logo.jpg HW server, 27.9.2011 Jak mohou zaměstnavatelé najít kvalifikované pracovníky, kteří v současnosti v mnoha oborech chybí? A jak najdou uplatnění desetitisíce lidí, kteří se snaží nalézt odpovídající zaměstnání se svou stávající kvalifikací? Jak odstranit tyto disproporce na trhu práce, když uspořádání vzdělávacího systému a oborová struktura žáků a studentů v současnosti již neodpovídá potřebám zaměstnavatelů, a když vzdělávací systém nedokáže dostatečně rychle reagovat na zrychlující se technologický pokrok? O možném řešení těchto problémů budou diskutovat účastníci odborné konference s názvem „Národní soustava kvalifikací – systém celoživotního učení pro trh práce“.  


Nová pravidla pro rekvalifikace

UN_logo.jpg Učitelské noviny č. 33/2009  Dochází k propojení kurzů s Národní soustavou kvalifikací  Od začátku fungování Národní soustavy kvalifikací se hovořilo o tom, že zájem dospělých o kurzy zasazené do rodícího se systému dalšího vzdělávání, bude nutné výrazně popíchnout - finančně i legislativně. A právě jedním takovým motivačním šťouchancem by mohla být nová vyhláška o rekvalifikacích, která na tomto poli vzdělávání zásadně mění pravidla hry.     


Mlynáři v Česku nekončí

Když se řekne mlynář, vybaví se většině z nás muž v bílém pracovním oděvu s bílou čepicí na hlavě a pytlem mouky přes rameno. Tato romantická představa z pohádek už ale dnes neplatí. I mlynářský obor posouvají kupředu nejnovější technologie a dnešní zaměstnanci mlýna je musí umět efektivně využívat.   


Rozhledy č. 2 – říjen


E-portfolio ve výuce cizích jazyků - mezinárodní konference v Praze

ejp_logo_zmensene.png Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň v partnerské spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání pořádají dne 25. 10. 2012 mezinárodní konferenci E-portfolio ve výuce cizích jazyků v rámci projektu Evropské jazykové portfolio v praxi CZ.1.07/1.1.00/08.0014. 


Královéhradecký kraj má nedostatek strojařů a obchodních zástupců

Analýza potřeb trhu práce, kterou prezentoval Karel Tichý ze společnosti Asistenční centrum, byla jedním z bodů programu dalšího ze série kulatých stolů, jež informují o budování systému dnes tolik potřebného dalšího vzdělávání. Pracovní setkání zástupců firem, tedy zaměstnavatelů, Úřadu práce ČR, Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a několika místních škol se uskutečnilo 24. dubna 2012 v Hradci Králové.  Hradec Králové 26. dubna 2012 (PROTEXT)  


Královehradecký kraj

KS.gif 7.11.2012 od 9.00 do 12.00   Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje Škroupova 957, 500 02 Hradec Králové .


Zájem o sektorové rady je obrovský

nsp_1.jpg 26.9.2012 (Právo)  Situace na českém trhu práce je poněkud rozporuplná. Na jedné straně rostoucí počet nezaměstnaných, na druhé straně třetina zaměstnavatelů hlásí, že nemohou obsadit volná místa zejména technických profesí. Kde je chyba?