Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září


Publikovaných článků: 29


Tvorba jednotek výsledků učení v ČR


Pozvánka na konferenci NQF-in: 9. listopadu 2017 v Praze

Tématem konference bude zařazení kvalifikací získaných v neformálního sektoru do národních rámců kvalifikací.


Konference v rámci projektu NQF-IN

RÁDI BYCHOM VÁS POZVALI NA KONFERENCI: " ZAŘAZENÍ KVALIFIKACÍ ZÍSKANÝCH V NEFORMÁLNÍHO SEKTORU DO NÁRODNÍCH RÁMCŮ KVALIFIKACÍ - ZKUŠENOSTI A ZPŮSOBY ŘEŠENÍ V 7 ZEMÍCH EU“, KTERÁ SE BUDE KONAT 9. LISTOPADU 2017 V HOTELU JURYS INN V PRAZE.


Škola All incusive poprvé na stránkách projektu KIPR

V rámci spolupráce s ASZ, v kampani " Škola All incusive", projekt KIPR publikuje na svých stránkách výstupy této kampaně...


ASZ


Spolupráce s projekty


Pozvánka na semináře


Khanova škola – možnosti využití, překládání se studenty a tvorba vlastních videí: On-line seminář 20. 9. 2017 od 20:00 na RVP.CZ

Fenomén Khanovy školy jistě není českým učitelům neznámý. Lektorky Alena Vlachová a Petra Jirůtková nám nabídnou pohled do zákulisí tohoto volně dostupného projektu a přidají i pár užitečných rad pro učitele ZŠ, SŠ i VŠ. Setkání se uskuteční ve středu 20. 9. 2017 od 20:00 na Metodickém portálu RVP.CZ.


Vybrané informace o ECVET


Praktické využívání ECVET

Možnosti, jak využít ECVET


Co letos přinesla elektronická písemná zkouška

Ve školním roce 2016/2017 byla pro 39 oborů vzdělání vytvořena banka úloh. Školy, které tyto obory vyučují, se mohly rozhodnout, zda jejich žáci budou skládat písemnou zkoušku na počítači, nebo na papíře jako dosud. Na všech těchto školách byla ale témata jednotného zadání vygenerována z banky úloh.


Inspirace z Karlínské OA a VOŠE

Nebojme se dát žákům svobodu, ale i s odpovědností za ni – to je krédo Karlínské obchodní akademie a vyšší odborné školy ekonomické. Když je dostanou, dokážou  žáci velmi mile překvapit nejen zajímavými nápady, ale i energií a pracovitostí při jejich realizaci. Podívejme se například na aktivity zdejší žákovské firmy.


Žákovské firmy ve spolupráci s JA Czech

JA Firma – tuto aktivitu přináší společnost JA Czech, pobočka mezinárodní organizace Junior  Achievement, kterou v ČR založil již v roce 1992 pan Tomáš J. Baťa.  Jedná se o reálnou firmu vedenou žáky po dobu 1 školního roku. V optimálním případě si žáci na začátku volí vlastní předmět podnikání – nejdříve tedy generují nápady, v čem se budou realizovat. Následně si projdou procesem od založení firmy (z právního hlediska jde o zájmový spolek) přes  rozdělení rolí a vlastní realizaci aktivit, až po administrativu s podnikáním spojenou (např.  účetnictví) až po likvidaci firmy na konci školního roku. Podívejte se, jak může taková žákovská firma vypadat... 


Praktická zkušenost s podnikáním

Důležitou součástí výchovy k podnikavosti je možnost prakticky si podnikání vyzkoušet buď ve vlastní reálné či virtuální firmě, nebo při jiných aktivitách, které ponesou podobné charakteristiky jako podnikání (např. realizace školního projektu, organizace školní akce apod.). Během takovýchto aktivit se žáci praktickým způsobem seznámí s podnikáním (fungováním firmy) a zároveň si prostřednictvím samostatné práce během realizace rozvinou i „podnikavé“ kompetence. V České republice působí v tomto směru 2 organizace s celostátní působností, a to je Junior Achievement (JACzech) a Centrum fiktivních firem (CEFIF).  Kromě těchto aktivit přímo ve školách se mohou žáci věnovat této oblasti i v rámci mimoškolních aktivit, např. v akceleračních programech. Postupně pro vás připravujeme inspirativní příklady ze "středoškolského terénu".


SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ: PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

Nadaní žáci potřebují v první řadě pochopení a přijetí


Inspirace k rozvoji podnikavosti


Nebojme se dát žákům svobodu – i s odpovědností za ni

Představa, že učitel musí být v hodině tím nejaktivnějším, je stále ještě velmi rozšířená. Podle Petra Žáka, ředitele Karlínské obchodní akademie a vyšší odborné školy, to však tak být nemá: „Pedagog je tím, kdo dění ve třídně řídí, rozhoduje o tom, co se bude dít a kdy se to bude dít – ale žáci by měli dostat větší prostor ovlivňovat obsah dění. Dokážou velmi dobře překvapit, když dostanou svobodu i zodpovědnost.“


pokusy


Kam na školu

Poradíme Vám, kde najít spolehlivé informace k výběru střední školy


Jak se proměňuje kariérové poradenství? Zveme Vás na konferenci

10. - 11. listopadu 2011


STOP klávesnicové negramotnosti

Tříměsíční kurz psaní na klávesnici, který probíhá každý čtvrtek v budově Národní ústavu pro vzdělávání v počítačové učebně od 17.30 hod do 19.00 hodin začíná 21. září 2017.


Proces domestikace živočišných druhů od paleolitu do současnosti aneb Kde se vzala domácí zvířata?: On-line seminář 13. 9. 2017 od 20:00 na RVP.CZ

Lektorka Ing. Lenka Skoupá nám představí, jak vypadá proces domestikace a jaký dopad má na zvířata. Setkání se uskuteční ve středu 13. 9. 2017 od 20:00 na Metodickém portálu RVP.CZ.


SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ: PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

Individuální přístup nabízíme  u nás všem žákům, říká Jiří Sehnal


VYNSPI

Tvorba systému modulárního vzdělávání v oblasti prevence sociálně patologických jevů pro pedagogické a poradenské pracovníky škol a školských zařízení na celostátní úrovni (ŘÍJEN 2009 - ČERVEN 2012)


Měkčení (rozlišování slabik DI, TI, NI – DY, TY, NY), rozlišování krátkých a dlouhých samohlásek: On-line seminář 7. 9. 2017 od 20:00 na RVP.CZ

Lektorka Mgr. Petra Pšeničková, DiS. se tentokrát zaměří na výuku českého jazyka v 1. a 2. ročníku ZŠ. Setkání se uskuteční ve čtvrtek 7. 9. 2017 od 20:00 na Metodickém portálu RVP.CZ.


Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole. Školní rok 2016/2017

Tato praktická metodická publikace NÚV byla aktualizována v září 2017. Přináší kompletní informace o tom, jak ve škole pracovat s jednotnými zadáními. Najdete tu organizační pravidla pro všechny části závěrečných zkoušek. Nově je zpracována část věnovaná podmínkám pro žáky se SVP. Další změna se týká otázek ze světa práce, které byly v minulém období podstatně aktualizovány. V příloze také najdete podrobný návod, jak postupovat při pořádání písemné zkoušky v elektronické podobě.


Jak školy hodnotily témata závěrečných zkoušek

Po skončení červnového termínu závěrečných zkoušek měly školy možnost vyjádřit se k úrovni témat jednotného zadání. Dotazník vyplnilo 221 škol, které vyučují učební obory, tedy 44,2 %. Z toho 193 škol nemělo k tématům připomínky nebo napsalo kladný komentář. Kriticky se vyjádřilo k jednomu nebo více tématům 28 škol, tedy cca 12 procent z těch, které zpětnou vazbu vyplnily.  


On-line akce na Metodickém portálu RVP.CZ v září 2017

Metodický portál RVP.CZ nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů.