Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen


Publikovaných článků: 36


Aktualizované otázky ze světa práce většinu škol nijak nezaskočily

Letos v červnu obsahovala témata ústní zkoušky jednotného zadání poprvé inovované otázky ze světa práce. Školy se s nimi mohly seznámit na webu NZZ a připomínkovat je již od loňského podzimu. Od ledna 2017 pak měly k dispozici jejich definitivní verzi, aby na ni mohly žáky s dostatečným předstihem připravit. Přesto jsme spíše očekávali, že po závěrečných zkouškách bude mít řada škol k novým otázkám ze světa práce připomínky, a tak jsme vyhodnocování připomínek škol k jednotným zadáním podrobněji zaměřili rovněž na tuto oblast.


Metodika propojování ECVET a NSK

Byla připravena další pracovní verze metodiky propojování ECVET a NSK. Je zpracována jako návrh, který využívá zkušeností z pilotního ověřování využitelnosti v oborových skupinách.


Možnost uplatnění ECVET při koncipování flexibilních vzdělávacích programů

Osm principů souvisejících s flexibilními vzdělávacími programy


Plenární jednání oborových skupin 2017

Ve druhém pololetí proběhnou plenární jednání oborových skupin. Měla by přispět k rozvoji informovanosti externích spolupracovníků a podpořit tak jejich zapojení do úkolů souvisejících s revizí kurikula odborného vzdělávání. 


Zapojení odborných a oborových skupin do revize kurikulárních dokumentů

Schválený materiál „Tvorba a revize kurikulárních dokumentů pro předškolní, základní a střední vzdělávání na národní úrovni“ obsahuje i schéma, z něhož je zřejmá role odborných a oborových skupin.


Etiketa podání ruky: kdo první?


Bannery - projekty


Bannery - služby


Bannery - témata


Polovina měsíce srpen

V první polovině měsíce sprna se může projekt KIPR pochlubit s dalšími zapojenými ...


Garant/ka vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura

Národní ústav pro vzdělávání v Praze, organizace připravující vzdělávací dokumenty celostátní platnosti pro počáteční vzdělávání a v této oblasti poskytující metodický, konzultační a poradenský servis, vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice:  GARANT/KA VZDĚLÁVACÍHO OBORU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 


Podpora ICT kompetencí


Rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti


Rozvoj výuky cizích jazyků


Mgr. Eva Růtová

Garant oblasti Rozvoj kariérového poradenství


Mgr. Lýdie Valešová

Garant oblasti Rozvoj výuky cizích jazyků


Seminář Evropská a online dimenze kariérového poradenství

Centrum Euroguidance při Domu zahraniční spolupráce pořádá ve spolupráci s Europassem a EQF při Národním ústavu pro vzdělávání seminář pro poradce v oblasti vzdělávání a práce.


Seminář Evropská a online dimenze kariérového poradenství

Centrum Euroguidance při Domu zahraniční spolupráce pořádá ve spolupráci s Europassem a EQF při Národním ústavu pro vzdělávání seminář pro poradce v oblasti vzdělávání a práce.  Seminář se bude konat  31. 8. 2017,  v DZS, Na Poříčí 1035/4, Praha 1 (místnost Vltavín).


Asistent/ka oddělení diagnostických nástrojů

Národní ústav pro vzdělávání v Praze, organizace připravující vzdělávací dokumenty celostátní platnosti pro počáteční vzdělávání a v této oblasti poskytující metodický, konzultační a poradenský servis, vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice:  Asistent/ka oddělení diag. nástrojů


Podle zpětné vazby se výsledky žáků u závěrečných zkoušek zlepšují

V červnu 2017 proběhly závěrečné zkoušky na pěti stovkách škol, které měly ve třetích ročnících učebních oborů téměř 30 000 žáků. Navíc ve 39 oborech mohli žáci psát písemku na počítači.


Zářijový termín závěrečných zkoušek

Jednotná zadání pro zářijový termín závěrečných zkoušek budou zveřejněna 14. srpna 2017 v informačním systému nové závěrečné zkoušky.


Vzdělávání a práce s nadanými žáky (2. stupeň)


Vzdělávání a práce s nadanými žáky (1. stupeň)


Kazuistický seminář k Zulligerově testu


Sexuální výchova žáků s mentálním postižením


Školská legislativa pro školský poradenský systém