Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec


Publikovaných článků: 14


Motol Speeder

Motol Speeders, pětice studentů 3. ročníku oboru Mechanik elektrotechnik  obsadila při svém debutu v roce 2017 čtvrté místo v celostátní soutěži dálkově ovládaných RC modelů aut na hybridní vodíkový pohon. Díky svému technicky propracovanému modelu si tým zároveň odnesl ocenění za nejkratší čas strávený během 6hodinového závodu v pit stopu (zastávkovém boxu). Tvůrce školních akčních plánů bude zajímat, že účast v podobné soutěži může přispět k naplnění hned několika tematických oblastí akčního plánování.


SPŠD, a. s., Praha 5-Motol: Úspěšní Motol Speeders závodí a hledají ve škole své nástupce

Motol Speeders, pětice studentů 3. ročníku oboru Mechanik elektrotechnik Střední průmyslové školy dopravní, a. s., obsadila při svém debutu v roce 2017 čtvrté místo  v celostátní soutěži  dálkově ovládaných RC modelů aut na  hybridní vodíkový pohon. Díky svému technicky propracovanému modelu si tým zároveň  odnesl ocenění za nejkratší čas strávený během 6hodinového závodu v pit stopu (zastávkovém boxu).


Assessing Writing - konference 30. ledna 2018

Srdečně Vás zveme na setkání na téma Hodnocení a metody výuky psaní v českých ZŠ a SŠ.


Jak se připravit na vstup žáka s PAS do třídy: on-line seminář 14. 12. 2017 od 20:00 na RVP.CZ

Lektorka Mgr. Lenka Bittmannová nás v předchozím webináři poučila, jak pracovat s třídním kolektivem, ve kterém je integrováno dítě s poruchou autistického spektra, nebo jak podpořit pozitivní klima ve třídě a předcházet tak šikaně. Co by ale mělo předcházet příchodu žáka s PAS a jak by měl být učitel na tuto situaci připraven? Setkání se uskuteční ve čtvrtek 14. 12. 2017 od 20:00 na Metodickém portálu RVP.CZ.


ŠPZ pro Zlínský kraj


Zkouška z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR - modelová verze

Tato brožura byla vytvořena Národním ústavem pro vzdělávání ve spolupráci s externími tvůrci zkoušky na základě usnesení vlády České republiky č. 1052 ze dne 15. prosince 2014. 1. vyd. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2015. 26 stran. ISBN: 978-80-7481-136-4


Podpora polytechnického vzdělávání a podnikavosti ve středoškolském vzdělávání

Sborník příspěvků z odborné konference, která se konala 10. - 11. listopadu 2016 v Berouně. Editorka: Jiřina Novotná. 1. vyd. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2017. 56 s.


Zkouška z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR - modelová verze

Tato brožura byla vytvořena Národním ústavem pro vzdělávání ve spolupráci s externími tvůrci zkoušky na základě usnesení vlády České republiky č. 1 030 ze dne 14. prosince 2016. 3., upravené vyd. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2017. 26 s. ISBN: 978-80-7481-191-3


Závěry odborného panelu inspirují k úpravám všeobecné složky vzdělávání

Pro modulové vyučování je potřeba přizpůsobit prostředí, ve kterém bude fungovat, a druhý cizí jazyk lze vyžadovat až po úspěšném ovládnutí prvního. Odborníci se během panelu MOV vyjádřili k možnostem modernizace všeobecné složky odborného vzdělávání. 


Nové školy stále přibývají

Dne 5.12.2017 je v projektu KIPRu zapojeno celkem 64 škol..


Inspirace pro kariérové poradenství

Součástí kariérového poradenství školy je řada aktivit, které dělá směrem k žákům základních škol (potažmo rodičům) s cílem získat je ke studiu. A samozřejme i poradenství směrované k žákům školy, které jim má pomoci  v rozhodování o dalším studiu a výběru VŠ či VOŠ nebo o profesním uplatnění. "I  díky školnímu akčnímu plánu (ŠAP) jsme si ujasnili, co vše do kariérového poradenství patří,"  říká Lenka Hrubčíková, která se spolu s vedením školy této oblasti věnuje. Vymezení kariérového poradenství, jeho součástí i cílových skupin, jimž je určené, je základem pro strategického plánování aktivit  v této oblasti.


Česká školní inspekce hodnotí jednotné závěrečné zkoušky velmi pozitivně

Česká školní inspekce zveřejnila výroční zprávu za rok 2016/2017. V kapitole 5 se věnuje také realizaci závěrečných zkoušek podle jednotného zadání a uvádí ji hned na prvním místě mezi pozitivními zjištěními.


Genderová rovnost – volba povolání podle schopností a nadání, nikoliv podle předsudků

On-line seminář 7. prosince 2017 od 20:00 na Metodickém portále RVP.CZ.


SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ: PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

Inkluze je důležitá nejen pro děti, ale i pro většinovou společnost, říká MUDr. Olga Švestková.