Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec


Publikovaných článků: 63


NÚV informuje školy o nové možnosti, jak financovat své projekty na rozvoj odborného vzdělávání

Přihlašovat lze projekty v rozsahu tří až pěti let, a to na období 2018 až 2028


Nová vzdělávací nabídka na PODZIM 2018

Začaly prázdniny, žáci mají velké letní prázdniny a rodiče si berou dovolenou ...


KIPR-102/2018/2 - Děti v systému náhradní péče (ústavní výchova, náhradní rodinná výchova)


KIPR-101/2018/2 - New Addiction – nové závislosti nelátkového charakteru


KIPR-103/2018/2 - Rozvod rodičů, střídavá péče v porozvodové úpravě péče o děti


KIPR-538/2018 - Asistenti inkluze na školách a v obcích


KIPR-207/2018/2 - Podpůrná opatření u žáků s odlišnými životními podmínkami - etnické minority


KIPR-309/2019/2 - Podpůrná opatření u žáků s odlišnými životními podmínkami - etnické minority


KIPR-203/2019/2 - Podpůrná opatření u žáků s nespecifickými a specifickými poruchami chování


KIPR-308/2018/2 - Podpůrná opatření u žáků s nespecifickými a specifickými poruchami chování


KIPR-313/2018/2 - Asistent pedagoga a klima třídního kolektivu/školy


KIPR-312/2018/2 - Triáda (asistent pedagoga - třídní učitel - rodič)


KIPR-204/2018/2 - Hodnocení žáka se SVP


KIPR-307/2018/2 - Hodnocení žáka se SVP


KIPR-405/2018/2 - Kazuistický seminář – Vady řeči


KIPR-404/2018/2 - Kazuistický seminář – Vady řeči


KIPR-403/2018/2 - Kazuistický seminář – Poruchy učení


KIPR-402/2018/2 - Kazuistický seminář – Poruchy učení


KIPR-400/2018/2 - Kazuistický seminář - Sociální pracovník v ŠPZ


KIPR-108/2018/2 - Bálintovské skupiny


KIPR-106/2018/2 - Sociální práce a případové konference


KIPR-105/2018/2 - Sociální práce a případové konference


KIPR-314/2018/2 - Školská matrika - práce s ní v kontextu vyplňování údajů o podpůrných opatřeních žáka


KIPR-210/2018/2 - Zpracování doporučení SPC


KIPR-209/2018/2 - Zpracování doporučení PPP


KIPR-213/2018/2 - Co nepatří do zprávy z vyšetření - PPP


KIPR-206/2018/2 - Co nepatří do zprávy z vyšetření - SPC


KIPR-303/2018/2 - Příprava individuálního vzdělávacího plánu


KIPR-205/2018/2 - Rozšiřující informace k prostorové orientaci a samostatnému pohybu


KIPR-317/2018/2 - Práce s nadanými žáky


KIPR-316/2018/2 - Práce s nadanými žáky


KIPR-300/2018/2 - Podpůrná opatření u žáků s SPU


KIPR-200/2018/2 - Podpůrná opatření u žáků s SPU


KIPR-318/2018/2 - Podpůrná opatření u žáků s poruchou autistického spektra nebo vybraným psychickým onemocněním


KIPR-212/2018/2 - Podpůrná opatření u žáků s poruchou autistického spektra nebo vybraným psychickým onemocněním


KIPR-301/2018/2 - Podpůrná opatření u žáků s ADHD


KIPR-201/2018/2 - Podpůrná opatření u žáků s ADHD


KIPR-104/2018/2 - Podpůrná opatření 2. - 5. stupně - práce s pomůckami ve výuce pro žáky se zrakovým handicapem


KIPR-110/2018/2 - Aplikace podpůrných opatření u žáků s narušenou komunikační schopností


KIPR-528/2018 - Aplikace podpůrných opatření u žáků s narušenou komunikační schopností


KIPR-311/2018/2 - Žáci s rizikem rozvoje speciálních vzdělávacích potřeb v oblasti vztahových a adaptačních obtíží


KIPR-310/2018/2 - Žáci s rizikem rozvoje speciálních vzdělávacích potřeb v oblasti výchovných obtíží


KIPR-304/2018/2 - Plán pedagogické podpory, systém, napsání a hodnocení


KIPR-319/2018/2 - Školská legislativa pro školy


Vzdělávací nabídka projektu KIPR 2018/7-12


Střední odborné školy budou moci ve výuce využít na 300 nových vzdělávacích modulů

Školám pomohou lépe strukturovat obsah vzdělávání, žákům zatraktivní výuku.


Asistent/ka oddělení a sítí Europass+EQF

Pro mezinárodní oddělení a tým sítí Europass a EQF hledáme kolegu/kolegyni na pozici asistenta(ky), uvítáme i šikovné absolventy. www.europass.cz www.eqf.cz