Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec


Publikovaných článků: 22


Seznam krajů


SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ: PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

Mé dítě patří do naší společnosti, říká Irena Marušincová  


Mgr. Petr Paníček

_2191129944.jpg Garant oblasti Školy jako centra celoživotního učení


RNDr. Petr Pokorný

Pokorn Garant oblasti Rozvoj kariérového poradenství


ŠPZ pro kraj Praha


ŠPZ pro Moravskoslezský kraj


ŠPZ pro Středočeský kraj


ŠPZ pro Plzeňský kraj


ŠPZ pro Královehradecký kraj


ŠPZ


Začátek prázdnin

Červenec je měsícem prázdnin, ale projekt KIPR pokráčuje dále.


Dotazník: Vaše náměty a doporučení


Návrh pojetí revizí rámcových vzdělávacích programů

Návrh pojetí revizí rámcových vzdělávacích programů se týká předškolního vzdělávání, základního vzdělávání, vzdělávání v gymnáziích a všeobecného vzdělávání v středním odborném vzdělávání.


REVIZE RVP


V Moravskoslezském kraji má zájem o ŠAP 73 % škol


Agronom i zootechnik – společnost Agro 2000 vychovává odborníky ve vlastní škole

Důvody spolupráce zaměstnavatelů se školou jsou často prozaické, nedostatek kvalifikovaných pracovních sil. Společnost Agro 2000, s. r.o., vsadila na maximální možnou míru spolupráce – v roce 2012 se rozhodla založit vlastní školu a v září 2017 přijímá Soukromá střední škola zemědělská první žáky.


Firma a její odborná školy

Ideální spolupráce mezi zaměstnavateli a školou je, pokud umožňuje žákovi intenzivní kontakt s reálným pracovním prostředím a současně dochází díky zainteresování zaměstnavatelů ke zkvalitnění výuky ve škole. Důvody této komplexní spolupráce jsou nejčastěji prozaické. Především je jím nedostatek kvalifikovaných pracovních sil na trhu práce v příslušném výrobním odvětví. Příkladem nejtěsnějšího komplexního vztahu firmy a školy je zřízení odborné školy zaměstnavatelem.


Jak naplnit krajský akční plán?


gramotnosti

Pojem gramotnost se uplatňuje zejména tam, kde je kladen důraz na praktické uplatnění znalostí, dovedností a postojů v různých, se životem propojených souvislostech.  Zvyšování dovedností v oblasti základních gramotností vytváří předpoklady k úspěšnému celoživotnímu učení i k tomu, aby žáci a mladí lidé zažívali úspěch ve škole i pracovním životě.


SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ: PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

Rozdíly a zdánlivé nedokonalosti obohacují, říká Milada Rezková


Novvvinky - čerstvé informace z MŠMT


Mgr. Květa Popjuková

Popjuková Květa Garant oblasti Čtenářská a matematická gramotnost