Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad


Publikovaných článků: 27


Jednání sítě pro zajišťování kvality a odborný panel projektu P-KAP

Jednání sítě pro zajišťování kvality EQAVET se konalo spolu s odborným panelem projektu Podpora krajského akčního plánování (P-KAP) 13. listopadu 2018 v Praze. Společným tématem akce byla kvalita v odborném vzdělávání.


Slide 3

jednani-site-kvalita-a-pkap-986x301.jpg


8. Přijímání žáků na praxi

Podmínky a povinnosti pro podniky a pracoviště nabízející praktickou přípravu žáků, případně další opatření pro zajišťování kvality


Mezinárodní konference: Towards better university teaching.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR pořádá mezinárodní konferenci o kvalitě výuky ve vysokoškolském vzdělávání.


4. Praktická příprava na pracovišti


3. Učitelé, školitelé, instruktoři

V podnicích působí interní školitelé – instruktoři a mentoři, kteří úzce spolupracují se školami, vzdělavateli a zároveň rozvíjejí sami sebe tak, aby mohli vést odbornou i praktickou přípravu žáků i dospělých podle nejnovějších metod výuky a potřeb trhu práce.


Třída – od jednotlivce k třídnímu kolektivu: on-line seminář 15. 11. 2018 od 20:00 na RVP.CZ

Lektorka Marika Kropíková nás seznámí s doporučeními, jak vytvořit „ten správný“ třídní kolektiv či jak překlenout úskalí práce se skupinou i jednotlivci. Jaké možnosti máme ke stmelení kolektivu? Je vhodné používat diagnostiku pozic v kolektivu třídy? V jaké formě? Setkání se uskuteční ve čtvrtek 15. 11. 2018 od 20:00 na Metodickém portálu RVP.CZ.


Národní soustava kvalifikací v roce 2018

Zpravodaj OS (19/podzim 2018)


Genderově podmíněné násilí: on-line seminář 8. 11. 2018 od 20:00 na RVP.CZ

Tým lektorek Kristýna Pešáková, Lucie Čechovská a Eva Bartáková si pro nás připravil první webinář ze seriálu věnovaného genderové rovnosti. Víte, jak mluvit s žáky a studenty o násilí, jaké aktivity v hodinách využít a s kým je možno v případě potřeby spolupracovat? Setkání se uskuteční ve čtvrtek 8. 11. 2018 od 20:00 na Metodickém portálu RVP.CZ.


On-line akce na Metodickém portálu RVP.CZ v listopadu 2018

Metodický portál RVP.CZ nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů.


14. Sledování uplatnění absolventů


12. Kariérové poradenství a informace


7. Pracovní, zdravotní a bezpečností podmínky


6. Právní ochrana

Každý žák, student a učící se má při praktické přípravě právo na sociální ochranu včetně nezbytného pojištění.


P-KAP


UNIV


Koncept


Kurikulum S


Cesta ke kvalitě


POSPOLU


Infoabsolvent


Národní soustava kvalifikací


Nová závěrečná zkouška


Partnerství a kvalita


Sbírka řešených úloh z aplikované matematiky

Autorský kolektiv: Miroslav Bartošek, František Procházka, Miroslav Staněk, Zuzana Bobková


Konference Celoživotní kariérové poradenství v lokální a globální síti

Mezinárodní konference ke kariérovému poradenství se bude konat  23. - 24. listopadu  v prostorách  Univerzity Hradec Králové. 


Výsledky učení: jak je definovat, formulovat a používat ve výuce

Uveřejňujeme český překlad publikace, kterou pod názvem Defining, writing and applying learning outcomes: a European handbook vydalo v roce 2017 Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop).