Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020    2021   

<<   leden únor březen duben květen červen


Publikovaných článků: 17


Odborné vzdělávání v Evropě: vývoj očima odborníků

22. 6. 2021 Které trendy se odehrávaly v odborném vzdělávání a přípravě v jednotlivých evropských zemích? A mají tendenci v příštích letech posilovat? Publikace Cedefopu v kapitole Výsledky šetření „Měnící se VET 2035“ analyzuje výsledky šetření, které získávalo pohledy odborníků na minulost i budoucnost odborného vzdělávání v jejich zemích.


Jak na kvalitní spolupráci škol a firem

Spolupráce škol a firem k odbornému vzdělávání neodmyslitelně patří. Víte, co udělat pro to, aby dobře fungovala a přinášela prospěch všem zúčastněným stranám? EQAVET má pro zástupce škol a firem vytipované oblasti spolupráce a konkrétní náměty, jak spolupráci správně nastavit a využít, a srozumitelně vám je představí ve videu.


Setkání metodických skupin

Oborové skupiny LIn sdružující odborníky a zájemce o jednotlivá témata krajského akčního plánování se v průběhu června a července 2021 scházejí na online schůzkách. Jsou zaměřené na aktuální dění i další směřování v každé z oblastí. Ae také na profilování dalších odborníků Edusítě, kteří se chtějí registrovat v Katalogu Edusítě a nabízet své služby, pomoc a sdílet know-how se školami a dalšími zájemci o spolupráci a pomoc při realizaci jejich projektů a programů.


Jak na kvalitní spolupráci škol a firem - video


Analýza programů odborného vzdělávání na úrovni EQF 5 v pěti evropských zemích

Dynamický rozvoj technologií a proměny trhu práce i obsahu různých povolání přináší výzvy pro vzdělávací systém, a zejména pro počáteční odborné vzdělávání. Vzdělávací systém musí umět pružně reagovat na potřeby trhu práce a nabízet odpovídající kvalifikace na různých úrovních odborné náročnosti. Velký potenciál mají kvalifikace na úrovni EQF 5.


Aktivita škol ve vzdělávání instuktorů praktického vyučování

Vzdělávání instruktorů i lektorů instruktorů může být jedním z cílů v oblasti rozvoje školy jako centra celoživotního učení - zejména ve školách, které jsou autorizovanými osobami např. PK NSK Instruktor u poskytovatele praktického vyučování. 


Nejen gastro inspirace pro další vzdělávání pedagogů

Příklad pražské VOŠ ekonomických studií, SPŠ potravinářských technologií, SOŠ ekologické a veterinární v Podolské ul. může být inspirativním příkladem dalšího vzdělávání pedagogů formou zahraničních stáží, workshopů i spolupráce se zahraničními odborníky ve výuce. A díky tomu, že gastronomická oblast patří k těm, o něž je zájem i ze strany veřejnosti, lze potenciál vlastních pedagogů využít také při zájmovém vzdělávání dospělých nabídkou různě zaměřených kulinárních workshopů a kurzů. 


Jak vám pomůže EQF ve vaší kariéře?

9. 6. 2020 Hledáte práci nebo možnosti dalšího rozvoje a vzdělání? Víte, jak ukázat zaměstnavatelům u nás i v zahraničí vaši úroveň kvalifikace a to, co umíte? Seznamte se s Evropským rámcem kvalifikací neboli EQF ve videu.


Do ověřování e-portfolia se zapojilo 40 pedagogů a 700 žáků

Portfolio je v oblasti vzdělávání často používanou metodou a jeho potenciál se rozšiřuje s používáním digitálních technologií. V tom případě jde o e-portfolio, o soubor dokumentů a jiných objektů nebo výsledků učení v elektronické podobě, který má ukázat, čeho žák dosáhl nebo co se naučil. I když je e-portfolio v oblasti odborného vzdělávání poměrně nové, s přechodem na vzdělávání na dálku se postupně stává dobrým pomocníkem pro učitele i žáky. V projektu EQAVET se do používání e-portfolia ve výuce zapojilo od října 2020 sedm SŠ a VOŠ. Byli mezi nimi jak začátečníci, tak zkušení uživatelé.


Zaostřeno na odborné vzdělávání: systémy odborného vzdělávání a přípravy v Evropě

7. 6. 2021 Publikace Zaostřeno na odborné vzdělávání od Cedefopu nabízí stručný, jasný a úplný přehled systémů odborného vzdělávání a přípravy v EU, na Islandu a v Norsku.


SŠPZ Klatovy: iniciativní pomoc školám v regionu v pravý čas

Středí škola zemědělská a potravinářská Klatovy se před několika lety stala tzv. Microsoft Showcase School. Díky implementaci Microsoft Ofiice 365 do výuky tak měla po uzavření škol a zahájení distanční výuky v březnu 2020 na co navázat – a navíc učitelé i samotní žáci iniciativně nabídli pomoc i dalším školám v kraji.


Distanční vzdělávání v systému ZEMĚ-learn-EC na SŠZP Klatovy

Střední škola zemědělská a potravinářská Klatovy se před několika lety stala tzv. Microsoft Showcase School. Díky implementaci Microsoft Ofiice 365 do výuky tak měla po uzavření škol a zahájení distanční výuky v březnu 2020 na co navázat – a navíc mohla nabídnout pomoc i dalším školám v kraji.


Rozhledy č. 6 – červen


Štěstí přeje připraveným

Představujeme distanční vzdělávání v systému ZEMĚ-learn-EC na Střední škole zemědělské a potravinářské v Klatovech


SŠ zemědělská a potravinářská Klatovy

SŠZP Klatovy se před několika lety stala tzv. Microsoft Showcase School. Díky implementaci Microsoft Ofiice 365 do výuky tak měla po uzavření škol a zahájení distanční výuky v březnu 2020 na co navázat – a navíc mohla nabídnout pomoc i dalším školám v kraji.


Edusíť – P-KAP propojuje školy s odborníky ve vzdělávání

Projekt P-KAP stojí u zrodu metodických sítí odborníků na témata krajského akčního plánování jako jednotného, přehledně členěného katalogu registrovaných odborníků – lidí potřebné kvalifikace a zkušeností v požadovaném regionu.


EDUSÍŤ

Projekt P-KAP stojí u zrodu metodických sítí odborníků na témata akčního plánování (jednotivých oblastí intervence, řízení a plánování) jako jednotného, přehledně členěného katalogu registrovaných odborníků – lidí potřebné kvalifikace a zkušeností v požadovaném regionu, které je možné jednoduše, okamžitě kontaktovat prostřednictvím odkazu na konkrétní profil na profesní síti LinkedIn (LIn).