Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020    2021    2022   

<<   leden


Publikovaných článků: 3


Rakousko: nový systém řízení kvality na školách

12. 1. 2022 Požadavky kladené na školní vzdělávání a výuku jsou stále rozmanitější: rodiče, žáci, trh práce, školy na vyšších stupních vzdělávání, tvůrci vzdělávací politiky – ti všichni mají konkrétní představy o tom, jakých výsledků by školy měly dosahovat a jak by měla kvalitní výuka a dobrá škola vypadat. Na rakouských školách byl ve školním roce 2021/2022 zaveden nový systém řízení kvality, který má pomoci dostát těmto zvyšujícím se nárokům.


Rozhledy č. 5 - leden


Podpora pro vaše další akční plánování

Projekt P-KAP ukončil činnost, důležité know-hov ve všech tematických oblastech (oblastech intervence) i procesech plánování vám zůstává k dispozici zde na webu www.pkap.cz