Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019   

<<   leden únor březen duben


Publikovaných článků: 16


Přibývá žáků přicházejících do středních škol

Střední odborná škola s maturitou je po ukončení základního vzdělávání stále útočištěm pro nejvíce žáků. Zájem o učňovské obory je nižší, technické obory ale lákají. V dlouhodobém pohledu zažívají pokles gastronomické a stavební obory.


Diferencovaná výuka aneb Jak pracovat s nadanými žáky v běžné třídě: on-line seminář 18. 4. 2019 od 20:00 na RVP.CZ

Doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D. si pro nás připravila zcela praktický webinář, který bude formou otázek a odpovědí z praxe formulovat zásadní body práce s nadanými žáky. Setkání se uskuteční ve čtvrtek 18. 4. 2019 od 20:00 na Metodickém portálu RVP.CZ.


Organizační garant/ka

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici:  Organizační garant/ka


Kariérové poradenství pro inkluzivní společnost

Výzva k přihlášení příspěvků na konferenci Mezinárodní asociace pro studijní a profesní poradenství.


Královéhradecký kraj podporuje digitalizaci vzdělávání

Královéhradecký kraj vybavil 60 učeben středních a základních škol softwarem Corinth na podporu přírodovědného vzdělávání za téměř 10 milionů korun. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Nový Bydžov jako první slavnostně otevřela ve středu 13. března hned dvě učebny s novým softwarem.


Zahraniční stáže gastrooborů SŠ služeb, obchodu a gastronomie Hradec Králové

V rámci Student internship in Hungary and Spain škola vyslala ve školním roce 2018/19 na 3týdenní stáž do Budapešti 10 žáků oboru pekař cukrář, do Španělska, vycestovalo 10 žáků oboru kuchař a číšník. Získali praktické zkušenosti ve vybraných restauracích a tradičních pekárnách.


Podpora kariérového vzdělávání na Gymnáziu Uherské Hradiště

Rozvoj klíčových kompetencí žáků je v současné době právem v centru pozornosti kariérových poradců škol. Na gymnáziu v Uherském Hradišti propojili dvě důležité součásti poradenství – osobní rozvoj a kariérové vzdělávání. Ze širokého spektra aktivit se zaměříme na podporu při rozhodování žáků ve volbě následné kariéry.


Integrace a inkluze


Rozvoj gramotností pomocí YouTube: on-line seminář 11. 4. 2019 od 20:00 na RVP.CZ

Mgr. Vanda Vaníčková, Ph.D. nás seznámí se serverem YouTube optikou didaktiky, rozvoje gramotností a výuky (nejen) výchovy k občanství. Nenechte si ujít příklady konkrétních aktivit a činností do výuky, které využívají obsah webové platformy YouTube! Setkání se uskuteční ve čtvrtek 11. 4. 2019 od 20:00 na Metodickém portálu RVP.CZ.


Lidová píšťala koncovka a její využití ve výuce: on-line seminář 10. 4. 2019 od 20:00 na RVP.CZ

Víte, jaké jsou technické možnosti bezdírkové píšťaly koncovky jako hudebního nástroje vhodného k podněcování tradiční lidové hudebnosti? Naši hudební kreativitu v souvislosti s národní lidovou tradicí, hudebností a tvořivostí otestuje Petr Drkula. Setkání se uskuteční ve středu 10. 4. 2019 od 20:00 na Metodickém portálu RVP.CZ.


Zahraniční stáže žáků gastrooborů Střední školy služeb, obchodu a gastronomie v Hradci Králové

V rámci Student internship in Hungary and Spain škola vyslala ve školním roce 2018/19 na 3týdenní stáž do Budapešti 10 žáků oboru pekař cukrář, do Španělska, vycestovalo 10 žáků oboru kuchař a číšník. Získali praktické zkušenosti v restauracích a pekárnách – a to i díky komunikaci v angličtině.


Síť škol podporující technicky a přírodovědně nadané žáky na Vysočině a okolí - aktivity VŠPJ

Vysoká škola polytechnická Jihlava jako jediná vysoká škola se sídlem v kraji Vysočina dlouhodobě spolupracuje se středními školami v regionu, kterým nabízí různé podpůrné aktivit pro žáky i učitele. Na začátku stál nápad směřující do podpory středoškolské odborné činnosti s cílem provázat (polytechnické) vzdělávání realizované na SŠ a VŠ, který se rozvinul v dlouhodobou spolupráci se středními školami.


Co je nového ve vyšším odborném vzdělávání?

2. 4. 2019 Jednání sítě pro zajišťování kvality EQAVET se konalo spolu s odborným panelem projektu Podpora krajského akčního plánování (P-KAP) v Praze 20. března 2019. Tématem byly vyšší odborné školy (VOŠ).


Práce s CV - životopis jako zlatý důl

„Zaměstnavatelé jen s obtížemi rozumí jazyku našich vzdělávacích plánů, proto od 1. ročníku učíme žáky mluvit o svých dovednostech jazykem trhu práce a uvažovat o tom, jakou hodnotu mají dovednosti, které ve škole získávají,“ říká ředitel Střední průmyslové školy elektrotechnické Ječná v Praze, Ondřej Mandík.


Biodiverzita: on-line seminář 3. 4. 2019 od 20:00 na RVP.CZ

S osvědčenou lektorkou Lenkou Skoupou se podíváme na dopady současné monokulturní krajiny na přírodu a její obyvatele. Řekneme si, jaký vliv má diverzita, jak ji může ovlivnit jednotlivec nebo jaká jsou dostupná opatření pro udržení biodiverzity. Setkání se uskuteční ve středu 3. 4. 2019 od 20:00 na Metodickém portálu RVP.CZ.