Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020    2021   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září


Publikovaných článků: 22


6. ročník evropské fotosoutěže o odborném vzdělávání

Cedefop (Evropské středisko pro rozvoj odborné přípravy) vyhlašuje již šestý ročník fotografické soutěže #CedefopPhotoAward. Jejím cílem je zviditelnit odborné vzdělávání a dát možnost žákům, studentům i dospělým ukázat jejich talent a užít si trochu zábavy po náročné koronavirové pandemii. Celkem tři týmy vyhrají výlet, dva se účastní Evropského týdne odborných dovedností v roce 2022, třetí oceněný tým mezinárodního filmového festivalu v Soluni v březnu 2022.


Český tým vyhrál evropskou fotografickou soutěž o odborném vzdělávání

15. 10. 2020  Ve fotografické soutěži #CedefopPhotoAward  získal český tým „Zala“ z Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední školy zdravotnické z Ústí nad Labem speciální cenu poroty za svou sérii fotek s názvem „Zase spolu“ a s dalšími třemi týmy (z Polska, Řecka a Slovenska) se staly vítězi evropské soutěže. Gratulujeme!


Nezaměstnanost absolventů škol se během pandemie až zdvojnásobila

Míra nezaměstnanosti čerstvých absolventů, tj. mladých lidí, kteří skončili školu v roce 2020 a od dubna 2021 jsou na úřadu práce, se za dobu pandemie až dvojnásobně zvýšila. Nejvíce zasažené obory jsou službové, konkrétně např. gastronomie, hotelnictví a turismus nebo obchod. Naopak nejlépe jsou na tom absolventi oborů zdravotnických, pedagogických a oborů sociální péče.


čtenářská a matematická gramotnost - pojetí oblasti


digitální kompetence - pojetí oblasti


odborné vzdělávání - pojetí oblasti


rozvoj výuky jazyků - pojetí oblasti


Rozvoj škol jako center CŽU - pojetí oblasti


podpora kompetencí k podnikavosti - pojetí oblasti


podpora podnikavosti - pojetí oblasti


kariérové poradenství


Podpora inkluze


Skills-OVATE: nástroj pro analýzu volných míst v Evropě

23. 9. 2021 Videoprůvodce seznamuje s rozšířenou verzí nástroje, pomocí kterého je možné sledovat trendy na trhu práce a v oblasti dovedností.


Anotace publikace: Digitální, zelenější a odolnější

20. 9. 2021 Publikace Cedefopu dává nahlédnout do budoucího vývoje dovedností v Evropské unii. 


Anotace publikace: Investice do kariérového poradenství

16. 9. 2021 Revidovaná příručka Cedefopu představuje evropské přístupy ke kariérovému poradenství. 


Archiv

V průběhu projektu P-KAP (2016-2021) vzniklo postupně několik verzí pojetí tematických obsahových oblastí - oblastí intervence se zaměřením na různé cílové skupiny. Pojetí byla postupně aktualizována s ohledem na vývoj, aktuální dění a trendy v dané oblasti


Pojetí tematických oblastí

Předkládaná sada materiálů byla zpracovaná v rámci projektu Podpora krajského akčního plánování (P-KAP), jehož cílem je přinést model strategického řízení a akčního plánování do vzdělávání na úrovni krajů, středních škol a vyšších odborných škol. Pojetí devíti klíčových tematických oblastí přináší informace potřebné pro plánování a řízení jejich rozvoje.


Kariérový poradce a koordinátor spolupráce se zaměstnavateli jako pozice v ŠAP - webinář

Webinář určený zejména pro zástupce středních odborných škol se koná 30. září od 14 do 15.30 hodin.


Národní pedagogický institut na veletrhu Profesia days

14. 9. 2021  Národní pedagogický institut se i letos představí na největším českém veletrhu práce Profesia days Praha, který se koná ve dnech 6. -7. 10. 2021 na výstavišti PVA EXPO PRAHA v Letňanech. Co vám letos na veletrhu za NPI nabídneme?


Jak ovlivnilo akční plánování výuku jazyků? Odpovědi nabídne odborný panel P-KAP

Dopady akčního plánování na rozvoj výuky cizích jazyků je téma odborného panelu, který se koná 5. října v Harfa Office Parku. Zájemce srdečně zveme.


Wellbeing na střední - webinář projektu P-KAP

Cíleně rozvíjet wellbeing na středních školách, soustavně pečovat o dobrou atmosféru a bezpečné prostředí pro žáky i pedagogy – to je úsilí, které se škole vyplatí z mnoha důvodů. Koncem studia to mohou být například absolventi s lepšími výsledky u maturit či závěrečných zkoušek a přiměřeným sebevědomím, kteří pomáhají šířit dobrou pověst školy.


SOŠ Jarov - další vzdělávání i akce pro rodiče s dětmi

Pražská SOŠ Jarov je certifikovanou osobou pro poskytování kvalifikací, v celoživotním učení ale cílí i na nejmladší generaci.