Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017   

<<   leden únor


Publikovaných článků: 29


Personalista / Personalistka

Národní ústav pro vzdělávání v Praze, organizace připravující vzdělávací dokumenty celostátní platnosti pro počáteční vzdělávání a v této oblasti poskytující metodický, konzultační a poradenský servis, vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice:  PERSONALISTA / PERSONALISTKA


Dějiny v muzeu – muzeum v dějinách: On-line seminář 23. 2. 2017 od 20:00 na RVP.CZ

Autorský projekt muzejní dějepisné (exkurzní) metodiky s podtitulem Metodický materiál pro výuku dějepisu, občanské výchovy a vlastivědy představí Milan Hes, lektor online setkání Místo paměti – Václavské náměstí v proměnách času nebo Moderní dějiny – webová antologie pramenů na příkladu I. světové války. Setkání se uskuteční ve čtvrtek 23. 2. 2017 od 20.00 na Metodickém portálu RVP.CZ.


Rozpis předmětů pro základní školu


Příklad zpracování tematického plánu


Tabulka hodin a předmětů pro 5.–10.ročník všeobecně vzdělávacího gymnázia

 (podle Lehrpläne allgemeinen bildender Schulen Freistaat Sachsen)


Přehled témat v matematice pro výuku v 5.–10. ročníku gymnázia

(podle Lehrpläne allgemeinen bildender Schulen Freistaat Sachsen)


Přehled témat v matematice pro výuku v 1.–4. ročníku základních škol

(podle Lehrpläne allgemeinen bildender Schulen Freistaat Sachsen)


Vyučování matematiky ve Svobodném státě Sasko – 2. část


Jak přeměnit školy na učící se organizace? OECD nabízí praktickou příručku pro ředitele škol i učitele

Každý se musí neustále vzdělávat a učit. V 21. století to platí o žácích, studentech a dospělých stejně jako o učitelích i školách samotných. Také školy by se měly změnit v „učící se organizace“, které – jak píše na blogu OECD Education Today Andreas Schleicher, ředitel direktorátu OECD pro vzdělávání a dovednosti – rychleji reagují na měnící se vnější podmínky, zahrnují do své vnitřní organizace inovace a zlepšují výsledky svých žáků.


Část 1: Průmysl 4.0 a jeho vliv na svět práce

Práce v digitalizovaném průmyslu vyžaduje nové kompetence. Jde zejména o informačně-technické odborné znalosti nebo znalosti z oblasti mechatroniky, které se liší v závislosti na daném odvětví. Stejně tak důležitá je ale také schopnost pracovat v komplexních databázových systémových prostředích.


Digitalizace světa práce

Robotika, propojování a automatizace vedou k významné proměně světa práce. Otevírají se možnosti nejen pro rozvoj nových forem výroby a organizace, ale také pro rozvoj inovativních modelů obchodování a prodeje. Nutným předpokladem jsou však nové znalosti a dovednosti potřebné pro výrobní, informační a komunikační procesy, jejichž základem jsou data.


Rovné příležitosti k vyučení pro neslyšící studenty

Neslyšícím studentům a absolventům, kteří usilují o získání odpovídající kvalifikace, bude vytvořen lepší přístup k vyučení, díky změnám, které ve čtvrtek oznámilo britské ministerstvo školství.


Pět mýtů o společenském postupu v Německu

Děti imigrantů si ve škole vedou hůře… Abys vydělával hodně peněz, musíš jít na vysokou školu… Okolo společenského postupu v Německu existuje mnoho mýtů. A hodně z nich je daleko od skutečnosti.


Nový předmět práce s počítačem odrazuje dívky a chudší žáky, ukazuje zpráva

Nová zpráva zjistila, že vládní revoluce v počítačových předmětech [1]  na školách odřízla dívky a chudší žáky od získávání nezbytných kompetencí k používání technologií .


Čínská škola zavádí „známkovou banku“, aby zmírnila stres

Čínská střední škola přišla s inovativním způsobem, jak pomoci žákům s problémy ‒ prostřednictvím „známkové banky“.


Profesní maturita v Rakousku otevírá vyučeným absolventům dveře k vysokoškolskému vzdělávání

Vyučení s maturitou má v Rakousku zvýšit prostupnost mezi duálním systémem odborného vzdělávání a studiem na vysokých školách.


Koncepce dovedností STEM má přispět ke zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti Austrálie

Zkratkové slovo STEM se v Austrálii používá od konce 90. let 20. století. Zastupuje zdánlivě jednoduchý seznam čtyř vědních oborů (přírodních věd, techniky, inženýrství a matematiky), ale zároveň reprezentuje komplexní koncepci propojující vzdělávání, profesní oblast a produktivitu.


Zpravodaj 2/2017

Číslo přináší mimo jiné první část seriálu na téma digitalizace světa práce, dále článek o profesní maturitě v Rakousku a zajímavost o tzv. známkové bance, která má zmírnit stres čínských školáků. Nabízíme také pokračování článku o vyučování matematiky ve Svobodném státě Sasko anebo text nazvaný Pět mýtů o společenském postupu v Německu.


Jdi na Co dělat když


Správce informačních a komunikačních technologií

Národní ústav pro vzdělávání v Praze, organizace připravující vzdělávací dokumenty celostátní platnosti pro počáteční vzdělávání a v této oblasti poskytující metodický, konzultační a poradenský servis, vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice: SPRÁVCE INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ.


Závěrečné zkoušky může složit i člověk s profesní kvalifikací

Člověk, který si udělá zkoušky z profesních kvalifikací, z nichž se skládá úplná kvalifikace, může získat výuční list. Musí k tomu složit závěrečné zkoušky na některé škole, kde se daný obor vyučuje. Podobně lze získat také maturitu.


Série videí pomůže cizincům zvládnout češtinu i komunikaci s Čechy

Výuková mini -  videa připravují ke zkoušce z českého jazyka pro trvalý pobyt


Zkouška z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR - modelová verze

Druhé, upravené vydání. Praha: NÚV, 2016.


Balíček návrhů Evropské komise zaměřený na zlepšení stavu vnitřního trhu služeb EU

Dne 10. ledna 2017 Evropská komise představila balíček návrhů, jejichž cílem je usnadnění přeshraničního poskytování služeb v rámci vnitřního trhu EU. Jedná se o návrh na zavedení povinného testu proporcionality při přijímání nebo úpravách legislativy týkající se regulovaných povolání, dále o návrh notifikační procedury v oblasti služeb a konečně o návrh na zavedení tzv. Evropské E-karty služeb. 


Jak využít WordPress ve školském prostředí: On-line seminář 15. 2. 2017 od 20:00 na RVP.CZ

Vlastimil Ott, osvědčený autor a lektor online setkání k tématům volně šiřitelného softwaru a otevřených výukových zdrojů nám představí WordPress jako platformu pro školní web, školní časopis, blog učitele, blog třídy a výuku ICT. Setkání se uskuteční ve středu 15. 2. 2017 od 20.00 na Metodickém portálu RVP.CZ.


Odborný/á garant/ka

Národní ústav pro vzdělávání v Praze, organizace připravující vzdělávací dokumenty celostátní platnosti pro počáteční vzdělávání a v této oblasti poskytující metodický, konzultační a poradenský servis, vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice: 


Příplatky k normativu na dítě, žáka, studenta ve třídě, oddělení nebo studijní skupině

MSMT_logo_bez_textu_RGB_male.jpg PŘÍPLATKY K NORMATIVU NA DÍTĚ, ŽÁKA, STUDENTA VE ŠKOLE, TŘÍDĚ, ODDĚLENÍ NEBO STUDIJNÍ SKUPINĚ ZŘÍZENÉ PODLE § 16 ODST. 9 ŠKOLSKÉHO ZÁKONA


Učitel – kurátor digitálního obsahu: On-line seminář 8. 2. 2017 od 20:00 na RVP.CZ

Lektor Michal Černý se bude v aktuálním online setkání věnovat tématu digitálního informačního kurátorství a možnostem jeho využití pro učitele. Ukáže nám, co má tento koncept společného s konektivismem a proč může být pro učitele praktickým a užitečným přístupem ke správě digitálního obsahu. Setkání pořádáme ve spolupráci s Kabinetem informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulta Masarykovy univerzity v Brně. Setkání se uskuteční ve středu 8. 2. 2017 od 20.00 na Metodickém portálu RVP.CZ.