Aktuality

1 2 3 4 5   Následující   ››
23 únor

Seznamte se: co je to Evropský rámec kvalifikací

K čemu slouží společný evropský referenční rámec? Kde je údaj o EQF uveden a proč by kvalifikace měly být srozumitelné a srovnatelné?

23 únor

Dějiny v muzeu – muzeum v dějinách: On-line seminář 23. 2. 2017 od 20:00 na RVP.CZ

Autorský projekt muzejní dějepisné (exkurzní) metodiky s podtitulem Metodický materiál pro výuku dějepisu, občanské výchovy a vlastivědy představí Milan Hes, lektor online setkání Místo paměti –...

20 únor

Zpravodaj 2/2017

Číslo přináší mimo jiné první část seriálu na téma digitalizace světa práce, dále článek o profesní maturitě v Rakousku a zajímavost o tzv. známkové bance, která má zmírnit stres čínských školáků....

16 únor

Závěrečné zkoušky může složit i člověk s profesní kvalifikací

Člověk, který si udělá zkoušky z profesních kvalifikací, z nichž se skládá úplná kvalifikace, může získat výuční list. Musí k tomu složit závěrečné zkoušky na některé škole, kde se daný...

15 únor

Série videí pomůže cizincům zvládnout češtinu i komunikaci s Čechy

Výuková mini -  videa připravují ke zkoušce z českého jazyka pro trvalý pobyt

13 únor

Balíček návrhů Evropské komise zaměřený na zlepšení stavu vnitřního trhu služeb EU

Dne 10. ledna 2017 Evropská komise představila balíček návrhů, jejichž cílem je usnadnění přeshraničního poskytování služeb v rámci vnitřního trhu EU. Jedná se o návrh na zavedení povinného...

13 únor

Jak využít WordPress ve školském prostředí: On-line seminář 15. 2. 2017 od 20:00 na RVP.CZ

Vlastimil Ott, osvědčený autor a lektor online setkání k tématům volně šiřitelného softwaru a otevřených výukových zdrojů nám představí WordPress jako platformu pro školní web, školní...

06 únor

Učitel – kurátor digitálního obsahu: On-line seminář 8. 2. 2017 od 20:00 na RVP.CZ

Lektor Michal Černý se bude v aktuálním online setkání věnovat tématu digitálního informačního kurátorství a možnostem jeho využití pro učitele. Ukáže nám, co má tento koncept společného s...

01 únor

Čtyři kraje už mají svůj akční plán rozvoje vzdělávání

Jihomoravský, Liberecký, Pardubický a Plzeňský kraj vstoupily do roku 2017 s již schválenými krajskými akčními plány rozvoje vzdělávání. Jde o první „hmatatelné výsledky“ strategického...

31 leden

Webináře pro zájemce o ECVET

dostupné na internetových stránkách Domu zahraniční spolupráce

31 leden

Česká národní koalice pro digitální pracovní místa

Podpora dialogu o digitálním vzdělávání a roli technologií v kariérním růstů každého jednotlivce.

31 leden

Profilová maturitní zkouška v odborných školách

Metodická publikace obsahuje návrh profilové části maturitní zkoušky a její možné varianty v osmi oborech vzdělání. 

30 leden

On-line akce na Metodickém portálu RVP.CZ v únoru 2017

Metodický portál RVP.CZ nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů.

30 leden

Tvořivá dramatika v mateřské škole: On-line seminář 1. 2. 2017 od 20:00 na RVP.CZ

Autor a lektor Michael Novotný se ve svých článcích na Metodickém portálu RVP.CZ věnuje dramatické výchově. Tato disciplína pomáhá v mateřské škole v navazování kontaktů mezi dětmi, trénuje...

30 leden

Pracovní texty pro odborné a oborové skupiny

K vystavení na internetových stránkách byly připraveny pracovní texty zpracované v roce 2016 pro potřebu odborných a oborových skupin. Odpovídá to tomu, že skupiny svými aktivitami...

26 leden

Nominace na Evropskou jazykovou cenu Label

Termín pro podávání přihlášek je 19. března

25 leden

Referenční popis češtiny jako druhého jazyka

NÚV vydal příručku, která je základním materiálem pro tvorbu zkoušek pro migranty v ČR.

23 leden

Zpravodaj 1/2017

Nové číslo přináší překlad Stručné zprávy Cedefopu, která se zabývá vývojem rámců kvalifikace v Evropě. Přečíst si můžete také o vyučování matematiky v sousedním Sasku anebo text o studii OECD,...

23 leden

Přechod absolventů středních škol na trh práce - III. etapa – šetření 2015

Průzkum absolventů středních odborných škol šest let od ukončení studia na střední škole. Trhlíková, Jana. Praha: NÚV, 2016. 40 stran. 

23 leden

Školské rady: On-line seminář 25. 01. 2017 od 20:00 na RVP.CZ

Lektor Ing. Václav Kugler vám představí způsoby, jak zařídit, aby byly školské rady přínosem, jak vybírat jejich členy a jak tyto členy motivovat a zapojovat. Setkání se uskuteční ve středu 25....

23 leden

Vysvědčení na ZŠ od 2016/2017

Informace a doporučení MŠMT jak vyplňovat vysvědčení na základních školách 

19 leden

Lektoři instruktorů - kurz 1. února 2017

Nabízíme volná místa v jednodenním zaškolení pro lektory kurzu Instruktor praktického vyučování.

16 leden

Technologické „hračky“ ve škole: On-line seminář 18. 01. 2017 od 20:00 na RVP.CZ

Lektoři Mgr. Zdeněk Heteš a Mgr. Václav Fišer vám ukáží, co vše lze ve školách využít nejen v informatice (roboti, robůtci, 3D tiskárny, programování, stavebnice, čidla…). A jako bonus Den...

12 leden

Co motivuje žáky vybrat si technický obor?

Žáky motivuje zájem o obor, výhled na dobré uplatnění a stipendium

10 leden

Závěrečné zkoušky učňů – drama o několika dějstvích

Rok 2016 je za námi a s ním skončil i několikafázový proces závěrečných zkoušek učňů. Tyto zkoušky byly od roku 2014/2015 sjednoceny, termíny, v nichž je žáci mohou skládat, se ale...

09 leden

Zima s předškoláky: On-line seminář 11. 01. 2017 od 20:00 na RVP.CZ

Lektorka Mgr. Petra Pšeničková, DiS nás seznámí s tím, jak rozvíjet u předškoláků dovednosti v souladu s plynutím kalendářního roku a s ohledem na jevy, které se právě odehrávají v přírodě. Bude...

09 leden

Technologie v rukou začínajícího učitele - záznam on-line semináře

Lektoři Mgr. Jaroslav Mašek a Ing. Bořivoj Brdička, Ph.D. představují výzvy, které čekají (nejen) na začínajícího učitele, chce-li dospět k maximálně inovativní formě využití technologií ve...

04 leden

Česká školní inspekce oceňuje novou závěrečnou zkoušku

V prosinci 2016 vydala Česká školní inspekce výroční zprávu za školní rok 2015/2016 a současně také tematické zprávy za stejné období. ČŠI se v nich s uznáním vyjadřuje o nové závěrečné...

03 leden

Metodické komentáře ke Standardům: Český jazky a literatura

Na RVP.CZ uveřejňujeme  Metodické komentáře ke Standardům pro základní vzdělávání: Český jazyk a literatura – Minimetodiky

02 leden

Člověk a svět práce - pracovní listy

Pracovní listy pro žáky a metodický list pro tutora k exkurzím

22 prosinec

Zpravodaj OS

20.12. 2016 bylo zveřejněno poslední vydání Zpravodaje OS v roce 2016. Souvisí s každoroční podzimní vlnou plenárních jednání. Ta jsou pojata jako společný úkol, jehož hlavním cílem je...

20 prosinec

Zpravodaj 12/2016

Povolání v Evropě – nedostatek nebo přebytek kvalifikací? *  Postoj finských zaměstnavatelů k OVP *  Chlapci, kteří klidně sedí, se hůře učí číst *  Oxfordský slovník a jeho...

20 prosinec

Zpravodaj 12/2016

Povolání v Evropě – nedostatek nebo přebytek kvalifikací? *  Postoj finských zaměstnavatelů k OVP *  Chlapci, kteří klidně sedí, se hůře učí číst *  Oxfordský slovník a jeho...

13 prosinec

Pilotáž e-zkoušky proběhla na stovce škol

V průběhu listopadu školy ověřovaly elektronickou formu písemné závěrečné zkoušky   v patnácti oborech vzdělání. Pilotáže se zúčastnilo 2 300 žáků. Školy při ní ověřovaly...

12 prosinec

Podpůrná opatření pro nadané a mimořádně nadané žáky: On-line seminář 14. 12. 2016 od 20:00 na...

Lektoři Mgr. Anna Doubková a PaedDr. Karel Tomek nám představí podpůrná opatření, která jsou využitelná pro rozvoj nadaných a mimořádně nadaných žáků. Setkání se uskuteční ve středu 14. 12....

07 prosinec

Zájem škol o akční plánování vzrůstá

Odborní garanti v krajích osobně navštívili během ledna 53 z nich, aby jim představili jeho výhody, vysvětlili, jak se sestavuje školní akční plán a nabídli metodickou podporu.

06 prosinec
05 prosinec

Žáci vynechávají, přidávají, přesmykují písmena či slabiky? – Jak na to?: On-line seminář 7. 12....

Lektorka Mgr. Petra Pšeničková, DiS. nás seznámí s tím, co vše ve čtení a psaní ovlivňuje nedostatečné rozvinutí sluchové analýzy a syntézy a jak pomoci žákům zvládnout čtení a psaní bez větších...

02 prosinec

Pracovní jednání Koordinačního centra pro ECVET

Poslední akcí Týdne odborných dovedností v ČR bude jednání KC pro ECVET. Uskuteční se 9.12. 2016 v Domě zahraniční spolupráce.  Jednání se zaměří na odbornou diskusi o vývoji a o...

01 prosinec

Poslední vydání Zpravodaje OS v roce 2016

Jak uvádí předchozí zpráva - aktuálně je v přípravě poslední vydání Zpravodaje OS v roce 2016

29 listopad

Objev svůj talent: semináře, veletrhy i konzultace k volbě oboru v NÚV

Evropský týden odborných dovedností začíná 5. prosince 2016

29 listopad

NÚV v Evropském týdnu odborných dovedností

Do maturitních a učebních oborů v odborném vzdělávání nastupuje každoročně zhruba 72 % absolventů základních škol. Na gymnázia míří 22,5 % populačního ročníku. 

28 listopad

Nové schéma vzdělávací soustavy s ISCED 2011

Nové schéma vzdělávacího systému v České republice, vytvořené v Národním ústavu pro vzdělávání (NÚV), člení jednotlivé úrovně vzdělání podle mezinárodní klasifikace ISCED 2011, která...

28 listopad

Metody výuky jako podpůrná opatření: On-line seminář 1. 12. 2016 od 20:00 na RVP.CZ

Lektoři Mgr. Anna Doubková a PaedDr. Karel Tomek jsou pedagogové s dlouholetou pedagogickou praxí. Jejich oblíbenými tématy jsou především výukové metody, tvorba a inovace školních vzdělávacích...

28 listopad

On-line akce na Metodickém portálu RVP.CZ v prosinci 2016 a lednu 2017

Metodický portál RVP.CZ nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů.

28 listopad

Absolventi ocení dodatek i v elektronické podobě

Do vydávání dodatků k osvědčení, které popisují odborné i obecné kompetence absolventů, a doplňují tak doklady o dosaženém vzdělání, se ve školním roce 2015/16 zapojilo 586 středních škol...

23 listopad

Zpravodaj 11/2016

Informace o trhu práce * Anglický bakalaureát – stále je co dělat * Top 20 vysokých škol v USA, které většina studentů absolvuje bez dluhů * Profesní bakalaureát ve Francii * Lidé s nízkou...

21 listopad

Středoškoláci se představí na veletrhu fiktivních firem

V  Českých  Budějovicích se dnes a zítra uskuteční regionální veletrh fiktivních firem

21 listopad

Geometrie v gotické architektuře: On-line seminář 24. 11. 2016 od 20:00 na RVP.CZ

Lektor Petr Pupík, který nás už dvakrát provedl nedokonalostmi a křivkami matematiky, nám pomůže objevit kouzlo matematiky v architektuře. Geometrie nemusí být nuda a shrbená záda...

21 listopad

Plenární jednání oborových skupin 2016

Do konce roku by měla v Národním ústavu pro vzdělávání proběhnout plenární jednání oborových skupin. Jsou organizována s cílem přispět k rozvoji informovanosti externích spolupracovníků...

16 listopad

SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Co dělat když...

14 listopad

Méně obvyklé metody práce s textem pro žáky s diagnózou dyslexie a méně zdatné čtenáře: On-line...

Lektorka Mgr. Petra Pšeničková, speciální pedagožka a autorka praktických článků na Metodickém portálu RVP.CZ nás seznámí s radami, jak pracovat se žáky s dyslexií. Někteří bezchybně čtou, a...

14 listopad

Celostátní diskuse k potřebnosti revize ECVET

Nová agenda dovedností pro Evropu přináší možnost navrhnout revizi Doporučení Evropského parlamentu a Rady pro ECVET. V jednotlivých státech probíhá na úrovni komunity ECVET konzultace,...

10 listopad

On-line akce na Metodickém portálu RVP.CZ v listopadu 2016

Metodický portál RVP.CZ nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů.

07 listopad

Plán pedagogické podpory – jeho tvorba, realizace a vyhodnocování: On-line seminář 9. 11. 2016 od...

Lektoři  Anna Doubková a PaedDr. Karel Tomek vám nabídnou podrobnější pohled na jednu z novinek, které přineslo společné/inkluzivní vzdělávání – plán pedagogické podpory...

04 listopad

Školy opět pilotují e-zkoušky, tentokrát v patnácti oborech

Až do 18. listopadu mohou školy prakticky vyzkoušet elektronickou formu písemné závěrečné zkoušky   v 15 oborech vzdělání. Po úspěšném startu e-zkoušky v minulém školním roce má pilotáž...

03 listopad

Soutěž v psaní na počítači pro nevidomé a zrakově postižené žáky

Ve čtvrtek 3. listopadu 2016 - ve spolupráci s NÚV

02 listopad

NÚV v Brně na veletrhu Gaudeamus 2016

Veletrh pomaturitního a celoživotního vdělávání dnes a zítra na brněnském vý stavišti.

31 říjen

Hry, pohybové aktivity a další nápady do hodin matematiky: On-line seminář 2. 11. 2016 od 20:00...

Lektor Mgr. Jan Horák vám v rámci setkání představí možnosti využití pohybových, motivačních a netradičních aktivit v práci s matematikou na 1. stupni ZŠ. Součástí budou praktické nápady, které...

31 říjen

On-line akce na Metodickém portálu RVP.CZ v listopadu 2016

Metodický portál RVP.CZ nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů.

26 říjen

Zpravodaj 10/2016

Používání výsledků učení v Evropě * Vzdělávání v běžných třídách nepřináší nadaným žákům nevýhody, ukazuje studie * Čtvrtá průmyslová revoluce a jak si s ní poradit *  Zrychlené...

26 říjen

Objev svůj talent!

Evropský týden odborných dovedností: 5. - 9. prosince 2016

24 říjen

Podzim s předškoláky: On-line seminář 26. 10. 2016 od 20:00 na RVP.CZ

Lektorka a autorka Mgr. Petra Pšeničková, DiS., speciální pedagožka se věnovala předškolákům na Metodickém portálu RVP.CZ již několikrát. Nyní se spolu s ní podíváme na aktivity...

18 říjen

Konference sítě TT net (pro vzdělávání učitelů)

Podpora polytechnického vzdělávání a podnikavosti ve středoškolském vzdělávání: 10. a 11. listopadu 2016 v Berouně

17 říjen

Včela medonosná – příklad společenského hmyzu: On-line seminář 20. 10. 2016 od 20:00 na RVP.CZ

Lektorka Ing. Lenka Skoupá se bude v rámci on-line setkání věnovat těmto tématům: včelí společenstvo, včela jako živočišný druh, práce včelaře, metodiky, pomůcky, hry a náměty na aktivity....

16 říjen

Nabídka supervizí pro školy v roce 2016 měla úspěch

Supervize je jednou z forem podpory (nejen) pro pedagogické pracovníky. Ve školství je stále více pedagogy využívána pro osobnostní i profesní růst. Národní ústav...

14 říjen

Atakující obrazy - až do 31. října 2016 ve Zlíně

NÚV se podílí na celostátní přehlídce  výtvarných prací dětí a mládeže

12 říjen

Profesia days 2016: veletrh začíná dnes

NÚV na veletrhu práce 12. - 13. října 2016 na Výstavišti v Letňanech. 

10 říjen

Školní strašák DYSLEXIE: On-line seminář 12. 10. 2016 od 20.00 na RVP.CZ

Osvědčená lektorka webinářů na Metodickém portálu RVP.CZ Mgr. Sylvie Doláková, autorka komplexních metodických kurzů pro učitele AJ, nám už ukázala aktivity s pohádkami a výslovností. Jaké budou...

04 říjen

Hry, pohybové aktivity a další nápady do hodin českého jazyka: On-line seminář 6. 10. 2016 od...

Lektor Mgr. Jan Horák vám v rámci setkání nabídne využití pohybových, motivačních a netradičních aktivit v práci s českým jazykem na 1. stupni ZŠ. Součástí budou praktické nápady, které mohou...

03 říjen
03 říjen

On-line akce na Metodickém portálu RVP.CZ v říjnu 2016

Metodický portál RVP.CZ nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů.

30 září

Hospodářská komora ocenila nejlepší absolventy škol

Mezi oceněnými byli také absolventi učebních oborů, kteří zvítězili v soutěži samostatných odborných prací. Tuto soutěž vyhlašuje  každoročně Národní ústav pro vzdělávání ve...

26 září

Jak učit výslovnost cizího jazyka tak, aby to žáky bavilo?: On-line seminář 29. 9. 2016 od 20:00...

Lektorka Mgr. Sylvie Doláková si už svými hravými metodami a náměty získala mnoho vděčných diváků webinářů. Může být výuka výslovnosti cizího jazyka zábavnou a veselou součástí lekcí? Nechte se...

26 září

Evropský den jazyků 2016: 26. září

NÚV ve spolupráci s British Council a Goethe-Institutem pořádá odborný seminář k výuce cizích jazyků na základních školách.

23 září

Mezinárodní konference k podpoře vícejazyčnosti: 6. a 7. října 2016

NÚV se zúčastní konference, která se zaměří i na využití digitálních technologií ve výuce cizích jazyků

22 září

ČS akademie občanského vzdělávání

Přihlásit se mohou týmy ze základních škol a nižších stupňů gymnázií - termín byl prodloužen: pro elektronické přihlášky do 10. října, písemné nejpozději  do 15. října 2016.  Akademie...

22 září

Informační centra pro mládež - jsou i ve vašem městě?

Celostátní setkání všech informačních center mládeže se uskuteční 4. října 2016 v Praze.

20 září

Jak začít podnikat: On-line seminář 22. 9. 2016 od 20:00 na RVP.CZ

Lektoři Tomáš Kruber a Kateřina Lichtenberková vám v tomto semináři přiblíží svět podnikání. Podnikání je jednou z klíčových kompetencí v Evropském rámci kompetencí. Některé členské země...

19 září

Průvodce Průvodcem upraveným RVP ZV: On-line seminář 21. 9. 2016 od 20:00 na RVP.CZ

Lektoři Mgr. Anna Doubková a PaedDr. Karel Tomek vás provedou jako průvodci webovou aplikací „Průvodce upraveným RVP ZV“. Ukážou všechny její možnosti, které při zběžném prohlédnutí mohou zůstat...

12 září

Jak zlepšovat školní vzdělávací program (ŠVP): On-line seminář 14. 9. 2016 od 20:00 na RVP.CZ

Lektoři Mgr. Anna Doubková a PaedDr. Karel Tomek pro nás opět připravili sérii široce komponovaných webinářů na palčivá témata dneška. Podívejte se, proč jsou jejich vystoupení vždy skvěle...

07 září

NÚV, Goethe-Institut a British Council k Evropskému dni jazyků

Do 20. září se mohou učitelé a lektoři hlásit na seminář věnovaný využití metodických komentářů ve výuce cizích jazyků

07 září

EU na dosah ruky

Přehled informačních a poradenských sítí a programů Evropské unie

07 září

Evropský týden sportu začíná v sobotu 10. září

Pravidelně sportuje pouze 5 % Čechů

05 září

Záměny písmen ve čtení i psaní – jak na to?: on-line seminář 8. 9. 2016 od 20:00 na RVP.CZ

Lektorka Mgr. Petra Pšeničková napsala pro Metodický portál RVP.CZ  seriál tří článků  o tom, jak fixovat tvary podobných písmen, procvičovat zrakovou analýzu a syntézu atp....

05 září

On-line akce na Metodickém portálu RVP.CZ v září 2016

Metodický portál RVP.CZ nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů.

05 září

Icolle 2016

Mezinárodní vědecká konference na téma aktuální výzvy v celoživotním vzdělávání a učení

05 září

Aeduca 2016: Re/start vzdělávání

Konference o vzdělávání dospělých ve dnech 8. - 9. září 2016 v Olomouci

22 srpen

Zpravodaj 7-8/2016

Společný evropský rámec digitálních kompetencí pro občany * Jak je využíván ECVET v Evropě * Nová agenda dovedností pro Evropu: 10 opatření * Profesní rozvoj učitelů a instruktorů v OVP...

20 srpen

Změny v RVP: pro předškolní, základní a střední vzdělávání

Opatřením ministryně školství, mládeže a tělovýchovy se mění  rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání  (RVP PV), a to k 1. září 2016. Školy  uvedou své školní...

19 srpen

Změna RVP pro gymnázia v roce 2016

Zvěřejňujeme Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění  rámcové vzdělávací  programy pro obory gymnázií.

19 srpen

Změna RVP pro odborné vzdělávání

Zvěřejňujeme Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění  rámcové vzdělávací  programy pro střední odborné vzdělávání.

16 srpen

MŠMT vydalo upravený RVP PV

Dne 12. srpna 2016 se opatřením ministryně školství, mládeže a tělovýchovy mění RVP PV. Účinnost změny RVP PV je k 1. září 2016. Školy  poskytující předškolní vzdělávání uvedou své školní...

09 srpen

Metodické listy k tvorbě KAP

Uveřejňujeme metodické listy k tvorbě krajských akčních plánů.

08 srpen

Zpětná vazba ze škol ukázala, že e-zkoušky proběhly bez problémů

Na základě zpětné vazby je zřejmé, že pro žáky učebních oborů je stále nejtěžší složit písemnou zkoušku. Dosáhli v ní průměrné známky 2,74, zatímco při ústní zkoušce získali v průměru...

04 srpen

Zpravodaj Oborové skupiny č. 12/ léto 2016

Dvanácté vydání zpravodaje Oborové skupiny vyšlo v červenci 2016 a je věnováno Nové agendě dovedností pro Evropu (New Skills Agenda for Europe). Ve třech článcích se seznámíte se základními cíli a...

20 červenec

Zapojte se - studie adaptivních schopností u dětí

Vážení rodiče, máte doma dítě ve věku 5 - 16 let? Zajímá Vás, jak je Vaše dítě šikovné ve srovnání s jinými dětmi stejného věku?  Zapojte se do našeho elektronického dotazování, které...

11 červenec

Europass – dodatek k osvědčení dostalo letos 53 % všech absolventů středních škol

Dodatek je u žitečný zejména při hledání práce nebo studia v zahraničí.

01 červenec

Analýza mediálního obrazu ústavní výchovy

V průběhu jara 2016 připravil a zpracoval Národní ústav pro vzdělávání analýzu mediálního obrazu zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy. Analýza se uskutečnila na vzorku 396 článků...

30 červen

Soutěž odborných prací učňů už má vítěze

30. června 2016: Nejlepší odborné práce absolventů učebních oborů byly vyhodnoceny v soutěži, kterou vyhlásil Národní ústav pro vzdělávání společně s Hospodářskou komorou ČR. Již pátý...

28 červen

Absolventi středních škol a trh práce: EKONOMICKÁ ODVĚTVÍ

Doležalová G., Vojtěch J. a kolektiv autorů. Praha: NÚV 2016. 39 stran. 

24 červen

Zpravodaj 6/2016

Evropské sektorové trendy v příštím desetiletí * Odborné vzdělávání a příprava pro dospělé v Estonsku * Šetření Defis – profesní příprava v podniku * Rámec regulovaných kvalifikací...

22 červen

Státní zkoušky z grafických disciplín letos nově

Obnovené státní zkoušky zatím úspěšně složilo přes 200 zájemců ze zhruba 1300 přihlášených.

22 červen

EQF: aktualizovaná Národní přiřazovací zpráva ČR

Upřesnění dokumentu přijatého v roce 2011.

21 červen

Školy stále více volají po spolupráci se zaměstnavateli: výzkum projektu P-KAP sledoval situaci...

Podrobnou analýzu situace a potřeb škol ve všech krajích České republiky zpracoval pod záštitou Národního ústavu pro vzdělávání tým projektu Podpora krajského akčního plánování (P-KAP). Výsledky...

15 červen

Přehlídka výtvarných prací Atakující obrazy - přihlášky projektů od 24. června do 11. července

NÚV je spolupořadatelem v pořadí 15. celostátní přehlídky výtvarných prací dětí a mládeže nazvané Atakující obrazy. 

13 červen

Geometrické tvary – tematická výuka s předškoláky: on-line seminář 16. 6. 2016 od 20:00 na RVP.CZ

Mgr. Petra Pšeničková napsala pro Metodický portál RVP.CZ seriál tří článků o tom, jak pracovat s geometrickými tvary ve speciálních třídách. V hodinovém webináři vyzdvihne...

07 červen

Jak na studium a práci v zahraničí, vše o dobrovolnictví

Aktuální a ověřené informace o studiu a práci v zahraničí a o dobrovolnictví v nových publikacích, na jejichž vzniku se spolu s Národním informačním centrem pro mládež podílel i Eurodesk a Europass.

31 květen

Začínají závěrečné zkoušky v učebních oborech

Na třiceti čtyřech školách je žáci budou psát na počítači.

31 květen

Zpravodaj 5/2016

Nejnovější vývoj učňovství na evropské úrovni * Vytváření národního systému odborného vzdělávání a přípravy v Austrálii * Umělecká řemesla – magické a fascinující sklo * Politika OVP zaměřená...

31 květen

Výroční zpráva NÚV za rok 2015

Co jsme stihli v loňském roce

30 květen

Možnosti grantové podpory škol – Evropský sociální fond, komunitární programy a partnerské...

Lektor Ing. Václav Kugler nás v předchozím webináři seznámil například s tím, co je projektový záměr, jak identifikovat vhodné projekty nebo jak se vyvarovat nejčastějších chyb při...

30 květen

On-line akce na Metodickém portálu RVP.CZ v červnu 2016

Metodický portál RVP.CZ nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů.

25 květen

Logické rámce nejen pro psaní projektových žádostí

Co je to projekt a projektový rámec? Webinář dnes ve 20.00 na RVP.CZ.

24 květen

Informační centra mládeže: výměna zkušeností

Celostátní setkání ICM v Ivančicích ve dnech 6. až 7. června 2016.

23 květen

Edukativní programy a umělecké vzdělávání

Pracovní setkání GHMP a NÚV v úterý 24. května 2016 je součástí Týdne uměleckého vzdělávání.

16 květen

Lesní školky – zkušenosti zakladatelky: on-line seminář 18. 5. 2016 od 20:00 na RVP.CZ

Lektorka Mgr. Sandra Černá nás blíže seznámí s tématem lesních školek, o němž jsme zatím na Metodickém portálu RVP.CZ jen diskutovali. Využijte možnosti seznámit se se zakladatelkou...

10 květen

Odborná konference v Kroměříži

Dnes začíná seminář Celoživotní učení 2016

10 květen

Ochrana zvířat s využitím znalostí etologie – jak zvládnout kontroverzní témata: on-line seminář...

Lektorka Ing. Lenka Skoupá se věnuje  živým zvířatům ve výuce na základních, praktických a speciálních školách . Nás seznámí s radami ohledně kontroverzních témat a ochrany zvířat. ...

10 květen

Duševní vlastnictví a technické a přírodovědné předměty: on-line seminář 11. 5. 2016 od 20:00 na...

Lektoři Mgr. J. Vyskočil a Mgr. O. Košek nám poradí, jak otázky spojené s duševním vlastnictvím mohou obohatit a zpestřit výuku fyziky nebo chemie.  Setkání se uskuteční ve středu 11....

09 květen

On-line akce na Metodickém portálu RVP.CZ v květnu 2016

Metodický portál RVP.CZ nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů.

09 květen

Vzdělávání 2-2016

Květnové číslo newsletteru Vzdělávání se zaměřuje na nový projekt Podpora krajského akčního plánování (P-KAP). Představujeme cíle a obsah projektu P-KAP i připravované aktivity a tváře, které...

05 květen

KAM NA ŠKOLU

obory, školy, uplatnění absolventů

05 květen

Seminář k mnohojazyčným třídám

Pod záštitou Evropského střediska pro moderní jazyky při Radě Evropy pořádal NÚV v dubnu 2016 mezinárodní seminář k tématu mnohojazyčnosti a jazyků ve škole. Dvoudenní setkání vedené...

05 květen

Konference Vzděláváme společně: 27. května 2016 v Brně

Setkání učitelů, výchovných poradců a dalších zástupců škol i veřejnosti s představiteli akademické sféry.

29 duben

Inkluze v hodinách angličtiny

Spuštěno přihlašování na trojici odborných konferencí pro vyučující anglického jazyka.

27 duben

Zpravodaj Odborné vzdělávání v zahraničí: nové číslo

Nové číslo přináší mimo jiné články o počáteční podpoře mladých lidí v EU, o rakouském zákonu o národním rámci kvalifikací, o Roku odborného vzdělávání a přípravy ve Švédsku  nebo překlad...

25 duben

Počítačem podporovaný experiment a jeho místo ve výuce na ZŠ a SŠ: on-line seminář 27. 4. 2016 od...

Lektoři Mgr. J. Vyskočil a Mgr. O. Košek se nebojí ve výuce používat moderní technologie. V průběhu setkání nabídnou další možnosti, jak smysluplně zapojit techniku do výuky, tentokrát formou...

25 duben

O sportování dětí a mládeže dnes na Národní sportovní konferenci 2016

Hodinu pohybu navíc představí Petr Koubek z NÚV

19 duben

Uplatnění absolventů škol na trhu práce – 2015

Doležalová G. - Koucký J. - Paterová P. - Trhlíková J. - Úlovec M. - Vojtěch J. a další. Praha: NÚV, 2016. 76 stran.  ISBN: 978-80-7481-153-1 (tištěná verze), ISBN:...

19 duben
19 duben

Diskuse ke Standardu digitálních vzdělávacích zdrojů

Vstup do diskuse Standard digitálních vzdělávacích zdrojů podpořených z veřejných rozpočtů  stanovuje požadavky tematicky rozdělené do tří oblastí (autorskoprávní požadavky, technické...

18 duben

Odpady, nebo zdroje?: on-line seminář 21. 4. 2016 od 20:00 na RVP.CZ

Lektorka Ing. Lenka Skoupá nás seznámí s tématem  odpadů, o němž  bylo na Metodickém portálu RVP.CZ zveřejněno už poměrně hodně materiálů.  Setkání se uskuteční ve čtvrtek 21....

18 duben

Dnes začíná 24. Mistrovství České republiky v grafických předmětech

NÚV je spolupořadatelem soutěže, vytváří soutěžní zadání a podílí se na vyhodnocování . 

13 duben

Jak dopadlo testování písemné zkoušky na počítači

Testování se uskutečnilo ve dnech 17. 2. až 10. 3. 2016 na 300 školách. Na základě průběhu testování a připomínek ze škol bylo vybráno 14 oborů vzdělání, ve kterých je možné skládat písemnou...

11 duben

Případ Mašínové v kontextu výuky o 50. letech: on-line seminář 13. 4. 2016 od 20:00

Lektor Mgr. Jaroslav Pinkas z Ústavu pro studium totalitních režimů nás seznámí s příběhem bratří Mašínů a jejich bojem proti komunistickému režimu na počátku padesátých let 20. století. Tento...

04 duben

Cesty k profesionalizaci kariérového poradenství

Zveme vás na konferenci Cesty k profesionalizaci kariérového poradenství, která se uskuteční 26. - 27. května 2016 v prostorách Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

04 duben

Duševní vlastnictví a technické a přírodovědné předměty: on-line seminář 6. 4. 2016 od 20:00 na...

Lektoři Mgr. J. Vyskočil a Mgr. O. Košek nás poučí, jak otázky spojené s duševním vlastnictvím mohou obohatit a zpestřit výuku fyziky nebo chemie. Setkání se uskuteční ve středu 6. 4....

30 březen

How to teach Shakespeare - záznam konference

Uveřejňujeme videozáznam z konference, která se uskutečnila 11. března 2016.

29 březen

On-line akce na Metodickém portálu RVP.CZ v dubnu 2016

Metodický portál RVP.cz nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů.

23 březen

Zpravodaj 3/2016

Cedefop: Rámce kvalifikací v Evropě *  Přehled článků o rámcích kvalifikací ve Zpravodaji *  Výchova k podnikavosti v evropských školách *  Palmový olej a...

16 březen

Začíná skutečný veletrh 119 žákovských a studentských firem z 9 zemí Evropy

Mezinárodní veletrh dnes startuje v Křižíkově pavilonu E na Výstavišti. Činnost zhruba 300 českých fiktivních firem koordinuje Centrum fiktivních firem NÚV.

15 březen

Jednotná zadání pro rok 2015/2016 jsou zveřejněna

Jednotná zadání pro školní rok 2015/2016 jsou již školám k dispozici. Mohou tedy začít připravovat závěrečné zkoušky pro žáky posledního ročníku učebních oborů.

14 březen

Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole. Školní rok 2015/2016

Nová metodická pomůcka vydaná v Národním ústavu pro vzdělávání v březnu 2016 přináší praktické rady, jak získat jednotná zadání, jak s nimi ve škole zacházet, jak pracovat...

14 březen

Aplikace funkcí, aneb Různé křivky kolem nás: on-line seminář 20. 4. 2016 od 20:00 na RVP.CZ

Z důvodu nemoci lektora bylo přesunuto on-line setkání z 16. 3. 2016 na 20. 4. 2016. Děkujeme za pochopení.

11 březen

Gramotnosti v předškolním vzdělávání

V této sekci budeme umisťovat výstupy odborné popdpory zakládání a rozvoje gramotností u předškolních dětí. 

07 březen

NÚV spouští vyhledávač obrázků a fotografií pod otevřenými licencemi

Zapojujeme se do Týdne otevřeného vzdělávání

02 březen

Společné vzdělávání krok za krokem - informační semináře

Výchovní poradci se mohou přihlásit na setkání  18. března v Praze a 8. dubna v Brně.

1 2 3 4 5   Následující   ››