Zapojte se do dotazníkového šetření

Od 20. září do 5.října 2011 probíhá dotazníkové šetření na všech školách. Rádi bychom Vás poprosili o vyplnění dotazníku (max. 10-15 minut) s uzavřenými otázkami. Cílem tohoto šetření je získat aktuální obraz autoevaluačních procesů na školách, zajímají nás zkušenosti škol s evaluací a také zpětná vazba k projektu Cesta ke kvalitě a k jeho výstupům. Závěr z dotazníkového šetření bude zveřejněn na webu projektu a bude součástí i dalších závěrečných výstupů projektu, které budou zasílány na školy na jaře 2012, kdy projekt končí. Děkujeme všem, kteří nám ve výzkumu pomohou vyplněním dotazníku - zde