Vzdělávací programy

Vzdělávání vedoucích pracovníků škol a jejich pedagogů bylo realizováno jako dvoustupňové:

Koordinátor autoevaluace

V červnu 2010 absolvovalo 50 hodinový vzdělávací program 217 účastníků. Pro velký zájem byl otevřen i druhý běh pilotního studia tohoto programu na jaře 2012, kterého se zúčastnilo 220 posluchačů.


Vzdělávání bylo organizováno prezenční a e-learningovou formou v 5 modulech:

  1. Úvod do autoevaluace
  2. Plánování autoevaluace
  3. Proces autoevaluace
  4. Výstup autoevaluace
  5. Vyhodnocení autoevaluačního procesu

Texty ke stažení: Koordinátor autoevaluace (821,03 KB)


Poradce autoevaluace

V září 2010 proběhl 20 hodinový vzdělávací program Poradce autoevaluace, který. v 1. běhu v říjnu 2011 absolvovalo 29 absolventů studia koordinátor autoevaluace a 2. běhu v březnu 2012 to bylo 12 nových absolventů studia koordinátor autoevaluace. Mimoto proběhlo další vzdělávání vybraných poradců autoevaluace, kteří se následně stali mentory „nových“ poradců.


Vzdělávací program měl tuto strukturu:

  1. Role poradce a poradenské postupy
  2. Osobnost poradce, partnerský a expertní přístup, sebereflexe poradce
  3. Aktivní naslouchání
  4. Formulace zakázky (zakázka zjevná a skrytá), realizace zakázky, rozpoznání odporu u klienta a reakce na něj
  5. Facilitace
  6. Zpětná vazba v poradenství a etika

Texty ke stažení: Poradenské dovednosti (474,92 KB)


Vzdělávání bylo organizováno prezenční formou jako 3denní výjezd.