Výsledky z dotazníkového šetření o vlastním hodnocení škol v projektu Cesta ke kvalitě

Na webových stránkách projektu Cesta ke kvalitě v menu Publikace projektu byly zveřejněny Výsledky dotazníkového šetření za rok 2009.

Výsledky dotazníkového šetření v projektu v roce 2009 Výsledky dotazníkového šetření v projektu v roce 2009 (381,74 KB)