Připravované evaluační nástroje

Výběr evaluačních nástrojů do plánované třicítky je v rámci projektu Cesta ke kvalitě uskutečňován postupně.  

Nejprve byly vybrány nástroje, které postihují zejména oblast průběhu vzdělávání a byly připravené již při zahájení projektu, některé vznikají ve spolupráci se školami. Výběr je uskutečňován tak, aby byly uspokojeny potřeby všech škol, které mohou být cílovými skupinami projektu, a aby byly maximálně pokryty oblasti vlastního hodnocení školy podle vyhlášky č. 15/2005 Sb, tj. struktura evaluačního nástroje rámcové vlastní hodnocení školy.

Proces ověřování zahrnuje přípravu nástroje pro získání informací a zpětné vazby od škol k jejich úpravě. Snahou je, aby evaluační nástroje již v této podobě poskytovaly informace spolehlivé, školami využitelné pro vlastní hodnocení. Po určitém období trvajícím půl roku až rok bude uzavřen sběr dat a informací ze škol. Ty budou podrobeny analýzám, na základě nich bude nástroj upraven, budou zpřesněny instrukce, budou obohaceny možnosti interpretace, u kvantitativních nástrojů budou stanoveny normy (založené na souhrnných hodnotách ze škol). Toto vše se promítne do uživatelského manuálu, který bude součástí každého ověřeného evaluačního nástroje.