Praha

workshop (Rámcové vlastní hodnocení školy) :   Praha  27. 5. 2011