Praha

úvodní setkání pro ZŠ Praha           28. 5. 2010

01___vodn___setk__n___N___28.5.10_Praha.jpg02___vodn___setk__n___N___28.5.10_Praha.jpg03___vodn___setk__n___N___28.5.10_Praha.jpg04___vodn___setk__n___N___28.5.10_Praha.jpg05___vodn___setk__n___N___28.5.10_Praha.jpg06___vodn___setk__n___N___28.5.10_Praha.jpg