(72)

Předmětem šetření byla vnímaná možnost ovlivnit obsah výuky, vnímaná možnost ovlivnit organizaci práce, kvalita zprostředkování učiva žákům, možnosti kontrolních nástrojů, funkčnost pracovního klimatu (se zřetelem na spolupráci vedení školy s učiteli, týmové práce mezi učiteli, výukové prostředí a atmosféra školy), spolupráce s rodiči a chování žáků. Předem byly vyjasněny některé sledované skutečnosti, významy některých tvrzení.