1. Úvod

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická Nová Paka (Kumburská 740)  byla pro příklad inspirativní praxe vybrána s ohledem na  dobrou pověst školy v regionu a veřejnou image tvořivé, moderní a aktivní školy spolupracující s městem a ostatními partnery. Významnou roli sehrála i odvaha k hledání cesty k vlastnímu hodnocení školy, motivace školy k zamyšlení nad svými plusy a mínusy na této cestě, a to především v oblasti průběhu vzdělávání se zaměřením na hodnocení výuky. Důležitá byla i ochota školy poodkrýt své zkušenosti ostatním školám.

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická Nová Paka dává ostatním školám své zkušenosti k dispozici i přes přesvědčení, že vhodnou cestu k autoevaluaci, která je pro školu přínosem, si každá škola musí nalézt sama či že některé zkušenosti jsou přes veškerou inspirativnost nepřenositelné. Škola dává ostatním školám nahlédnout pod pokličku možná nikdy nekončícího hledání vlastní cesty.

Cílem textu je popsat hlavní zkušenosti Gymnázia a Střední odborné školy pedagogické Nová Paka s autoevaluací průběhu vzdělávání se zaměřením na hodnocení výuky a zprostředkovat je ostatním školám. V centru pozornosti stojí cesta školy od papírového po elektronické hodnocení projektových dní i dalších aspektů školy (například klimatu školy). Projektové dny (organizované školou, resp. pověřenými týmy učitelů, při různých příležitostech jako celoškolní vzdělávací akce pro žáky za účelem zejména oživení výuky a podpory aktivity, spolupráce a prezentačních schopností u žáků) škola organizuje od dubna 2006 a od samého počátku pamatovala na potřebu provádět jejich hodnocení -  pro vlastní potřeby, pro získání zpětné vazby, pro inspiraci či poučení, jak v organizaci projektových dní postupovat dále apod. Samozřejmě, že na cestě dostály škola, podoba hodnocení projektových dní i samotná podoba projektových dní četných změn a posunů. Tento text si klade za cíl na některé hlavní z nich  poukázat.